?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Jak osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w pracowników

Jak osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w pracowników

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 63, maj 2008

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Laurie Bassi jest prezesem i współzałożycielem McBassi & Company, firmy badawczej z siedzibą w Golden, w Kolorado, oraz byłym profesorem ekonomii w Georgetown University. Wcześniej był prezesem w firmie zarządzającej funduszami Knowledge Asset Mamangement w Bethseda, w stanie Maryland.

Daniel McMurrer jest wiceprezesem ds. badań w firmie McBassi & Company. Wcześniej był szefem pionu badawczego w firmie zarządzającej funduszami Knowledge Asset Mamangement w Bethseda, w stanie Maryland. 

FRAGMENT:
Dzięki nowym narzędziom można przewidzieć, które inwestycje w pracowników rzeczywiście poprawią wyniki firmy i pozwolą zrealizować cele strategiczne. Menedżerowie uwielbiają maksymę: „Najcenniejszym zasobem są pracownicy”. A jednak hasło to wciąż pozostaje pustą retoryką – wielu dyrektorów patrzy na pracowników głównie przez pryzmat kosztów (i tak też nimi zarządza). To niebezpieczne myślenie, bo przecież dla wielu firm ludzie są jedynym źródłem długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Firmy, które nie inwestują w pracowników, kładą na szali swój sukces rynkowy, a nawet egzystencję. Postępowanie takie jest jednak częściowo usprawiedliwione...

Pełny artykuł zawiera: 21835 znaków

STRESZCZENIE:
Choć większość mierników stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi nie nadaje się do przewidywania wyników organizacji, brakowało do niedawna alternatywnych metod pomiaru. Wreszcie opracowano narzędzia pozwalające na przeprowadzenie oceny systemu zarządzania kapitałem ludzkim (human capital management – HCM) i wykorzystanie uzyskanych mierników do prognozowania wyników firmy i planowania inwestycji w pracowników.

Nowy system opiera się na podstawowym zestawie czynników determinujących kształt HCM w podziale na 5 kategorii: praktyki przywódcze, zaangażowanie pracowników, dostęp do wiedzy, optymalizacja wykorzystania siły roboczej oraz zdolność organizacji do uczenia się. Dla oceny organizacji pod względem całego spektrum praktyk zarządzania kapitałem ludzkim, określenia umiejętności organizacyjnych w tym zakresie, identyfikacji słabych i mocnych stron oraz dla znalezienia powiązań pomiędzy poprawą lub pogorszeniem określonych praktyk a poprawą lub pogorszeniem wyników organizacji konieczne jest rygorystyczne wykorzystanie opracowanych ankiet, wypełnionych wcześniej przez kierownictwo i pracowników firmy.

Bassi i McMurrer postulują, by działy HR odeszły od tradycyjnie stosowanych mierników i zaczęły stosować narzędzia pomiaru HCM, umożliwiające ocenę tego, jak firma zarządza pracownikami i ich rozwojem. Dzięki temu będą mogły wziąć na siebie strategiczną odpowiedzialność i wystąpić w roli trenerów, mentorów oraz audytorów, co sprawi, że doskonałe zarządzanie kapitałem ludzkim stanie się podwaliną kultury organizacyjnej.