?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Innowatorzy zarządzania: kim są i co mogą zrobić dla twojej firmy

Innowatorzy zarządzania: kim są i co mogą zrobić dla twojej firmy

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 47, styczeń 2007

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Thomas H. Davenport jest profesorem zwyczajnym na wydziale informatyki i zarządzania w Babson College w Wellesley, w stanie Massachusetts.  Kieruje pracami tamtejszych ośrodków badań nad zarządzaniem procesami i praktyczną wiedzą. Wcześniej był też współpracownikiem w firmie Accenture. Jego książki i artykuły poświęcone przeprojektowaniu procesów biznesowych (reenginering), zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu uwagą, produktywności pracowników i konkurowaniu zdolnościami analitycznymi przyczyniły się do popularyzacji tych koncepcji w środowisku biznesowym. Jest autorem m.in.Thinking for a Living, Harvard Business School Press, 2005. Razem z L. Prusakiem i J.H. Wilsonem napisał What’sthe Big Idea: Creating and Capitalizaing on the Best Management Thinking, Harvard Business School Press, 2003, a wraz z Jeanne Harris -Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business School Press, 2007. Prowadzi własną stronę internetową: tomdavenport.com.

Laurence Prusak jest starszym doradcą w firmie McKinsey & Company z siedzibą w Bostonie. Obszar jego specjalizacji to zarządzanie wiedzą, uczenie się oraz rozwój organizacyjny. Wspólnie z T.H. Davenportem i H.J. Wilsonem napisali książkęWhat’s the Big Idea: Creating and Capitalizaing on the Best Management Thinking(Harvard Business School Press, 2003). Wcześniej był dyrektorem wykonawczym w IBM Institute for Knowledge-Based Organizations w Cambridge, Massachusetts.

H. James Wilson jest specjalistą ds. badań i publicystą w Babson Executive Education (BEE) w Wellesley, MA. Wcześniej był specjalistą ds. badań i pisarzem w Accenture Institute for Strategic
Change. Wspólnie z T.H. Davenportem i L. Prusalkiem napisał książkęWhat’s the Big Idea: Creating and Capitalizaing on the Best Management Thinking.

FRAGMENT:
W każdej firmie mamy do czynienia z dwoma typami bohaterów. Jeden to pracownicy, którzy zgłaszają pomysły na nowe, innowacyjne produkty lub usługi. O autorach tych pomysłów często się w firmie mówi, pod ich adresem kieruje się zasłużone pochwały. Ale jest też drugi typ bohatera, którego wkład zazwyczaj przechodzi w firmie bez echa. To ta osoba, która nieustannie podsuwa ci ciekawe pomysły na lepsze zarządzanie. Chodzi o tego menedżera, który jako pierwszy posłużył się na przykład pojęciem „zrównoważonej karty wyników” (balanced scorecard), „opcji rzeczywistych” (real opitions) albo „kapitału intelektualnego” (intellectual capital), wierząc, że zastosowanie tego pojęcia może wzmocnić przewagę konkurencyjną firmy...

Pełny artykuł zawiera: 28735 znaków

STRESZCZENIE:
W twojej firmie jest cichy bohater. To ta osoba, która nieustannie podsuwa ci ciekawe pomysły na lepsze zarządzanie. Nie chodzi o innowacje dotyczące nowych produktów i usług, których autorzy otrzymują częste i zasłużone pochwały. Chodzi o tego menedżera, który jako pierwszy posłużył się pojęciem „zrównoważonej karty wyników” (balanced scorecard) albo „opcji rzeczywistych” (real opitions), albo „kapitału intelektualnego” (intellectual capital). Innowacje w zarządzaniu to źródło zwiększonej przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę szybkość i łatwość powielania innowacji produktowych. Jednak przemiana w zarządzaniu nie dzieje się automatycznie. Potrzebny jest odpowiedni człowiek, który potrafi otworzyć się na nowe idee oraz przenieść je na grunt firmy.

Autorzy spotkali się z setką takich ludzi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przekładają oni nowe pomysły na język firmy. Odkryli, że ludzie ci reprezentują nowy typ praktyka zarządzania. Innymi słowy – wszyscy stosują podobne metody pracy i wyróżniają się na tle kolegów w firmie. „Innowatorzy zarządzania”, jak określają ich autorzy artykułu, rozpoczynają swoją pracę od poszukiwania nowych pomysłów. Wszyscy są zapalonymi czytelnikami literatury na temat zarządzania i entuzjastycznymi uczestnikami konferencji biznesowych, a wielu z nich utrzymuje kontakty z mistrzami biznesu. Kiedy zidentyfikują ideę, w której widzą potencjał na przyszłość, pracują nad dostosowaniem jej do specyficznych potrzeb firmy. Następnie sprzedają pomysł na wszystkich szczeblach organizacyjnej hierarchii. Pozyskawszy poparcie kierownictwa i załogi dla wdrożenia idei w życie, angażują się w fazę wczesnych eksperymentów na mniejszą skalę, a kiedy to się powiedzie, przekazują pałeczkę innym menedżerom.

Autorzy przedstawiają cechy charakteryzujące innowatora zarządzania oraz dostarczają wskazówek, jak mądrze nim kierować.