?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Akcesja zmienia oblicze polskiego konsultingu

Akcesja zmienia oblicze polskiego konsultingu

Artykuł pochodzi z HBRP nr 29-30, lipiec- sierpień 2005

Dostępność: Dostępny

24
24
LUB
Opis

Szczegóły

Informacje o autorze:
Łukasz Świerżewski jest zastępcą redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska. 

FRAGMENT:
W rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej widać wyraźnie, jak duży wpływ miała akcesja na rynek konsultingowy w Polsce. Napływ środków unijnych (tylko z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ma to być 12 mld euro w latach 2004 – 2006) spowodował eksplozję tzw. doradztwa europejskiego. Ożywienie gospodarcze, które w miesiącach poprzedzających przystąpienie do Unii i zaraz po nim miało charakter bumu, przyniosło wzrost zapotrzebowania na usługi doradztwa strategicznego i transakcyjnego. Napływ środków unijnych do sektora publicznego sprawił, że – w przekonaniu wielu konsultantów – w najbliższej przyszłości najszybciej rosnącym rynkiem dla doradztwa będą projekty realizowane wspólnie z sektorem publicznym. Nowe wyzwanie dla doradców: ekspansja polskich firmFirmy doradcze już kilka lat temu dostrzegły szansę, jaką stwarza dla nich wejście Polski do Unii Europejskiej... 

Pełny artykuł zawiera: 15195 znaków

STRESZCZENIE:
Wejście Polski do Unii Europejskiej stwarza działającym na naszym rynku firmom konsultingowym całkiem nowe możliwości. Nie sprowadzają się one jednak wyłącznie do doradztwa przy pozyskiwaniu środków unijnych dla firm i samorządów. Prawdziwym wyzwaniem i szansą dla konsultantów jest pomoc polskim przedsiębiorstwom w ekspansji na zagraniczne rynki oraz wsparcie sektora publicznego w efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich na rozwój i infrastrukturę.