Magazyn

Zaplanuj bitwę
Najnowsze wydanie

Nr 49, marzec 2007

Zaplanuj bitwę

Lista artykułów

Nr 49, marzec 2007

Trendy

Polscy pracownicy nie ufają pracodawcom

PREMIUM

Trudno przecenić znaczenie dobrej komunikacji między zarządem a pracownikami w firmie, szczególnie w okresie wprowadzania zmian. Jednak większość pracowników nie wierzy w informacje, wyjaśnienia i obietnice przekazywane im przez szefów.

Inteligencja emocjonalna: pomyśl, zanim zainwestujesz

PREMIUM

Firmy chętnie inwestują w rozwijanie inteligencji emocjonalnej swoich kadr. Pracowników posyłają na liczne szkolenia z miękkich umiejętności, a kandydatów do pracy poddają stosownym testom. Z najnowszych badań wynika jednak, że tylko część z tych działań przekłada się na wzrost efektywności zawodowej. Skuteczne są tylko te działania, które rozwijają wybrane kompetencje EQ, istotne dla charakteru pracy.

Czy opłaca się tworzyć społeczności klientów?

PREMIUM

Z nowych badań wynika, że owszem, i to bardzo, zwłaszcza w przypadku firm internetowych.

Dbaj o dyscyplinę w zakresie rabatów

PREMIUM

Niewiele firm rejestruje przyznawane rabaty, nie mówiąc już o zarządzaniu nimi. Artykuł pokazuje, jak wprowadzić większą dyscyplinę przy ich przyznawaniu.

Artykuł

Zapanuj nad wydatkami służbowymi twoich pracowników!

PREMIUM

Służbowe wydatki pracowników, chociaż nie są związane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, często stanowią znaczącą pozycję w jej budżecie. ¦rodki przeznaczane na podróże i reprezentację nie zawsze są wydawane racjonalnie. Wdrożenie prostych narzędzi finansowych może zwiększyć kontrolę firmy nad wydatkami pracowników i ograniczyć koszty.

Jak dyrektor finansowy może przyczynić się do usprawnienia łańcucha dostaw firmy?

PREMIUM

Skuteczne zarządzanie finansami w łańcuchu dostaw może poprawić nie tylko efektywność przepływów pieniężnych w łańcuchu dostaw, ale i atrakcyjność przedsiębiorstwa dla kontrahentów. Przyczynia się do tego efektywne zarządzanie płatnościami i należnościami oraz umiejętne finansowanie partnerów handlowych.

Centralizacja i automatyzacja: narzędzia poprawy przejrzystości i efektywności zarządzania finansami

PREMIUM

Chcąc zachować kontrolę nad finansami szybko rozwijających się firm, menedżerowie dążą do centralizacji i automatyzacji zarządzania przepływami finansowymi i gotówką. Aby to osiągnąć, coraz szerzej wykorzystują narzędzia i rozwiązania oferowane przez instytucje finansowe.

Najważniejsze wyzwania w zarządzaniu bieżącymi finansami, przed którymi stają dziś menedżerowie

PREMIUM

W porównaniu z wagą strategicznych decyzji finansowych znaczenie bieżącego zarządzania przepływami pieniężnymi jest często niedoceniane. Tymczasem w bardzo szybko dziś rozwijających się polskich firmach dyrektorzy finansowi wciąż stają przed podstawowymi wyzwaniami, takimi jak zwiększanie płynności i utrzymanie kontroli nad przepływami pieniężnymi.

Strategie walki z rywalami, których orężem są niskie koszty

PREMIUM

Firmy traktują zmaganie się z przeciwnikami, których strategie, atuty i słabości przypominają ich własne, jako wyzwanie trudne, ale również krzepiące. Obsesyjna walka ze znajomymi rywalami sprawia jednak, że nie dostrzegają one zagrożenia ze strony burzących istniejący porządek niskokosztowych konkurentów.

Krzywa uczenia się sprzedaży

PREMIUM

Kiedy firma wypuszcza nowy produkt na nowy rynek, pojawia się wielka presja, aby natychmiast zwiększyła siły sprzedażowe i dzięki temu w najkrótszym możliwym czasie zdobyła klientów. Jeśli jednak zbyt wcześnie zostanie zatrudniony zbyt liczny personel ds. sprzedaży, może to narazić firmę na straty finansowe i uniemożliwić uzyskanie spodziewanych zysków. Zanim będzie ona zdolna z powodzeniem sprzedać innowacyjny produkt, musi w procesie, który autorzy nazywają krzywą uczenia się sprzedaży, dowiedzieć się, jak klienci go pozyskują i wykorzystują.

