X
Zdobądź pewne komepetencje w niepewnych czasach
30 szkoleń tematycznych online.
Nawet 5 szkoleń w cenie 1!
87,6% zadowolonych klientów
Kup >>
300 od 59

RAPORT 2019

Dialog kluczem do sukcesu

Walka z ubóstwem, zmniejszanie nierówności społecznych i redukowanie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko to tylko niektore z bolączek, z którymi mierzą się firmy w Polsce. Jak radza sobie po blisko czterech latach od ogłoszenia celów zrównoważonego rozwoju? Na to pytanie odpowiadają zaproszeni przez redakcję „Harvard Business Review Polska” przedstawiciele biznesu i fundacji korporacyjnych.

Działania na rzecz globalnych inicjatyw [DEBATA CSR] 

Agnieszka Dolna PL, Ewelina Seget PL, Adam Piwek PL, Magdalena Grońska PL, Marzena Atkielska PL, Joanna Socha PL

Jaki wpływ na strategie biznesowe wywierają cele zrównoważonego rozwoju?

Dobre praktyki i punkt widzenia

Ponad 1600 godzin dobrej energii na rzecz potrzebujących 

Dziś każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub większym stopniu zapewnia zatrudnionym zawodowy rozwój i szereg benefitów traktowanych już jako standard. 

Jak działa Fundacja ORLEN? [WIDEO] 

Fundacja ORLEN działa już od ponad 18 lat. W 2018 roku zainaugurowała ona dwa nowe programy.

Jak budować wrażliwość społeczną wśród kandydatów do pracy 

Społeczna odpowiedzialność biznesu i tak zwany zrównoważony rozwój, jest dziś odmieniany przez wszystkie przypadki niemal w każdej branży.

BONA FIDE – jedyne takie stypendium 

BONA FIDE, po łacinie „w dobrej wierze”, to jeden z największych programów stypendialnych Fundacji ORLEN. Jego celem jest umożliwienie najlepszym polskim studentom nauki za granicą, a następnie wykorzystanie ich wiedzy i potencjału w pracy na rzecz Polski

Fabryki w Bangladeszu wczoraj i dziś 

Rewolucja w branży odzieżowej dokonuje się na naszych oczach. Do tej pory powstawanie nowych kolekcji determinowały głównie zmieniające się trendy. Dzisiaj jest to również – a może przede wszystkim – dążenie do mody przyjaznej ludziom i środowisku.

Moda na wolontariat 

W 2019 r. w PKN ORLEN i spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN zainaugurowana została nowa odsłona Programu Wolontariatu Pracowniczego, który realizuje Fundacja ORLEN.

Jak rozmawiać o środowisku w kontekście CSR? [RELACJA] 

Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada nie tylko działanie na rzecz ochrony środowiska, lecz także nawiązywanie relacji z działającymi w tym obszarze interesariuszami. Jak dbać jednocześnie o aspekt ekologiczny i ekonomiczny przedsięwzięć w duchu CSR?

Moda szyta na miarę potrzeb środowiska 

Branża odzieżowa się zmienia i wszystko wskazuje na to, że coraz bardziej widoczny, również w Polsce, trend eko nie przeminie szybko.

Pierwsza „papierowa” butelka w drodze 

Grupa Carlsberg ogłosiła, że jest coraz bliżej stworzenia pierwszej „papierowej” butelki - Green Fibre Bottle - wykonanej z włókien pozyskiwanych z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Zrównoważona moda, czyli nasza wspólna odpowiedzialność 

Jaki wpływ na ekologiczną modę ma konsument? Czy istnieją tylko interesy globalne, czy może wygrywa suma indywidualnych decyzji? Czy pomiędzy potrzebami firm i otoczenia jest szansa na nić porozumienia i współpracę?

PKN Orlen w trosce o środowisko 

Jednym z kluczowych filarów społecznej odpowiedzialności PKN Orlen jest środowisko. Cele wyznaczone w tym obszarze sprawiają, że koncern podejmuje szereg inicjatyw służących kształtowaniu wrażliwości ekologicznej.

LPP pierwszą polską firmą w globalnym porozumieniu New Plastics Economy 

Malejące złoża surowców, oraz rosnąca liczba odpadów na wysypiskach to symbole gospodarki linearnej. Jest to kierunek nierozwojowy i niebezpieczny. Odpowiedzią na narastające wyzwania środowiskowe jest model gospodarki obiegu zamkniętego.

