Wydarzenia biznesowe

Reklama

Magazyn Harvard Business Review Polska

Magazyn EGO Inspiracje

Publikacje

Cenniki/Specyfikacje

Konferencje

Harvard Business Review Polska jest organizatorem konferencji, seminariów i kongresów, adresowanych do wiodących polskich menedżerów. Dostarczamy na nich najnowszej wiedzy i informacji z zakresu zarządzania, przybliżając nowe trendy i idee.

Konferencje „AUTORYTETY ZARZĄDZANIA” to najważniejsze konferencje organizowane przez polską edycję Harvard Business Review: dotyczą one zawsze najnowszych wyzwań i trendów, prezentując również najnowsze narzędzia skutecznego zarządzania.

„EXECUTIVE BRIEFING” to cykl konferencji, których założeniem jest dostarczanie liderom firm praktycznych narzędzi i rozwiązań w najbardziej newralgicznych obszarach działania firmy.

Fora i Kongresy to doroczne spotkania branż i środowisk, stanowiące swoisty kompas dla wszystkich, którzy są zainteresowani nowymi ideami i trendami w danym obszarze.

Na dorocznych forach przedstawiamy najnowsze trendy i wyzwania dotyczące poszczególnych funkcji biznesowych i zarządczych, np. marketingu czy zarządzania ludźmi.

Webinaria

Szkolenia prowadzone na żywo (z możliwością późniejszego odtworzenia) online przez ekspertów Harvard Business Review Polska oraz zewnętrznych partnerów. Formuła przygotowywanych webinarów przewiduje aktywny udział uczestników. Podczas internetowych seminariów omawiamy najważniejsze biznesowe problemy.

Śniadania

Śniadania odbywają się od 2004 r. w klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie. Ich celem jest dyskusja o nowych ideach i trendach z zakresu zarządzania, prezentowanie najnowszych narzędzi i rozwiązań, które zwiększają konkurencyjność biznesu oraz wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami i menedżerami.

Do udziału w tych spotkaniach zapraszamy wszystkich prenumeratorów Harvard Business Review Polska - członków Harvard Business Review Polska Club oraz członków Klubu Polskiej Rady Biznesu. Śniadania są zapowiadane na łamach Harvard Business Review Polska w formie całostronicowej reklamy. Zagadnieniom, o których dyskutujemy podczas śniadań często poświęcamy publikacje na łamach HBRP, np. specjalne raporty, dodatki takie jak HBRP Brief czy debaty i komentarze redakcyjne.

Śniadania odbywają się w godz. 8.30 - 10.30. Podstawą do dyskusji jest krótka prezentacja. Dążymy do tego, by śniadania miały charakter praktyczny, tj. dotyczyły zagadnień strategicznych dla firmy i ważnych z punktu widzenia czytelników Harvard Business Review Polska, wskazywały nowe metody, narzędzia i rozwiązania.
Informacje o najbliższych śniadaniach