Magazyn

Znajdź czas na przywództwo
Najnowsze wydanie

Nr 24, luty 2005

Znajdź czas na przywództwo

Lista artykułów

Nr 24, luty 2005

Trendy

Ryzyko w percepcji konsumentów – niedoceniany czynnik sukcesu lub porażki innowacyjnych produktów

PREMIUM

Uważa się, że w marketingu nowatorskich kategorii produktowych o sukcesie decyduje „innowacyjność jako taka”, czyli w uproszczeniu przewaga oparta na zaletach technicznych i funkcjonalnych nowych produktów. W polskich warunkach nie zawsze tak jest.

Psychopata za biurkiem

PREMIUM

Psychopaci są w każdej firmie. W dodatku łatwo ich wziąć za młodych zdolnych. Na szczęście psychologowie Robert Hare i Paul Babiak opracowują właśnie metodę, która ułatwi ich wyłapywanie.

O korzyściach z malkontenctwa

PREMIUM

Jeśli zna się niepisane reguły rządzące tym, w jaki sposób, na kogo i z jakiego powodu narzekają pracownicy, można trafnie decydować, kiedy nie należy podejmować żadnych interwencji.

Komentarz

Nie jestem mikromenedżerem! - komentarz 3

PREMIUM

Mikrozarządzanie jest przejawem nadużycia autorytetu, czyli zachowaniem znamionującym
rozchwianie kompetencyjne, którego przyczyną jest z reguły brak koncentracji na realizowaniu podstawowych celów firmy.

Nie jestem mikromenedżerem! - komentarz 2

PREMIUM

Jednym z problemów, które stoją u źródeł konfliktu, jest nieumiejętność psychicznego przystosowania się do pełnienia nowej roli. Jako szef całej firmy Łukasz musi w pierwszym rzędzie pełnić rolę lidera, a nie mikromenedżera.

Nie jestem mikromenedżerem! - komentarz 1

PREMIUM

Jak zawsze, gdy jest czas na spokojną refleksję, zacznijmy od diagnozy sytuacji w firmie Tropline. Niestety, nie wypada ona dobrze, gdyż praktycznie wszystkie osoby dramatu popełniają tutaj poważne błędy.W tragedii greckiej prowadziłoby to do niechybnej klęski uwikłanych w sprawę bohaterów. Na szczęście,w tym przypadku tak być nie musi.

Jazda na czas... - komentarz 2

PREMIUM

Konkurowanie wykorzystujące czas działania (time‑based competition) jest strategią stosowaną w wielu branżach, na przykład: motoryzacyjnej, odzieżowej (Zara), farmaceutycznej (producenci patentowanych farmaceutyków), budowlanej (firmy realizujące skomplikowane,wielomiesięczne projekty) czy w produkcji telefonów komórkowych (Nokia). Wśród branż usługowych jest ono charakterystyczne dla firm kurierskich, fryzjerskich (Jean Louis David), finansowych (tzw. szybkie kredyty), a nawet medycznych. Firmy wygrywające w tego rodzaju konkurencji stawiają przede wszystkim na:
• zbliżenie się do klienta (nie tylko w sensie fizycznym),
• wysoką sprawność operacyjną,
• organizację pracy opartą na wymienności zadań, promowaniu niestandardowego i kreatywnego podejścia, interdyscyplinarnych i blisko ze sobą współpracujących zespołach,
• doskonałe zarządzanie łańcuchem dostaw oraz systemem dystrybucji,
• kierownictwo posiadające wizję oraz motywujące pracowników firmy.

Jazda na czas... - komentarz 1

PREMIUM

Firma Kross zawdzięcza swój sukces rynkowy głównie dwóm atutom. Pierwszym jest lepsze zrozumienie potrzeb klientów. Drugim – racjonalny ekonomicznie model działania, stawiający na szybki czas reakcji. Ponadprzeciętne rozumienie potrzeb klienta jest elementem strategii o oczywistym iwmiarę uniwersalnym zastosowaniu. Model operacyjny oparty na szybkim czasie reakcji, choć generalnie godny polecenia, jest szczególnie skuteczny w przypadku rynków cechujących się:

Tak zarządzaj zamówieniami, by zadowolić klienta

PREMIUM

Na polskim rynku nie ma zbyt wielu firm, w których zarządzanie zamówieniami klientów przebiega bezproblemowo i funkcjonuje jako system. Mało która panuje nad całym cyklem realizacji zamówień. Ale nawet te, które próbują zautomatyzować ten cykl przez uruchomienie zintegrowanego systemu IT, zdane są na porażkę, jeśli nie poszukają kompromisu między priorytetami poszczególnych działów. A to często wymaga zrewidowania strategii.