Gry wojenne: planowanie w warunkach dużej niepewności

PREMIUM

Co jakiś czas pojawiają się na biznesowym horyzoncie zjawiska, które mogą radykalnie zmienić układ sił w danej branży. Choćby deregulacja, przełomowa technologia czy nowy model biznesowy. Firmy z branży stają wówczas przed dylematem: czy postawić na niepewnego konia, który wymaga zainwestowania ogromnych pieniędzy, czy też poczekać na konkurentów i ryzykować utratą rynku? W takich wysoce niepewnych sytuacjach tradycyjne metody planowania, takie jak planowanie strategiczne i planowanie scenariuszowe, tracą sens. Nie wystarczy tu bowiem jedynie zdefiniować różne (statyczne) warianty przyszłości, ale trzeba je jeszcze zbadać w dynamicznym otoczeniu, gdzie inni gracze także aktywnie wpływają na rynek. Z tym wyzwaniem znacznie lepiej radzą sobie strategiczne gry wojenne.

Komentarz

Programy lojalnościowe – popularne, choć nie zawsze skuteczne

PREMIUM

Konkursy, sprzedaż premiowa, loterie oraz programy motywacyjne są od kilku lat bardzo popularną formą działań marketingowych w polskich firmach. Jednak nie wszystkie programy lojalnościowe okazują się skuteczne. Powodem są elementarne błędy popełniane przez organizatorów już na etapie przygotowywania przedsięwzięcia.

Nowy system wynagrodzeń... - komentarz 3

PREMIUM

Prezes Helmex‑AGD, Paweł Jakubowski, myli się, uważając, że nowy system wynagrodzeń uda się wprowadzić w firmie bez większych problemów. Gorzej, że jego największym zmartwieniem nie powinny być problemy z wdrożeniem, tylko kwestia o wiele bardziej podstawowa: w jakim stopniu nowy system faktycznie wspiera realizację celów strategicznych firmy.

Nowy system wynagrodzeń... - komentarz 2

PREMIUM

Koncepcja uzależnienia wysokości premii pracowników od wyników firmy może nie zyskać akceptacji pracowników. Aanna Boruc, szefowa działu HR Helmex‑AGD, oraz członkowie zespołu opracowującego nowy system wynagradzania powinni zadbać o zrozumienie i poparcie załogi i związków zawodowych dla przygotowywanego projektu.

Nowy system wynagrodzeń... - komentarz 1

PREMIUM

Szefowie firmy Helmex‑AGD muszą jeszcze zaczekać na ewentualny sukces nowego systemu wynagradzania. Pprojekt wymaga bowiem dogłębnej analizy sytuacji biznesowej firmy i koniecznych konsultacji z pracownikami.

Elektroniczne platformy usprawniające handel

PREMIUM

Internet Trade Services i Wirtualne Konto w HhSBC

Finansowanie odbiorców i dostawców

PREMIUM

Przykłady wykorzystania narzędzi finansowania handlu dla zwiększenia efektywności łańcucha dostaw przez firmę farmaceutyczną i sieć hurtowni.

Wpływ klientów na strategie

PREMIUM

Zmiany w strategiach działania firm są często spowodowane postawą klientów wobec decyzji zakupowych. Ssą oni gotowi w przypadku niektórych produktów za wysoką jakość i markę zapłacić nawet najwyższą cenę, a w przypadku innych głównym kryterium ich wyboru jest przede wszystkim cena. Wielu rynkowych graczy dostrzega w tym szansę dla siebie: rezygnując z niektórych elementów swojej oferty, obniżają koszty i ceny. Jednak firmy oferujące produkty z wartością dodaną mogą skutecznie bronić swojej pozycji na rynku.

Rozmowa

Wikinomia: nowe możliwości tworzenia wartości dzięki społecznościom internetowym

PREMIUM

Wikinomia (wikinomics) to sztuka i nauka wspólnego tworzenia treści przez użytkowników Internetu (peer production). Ludzie na całym świecie mogą teraz współpracować ze sobą w sposób, który wcześniej był niemożliwy.

