?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Chcesz dobrej współpracy? Naucz się akceptować konflikty i zarządzać nimi

Chcesz dobrej współpracy? Naucz się akceptować konflikty i zarządzać nimi

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 68, październik 2008

Dostępność: Dostępny

Normalna cena: 24

Special Price 2

2
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Jonathan Hughes jest dyrektorem Vantage Partners, bostońskiej firmy doradczej w dziedzinie zarządzania, która specjalizuje się w strategiach zawierania aliansów i zarządzaniu współpracą partnerską. Jest jej wspólnikiem.

Jeff Weiss jest dyrektorem Vantage Partners, bostońskiej firmy doradczej w dziedzinie
zarządzania, która specjalizuje się w strategiach zawierania aliansów i zarządzaniu współpracą partnerską. Jest jej wspólnikiem. Wcześniej był dyrektorem w firmie doradczej Mercer Management Consulting z siedzibą w Bostonie. 

FRAGMENT:
Dążenie do stworzenia harmonijnych relacji i wspólnoty celów może w rzeczywistości utrudnić współpracę między zespołami. Prawdziwie efektywna kooperacja jest możliwa tylko tam, gdzie menedżerowie akceptują konflikt jako naturalną i niezbędną cechę relacji międzyludzkich. Co należy zrobić, żeby pracownicy różnych działów nawiązali ścisłą współpracę ponad podziałami organizacyjnymi? Pytanie to stanowi odwieczny dylemat kadry menedżerskiej wyższego szczebla. W dobie postępującej globalizacji gospodarki i wysokiej dynamiki zmian w otoczeniu biznesowym rozwiązanie tej kwestii jest dziś pilniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Obsługa klientów wielonarodowych korporacji wymaga nienagannej współpracy między oddziałami z różnych regionów geograficznych. Wzrost poziomu zadowolenia konsumenta jest praktycznie niemożliwy bez dobrej współpracy między różnymi działami, od badawczo-rozwojowych po dystrybucję... 

Pełny artykuł zawiera: 39644 znaków

STRESZCZENIE:
Przedsiębiorstwa stosują różnorodne metody usprawnienia współpracy między różnymi częściami organizacji – międzydziałowe systemy motywacyjne, restrukturyzację, szkolenia w zakresie pracy zespołowej itp. Czasami udaje się osiągnąć pożądany efekt, najczęściej jednak metody te nie zapewniają ani całkowitej likwidacji organizacyjnych silosów, ani znaczącej poprawy współpracy.

Dlaczego? Ponieważ wysiłki większości firm koncentrują się z reguły na usunięciu symptomów, a nie na pierwotnej przyczynie braku kooperacji, jaką jest konflikt. Rzecz w tym, że dopóki między zespołami trwa spór, dopóty nie może być mowy o jakiejkolwiek współpracy. Autorzy artykułu prezentują sześć strategii efektywnego zarządzania konfliktami.

Pierwsze trzy strategie dotyczą rozstrzygania konfliktów w miejscu ich powstawania, trzy następne stosuje się w sytuacji odwołania się stron sporu do wyższej instancji (przełożonego lub menedżera wyższego szczebla). Wszystkie razem tworzą podstawę efektywnego zarządzania konfliktem – ramowy schemat postępowania, który pozwala włączyć rozstrzyganie sporów do procesu podejmowania bieżących decyzji, a tym samym usunąć bariery hamujące poziomą współpracę w skali całego przedsiębiorstwa.