Magazyn

Zajrzyj, co kryje się za charyzmą
Najnowsze wydanie

Nr 13, marzec 2004

Zajrzyj, co kryje się za charyzmą

Lista artykułów

Nr 13, marzec 2004

Trendy

Nowe narzędzie do zarządzania zmianą: menedżer do wynajęcia

PREMIUM

Szefowie polskich firm już od kilku lat bez skrępowania korzystają z usług agencji pracy czasowej. Na kilka dni lub kilka miesięcy wynajmują osoby z zewnątrz, gdy ich recepcjonistka nagle zachoruje lub gdy asystentka złoży wymówienie. Z nielicznymi wyjątkami, nadal trudno im sobie jednak wyobrazić, aby mogli skorzystać z podobnej pomocy ludzi z zewnątrz do rozwiązania chwilowych lub jednorazowych problemów biznesowych.

Czy to ty jesteś najsłabszym ogniwem?

PREMIUM

Dziś firmy bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości troszczą się o sprawy bezpieczeństwa informacji, ale nie zwracają uwagi na największe zagrożenie: na zwykłych pracowników. Dawny haker Kevin Mitnick uzmysławia firmom, że każdy pracownik może nieświadomie ułatwić oszustowi włamanie do sieci, a powinien takie działania uniemożliwić.

Rozczłonkowany marketing

PREMIUM

Firmy zazwyczaj oddzielają od siebie elementy współtworzące dużą kampanię marketingową. Wychodzą bowiem z założenia, że wysiłki kilku lub kilkunastu wyspecjalizowanych agencji i wewnętrznych zespołów odpowiedzialnych za poszczególne wycinki kampanii będą się dobrze uzupełniały. Lepszym wyjściem jest jednak przygotowanie kampanii według metod wykorzystywanych w dziedzinie projektowania systemów, choć może to wymagać okrojenia niektórych elementów pod kątem zwiększenia skuteczności całego przedsięwzięcia.

Komentarz

Jak integrować systemy informatyczne w firmie... komentarz 2

PREMIUM

Argumentami, które przeważyły o wyborze systemu Egeria (a zarazem podsystemów Finansowo‑Księgowego, Logistycznego, Zarządzania Personelem oraz Planowania i Kontrolingu PIK), były: odpowiadająca naszym potrzebom funkcjonalność i atrakcyjna cena systemu, a także gotowość firmy ComArch do dokonania rozbudowy Egerii (zgodnie z naszymi wymogami) o podsystem automatycznego rozliczania i księgowania transakcji z posiadanego już systemu operacyjnego. Dodatkowym argumentem przemawiającym za ofertą firmy ComArch było doświadczenie firmy w zakresie systemów billingowych obsługujących duże ilości danych.

Jak integrować systemy informatyczne w firmie... komentarz 1

PREMIUM

Uruchomienie rozwiązań SAP oznacza dla Opoczna jakościową zmianę na wszystkich poziomach zarządzania. Wdrożenie objęło rachunkowość, księgowość majątku trwałego, zarządzanie płynnością finansową, kontroling, gospodarkę materiałową, sprzedaż i dystrybucję, planowanie i sterowanie produkcją, kadry i płace. Rozwiązania zintegrowanego systemu klasy ERP stwarzają warunki do podniesienia efektywności działań operacyjnych, zwłaszcza w logistyce. Zarządowi dostarczają pełnych i realnych danych, pomagających podejmować trafne decyzje o kierunkach rozwoju firmy.

Jak integrować systemy informatyczne w firmie... komentarz 3

PREMIUM

Zainstalowanie portalu wewnętrznego stworzonego przez AMG.net w Grupie Żywiec uprościło proces tworzenia i publikowania informacji w firmie i pozwoliło na prezentację większości informacji w czasie rzeczywistym. Intuicyjny system redakcyjny umożliwił zaangażowanie pracowników departamentów korporacji w tworzenie informacji i dzielenie się nimi poprzez portal. Aplikacje wyszukiwawcze oraz komunikacyjne wzbogacają funkcjonalność portalu wewnętrznego i ułatwiają pracę jego użytkownikom. Przykładem takiej aplikacji może być książka adresowa z wbudowanym mechanizmem wyszukiwania lub aplikacja do rezerwacji sal konferencyjnych i wideokonferencji. Ta ostatnia umożliwia nie tylko wprowadzanie, zmianę i wyszukiwanie rezerwacji (np. według nazwy sali, wyposażenia, osób uprawnionych do rezerwacji), lecz także wykorzystanie mechanizmu notyfikacyjnego (e‑mail, SMS), przypominającego uczestnikom konferencji oraz osobom z obsługi technicznej o terminie i temacie spotkania oraz niezbędnym sprzęcie. Jest to zatem narzędzie do odpowiedniego zarządzania firmowym czasem i wiedzą. Realizacja całego projektu obejmował a stworzenie analizy funkcjonalnej oraz stworzenie dwujęzycznego portalu wewnętrznego dla pracowników korporacji w Polsce. Wdrożenie rozwiązania zostało poprzedzone projektem konsultingowym przeprowadzonym również przez AMG.net. Jego celem i rezultatem było poznanie potrzeb biznesowych klienta, opracowanie spójnej koncepcji funkcjonalnej oraz stworzenie architektury technologicznej portalu.

Artykuł

Czy zdecydować się na outsourcing IT

PREMIUM

Outsourcing jest opcją wartą rozważenia, szczególnie tam, gdzie okres „biznesowego” życia inwestycji jest krótszy niż okres jej księgowej amortyzacji.

Bezpieczeństwo IT w przedsiębiorstwie

PREMIUM

Badania pokazują, że problemy bezpieczeństwa informacji są ciągle postrzegane w firmach jako domena działu IT i nie cieszą się takim zainteresowaniem zarządów, jak powinny.

