X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Zbuduj zespół, który będzie potrafił analizować dane

Tomas Chamorro-Premuzic  · 4 min

Zbuduj zespół, który będzie potrafił analizować dane

Niewątpliwie oznaką postępu jest to, że znaczna część organizacji ma dziś poczucie winy, przyznając się do podejmowania istotnych decyzji zarządczych w sposób intuicyjny, a nie na podstawie dowodów. Faktycznie, kierowanie się danymi lub opieranie się na nich dołączyło do grona innych najbardziej pożądanych cech kultury organizacyjnej takich jak: innowacyjność, różnorodność czy społeczna odpowiedzialność.

Poczucie presji, aby u podstaw kluczowych decyzji menedżerskich leżały obiektywne fakty, a nie subiektywne preferencje, stanowi bez wątpienia istotny krok na drodze do tego, aby organizacja zaczęła opierać się na danych. Niemniej dla każdej firmy będzie to ambitny cel, wymagający ogromnej zmiany kulturowej, która musi wykraczać poza samo pragnienie doprowadzenia do autentycznych zmian w sposobie myślenia, odczuwania i działania na wszystkich poziomach organizacji, jakie żywi kierownictwo wyższego szczebla. I tak jak w przypadku każdej transformacji kulturowej, menedżerowie są kluczowym czynnikiem zmian. Oto trzy główne zalecenia dotyczące zarządzania talentami, które powinny pomóc twojemu zespołowi w większym stopniu opierać się na danych.

1. Wspieraj myślenie krytyczne

Podczas gdy większość obecnych dyskusji dotyczących danych koncentruje się na roli technologii i sztucznej inteligencji, tak naprawdę najważniejszym czynnikiem wyróżniającym zespoły i organizacje pozostaje element ludzki. W miarę jak organizacja zwiększa zdolność do gromadzenia coraz większej ilości danych – i nie chodzi tu tylko o ich ilość, ale raczej jakość – najważniejsze jest posiadanie pracowników, którzy potrafią formułować odpowiednie pytania na podstawie danych. W istocie, jak w swojej najnowszej książce twierdzi Ajay Agrawal wraz ze współpracownikami, sztuczna inteligencja (AI) umożliwi tańsze prognozowanie, a to wyjaśnia, dlaczego cieszy się tak dużym popytem. Ale aby zidentyfikować główne problemy, w rozwiązaniu których może pomóc sztuczna inteligencja oraz dane, niezbędna jest ludzka ciekawość i krytyczne myślenie. Proces ten warto zacząć od siebie.

Pomóż też swoim pracownikom lepiej korzystać z danych. Potrzeba do tego kwestionowania własnych uprzedzeń, nieufania własnej intuicji i wykazywania się zdrowym sceptycyzmem w odpowiedzi na pomysły i sugestie ze strony innych osób, szczególnie członków swojego zespołu. Co równie ważne, nie należy nagradzać pracowników za zgłaszanie intuicyjnych pomysłów lub takich, które wydają się słuszne. Zamiast tego doceniaj krytyczne myślenie, ciekawość i większą chęć, aby kwestionować to, z czym mają do czynienia. Na przykład, pragnąc uniknąć myślenia stadnego i czerpać korzyści z różnorodności poznawczej, Amazon zachęca swoich pracowników do sporów.

Chociaż ludzie różnią się pod względem ogólnych predyspozycji do krytycznego myślenia, możesz pomóc im w rozwijaniu potencjału w tej dziedzinie. Wystarczy, że zastosujesz odpowiednie zachęty, będziesz udzielać precyzyjnych informacji zwrotnych i stworzysz nieformalną, niehierarchiczną kulturę uczenia się, w której pracownicy mogą się dzielić poglądami i pomysłami. Na przykład w AirBnB pracownicy zgłaszają problemy na forum wewnętrznego repozytorium wiedzy, które umożliwia innym proponowanie odpowiedzi lub rozwiązań. Ta prosta próba czerpania z wiedzy tłumu zwiększy zdolność rozwiązywania problemów przez twój zespół dzięki wykorzystaniu jego inteligencji zbiorowej.

