Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-120-luty-2013-Zasady strategii

Nr 120, luty 2013

Zasady strategii

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Cudowna siła prostoty
Marketing wirusowy bazujący na wiedzy

Raport

Nieruchomości komercyjne w Polsce 2013 - Polska wciąż atrakcyjnym rynkiem

Temat numeru

Strategiczne podejście do strategii
Proste reguły w złożonym świecie
Naukowe metody budowania strategii
Sztuka budowania innowacyjnej firmy

Jak to zrobiłem

Prezes firmy Heinz opowiada o stymulowaniu wzrostu na rynkach wschodzących

Prezes firmy Heinz opowiada o stymulowaniu wzrostu na rynkach wschodzących

Bill Johnson

Gospodarki krajów rozwijających się są oczkiem w głowie firm zorientowanych na klienta – twierdzi Bill Johnson, który wkrótce po objęciu prezesury sporządził pierwszą długofalową strategię dla tych rynków. Strategia podkreślała znaczenie „czterech A”: applicability (adekwatność) – produkt musi pasować do lokalnej kultury, availability (dostępność) – kanały sprzedaży muszą uwzględniać charakter lokalnej populacji, affordability (przystępność cenowa) – oferowanie produktów w małych opakowaniach oraz affinity (więź emocjonalna) – lokalni nabywcy i pracownicy czują bliski związek z marką. Firma Heinz często dąży do przejęcia solidnych marek z dobrym zarządem lokalnym. Oznacza to przeprowadzenie drugiej warstwy analizy due diligence, dotyczącej wprowadzania przez firmę produktów na rynek, systemu podatkowego, otoczenia regulacyjnego, trendów na rynkach walutowych oraz klimatu politycznego.

»

Punkt widzenia

Rozszerzone zajęcia z przedsiębiorczości

Sekcja specjalna

Rozwój menedżerski: gotowość do ciągłych zmian

Wywiad

Kapitan Planeta

Refleksje

Rafał Olbiński

Artykuł

Najskuteczniejsi prezesi świata

Najskuteczniejsi prezesi świata

| Morten T. Hansen, Herminia Ibarra, Urs Peyer

Koncentracja na wynikach krótkoterminowych często skłania prezesów do podejmowania kroków, które osłabiają długofalowy potencjał firm, a (zdaniem niektórych) nawet do zachowań nieodpowiedzialnych. Narzekania na takie nastawienie menedżerów niczego nie zmienią, jeśli świat biznesu nie wprowadzi nowego sposobu mierzenia skuteczności prezesów. Troje profesorów z francuskiej szkoły Insead znalazło rozwiązanie: innowacyjny ranking służący do oceniania CEO na podstawie wyników, jakie wypracowali w całym okresie prezesury. Uwzględnia on trzy parametry: stopę zwrotu dla akcjonariuszy skorygowaną o efekty branżowe, stopę zwrotu dla akcjonariuszy skorygowaną o efekty krajowe oraz wzrost kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa pod rządami konkretnego CEO.

»
Innowacyjność odwrócona: zasady gry
Kto przestawił moje biurko?
Trzy najważniejsze umiejętności menedżera XXI wieku

Trzy najważniejsze umiejętności menedżera XXI wieku

| Andrew L. Molinsky, Bala Iyer, Thomas H. Davenport, Cathy Davidson

Zapytaliśmy ekspertów w dziedzinach komunikacji międzykulturowej, sieci informacyjnych i naukowej teorii uwagi ludzkiej, jakie umiejętności powinni pielęgnować menedżerowie, by sprostać wyzwaniom XXI wieku. Andrew L. Molinsky twierdzi, że muszą oni przezwyciężyć bariery psychologiczne, by ich zachowania były dostosowane do oczekiwań innych kultur. Thomas H. Davenport i Bala Iyer wyjaśniają, dlaczego odejście od zhierarchizowanych struktur oznacza, że coraz większą wartość ma tworzenie sieci kontaktów w internecie i posiadanie w nich wpływów. Przedstawiają też wskazówki, jak tego dokonać. A Cathy Davidson apeluje do menedżerów, by przestali bać się dystraktorów i zaczęli robić użytek z naturalnej dla ludzkiego mózgu podzielności uwagi.

»

Studium przypadku

Konkurenci obniżają ceny. Czy warto do nich dołączyć?
Ewa Łabno-Falęcka: Luksus umiera ostatni
Paweł Kawecki: Potrzebne są bardziej agresywne działania
Monika Wittchen: Działania rywali wymagają natychmiastowej reakcji

Komentarz