Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Czy jesteś gotów odbić się od dna?

Czy jesteś gotów odbić się od dna?

Elektroniczny dostęp do artykułu, ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt dostępny od razu na portalu HBRP.pl (po zalogowaniu) przy płatności za zamówienie za pomocą PayU.
Przy płatności przelewem czas otrzymania dostępu do materiałów wydłuża się do momentu odnotowania wpłaty.

Artykuł pochodzi z:
HBRP nr 127, wrzesień 2013

Dostępność: Dostępny

Normalna cena: 24

Special Price 2

2
LUB
Opis

Szczegóły

INFORMACJE O AUTORZE:
Donald N. Sull
jest profesorem zarządzania strategicznego i międzynarodowego oraz dyrektorem wydziału Executive Education w London Business School. Donald Sull jest globalnym autorytetem w dziedzinie konkurowania na niestabilnych rynkach. Jego teorię aktywnej inercji The Economist uznał za jedną z najważniejszych idei, które ukształtowały naszą wiedzę o zarządzaniu biznesowym ostatniego stulecia. Sull jest autorem pięciu książek m.in.
The Upside of Turbulence,Made in ChinaiWhy Good Companies go Bad, ponad 100 rozdziałów książek, studiów przypadku i artykułów, w tym artykułu „Jak osiągnąć prosperity w burzliwych czasach” opublikowanego w HBRP. Sull pracuje również jako doradca; pracował z takimi firmami, jak: Mars, Oracle, Nokia, Royal Bank of Canada, Standard Chartered Bank, Emirates Airline, Baker & McKenzie, Burberry i Schneider Electric.

FRAGMENT:
Siedem pytań, na które musisz znać odpowiedź.   Przed recesją podstawą zyskownego wzrostu wielu firm były sprzyjające warunki makroekonomiczne okresu koniunktury (niskie stopy procentowe, dostępność kapitału, zaufanie konsumentów i tym podobne). W rezultacie ich reakcje uległy spowolnieniu, a siła potrzebna do szybkiego działania zanikła. Obecnie jednak przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z trudnymi warunkami rynkowymi i stałą niepewnością dotyczącą wielu istotnych czynników – takich jak inflacja czy deflacja, kursy wymiany walut oraz regulacje prawne wynikające z ingerencji rządów w kolejne sektory gospodarki. Nie zniknęły przy tym wcale stałe źródła turbulencji rynkowych – zmiany geopolityczne, innowacje technologiczne oraz dynamika konkurencji. Jeśli firma ma podźwignąć się po recesji, nie wystarczy, że jej liderzy opracują „doskonałą” strategię, zabiorą się do pracy i zaczną ją realizować, licząc na sprzyjające trendy rynkowe...

Pełny artykuł zawiera: 17256 znaków

STRESZCZENIE:
Do skutecznego zarządzania twoja firma potrzebuje:

  1. Umiejętności dostrzegania nowych okazji – aktualne dane i oficjalne raporty wzbogacone o bezpośrednie obserwacje w terenie dostępne dla wszystkich pionów funkcyjnych organizacji.
  2. Sprawnej „hydrauliki” operacyjnej – procesy przekładania priorytetów na konkretne cele oraz koordynowania działań całej firmy.
  3. Nagród za wyniki – systemy motywacyjne, które zachęcają zarówno jednostki, jak i zespoły do koncentracji na wynikach krótko-i długoterminowych.
  4. Żywych podstawowych wartości – stanowią punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu, awansowaniu i zwalnianiu pracowników.
  5. Właściwych tematów rozmów – świadomość istnienia czterech typów rozmów koniecznych do skutecznego zarządzania oraz menedżerowie, którzy potrafią je efektywnie planować i prowadzić.
  6. Wikingów, nie tylko rolników – kadra ambitnych, elastycznych i żądnych przygód menedżerów na kluczowych stanowiskach.
  7. Stałego napięcia zamiast aktów heroizmu – liderzy wyższego szczebla, którzy wyznaczają jasne priorytety i utrzymują w firmie stan ciągłego napięcia, zamiast wzniecać i gasić pożary.