?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Czy Twoja organizacja jest dobrze zaprojektowana?

Czy Twoja organizacja jest dobrze zaprojektowana?

Artykuł pochodzi z: HBRP nr 1, marzec 2003

Dostępność: Dostępny

Informacje o sposobie dostarczenia produktu
24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Andrew Campbell jest jednym z dyrektorów Ashridge Strategic Management Centre w Londynie. Razem z Michaelem Gooldem są autorami książki Designing Effective Organizations: How to Create Structured Networks (Jossey-Bass, 2002) i The Collaborative Enterprise: Why Links Between Business Units Often Fail and How to Make Them Work (Perseus, 1999), a także kilku artykułów do HBR.

Michael Goold jest dyrektorem Ashridge Strategic Management Centre w Londynie. Razem z Andrew Campbellem są autorami książki Designing Effective Organizations: How to Create Structured Networks (Jossey-Bass, 2002) i The Collaborative Enterprise: Why Links Between Business Units Often Fail and How to Make Them Work (Perseus, 1999).

FRAGMENT:
Projektowanie nowej struktury organizacyjnej jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych wyzwań dla zarządzających. Oto dziewięć testów, które poprowadzą Cię we właściwym kierunku. Struktury organizacyjne rzadko bywają wynikiem systematycznego, metodycznego planowania. Kształtują się zazwyczaj z upływem czasu, w kolejnych zrywach, są wynikiem raczej wewnętrznej gry politycznej niż procesu nakierowanego na zwiększenie efektywności. Stąd istniejące struktury organizacyjne są dla zarządzających źródłem ciągłej frustracji. Z powodu fragmentarycznie lub niejasno określonego zakresu odpowiedzialności, strategicznie ważne przedsięwzięcia stają w miejscu lub kończą się niepowodzeniem...

Pełny artykuł zawiera: 32964 znaków

STRESZCZENIE:
Większość menedżerów wyczuwa nieprawidłowości w funkcjonowaniu swojej firmy, jednak niewielu z nich wie, jak je zmienić. Artykuł ten jest przewodnikiem, który pomoże przebrnąć przez złożony proces tworzenia efektywnej struktury organizacyjnej. Powstał na bazie analiz funkcjonowania organizacji w kilkunastu firmach. Ich wyniki posłużyły do stworzenia dziewięciu testów, pomocnych w tworzeniu schematów struktury organizacyjnej. Pierwsze cztery, tzw. testy adekwatności (fit tests), określają wstępne kryteria oceny struktur organizacyjnych.

Test przewagi konkurencyjnej odpowiada na pytanie, czy struktura organizacji w wystarczającym stopniu kieruje uwagę kierownictwa na źródła przewagi konkurencyjnej. Test dodawania wartości przez jednostki nadrzędne określa, czy schemat organizacyjny zwraca należytą uwagę na działania kreujące wartość na rzecz firmy jako całości. Test zasobów ludzkich pokazuje, czy struktura jest odzwierciedleniem mocnych stron pracowników, a test możliwości i ograniczeń określa, czy wziąłeś pod uwagę wszystkie ograniczenia, które mogą utrudnić lub uniemożliwić wdrożenie twojego projektu struktury organizacyjnej. Kolejnych pięć to „testy spójności” (good design) mające pomóc firmie w udoskonaleniu organizacji.

Test subkultur specjalistów ma zapewnić oddzielenie tych jednostek, które powinny zachować kulturę odmienną od ogólnie panującej. Test trudnych relacji określa, czy przyjęta struktura umożliwia rozwiązywanie problemów w kontaktach pomiędzy jednostkami. Wteście przerostu hierarchii badamy, czy liczba szczebli hierarchii jest właściwa. Test właściwego zakresu odpowiedzialności dotyczy odpowiedniej kontroli nad każdą z jednostek. Wreszcie test elastyczności ma za zadanie upewnić się, czy przyjęta struktura pozwala firmie adaptować się w obliczu zmian sytuacji. Jeżeli struktura ulegnie zmianie, testy trzeba powtórzyć.