Dostrzeganie wzorców w locie

PREMIUM

Rozpoznawanie i przewidywanie zmian zachodzących w branżowych wzorcach postępowania jest dzisiaj w firmach kluczową umiejętnością, która pozwala menedżerom wykorzystać szanse rynkowe, zanim dostrzegą je inni. Jednak pomimo rosnącej świadomości, że rozpoznawanie prawidłowości ma w biznesie istotne znaczenie, firmom daleko jeszcze do opanowania tej sztuki – zwłaszcza na poziomie strategicznym, na którym dane są zwykle o wiele skromniejsze i o wiele mniej dokładne niż na poziomie operacyjnym. Rozpoznawanie prawidłowości nie jest jednak żadną nowością; przynajmniej nie dla ludzi spoza świata biznesu. Od czasów starożytnych przyrodnicy polegają na ludzkiej umiejętności dostrzegania pewnych wzorów i zasad, by zrozumieć, co dzieje się w naszym otoczeniu. I, co ciekawe, ludzie biznesu mogą się wiele nauczyć od obserwatorów ptaków – niezależnie od tego, jak odległa wydaje się ta dziedzina od burzliwego i bezwzględnego świata biznesu i ekonomii.

Zarządzanie sobą

Jak zbudować sieć prywatnych kontaktów

PREMIUM

Wiele rewolucyjnych idei popadło w zapomnienie, ponieważ ich autorzy nie dotarli do właściwych ludzi. Kiełkującej idei można nadać odpowiedni rozgłos jedynie dzięki dynamicznej, osobistej sieci kontaktów, która zapewnia wymianę prywatnych informacji, dostęp do różnorodnych zasobów umiejętności ludzkich oraz władzę w postaci wpływów. Menedżerowie z reguły są świadomi tego, że wyłapywanie najlepszych pomysłów jest ich obowiązkiem, a równocześnie chcą, by ich własne, najlepsze pomysły były powszechnie znane.

Metody

Co zrobić, gdy twój program lojalnościowy nie jest lojalny wobec ciebie

PREMIUM

Choć programy lojalnościowe wyrastają niczym grzyby po deszczu, wiele innych ulega likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Powszechnie wiadomo, że dla firmy znacznie korzystniej jest zatrzymać dotychczasowego klienta, niż pozyskać nowego. Na czym polega trudność w tworzeniu czegoś pozornie tak prostego jak program lojalnościowy?

Klasyka HBR

Trudy przywództwa, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

PREMIUM

Przemęczonych fizycznie i psychicznie dyrektorów być może pocieszy fakt, że dzień pracy zawsze miał za mało godzin. Już w 1979 roku, kiedy po raz pierwszy opublikowano niniejszy artykuł, biznes kręcił się w zawrotnym tempie, zmuszając menedżerów do coraz większego wysiłku. A blisko ćwierć wieku wcześniej, w 1955 roku, w magazynie Fortune pisano, że przeciętny menedżer wyższego szczebla „znajduje się pod nieustanną presją czasu”.

Studium przypadku

Nowy system wynagrodzeń: dylematy tworzenia i wprowadzania w życie

PREMIUM

Firma Helmex‑AGD od dwóch lat realizuje program poprawy jakości produkcji i efektywności działania. Jednak jego skuteczność ogranicza obowiązujący w firmie stary system płac. Wysokość wynagrodzenia w większości przypadków nie zależy od zakresu odpowiedzialności pracownika czy znaczenia danego stanowiska w procesie biznesowym firmy, tylko od stażu pracy i od uznania kierowników. Liczba stałych dodatków jest nie do ogarnięcia, nikt już dziś nie pamięta, jaka była ich wcześniejsza rola. Ten stan rzeczy utrudnia zarządzanie bodźcami ekonomicznymi w firmie.

Raport

Jak wykorzystać narzędzia oferowane przez instytucje finansowe do poprawy zarządzania bieżącymi środkami w firmie

PREMIUM

Głośne kampanie reklamowe i aktywność tysięcy doradców sprawiają, że nie da się nie dostrzec rewolucji w bankowości indywidualnej: niezliczonej liczby nowych produktów i coraz bardziej zindywidualizowanych rozwiązań. Tymczasem w ciszy i bez blasku fleszy dokonuje się też stopniowa zmiana podejścia instytucji finansowych do klientów biznesowych, zwłaszcza średnich i mniejszych firm. Banki nie tylko rozszerzają wachlarz oferowanych narzędzi, ale też proponują firmom szyte na miarę rozwiązania, dotychczas zarezerwowane dla największych korporacji. Podczas gdy firmy wykorzystują już chętnie nowe źródła i sposoby finansowania rozwoju, wciąż wielu menedżerów nie dostrzega nowych możliwości poprawy efektywności zarządzania bieżącymi środkami finansowymi i przepływami pieniężnymi. Co zrobić, aby wykorzystać współpracę z instytucjami finansowymi do poprawy płynności w firmie, usprawnienia rozliczeń z partnerami i lepszej kontroli wydatków?