Magazyn Harvard Business Review Polska

Reklama

Magazyn EGO Inspiracje

Publikacje

Wydarzenia biznesowe

Cenniki/Specyfikacje

Misją Harvard Business Review Polska jest podnoszenie poziomu wiedzy o zarządzaniu wśród najbardziej wymagających menedżerów.

Ukazujący się od 1922 roku Harvard Business Review to najbardziej prestiżowy magazyn dla menedżerów na świecie. Jego wydawcą jest Harvard Business School, najsłynniejsza uczelnia biznesowa na świecie. Od ponad 85 lat Harvard Business Review informuje elitę liderów biznesu o najciekawszych trendach w zarządzaniu na świecie. Wersja amerykańska miesięcznika ukazuje się w liczbie ok. 250 000 egzemplarzy. Łącznie z jedenastoma wersjami zagranicznymi, Harvard Business Review jest prenumerowany przez ponad pół miliona osób w kilkudziesięciu krajach na świecie.

Polska edycja Harvard Business Review ukazuje się od marca 2003 r. W szybko zmieniającym się świecie rola wiedzy staje się coraz ważniejsza, dlatego od początku misją magazynu stało się dostarczanie polskim menedżerom wiedzy i nowych idei z zakresu zarządzania aby mogli lepiej i skuteczniej konkurować. Poza tłumaczeniami najważniejszych artykułów z wersji oryginalnej, ok. 30 proc. istotną częścią Harvard Business Review Polska są artykuły polskich autorów dotyczące polskich problemów i doświadczeń.

Charakterystyka

Harvard Business Review jest polską edycją najbardziej prestiżowego magazynu o zarządzaniu na świecie.

Polska wersja magazynu dostarcza polskim menedżerom przełomowych idei i najlepszych rozwiązań w obszarze zarządzania. Wzbogacona o unikalne, polskie publikacje rodzimych liderów biznesu, już od 2003 roku jest źródłem inspiracji dla polskiej kadry zarządzającej. To właśnie na łamach HBRP publikowane są po raz pierwszy najnowsze idee i trendy, które zmieniają biznesową rzeczywistość. Dostarczają ich światowi guru zarządzania, wybitni praktycy oraz profesorowie Harvard Business School i innych czołowych szkół biznesu na świecie. To dzięki nim magazyn z powodzeniem realizuje misję podnoszenia poziomu wiedzy o zarządzaniu i dostarczania narzędzi, które są wykorzystywane w rozwiązywaniu realnych problemów w biznesie.

Raporty

INTELIGENTNA FIRMA 2010 to zbiór raportów realizowanych w formule, w której szczególny nacisk położony zostanie na narzędziowy charakter publikacji. 88,33% prenumeratorów deklaruje czytelnictwo tej części magazynu (dane na podstawie badań CATI przeprowadzonych przez SMG/KRC Millward Brown, fale: listopad 2008, wielkość próby 300 przypadków)

Na cykl złoży się 10 publikacji z branż i obszarów, które leżą w polu szczególnego zainteresowania osób zarządzających:

 • Outsourcing
 • Organizacja pracy
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Efektywne zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie finansami
 • Bezpieczna firma: Zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, bezpieczne systemy informatyczne
 • Rynek firm doradczych
 • Zarządzanie procesami IT
 • Komunikacja, zarządzanie informacją
 • Administracja publiczna
 • oraz inne

Zachęcamy do współpracy merytorycznej przy realizacji raportów. Proponujemy pakiety sponsorskie połączone ze śniadaniami biznesowymi w Klubie Polskiej Rady Biznesu, w których uczestniczy zwykle 40‑60 zaproszonych gości, czytelników HBRP.

Sekcje specjalne

Pisane przez ekspertów i praktyków stanowią znakomite źródło wiedzy na temat aktualnej sytuacji w branży. Poświęcone są najbardziej kluczowym zagadnieniom:

Wyzwania CFO

 • Zakupy w trudnych czasach, sposób na oszczędności
 • Windykacje, zarządzanie ryzykiem
 • Optymalizacja podatkowa

Wyzwania CIO

 • Zintegrowane usługi komunikacyjne - sieci wielousługowe
 • IT jako narzędzie do zarządzania ryzykiem w firmie
 • Business Inteligence
 • Wartość IT w firmie - procesy i narzędzia

Wyzwania CMO

 • Strategie zarządzania relacjami z Klientem

Zarządzanie talentami Zdrowa Firma

Zachęcamy do współpracy merytorycznej przy realizacji sekcji specjalnych. Proponujemy pakiety sponsorskie połączone ze śniadaniami biznesowymi w Klubie Polskiej Rady Biznesu, w których uczestniczy zwykle 40‑60 zaproszonych gości, czytelników HBRP.

Dystrybucja

Prenumeratorami Harvard Business Review Polska jest prawie 6 000 czołowych polskich menedżerów, głównie szefów firm, prezesów, dyrektorów zarządzających wywodzących się z najbardziej innowacyjnych, najszybciej rozwijających się i najbardziej poszukujących dostępu do wiedzy przedsiębiorstw.

Docieramy do 20 000 menedżerów kluczowych polskich przedsiębiorstw - osób o wyjątkowym potencjalne decyzyjnym i sile nabywczej, mających duży wpływ na swoje otoczenie i rynek. Pod względem precyzji dotarcia do tej grupy, Harvard Business Review Polska nie ma rywali w portfolio polskich mediów.

Podstawowe dane o dystrybucji

Nakład podstawowy (2016 r.) 8 000 egz.
Średnia płatna dystrybucja 5 564 egz.*
Prenumerata 97 %
Sprzedaż otwarta 3 %
Cena prenumeraty 999

Czytelnictwo HBR Polska

Liczba osób czytających ten sam egzemplarz poza prenumeratorem 4,7**
Łączne czytelnictwo 26 150 egz
Odsetek prenumeratorów czytających magazyn rok lub dłużej 98,34 %**
Odsetek prenumeratorów nie czytających innych magazynów poza HBRP 9,6 %**

Struktura geograficzna prenumeraty

I. Woj. Mazowieckie i Łódzkie 43,0 %
II. Woj. Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie 16,0 %
III. Woj. Pomorskie, Kuj. - Pom. i Zachodniopomorskie 14,0 %
IV. Woj. Wielkopolskie i Lubuskie 16,0 %
V. Woj. Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie 7,0 %
VI. Woj. Warmińsko‑Maz., Podlaskie i Lubelskie 4,0 %
VII. Zagranica 0,1 %

* średnia sprzedaż za IX – XI 2011, dane Wydawcy
** dane na podstawie badania CATI przeprowadzonego przez SMG/KRC Millward Brown, fale: wrzesień 2010, wielkość próby 300 przypadków

Cennik