2. Zainwestuj w szkolenia

Nazbyt często występuje brak dopasowania pomiędzy tym, co menedżerowie i organizacje uważają za wartościowe – np. innowacją, miękkimi umiejętnościami, talentem przywódczym czy podejmowaniem decyzji na podstawie danych – oraz zasobami, które poświęcają na wdrażanie tych rzeczy. Konsekwencje są oczywiste: jeśli chcesz, aby twój zespół przyjmował lub przynajmniej nadążał za aktualną rewolucją danych i podchodził do pracy w większym stopniu, opierając się na nich, konieczne będzie zapewnienie mu odpowiedniego szkolenia. Nie oznacza to, że należy przekwalifikować wszystkich na analityków danych; należy natomiast wykorzystać ogromne zasoby wirtualne, które istnieją wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Na przykład wiele czołowych uniwersytetów, należących do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League), oferuje darmowe kursy online poświęcone sztucznej inteligencji, wizualizacji danych oraz nauki o danych, a czołowe korporacje w tej dziedzinie, takie jak Google, oferują szeroki zakres darmowych zasobów i kursów online na temat sztucznej inteligencji, analityki i dużych zbiorów danych. Podstawowa inwestycja nie dotyczy zatem pieniędzy, lecz czasu. Naturalnie też musisz zachęcać pracowników, aby chcieli go wykorzystać.

Zarządzanie zespołami bez tajemnic »

HBRP Excellence „Zarządzanie zespołami” - ebook 

Jeśli wiesz, że perfekcyjne opanowanie sztuki zarządzania zespołem to cecha wyróżniająca doskonałych przywódców, na pewno szukasz niezawodnych narzędzi, które pomogą Ci w osiągnięciu tego celu.
HBRP Excellence o zarządzaniu zespołem dostarczy Ci właśnie tego, czego potrzebujesz - praktycznej wiedzy, która sprawi, że Twój zespół będzie osiągał szczyty swoich możliwości!

Przeprowadzone metaanalizy sugerują, że odpowiednio zaprojektowane szkolenia mogą zwiększyć formalne efekty nauki o 0,60 odchylenia standardowego – co oznacza, że przeciętna osoba w grupie szkoleniowej osiągnie wyniki lepsze niż 73% osób w grupie nieobjętej szkoleniem. Potencjał poszczególnych osób ogranicza to, w jakim stopniu skorzystają one ze szkolenia. Istotnie kompleksowa metaanaliza pokazuje, że w przypadku większości stanowisk i zadań roboczych celowa praktyka odpowiada za jedynie 1% odchyleń wyników, podczas gdy 99% zależy od indywidualnych cech, które były obecne (i mierzalne) przed przeprowadzeniem szkolenia. Innymi słowy, można przewidzieć związany ze szkoleniem wzrost wiedzy fachowej lub ogólnej, biorąc pod uwagę pierwotny potencjał poszczególnych osób. To oznacza, że dobra rekrutacja ma większe znaczenie niż dobre szkolenie (patrz następny punkt).

3. Zatrudniaj odpowiednie osoby

Jeśli chodzi o szkolenie ilościowych, opartych na danych i faktach umiejętności rozumowania, istnieją dobrze udokumentowane dowody na to, że można się ich nauczyć oraz stosować je dzięki konkretnym kompetencjom. Po pierwsze, istotnym czynnikiem jest poziom inteligencji ogólnej oraz zdolności kognitywne, które same w sobie stanowią najlepszy predyktor zdolności rozwiązywania odpowiednio zdefiniowanych problemów w zakresie rozumowania oraz zdobywania formalnej wiedzy w dowolnym obszarze kompetencji. Należy traktować to jako ogólną miarę sprawności umysłowej lub szybkości przetwarzania poznawczego. Mówiąc precyzyjniej, osoby mające wyższy poziom zdolności numerycznych (co stanowi podzbiór inteligencji ogólnej) znacznie lepiej poradzą sobie na wszelkich szkoleniach związanych z analizą danych. Bez względu na posiadaną wiedzę fachową i ogólną będą się szybciej i lepiej uczyć.

Może się to wydawać oczywiste, lecz w praktyce, jeśli zależy ci na zespole mającym zdolności numeryczne, najlepszym sposobem na jego stworzenie będzie unikanie rekrutacji osób legitymujących się niższym poziomem rozumowania liczbowego. Istnieją jednak inne cechy psychologiczne decydujące o tym, czy ludzie nauczą się myśleć w sposób bardziej empiryczny i ilościowy: duża otwartość na doświadczenie, ciekawość oraz łatwość przyswajania wiedzy podobnie jak ogólny poziom motywacji i sumienności zwiększą gotowość pracowników do uczenia się i myślenia w kategoriach bardziej racjonalnych. W związku z tym, niezależnie od tego, jak przemyślane będą twoje inicjatywy edukacyjne oraz na ile dobrze zaprojektowany i zrealizowany będzie twój program, jego skuteczność zwiększy się, jeśli odbiorcy będą inteligentni, ciekawi i pracowici. Sukces twoich działań w największym stopniu będzie zależał od profilu twojego zespołu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jak utrzymać motywację i efektywnie wykorzystać czas pracy? »

Naukowe podejście do budowania skalowalnego zespołu sprzedaży 

Stwórz kulturę organizacyjną opierającą się na rygorystycznej analizie i ocenie własnych działań.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy