?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Czy kierujesz organizacją uczącą się?

Czy kierujesz organizacją uczącą się?

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 73, marzec 2009

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Amy C. Edmondson jest profesorem nadzwyczajnym w Harvard Business School w Bostonie.

David A. Garvin jest profesorem administracji biznesu w Harvard Business School w Bostonie (USA).

Francesca Gino jest wizytującym adiunktem zachowań organizacyjnych i teorii organizacji na Carnegie Mellon University w Pittsburghu. 

FRAGMENT:
Stosując odpowiednie narzędzie oceny, firmy mogą określić, które obszary działalności wymagają udoskonalenia procesów dzielenia się wiedzą i tworzenia nowych pomysłów, a które – zachęt do uczenia się na błędach i do myślenia holistycznego. Liderom często zdaje się, że aby ich firmy zaczęły się uczyć, wystarczy sformułować jasną wizję, odpowiednio zmotywować pracowników i zaoferować im dużą liczbę szkoleń. Takie założenie jest nie tylko błędne, ale wręcz ryzykowne, zwłaszcza w obliczu coraz zacieklejszej konkurencji, postępu technologicznego i zmian w preferencjach nabywców. W konfrontacji z tymi zyskującymi na znaczeniu trendami firmy powinny uczyć się więcej niż kiedykolwiek. Każda z nich musi stać się organizacją uczącą się. Koncepcja nie jest nowa – zyskała ogromną popularność w latach dziewięćdziesiątych XX wieku... 

Pełny artykuł zawiera: 26728 znaków

STRESZCZENIE:
Organizacja o silnej kulturze uczenia się potrafi stawić czoła nieprzewidzianym okolicznościom. Jak dotąd brakowało jednak konkretnej metody pozwalającej zrozumieć, jak instytucje zdobywają wiedzę, i określić konkretne kroki, dzięki którym mogą robić to dobrze. Nowy instrument ankietowy profesorów Garvina i Edmondsona z Harvard Business School oraz adiunkt Gino z Carnegie Mellon University pozwala znaleźć klarowny grunt działań na rzecz organizacji uczącej się.
Podstawą koncepcyjną narzędzia są tak zwane trzy bloki konstrukcyjne organizacji uczącej się. Pierwszy, otoczenie wspierające uczenie się, obejmuje bezpieczeństwo psychologiczne, docenianie różnic, otwartość na nowe idee oraz czas na refleksję. Drugi, konkretne procesy i praktyki uczenia się, obejmuje eksperymentowanie, gromadzenie i analizę danych oraz edukację i szkolenia. Oba uzupełniające się elementy wspiera blok trzeci: przywództwo wzmacniające uczenie się.
Ankieta pozwala na drobiazgową analizę wszystkich tych elementów i ocenę każdego z nich z osobna. Tworzy także ramy szczegółowej analizy porównawczej wewnątrz i pomiędzy obszarami funkcjonalnymi organizacji, między organizacjami oraz z danymi porównawczymi zebranymi przez autorów w toku badań przeprowadzonych wśród setek menedżerów wyższego szczebla firm różnych branż. Po omówieniu sposobu wykorzystania narzędzia autorzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, które zdobyli w trakcie pracy. Podkreślają przede wszystkim duże znaczenie dialogu i diagnozy w dążeniach do rozwoju organizacji uczącej się. Celem autorów – i stworzonego przez nich narzędzia – jest pomóc menedżerom odmalować rzeczywisty obraz kultury uczenia się przedsiębiorstwa oraz liderów nadających tej kulturze ton.