Jak integrować systemy informatyczne w firmie

PREMIUM

Integrowanie systemów informatycznych obsługujących różne procesy biznesowe jest dziś w większości firm jedną z najpilniejszych potrzeb.

Odchudzona firma usługowa

PREMIUM

Pod koniec lat 90. firma ubezpieczeń na życie Jefferson Pilot Financial (JPF) poszukiwała – podobnie jak wiele innych amerykańskich firm usługowych – nowych ścieżek wzrostu. Kierownictwo JPF uznało, że firma musi stworzyć coś, co wyróżni ją w oczach klientów – niezależnych doradców ubezpieczeniowych, którzy sprzedawali i obsługiwali polisy. Firma postanowiła skrócić czas rozpatrywania wniosków, uprościć procedurę ich składania oraz zmniejszyć liczbę błędów. W tym celu menedżerowie z JPF sięgnęli po praktyki stosowane w ramach tak zwanych oszczędnych procesów produkcyjnych (lean manufacturing).

Rewolucja w twojej branży. Jak na nią zareagować?

PREMIUM

Gdy firma zauważa na rynku istotne zmiany, ważne jest, w jaki sposób postrzegają je menedżerowie. Gdy traktują je jako zagrożenia dla podstawowej działalności przedsiębiorstwa – są skłonni reagować w sposób przesadny, polegający na angażowaniu zbyt dużych środków w zbyt krótkim czasie. Kiedy natomiast w zmianie widzą szansę dla firmy, przeznaczają na jej wykorzystanie niewystarczające zasoby.

Zabij markę, zachowaj klienta

PREMIUM

Większość marek nie przynosi firmom dużych pieniędzy. Co roku firmy osiągają niemal wszystkie swoje zyski z mniej niż 20% marek, pod którymi sprzedają swoje towary. Większość firm nie zwraca uwagi na marki przynoszące straty, nieświadome ukrytych kosztów, które się z nimi wiążą.

Wzlot i upadek charyzmatycznego lidera

PREMIUM

W dzisiejszym biznesie firma, która popadła w kłopoty i szuka nowego szefa, rozgląda się przede wszystkim za kimś, kto ma charyzmę. Po jakimś czasie okazuje się jednak, że wymarzony supermenedżer wpędził firmę w jeszcze większe tarapaty. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez autora artykułu, powszechna wiara w moce charyzmatycznych liderów jest rzeczywiście dyskusyjna. Co o tym świadczy?

Trzy wymiary negocjacji

PREMIUM

Co przeszkadza w „dochodzeniu do tak”? Według Davida Laxa i Jamesa Sebeniusa, ekspertów w dziedzinie negocjacji, menedżerowie napotykają przeszkody w trzech zasadniczych i uzupełniających się wymiarach.

Zarządzanie przez czyje cele?

PREMIUM

W artykule tym, pochodzącym z 1970 r., Levinson dzieli się z czytelnikami praktyczną wiedzą na temat motywacji oraz prezentuje niezwykle świeże spojrzenie na wykorzystanie i nadużywanie jednego z najpotężniejszych narzędzi zarządzania dużymi firmami. Autor twierdzi, że aby skutecznie zmotywować ludzi, zarząd musi odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jak należy realizować zarówno cele indywidualne, jak i cele firmy?”. Gdy przypisujemy innym wydumane motywacje i na tej fałszywej podstawie wywieramy na nich presję, popełniamy wielki błąd. Zapominamy o tym, że ludzie pracują po to, aby zaspokoić swoje potrzeby psychiczne. Zaangażowanie musi wypływać z wewnętrznej chęci wsparcia firmy w jej dążeniu do celu.

Klasyka HBR

Chcesz, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj fair!

PREMIUM

W odróżnieniu od tradycyjnych czynników produkcji – ziemi, ludzkiej pracy i kapitału – wiedza jest dobrem, którego nie sposób wyegzekwować. 

Studium przypadku

Wdrażać system CRM czy go nie wdrażać - oto jest pytanie!

PREMIUM

Dyrektor pionu IT namówił szefów innych działów firmy, by złożyli się na projekt CRM. Teraz jednak ich początkowy entuzjazm osłabł i zaczęły się pojawiać trudne pytania o relację kosztów do korzyści.

Tomasz Borucki: harmonogram projektu kluczem do przekonania niezdecydowanych

PREMIUM

Szef IT, wraz ze swoim zespołem, powinien jak najszybciej ułożyć harmonogram projektu. Wyznaczyć wyraźne etapy zakończone tzw. produktami cząstkowymi, czyli takimi elementami systemu CRM, które dają użytkownikom wymierne korzyści.

Maciej Stanusch: sam CRM nie wystarczy

PREMIUM

Żaden system IT, sam z siebie, nie zwiększy lojalności klientów, nie zrestrukturyzuje procesów, a tym bardziej nie zwiększy sprzedaży. Z pewnością natomiast wygeneruje większe koszty.

Agnieszka Kubera: czas stworzyć strategię i wybrać priorytety

PREMIUM

Komitet Sterujący musi ponownie przedyskutować „listę życzeń” i wybrać priorytety zgodne z wizją rozwoju firmy, stworzoną przez dyrektora Stasińskiego. Pozwoli to na określenie, które potrzeby należy zrealizować w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać.

Typologia kiepskich menedżerów

PREMIUM

Kiepskie zarządzanie niestety nigdy nie wychodzi z mody.

Debata redakcyjna

IT się liczy

PREMIUM

Nie ma dziś dziedziny, która rodziłaby w zarządach firm tak ogromne oczekiwania i wywoływała równie duże rozczarowania jak IT.

Raport