Nie jestem mikromenedżerem! - komentarz 4

PREMIUM

Wielu podwładnym nie przeszkadza mikrozarządzanie szefa, bo zwalania ich z odpowiedzialności za własne działania i za dalszy rozwój zawodowy i życiowy. Warto, by mikrozarządzający pamiętali o tym efekcie ubocznym – może się zdarzyć, że ich podwładni po jakimś czasie nie będą już umieli samodzielnie zorganizować sobie pracy, a nawet zorientować się, co do nich należy.

Rozmowa

Innowacja, dzięki której możesz przeskoczyć konkurencję

PREMIUM

Herb Baum, prezes firmy Dial, uważa, że prace badawczo‑rozwojowe to nie to samo, co innowacje i że każdy pracownik jego firmy powinien stać się wynalazcą na własnym podwórku.

Debata redakcyjna

Zarządzanie łańcuchem dostaw : wyzwanie dla polskich firm

PREMIUM

Zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management) w firmach działających na bardzo rozwiniętych rynkach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, uchodzi za jedno z najważniejszych zagadnień biznesowych. Prezesi tych firm doskonale wiedzą, że pozycję lidera mogą osiągnąć tylko wtedy, gdy wraz z partnerami stworzą elastyczny, inteligentny i dopasowujący się łańcuch dostaw. Ta wiedza skłania firmy do zacieśniania współpracy.

Artykuł

Główna rola firm logistycznych: od przewoźnika do organizatora i zarządcy łańcucha dostaw

PREMIUM

Outsourcing funkcji logistycznych daje firmom nowe narzędzia konkurowania, czyli ma wpływ na ich strategię.

Cztery bariery, które w optymalizowaniu zarządzania łańcuchem dostaw napotykają polskie firmy

PREMIUM

Obok określenia właściwego miejsca firmy na rynku, wpasowania jej w istniejące sieci dostaw i stworzenia architektury własnego łańcucha, spółki budują strategie zarządzania tym łańcuchem.Wtej dziedzinie polskie firmy mają bardzo wiele do zrobienia, a zaawansowanie strategii zarządzania łańcuchem dostaw jest niezwykle zróżnicowane. Liderami są naturalnie spółki córki zagranicznych koncernów zwłaszcza z branż motoryzacyjnej i farmaceutycznej, a na przeciwnym biegunie znajdują się rodzime przedsiębiorstwa z sektorów, które jeszcze nie przeszły pełnej transformacji do systemu wolnorynkowego. Towarzyszy temu ogromne zróżnicowanie technologiczne działających w Polsce przedsiębiorstw. Ta różnorodność jest poważną barierą tworzenia efektywnych łańcuchów dostaw.

Wsłuchaj się w swoich partnerów, by określić miejsce firmy w sieci łańcuchów dostaw

PREMIUM

Cel, jakim jest bycie doskonałym ogniwem w sieci łańcuchów dostaw większych międzynarodowych partnerów, musi się znaleźć na pierwszym miejscu w ogólnej strategii firmy.

Dlaczego logistyk nie zawsze jest ekspertem w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

PREMIUM

Każdy polski menedżer zetknął się już z pojęciem łańcucha dostaw. Wciąż jednak tylko część działających na naszym rynku firm włączyło zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami dostaw do swoich strategii. Dariusz Samól, który pracuje dla SAP i zajmuje się w Polsce wdrażaniem systemów wspomagających zarządzanie, brak myślenia kategoriami całego łańcucha dostaw u części swoich klientów zauważa już na etapie tworzenia ogólnej strategii. Nadal więc konieczne jest budowanie świadomości, czym jest łańcuch dostaw i o jak szerokiej dziedzinie zarządzania jest mowa.

Czy twoja firma przetrwa rewolucję w dziedzinie usług?

PREMIUM

Offshoring i outsourcing stały się w ostatnim czasie drażliwymi kwestiami politycznymi. Pojawił się nawet termin powstały z połączenia tych dwóch słów zaczynających się na „o”. Używają go ci, którzy nie chcą, by dobrze płatne posady amerykańskich pracowników umysłowych dostawały się w ręce wyszkolonych, ale tańszych pracowników w Indiach i innych rejonach świata. Wrzawę, jaką wywołuje likwidacja miejsc pracy w usługach, na które przypada ponad 80% zatrudnionych w amerykańskim sektorze prywatnym, słychać nie tylko w USA. Zwolnienia w sektorze usług są zjawiskiem, które zagraża wszystkim krajom rozwiniętym.

Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw

PREMIUM

Budowanie silnego łańcucha dostaw jest warunkiem sine qua non osiągania sukcesów w biznesie. Kiedy przychodzi do doskonalenia tych łańcuchów, niewiele firm zabiera się do tego w odpowiedni sposób. Większość chce, żeby ich sieci stały się szybsze lub oszczędniejsze, zakładając, że działania takie są kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Tymczasem jest odwrotnie.

Jakiego łańcucha dostaw wymaga twój produkt?

PREMIUM

Nigdy dotąd technologia i myśl ludzka nie były tak mocno zaangażowane w poszukiwanie sposobów poprawy efektywności łańcuchów dostaw. Za pośrednictwem sklepowych skanerów firmy odczytują potrzeby klientów i drogą elektronicznej wymiany danych przekazują je wszystkim ogniwom łańcucha dostaw, a te reagują na potrzeby klientów przy użyciu elastycznych metod produkcji, zautomatyzowanych systemów magazynowania i szybkich procesów logistycznych.

Przestań marnować cenny czas

PREMIUM

Firmy z reguły marnują swój najcenniejszy zasób – czas menedżerów najwyższego szczebla. W typowej firmie menedżerowie wysokiego szczebla spotykają się jedynie na trzy godziny w miesiącu, żeby omawiać strategię. W dodatku czas ten wykorzystuje się źle, poświęcając go na chaotyczne dyskusje, które nie prowadzą do podjęcia dobrych decyzji.

Klasyka HBR

Dlaczego musisz myśleć o zarządzaniu cyklem zamówienia

PREMIUM

„Jesteśmy zorientowani na klienta” – deklaruje dzisiaj każda szanująca się firma. Prawda jednak jest taka, że o faktycznym stosunku do klienta i sumie jego doświadczeń w kontaktach z firmą decydują nie tyle działania zmierzające do spłaszczenia struktury organizacyjnej czy usamodzielnienia pracowników pierwszej linii, ile zarządzanie cyklem zamówienia (order management cycle – OMC). Ten dziesięciofazowy proces – od planowania sprzedaży począwszy, a na obsłudze posprzedażowej skończywszy – określa ogólny system biznesowy firmy. Ilekroć zajmujemy się wykonaniem zamówienia, zajmujemy się klientem. Ilekroć odsuwamy zamówienie na bok, odsuwamy na bok klienta.

Studium przypadku

Nie jestem mikromenedżerem! Problemem są moi niekompetentni pracownicy!

PREMIUM

Szef firmy dokłada wszelkich starań, żeby wprowadzić w obowiązki nową dyrektor marketingu. Ona jednak czuje się przytłoczona jego stylem zarządzania, traci zapał i motywację do pracy. Co powinni zrobić, aby naprawić sytuację?

Relacja z pierwszej ręki

Jazda na czas

PREMIUM

W wielu polskich branżach panuje przekonanie, że głównym orężem w walce konkurencyjnej jest niski koszt i niska cena. Efektem takiego podejścia są coraz częstsze i coraz bardziej zaciekłe wojny cenowe. Tymczasem dziś można skutecznie konkurować również w innych wymiarach niż cena. Tak zrobiła firma rowerowa Kross, która postawiła na szybkość reakcji na zmiany rynkowe. Podczas gdy wielu konkurentów nastawionych na niskie ceny upadło a inni walczą o przetrwanie, szybki i elastyczny Kross w ciągu kilku lat zdobył aż 40% polskiego rynku i stał się trzecim producentem rowerów w Europie. Punktem wyjścia strategii Krossa była obserwacja, że skupianie się wyłącznie na kosztach nie ma w branży rowerowej sensu. W przeciwieństwie bowiem do branż zaspokajających codzienne potrzeby, popyt w branży rowerowej i innych branżach podatnych na modę jest trudny do przewidzenia. Trzeba więc szybko reagować na to, co mówi nam rynek.

Raport

Zarządzanie łańcuchem dostaw w polskiej rzeczywistości - przełamywanie barier

PREMIUM

Wkażdym kraju budowanie relacji z partnerami łańcucha dostaw wymaga od menedżera połączenia elastyczności i zdecydowania, otwartości i czujności. W Polsce, gdzie świadomość korzyści, jakie może przynieść poprawa zarządzania łańcuchem dostaw, wciąż dopiero się rodzi, to o wiele za mało. Konieczna jest odwaga, by zaufać partnerom; siła, by przełamać stereotypy i obawy we własnej firmie; oraz charyzma, by pociągnąć za sobą innych. Właśnie dlatego, że jest tak trudno,warto podjąć wyzwanie. Ci, którym się uda, znajdą się o krok przed konkurencją.