?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Jak odkryć ukryty wymiar kultury organizacyjnej

Jak odkryć ukryty wymiar kultury organizacyjnej

Artykuł pochodzi z HBRP nr 18, sierpień 2004

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Beata Krzywosz-Rynkiewicz jest doktorem psychologii, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i konsultantem Greń Communication. Prowadziła projekty dla takich firm jak: Heinz,Telekomunikacja Polska, Bank Zachodni WBK, GlaxoSmithKline, Polpharma, Pekao S.A., International Paper Klucze.

FRAGMENT:
Posiadanie spójnej kultury organizacyjnej jest dziś ważnym czynnikiem sukcesu. Ale choć wielu szefów firm o tym wie i próbuje ją tworzyć, sztuka udaje się tylko nielicznym. Problem polega na tym, że na kulturę organizacyjną składają się nie tylko uświadamiane i deklarowane wartości i sposoby postępowania, ale także te ukryte, podświadome. Co więcej, ukryte normy i wartości mogą stać w sprzeczności z tymi deklarowanymi. Aby stworzyć spójną kulturę organizacyjną, menedżerowie firm muszą więc ujawnić również jej ukryty wymiar. Każda firma postępuje zgodnie z pewnymi normami i wartościami...

Pełny artykuł zawiera: 36436 znaków

STRESZCZENIE:
Wielu menedżerów, rozpoczynając kierowanie firmami, nie potrafi zrozumieć, dlaczego ich pracownicy funkcjonują inaczej niż oni. Starają się więc wprowadzić własne, dobrze sobie znane standardy i wartości – nową kulturę organizacyjną. Pozornie odnoszą sukces – pracownicy tłumnie uczestniczą w prezentacjach poświęconych kulturze firmy. Faktyczne efekty działań w postaci zmiany zachowań są jednak mizerne.

Z wieloletniego doświadczenia autorki artykułu – doktora psychologii i konsultanta firmy doradczej – wynika, że problem tkwi w mylnym zrozumieniu przyczyn nieskutecznej komunikacji. Budując od podstaw lub integrując kultury organizacyjne, menedżerowie mają świadomość istnienia tylko kultury jawnej – promowanej i wspieranej oficjalnie. Tymczasem sprawność działania firmy, zachowania ludzi, szczególnie w sytuacjach trudnych, opierają się na postępowaniu często nawykowym. A to, co kieruje naszymi automatycznymi działaniami, to nie świadomość, a ukryte sądy i przekonania. Tworzą one kulturę niejawną.

Stworzona przez autorkę i wykorzystana między innymi w firmie Heinz, nowatorska metoda badania kultury organizacyjnej pozwala odkryć również ten ukryty wymiar firmy – kulturę niejawną. W szczególny sposób łączy ona techniki ilościowe (ankiety i testy) z technikami jakościowymi (obserwacjami, wywiadami, projekcjami). Takie połączenie metod diagnostycznych pozwala nie tylko oszacować to, czego się spodziewamy (kultura jawna), ale też odkryć to, czego się nie spodziewamy i czego nie możemy wcześniej założyć (kultura niejawna).

Zrozumienie tego, co jest ważne dla ludzi i jak myślą, jest bardzo ważne. Pozwala bowiem menedżerom (1.) korzystać z tego, co w przejmowanej firmie jest najbardziej wartościowe i dzięki czemu długo utrzymywała się na rynku; (2.) respektować to, co w ludziach głęboko zakorzenione i fundamentalne ; (3.) zidentyfikować to, co zagraża planom, które chcą wprowadzić.