Lafarge w Polsce: drugi raport zrównoważonego rozwoju - lokalny wkład w globalne cele 

Lafarge w Polsce opublikował drugi raport zrównoważonego rozwoju, a także specjalne dodatki dokumentujące realizację celów i zaangażowanie Lafarge i WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Podsumowanie kampanii „Trzeźwo Myślę”, promującej odpowiedzialną konsumpcję alkoholu 

Celem wszystkich dotychczasowych edycji kampanii „Trzeźwo myślę” jest edukacja w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu adresowana w szczególności do opiekunów małoletnich dzieci, kobiet w ciąży i kierowców.

Odnoszący sukcesy biznes to zrównoważony biznes 

Redukcja śladu węglowego o ponad 5%., dotarcie do ponad 6 mln osób z przekazem społecznym, spadek liczby wypadków – to niektóre dane ujęte w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za 2018 r.

Ruch społecznie odpowiedzialny 

Rafał Mikołajczyk PL

Staliśmy się uczestnikami i obserwatorami zmian w podejściu biznesu do społecznej odpowiedzialności – coraz więcej firm w Polsce realizuje działania CSR, które wykraczają poza obszar filantropii.

Istniejemy dla ludzi 

Wolontariat pracowniczy, programy grantowe oraz program stypendialny to najważniejsze działania, jakie prowadzi Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego

Opakowanie przyszłości z przeszłości 

Konsumenci coraz większą wagę przykładają do zrównoważonego stylu życia, zaś w odpowiedzi na ich potrzeby przedstawiciele rozmaitych branż wprowadzają kolejne innowacje.

Stawiamy na działania lokalne 

Iwona Burzyńska PL, Magdalena Grońska PL

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych obszarów w strategii Lafarge w Polsce.

Stawiamy na wiedzę 

Agnieszka Dolna PL

Fundacja NUTRICIA od ponad 20 lat konsekwentnie realizuje misję, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

Kierunek odpowiedzialność 

Wartość firmy można budować, łącząc cele biznesowe i społeczne. Udowadnia to PKN ORLEN, działając z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Z Polakami po zdrowie 

Adam Piwek PL

W ubiegłym roku ponad 230 tysięcy Polaków uczestniczyło w różnych formach aktywności związanych z promocją zdrowego stylu życia, wspieranych przez Santander Consumer Bank.

Dialog kluczem do sukcesu 

Ewelina Seget PL, Marzena Atkielska PL, Agnieszka Dolna PL, Adam Piwek PL, Magdalena Grońska PL, Joanna Socha PL

Walka z ubóstwem, zmniejszanie nierówności społecznych i redukowanie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko to tylko niektóre z bolączek, z którymi mierzą się firmy w Polsce.

RAPORT 2018

Otoczenie ma znaczenie

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to istotny element budowania strategii każdej firmy. O wartości organizacji nie świadczą jedynie wyniki finansowe, ale również sposób działania, który przekłada się na pozytywny wpływ na środowisko, edukację czy współpracę z interesariuszami.

Kup, zużyj, nie wyrzucaj 

Joanna Socha PL

Światowe marki, rozliczane przez klientów i media, decydują się na odejście od nieetycznych praktyk, takich jak niszczenie niesprzedanych produktów czy brak wystarczającej kontroli łańcucha dostaw. 

Dobre praktyki

Zrównoważony rozwój zaczyna się od pracowników 

Ewelina Jabłońska-Gryżenia PL

Świadomość wpływu na otoczenie i działania zmierzające do poprawy warunków życia lokalnych społeczności --- to główne założenia strategii zrównoważonego rozwoju firmy AmRest, realizującej cele wyznaczone przez ONZ.

Nowy wymiar wartości 

Izabela Walczewska-Schneyder PL

O prawdziwej wartości firm świadczą nie tylko strategia biznesowa i wyniki finansowe, lecz także sposób działania mający pozytywny wpływ na środowisko, edukację publiczną i współpracę z interesariuszami.

W symbiozie z przyrodą 

Jakub Boruc PL

Cementownia Górażdże udowadnia, że zakład produkcyjny, zamiast stanowić uciążliwość dla mieszkańców i obciążenie dla przyrody, może w pozytywny sposób kreować lokalny krajobraz i wzbogacać go.

CSR to inwestycja 

Bartłomiej Pławecki PL

Współczesność wymaga choćby częściowej redefinicji tego, co rozumiemy pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. 

CSR szyty na miarę 

Anna Miazga PL

W obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu LPP stawia na kompleksowe rozwiązania. Od projektowania, poprzez produkcję, dystrybucję, aż po sprzedaż --- w swojej działalności dba o pracowników i otoczenie.

