Magazyn

Walcz z niemocą decyzyjną
Najnowsze wydanie

Nr 23, styczeń 2005

Walcz z niemocą decyzyjną

Lista artykułów

Nr 23, styczeń 2005

Trendy

Wykupy menedżerskie, czyli jak z najemnika stać się właścicielem

PREMIUM

Od kilku lat rośnie w Polsce liczba transakcji, w których menedżerowie wykupują kierowane przez siebie firmy (Management‑Buy‑Out, MBO). Jednak wielu nadal wstrzymuje się z tego typu decyzjami, ponieważ sądzą, że na MBO trzeba mieć duży kapitał. Praktyka pokazuje tymczasem, że wystarczy 5 – 10% potrzebnej kwoty, resztę środków można pozyskać z innych źródeł, np. z funduszy inwestycyjnych private equity. Autorzy trendu wskazują, jakie okoliczności sprzyjają transakcji typu MBO oraz co powinni robić menedżerowie, by zwiększyć swoje szanse na zostanie właścicielami.

Marketing szeptany, czyli plotka na usługach firmy

PREMIUM

Skuteczność tradycyjnych form reklamy bywa czasem wątpliwa. Coraz częściej mówi się o innej formie docierania z informacją do klienta. Jest to rodzaj komunikacji nieformalnej, w biznesie określanej mianem marketingu szeptanego. Za tym szumnym określeniem kryje się zwykła plotka, która – jeśli jest dobrze wykorzystana i umiejętnie sterowana – może być bardzo skutecznym i bardzo tanim nośnikiem informacji oraz reklamy. W Polsce przybywa firm, które decydują się na ten sposób promowania nowych produktów i usług. Jednak aby marketing szeptany odniósł pożądany efekt, firmy oferujące na rynku tego rodzaju usługi muszą działać przede wszystkim etycznie, biorąc pod uwagę zarówno jakość produktu czy usługi, jaki i sposób komunikacji z ich potencjalnymi odbiorcami oraz dokładne wyselekcjonowanie tej grupy konsumentów.

Tylko fakty (i prognozy)

PREMIUM

Prognozowane liczby w sprawozdaniu finansowym są – z definicji – spekulacjami popartymi jedynie wiedzą i doświadczeniem. Jednak w tradycyjnym sprawozdaniu finansowym niełatwo jest je wychwycić. Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko pociągnięcia szefów do odpowiedzialności prawnej za chybione prognozy, autorzy proponują nowy model sprawozdania finansowego, który wyraźnie oddziela dane faktyczne od prognozowanych.

Wywróć proces budowania budżetu do góry nogami!

PREMIUM

Zamiast koncentrować się na krótkoterminowych zyskach księgowych, plany finansowe powinny kłaść nacisk na przyszłe przepływy pieniężne, bo w tym właśnie tkwi potencjał wzrostu przedsiębiorstwa. Nawet tak proste zmiany, jak pozbycie się słowa „budżet” oraz przebudowa formatu zapisu planu finansowego, mogą przysłużyć się wzrostowi firmy.

Fuzje i przejęcia: dyscyplina a spadek wartości

PREMIUM

Fuzje i przejęcia, które prowadzą do natychmiastowego wzrostu zysku na akcję (accretive deals), przykuwają uwagę giełdy. Jednak w dłuższym horyzoncie czasowym to transakcje prowadzące do spadku zysku na akcję (dilutive deals) mają szansę zaowocować lepszymi wynikami, ponieważ odpowiedzialni za nie menedżerowie znajdują się pod presją, aby rygorystycznie przeanalizować i przeprowadzić całą operację, zgodnie z obietnicą złożoną akcjonariuszom.

Artykuł

Private equity/venture capital

PREMIUM

Dynamicznie rozwijające się firmy mogą także skorzystać z kapitału inwestorów typu private equity/venture capital. To dobra droga dla tych spółek, które przewidują szybki wzrost albo planują wykup konkurencji.

Bankowość korporacyjna

PREMIUM

Korzystanie z kredytu bankowego ma kilka słabych punktów, takich jak konieczność posiadania wysokiego zabezpieczenia czy wymóg utrzymania płynności na spłaty rat. Bank może być jednak pomocny w znalezieniu bardziej zaawansowanych źródeł finansowania.

Unijne dotacje

PREMIUM

Po spełnieniu pewnych warunków źródłem taniego kapitału dla firm będą w najbliższych latach unijne programy wspierające konkurencyjność.

