?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Etyczny umysł

Etyczny umysł

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 55, wrzesień 2007

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Bronwyn Fryer jest starszym redaktorem HBR.

Howard Gardner zajmuje się naukowo procesami poznawczymi i edukacyjnymi. Jest psychologiem i profesorem Harvard Graduate School of Education w Cambridge w stanie Massachusetts. Umiejętność syntetyzowania informacji jest tematem jego książkiThe Five Minds of the Future (Harvard Business School Press, 2006). 

FRAGMENT:
Nie wystarczy opowiadać się za wysokimi standardami etycznymi. Aby ich przestrzegać – i pomagać innym żyć zgodnie z nimi – trzeba zadbać o etyczne nastawienie umysłu. Tylko ono umożliwia konsekwentne wcielanie w życie przyjętych zasad. Jeśli jesteś menedżerem w dużej firmie, nie oczekuj, że tzw. przeciętni ludzie będą cię lubić. Rosnące pakiety wynagrodzeń szefów firm, kolejne serie zwolnień grupowych pracowników oraz łamanie etycznych reguł przez takie spółki jak Enron, WorldCom i Hewlett-­Packard – wszystko to stało się przyczyną nienotowanego wcześniej wzrostu publicznej niechęci do menedżerów wyższego szczebla... 

Pełny artykuł zawiera: 25353 znaków

STRESZCZENIE:
W oczach opinii publicznej przywództwo w biznesie wiąże się nierozerwalnie z nieetycznym zachowaniem. Wszechobecne skandale, masowe zwolnienia liderów i rosnące pakiety wynagrodzeń dla kadry kierowniczej ułatwiają powierzchowne oceny. W efekcie wiele osób jest zdania, że naganne postępowanie w korporacjach jest na porządku dziennym. Dlatego o wiele większego znaczenia niż kiedyś nabiera poprawa relacji przywódców z klientami, pracownikami i innymi interesariuszami firm.

Profesor Gardner od wielu lat prowadzi badania nad związkami pomiędzy psychologią i etyką w Graduate School of Education na Uniwersytecie Harvarda. W rozmowie z redaktorką HBR Brownyn Fryer opowiada o etycznym umyśle, który pomaga jednostkom w wykonywaniu „dobrej roboty”, tak ważnej dla kolegów, firm i społeczeństwa w ogólności.

Zdaniem Gardnera, dziś, gdy pracownicy cierpią na zalew informacji i poddawani są presji wygrywania za wszelką cenę, łatwo się zagubić. Toteż pracownicy poszukują u swoich przywódców wskazówek co do tego, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie nie. Jeśli więc jesteś liderem, musisz zadawać sobie pytanie, jak najskuteczniej stawić czoło naciskom etycznym i dawać dobry przykład.

Przede wszystkim – zdaniem Gardnera – należy wierzyć, że trzymanie się kierunku, jaki wyznacza nasz etyczny kompas, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizacji, którą kierujemy. Następnie należy określić nasze etyczne credo i trzymać się go.Należy dokładnie się przetestować, by mieć pewność, że postępujemy zgodnie z naszymi wartościami, dać sobie trochę czasu na refleksję nad naszymi przekonaniami, poszukać mentorów, którzy są z nami szczerzy, i stanąć twarzą w twarz z niewłaściwym zachowaniem innych, gdy je dostrzegamy. Profesor Gardner wierzy, że świat stale balansuje pomiędzy dobrem a złem, rozkwitem a katastrofą. „Trzeba określić, po której jesteśmy stronie, i postępować właściwie” - stwierdza.

Rozmowa z psychologiem Howardem Gardnerem