Nadajemy nowe życie tekstyliom 

Agnieszka Servaas PL

Ochrona środowiska to jeden z trzech kluczowych kierunków działalności w Grupie VIVE. W ramach troski o otoczenie firma wykorzystuje przetworzone surowce do wytworzenia produktów o wyższej jakości.

Dobre praktyki

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze 

Klaudyna Polanowska-Skrzypek PL

Codziennie setki ciężarówek wyruszają w trasę, aby nikomu nie zabrakło produktów niezbędnych do życia. Operatorzy logistyczni doskonale zdają sobie sprawę, że bez kierowców nie są w stanie prowadzić biznesu.

Proste działania w służbie ekologii 

Agata Szczotka-Sarna PL

Firma Interseroh, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, wprowadziła w swoim biurze proekologiczne zmiany.

Edukacyjna działalność biznesu 

Małgorzata Walędzińska - Półtorak PL

Coraz więcej osób spożywa napoje alkoholowe w sposób odpowiedzialny. Równie wiele oczekuje od producentów alkoholu zaangażowania w działania promujące umiarkowaną i odpowiedzialną jego konsumpcję.

Akcja, która pozwala rozwinąć skrzydła 

Paulina Iwaszko PL

Jak połączyć rozwój zawodowy kobiet z krzewieniem solidarności płciowej? Tego zadania podjęła się firma Nesperta, realizując pierwszą ogólnopolską kampanię społeczną All In My Hands skierowaną do przyszłych manicurzystek.

Biznes mądry przed szkodą [DEBATA] 

Alina Szastok PL, Ewelina Jabłońska-Gryżenia PL, Ewelina Rozpara PL, Krzysztof Żarnotal PL, Filip Szumowski PL, Andrzej Losor PL, Dominika Bettman PL, Anna Miazga PL, Agata Szczotka-Sarna PL, Rafał Mikołajczyk PL, Magdalena Rzeszotalska PL

Coraz więcej organizacji uznaje CSR za istotny element budowania przewagi rynkowej. Jakie trendy w tym obszarze są najbardziej widoczne? Co stanowi największe wyzwanie dla firm? Poznaj opinie uczestników debaty redakcyjnej "Harvard Business Review Polska".

Odpowiedzialne biura 

Przemysław Różowicz PL

O projektowaniu biura przyjaznego pracownikom i jego znaczeniu w budowaniu wizerunku odpowiedzialnego przedsiębiorstwa opowiada Przemysław Różowicz, dyrektor działu zarządzania markami, PR i CSR w Grupie Nowy Styl.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za społeczną działalność biznesu 

Responsib’ALL Day jest globalnym przedsięwzięciem Grupy Pernod Ricard, którego idea opiera się na przekonaniu, że wszyscy pracownicy powinni być zaangażowani w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Etyka i CSR w Grupie Polpharma 

Dariusz Bąk PL

Polityka etyczna Grupy Polpharma jest w znacznej mierze podyktowana charakterem rynku ochrony zdrowia, a zwłaszcza branży farmaceutycznej.

Walka konkurencyjna oparta na misji społecznej 

Sundar Bharadwaj , Omar Rodriguez-Vila

Niektóre marki osiągają sukcesy dzięki powiązaniu rozwoju z misją.

RAPORT 2017

Nowy wymiar społecznej odpowiedzialności

CSR to pojęcie, które ni ma jednej definicji. Jego znaczenie stale ewoluuje: od inwestowania w pożyteczne społecznie inicjatywy po tworzenie wartości wspólnej - podejmowanie się działań na rzecz społeczeństwa i środowiska przy jednoczesnym czerpaniu z tego korzyści. Jak zyskać dzięki mądrej odpowiedzialności?

Jak rozumieć tworzenie wartości wspólnej 

Joanna Socha PL

Zależność pomiędzy sukcesami firm a rozwojem społecznym staje się coraz wyraźniejsza. Przedsiębiorstwa w Polsce i na świecie dostrzegają korzyści płynące ze zobowiązania się do fundamentalnych zmian na rzecz otoczenia i biznesu. Dziś odpowiedzialność nie może być stawiana w opozycji do interesów firmy, gdyż dbanie o dobro wspólne leży w interesie przedsiębiorców.


Nowe spojrzenie na CSR 

Pobierz wydanie specjalne HBRP, w całości poświęcone zostało nowemu wymiarowi społecznej odpowiedzialności.