Ubezpieczenia i windykacje

PREMIUM

Metodą na zabezpieczenie się przed ryzykiem jest także ubezpieczenie kredytu kupieckiego albo skorzystanie z firm ściągających wierzytelności.

Faktoring

PREMIUM

Lepsze finansowanie działalności i chęć pozyskania pieniędzy na inwestycje nie musi koniecznie oznaczać sięgania po kapitał z zewnątrz. Czasem wystarczy poprawić płynność – na przykład faktoringiem.

Giełda

PREMIUM

Pozyskanie kapitału na rozwój giełdowy ma swoje zalety i wady. Wydaje się jednak, że – ze względu na niższe od kredytów bankowych koszty kapitału – także w 2005 roku giełda powinna być dobrym sposobem pozyskania środków przez firmy, zwłaszcza średniej wielkości.

Papiery dłużne

PREMIUM

Nie każda firma może wyemitować własne papiery dłużne. Szkoda, bo jest to ciekawy sposób pozyskania kapitału na spore projekty inwestycyjne. W tym roku narzędzie to nie straci raczej na atrakcyjności.

Złoto dla dobrze zorganizowanych

PREMIUM

Unijne dotacje mogą być zastrzykiem kapitału dla firmy. Sięgnięcie po nie wymaga jednak zrozumienia zasad, które rządzą ich przydziałem, wykorzystaniem i rozliczeniem.

Jak Toyota wychowuje menedżerów

PREMIUM

Wiele firm próbuje naśladować system produkcyjny Toyoty (TPS) – ale bez powodzenia. Dlaczego tak się dzieje? Według autora artykułu, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że naśladowcy nie skupiają się na zasadach, które rządzą tym systemem, tylko na narzędziach i praktykach operacyjnych.

Ewolucja branży: jak ją przewidzieć i jak z niej skorzystać

PREMIUM

Wydaje się oczywiste, że aby firma mogła dokonać sensownych inwestycji, powinna wiedzieć, jaki charakter mają zmiany zachodzące w branży. A jednak taka wiedza nie jest powszechna. Firmy cały czas źle odczytują sygnały płynące z rynku i wyciągają na ich podstawie fałszywe wnioski.

Jak wybrać między przejęciem a aliansem strategicznym?

PREMIUM

Przejęcia i alianse strategiczne to dwa filary strategii rozwoju firmy. Jednak niewiele firm traktuje te formy współpracy jako alternatywne sposoby osiągania swoich celów. W konsekwencji firmy wchodzą w fuzje z partnerami, z którymi powinny zawrzeć sojusz, i podpisują porozumienia typu alians ze spółkami, które należałoby kupić. Nic więc dziwnego, że działania te kończą się niepowodzeniem.

Jak rozprawić się z kulturą niemocy decyzyjnej

PREMIUM

W swojej karierze konsultanta dużych firm i ich kadr kierowniczych Ram Charan był świadkiem wielu sytuacji, kiedy na spotkaniach najwyższego szczebla decyzyjnego zapadała cisza, a brak dyskusji prowadził do przyjęcia fałszywej ugody. Nazywa ją „fałszywą”, ponieważ przemilczanie wątpliwości i konformistyczna pasywność prowadzą do tego, że później nikt nie podejmuje się wykonania pozornie uzgodnionych zadań. Jego dwudziestopięcioletnie doświadczenie w obserwowaniu podobnych sytuacji pozwala mu wysunąć tezę, że u podłoża takiego niezdecydowania tkwią z reguły niezdrowe relacje między ludźmi, po których spodziewamy się jakichś decyzji.

Komentarz

Gotowość na innowację i zmiany daje efekty

PREMIUM

W ostatnich latach większość polskich firm – bardziej lub mniej świadomie – dostosowywała swoją działalność do zmian zachodzących w branżach. Dziś jednak coraz częściej odchodzą one od realizacji jedynie doraźnych celów poprawiających rentowność i dokładniej analizują rynek, ustalając swoje strategie inwestycyjne.

Geniusz i paranoja - komentarz 3

PREMIUM

Pracodawca musi umieć wybrać taką formę pomocy choremu pracownikowi, by jego szlachetny gest nie zaszkodził firmie. Z drugiej strony, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem, nie musi obawiać się radykalnych posunięć, na przykład zwolnienia pracownika.

Geniusz i paranoja - komentarz 2

PREMIUM

Nowoczesne firmy coraz częściej wprowadzają do swoich praktyk zasady równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracowników.W ten sposób próbują zapobiegać niepożądanym zjawiskom, które mogą negatywnie wpływać zarówno na jakość wykonywanej pracy, jak i na psychikę pracowników.

