Fundusze private equity

Private equity [DEBATA] 

O specyfice inwestycji private equity i venture capital rozmawiają eksperci zaproszeni przez redakcję "Harvard Business Review Polska".

Smart money, czyli inteligentne pieniądze 

Istniejący od przeszło sześćdziesięciu lat sektor private equity od początku swojej historii nierozerwalnie związany jest z rozwojem technologii i transferem wiedzy.

Budowanie wartości na rynku private equity 

Pobierz specjalny dodatek, będący wspólnym przedsięwzięciem redakcji "Harvard Business Review Polska", menedżerów funduszu MCI Capital oraz agencji ratingowej S&P Global Ratings.

Inteligentne pieniądze 

Poziom zamożności Polaków systematycznie rośnie, co z roku na rok zwiększa zainteresowanie możliwością owocnego lokowania nadwyżek finansowych.