Z polskiej perspektywy

Jeśli marka – to tylko zrównoważona 

Aleksandra Stanek-Kowalczyk PL

W dzisiejszym otoczeniu biznesowym oczekiwania i potrzeby klientów się zmieniają. Trendy dotyczące zdrowia, zdrowego trybu życia oraz indywidualne potrzeby społeczne dotyczące zaangażowania i wspierania rozwiązywania problemów społecznych przekładają się na postrzeganie firm i decyzje konsumenckie.

Praktyczne podejście do odpowiedzialności 

Izabella Rokicka PL

Firmy globalne powinny być świadome swojego wpływu na otoczenie i podejmować działania zmierzające do poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Inicjatywy przedsiębiorstw są najbardziej skuteczne wtedy, gdy są przemyślane i zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju.

Polskie firmy są coraz bardziej odpowiedzialne 

Agnieszka Siarkiewicz PL

Różnorodność praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powoduje, że trudno jest jednoznacznie wskazać, które z nich to zaznaczenie rodzącego się trendu, a które to tylko chwilowa moda i chęć wyróżnienia się.

Jak raportują polskie firmy 

Liliana Anam PL

Na polskim rynku mamy dwie prędkości związane z raportowaniem niefinansowym. Z jednej strony istnieją przedsiębiorstwa, które mają za sobą dziesięcioletnią praktykę raportowania, z drugiej takie, które dopiero zastanawiają się nad tym, jak wdrożyć ten proces we własnych firmach.

Nowe oblicze CSR w Polsce 

Joanna Socha PL

Organizacje badające społeczną odpowiedzialność biznesu w Polsce nie mają wątpliwości: coraz więcej rodzimych firm stara się prowadzić swoją działalność w odpowiedzialny sposób – z troską o otoczenie i z dbałością o środowisko.

Szefem CSR powinien być prezes 

Grzegorz Blachowski PL, Ada Konczalska-Bogucka , Monika Kallista PL, Małgorzata Chmielecka PL, Agnieszka Siarkiewicz PL, Iwona Jarzębska PL, Joanna Socha PL, Liliana Anam PL, Michał Proszewski PL

Przedstawiciele firm zaproszeni do debaty redakcyjnej „Harvard Business Review Polska” rozmawiają o tym, w jaki sposób koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu realizowana jest na gruncie polskim i jaka jest zależność między sukcesami przedsiębiorstw i ich zaangażowaniem w działalność społeczną.

Punkt widzenia i dobre praktyki

Działania z myślą o zdrowiu przyszłych pokoleń 

Małgorzata Chmielecka PL

Działalność społeczna polegająca na promowaniu prawidłowego żywienia najmłodszych w trosce o ich zdrowie jest wpisana w misję Fundacji NUTRICIA i ma wymiar ogólnokrajowy. O roli działań popularyzujących ideę 1000 pierwszych dni życia, już od poczęcia, wśród polskiego społeczeństwa i ich długofalowych efektach mówi kierownik fundacji, Małgorzata Chmielecka.

Zrównoważona jakość kawy 

Michał Proszewski PL

Chcemy, aby każda filiżanka kawy Nespresso miała wartość dla społeczeństwa i dla środowiska, dlatego kilkanaście lat temu uruchomiliśmy program zrównoważonego rozwoju.

Zasiać ziarno odpowiedzialności 

Michał Proszewski PL

Wspierając plantatorów i ucząc ich efektywnego zarządzania plantacją, firma Nespresso otrzymuje kawę najwyższej jakości. Michał Proszewski, dyrektor generalny Nespresso w Polsce, tłumaczy, w jaki sposób wspieranie lokalnych społeczności tworzy wspólną wartość dla biznesu i otoczenia.

Społeczna odpowiedzialność wpisana w usługi banku 

Iwona Jarzębska PL

Przykład Banku Millennium pokazuje, w jaki sposób instytucje finansowe mogą projektować usługi, które nie tylko generują zysk, ale przede wszystkim odpowiadają na potrzeby konkretnych grup społecznych.

Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa 

Mark R. Kramer , Michael E. Porter

System kapitalistyczny znalazł się w potrzasku. W ostatnich kilku latach biznes poddano krytyce jako główne źródło problemów społecznych, ekologicznych i gospodarczych.

Punkt widzenia i dobre praktyki

Odpowiedzialny biznes dla najmłodszych 

Mateusz Dziób PL

CSR powinien zaczynać się od troski o dzieci, które w przyszłości staną się świadomymi konsumentami i pracownikami.