Geniusz i paranoja - komentarz 1

PREMIUM

Pracownicy wielu firm, w tym także menedżerowie, coraz więcej swojego czasu, energii i zdrowia poświęcają pracy zawodowej. Jedni ze strachu przed utratą stanowisk, inni – by zrealizować marzenia o własnej karierze. Pracoholizm przestaje być jednak ich głównym zagrożeniem. Mniej odporni na stres wpadają w depresje, sięgają po alkohol i narkotyki.

Światowy trend, ale na mniejszą skalę

PREMIUM

Polskie firmy coraz chętniej decydują konkurencji lub poszukują partnerów do ścisłej współpracy. Skalę tych działań ograniczają jednak możliwości kapitałowe i potencjał rodzimych przedsiębiorstw.

Najlepsze praktyki

Chcesz lepszych wyników marketingowych? Zacznij słuchać swoich pracowników

PREMIUM

Procter & Gamble to firma od lat uznawana przez środowisko biznesu za potęgę marketingową i doskonałą szkołę dla specjalistów z tej dziedziny. Ale latem 2000 roku, kiedy połowa z 15 czołowych marek traciła udziały w rynku, kierownictwo firmy uświadomiło sobie, że ten bastion marketingu znalazł się w poważnych kłopotach. W ramach oszczędności okrojono radykalnie programy szkoleń, z niektórych wręcz zrezygnowano; pracowników awansowano tak szybko, że nie mieli czasu na zawodowy rozwój i szlifowanie umiejętności; zniknęła instytucja mentorów, a wraz z nią coaching menedżerski; co gorsza, zawód specjalisty do spraw marketingu stracił dawny prestiż.

Klasyka HBR

Myślowe pułapki, które prowadzą do złych decyzji

PREMIUM

Podejmowanie decyzji to najważniejsze zadanie menedżera. Złe decyzje potrafią zniszczyć i firmę, i karierę. Powstaje więc pytanie: skąd się one biorą? W wielu wypadkach przyczyną jest zła metodologia podejmowania decyzji. Jednak czasem błąd tkwi nie w samym procesie, tylko w naszym umyśle.

Studium przypadku

Geniusz i paranoja

PREMIUM

Choć szefowie nie zawsze o tym pamiętają, pracownicy są także ludźmi. Zestresowanymi, często przemęczonymi, wpadającymi z jednego dołka psychicznego w drugi.

Relacja z pierwszej ręki

Paradoks fuzji: perfekcjoniści niemile widziani

PREMIUM

Fuzja jest rzadką okazją do tego, by stworzyć wzorcową organizację. Naturalne jest więc, że menedżerowie skrzętnie z tej okazji korzystają. Dążąc do zbudowania supersprawnego mechanizmu biznesowego, dają się często ponieść perfekcjonizmowi. Efekt – opóźnienia w podejmowaniu decyzji, które są zabójcze zarówno dla motywacji ludzi, jak i wyników połączonych firm. Przypadek niedawnej fuzji Hewlett‑Packarda z Compaqiem pokazuje, że tylko opanowanie pokusy perfekcjonizmu daje szansę na sukces. Jednym z dowodów na osiągnięcie tego sukcesu jest fakt, że zapowiadane 2,5 miliarda dolarów udało się firmom zaoszczędzić aż na półtora roku przed planowanym terminem.

Raport

Finanse w firmie

PREMIUM

Jest lepiej. Płynność finansowa przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach zwiększyła się, co oznacza, że zatorów płatniczych zdecydowanie ubywa. Nie ma chyba jednak firmy, która nie narzekałaby, że brak jej kapitału na realizację pomysłów i rozwój. Ten rok może być z tego punktu widzenia całkiem dobry. Fundusze private equity patrzą na firmy bardziej łaskawym okiem, rywalizacja banków skutkuje coraz lepszymi ofertami, ożywienie wśród inwestorów pozwala optymistycznie patrzeć na możliwość pozyskania kapitału poprzez wejście na giełdę. Rosnący rynek firm windykacyjnych pozwala szybciej ściągać wierzytelności. Pojawiły się także fundusze unijne, które można wykorzystać na współfinansowanie projektów. Które z tych narzędzi będzie najlepsze dla twojej firmy?
• Bankowość korporacyjna
• Papiery dłużne
• Venture capital
• Giełda
• Faktoring
•Windykacja wierzytelności
• Fundusze unijne na inwestycje