Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-24-luty-2005-Znajdź czas na przywództwo

Nr 24, luty 2005

Znajdź czas na przywództwo

Kup prenumeratę

W tym numerze

Trendy

Ryzyko w percepcji konsumentów – niedoceniany czynnik sukcesu lub porażki innowacyjnych produktów
Psychopata za biurkiem
O korzyściach z malkontenctwa

Komentarz

Jazda na czas... - komentarz 2

Marcin Zajkowski

Konkurowanie wykorzystujące czas działania (time‑based competition) jest strategią stosowaną w wielu branżach, na przykład: motoryzacyjnej, odzieżowej (Zara), farmaceutycznej (producenci patentowanych farmaceutyków), budowlanej (firmy realizujące skomplikowane,wielomiesięczne projekty) czy w produkcji telefonów komórkowych (Nokia). Wśród branż usługowych jest ono charakterystyczne dla firm kurierskich, fryzjerskich (Jean Louis David), finansowych (tzw. szybkie kredyty), a nawet medycznych. Firmy wygrywające w tego rodzaju konkurencji stawiają przede wszystkim na:
• zbliżenie się do klienta (nie tylko w sensie fizycznym),
• wysoką sprawność operacyjną,
• organizację pracy opartą na wymienności zadań, promowaniu niestandardowego i kreatywnego podejścia, interdyscyplinarnych i blisko ze sobą współpracujących zespołach,
• doskonałe zarządzanie łańcuchem dostaw oraz systemem dystrybucji,
• kierownictwo posiadające wizję oraz motywujące pracowników firmy.

»

Rozmowa

Innowacja, dzięki której możesz przeskoczyć konkurencję

Debata redakcyjna

Zarządzanie łańcuchem dostaw : wyzwanie dla polskich firm

Artykuł

Główna rola firm logistycznych: od przewoźnika do organizatora i zarządcy łańcucha dostaw
Cztery bariery, które w optymalizowaniu zarządzania łańcuchem dostaw napotykają polskie firmy

Cztery bariery, które w optymalizowaniu zarządzania łańcuchem dostaw napotykają polskie firmy

Łukasz Świerżewski 

Obok określenia właściwego miejsca firmy na rynku, wpasowania jej w istniejące sieci dostaw i stworzenia architektury własnego łańcucha, spółki budują strategie zarządzania tym łańcuchem.Wtej dziedzinie polskie firmy mają bardzo wiele do zrobienia, a zaawansowanie strategii zarządzania łańcuchem dostaw jest niezwykle zróżnicowane. Liderami są naturalnie spółki córki zagranicznych koncernów zwłaszcza z branż motoryzacyjnej i farmaceutycznej, a na przeciwnym biegunie znajdują się rodzime przedsiębiorstwa z sektorów, które jeszcze nie przeszły pełnej transformacji do systemu wolnorynkowego. Towarzyszy temu ogromne zróżnicowanie technologiczne działających w Polsce przedsiębiorstw. Ta różnorodność jest poważną barierą tworzenia efektywnych łańcuchów dostaw.

»
Czy twoja firma przetrwa rewolucję w dziedzinie usług?
Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw
Jakiego łańcucha dostaw wymaga twój produkt?
Przestań marnować cenny czas

Klasyka HBR

Dlaczego musisz myśleć o zarządzaniu cyklem zamówienia

Dlaczego musisz myśleć o zarządzaniu cyklem zamówienia

| Benson P. Shapiro, V. Kasturi Rangan, John J. Sviokla

„Jesteśmy zorientowani na klienta” – deklaruje dzisiaj każda szanująca się firma. Prawda jednak jest taka, że o faktycznym stosunku do klienta i sumie jego doświadczeń w kontaktach z firmą decydują nie tyle działania zmierzające do spłaszczenia struktury organizacyjnej czy usamodzielnienia pracowników pierwszej linii, ile zarządzanie cyklem zamówienia (order management cycle – OMC). Ten dziesięciofazowy proces – od planowania sprzedaży począwszy, a na obsłudze posprzedażowej skończywszy – określa ogólny system biznesowy firmy. Ilekroć zajmujemy się wykonaniem zamówienia, zajmujemy się klientem. Ilekroć odsuwamy zamówienie na bok, odsuwamy na bok klienta.

»

Studium przypadku

Nie jestem mikromenedżerem! Problemem są moi niekompetentni pracownicy!

Relacja z pierwszej ręki

Jazda na czas

Jazda na czas

Zbigniew Sosnowski 

W wielu polskich branżach panuje przekonanie, że głównym orężem w walce konkurencyjnej jest niski koszt i niska cena. Efektem takiego podejścia są coraz częstsze i coraz bardziej zaciekłe wojny cenowe. Tymczasem dziś można skutecznie konkurować również w innych wymiarach niż cena. Tak zrobiła firma rowerowa Kross, która postawiła na szybkość reakcji na zmiany rynkowe. Podczas gdy wielu konkurentów nastawionych na niskie ceny upadło a inni walczą o przetrwanie, szybki i elastyczny Kross w ciągu kilku lat zdobył aż 40% polskiego rynku i stał się trzecim producentem rowerów w Europie. Punktem wyjścia strategii Krossa była obserwacja, że skupianie się wyłącznie na kosztach nie ma w branży rowerowej sensu. W przeciwieństwie bowiem do branż zaspokajających codzienne potrzeby, popyt w branży rowerowej i innych branżach podatnych na modę jest trudny do przewidzenia. Trzeba więc szybko reagować na to, co mówi nam rynek.

»

Raport

Zarządzanie łańcuchem dostaw w polskiej rzeczywistości - przełamywanie barier