Spotkajmy się przy piwie 

Andrew Highcock

O odpowiedzialności, jaka spoczywa na producentach piwa w sytuacji zmieniającego się rynku i trendów społecznych, mówi Andrew Highcock, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej.

Lotnisko – odpowiedzialny sąsiad 

 Katarzyna Gajus-Wyrwicz PL,  Barbara Stefańska  PL, Monika  Pabisek PL

Działalność portu lotniczego to szansa na pracę dla osób mieszkających w sąsiedztwie, to zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, wreszcie rozwój gospodarczy, nowi inwestorzy, którzy wybierają Małopolskę właśnie ze względu na bliskość lotniska.

Budowanie bez barier 

Adam Targowski PL

Skanska tworzy swoje budynki w taki sposób, aby były maksymalnie dostępne dla wszystkich użytkowników, a jednocześnie stanowiły jak najmniejsze obciążenie dla środowiska. W ten sposób szwedzki deweloper wpisał odpowiedzialność za najbliższe otoczenie w swój model biznesowy.

Ekosystem wartości wspólnej 

Marc Pfitzer , Mark R. Kramer

Czasami firmy, które chcą odnosić korzyści ekonomiczne z rozwoju społecznego, muszą łączyć siły z rządami, organizacjami pozarządowymi, a nawet z rywalami.

Punkt widzenia i dobre praktyki

Dobro w zgodzie z DNA firmy 

Katarzyna Świderska PL

Biznes ma odpowiednie narzędzia, by ograniczyć skalę wielu współczesnych wyzwań. Dlatego firma Wiśniowski działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy zdrowia najmłodszych pacjentów, poprawy standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego, jak też rozwoju lokalnej społeczności.

Dialog receptą na sukces 

Ada Konczalska-Bogucka

O współpracy z lokalnymi społecznościami, organizacjami środowiskowymi i samorządami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a jednocześnie jak najmniejszej ingerencji w otoczenie opowiada Ada Konczalska-Bogucka, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.

Aktywności budujące zaangażowanie 

Jolanta Jędrysek PL

Pracownicy Benefit Systems są aktywni sportowo, społecznie oraz ekologicznie – a podejmowane przez nich działania, przy czynnym wsparciu Spółki, wpływają pozytywnie na jakość ich życia, społeczności lokalne oraz środowisko.

Rewolucja odpowiedzialności w kulturze organizacyjnej 

Jakub Boruc PL

Wiele firm traktuje CSR wyłącznie jako sposób na poprawę własnego wizerunku, tymczasem skuteczne działania zakładające odpowiedzialność społeczną powinny wynikać z kultury organizacyjnej i dobrowolnego zaangażowania pracowników.

Innowacje budujące wartość wspólną 

Mike Stamp , Marc Pfitzer , Valerie Bockstette

Przedsiębiorstwa, które dbają zarówno o korzyści społeczne, jak i o wartość biznesową, posługują się modelem złożonym z pięciu wzajemnie wspierających się elementów.

Punkt widzenia i dobre praktyki

Etyczny i odpowiedzialny biznes 

Magdalena Rzeszotalska PL, Marcin Musiał PL

Grupa Polpharma szczególną wagę przykłada do przestrzegania prawa i standardów etycznych w każdym aspekcie swojej działalności.

Długofalowe budowanie relacji to nasza inwestycja w przyszłość 

Izabella Rokicka PL, Julia Słowik PL

Strategia oparta na planowanych, długofalowych działaniach, a nie okazjonalnym wsparciu dla lokalnych społeczności zapewnia stabilność i lepszą współpracę z naszymi partnerami.

Zyski na dole piramidy 

Duncan Duke , Erik Simanis

Przedstawiamy mapę możliwości - narzędzie, za pomocą którego ocenisz swoje szanse na najuboższych rynkach.

Jak ratować zrujnowany wizerunek 

Sebastian Stępak PL

Zarząd międzynarodowego koncernu kosmetycznego staje przed wyzwaniem ratowania organizacji przed porażką wizerunkową.

Szukasz inspiracji? Poznaj najlepsze książki biznesowe »

Przewodnik biznesowy: Kultura organizacyjna 

Liderzy zdecydowanej większości firm znajdujących się na szczycie, zapytani o tajemnicę sukcesu przedsiębiorstwa, wskażą ją: kulturę organizacyjną. Tak, to właśnie ona w dużej mierze decyduje o tym, że jedne firmy odnoszą długofalowe sukcesy, a inne pozostają w tyle. Poznaj ją lepiej i dowiedz się, jak nią dobrze zarządzać w drodze po zwycięstwo.


Najpopularniejsze tematy