Magazyn

Ukryte wymiary marki
Najnowsze wydanie

Nr 56, październik 2007

Ukryte wymiary marki

Lista artykułów

Nr 56, październik 2007

Trendy

Czy wiesz, jak zaplanować budżet marketingowy?

PREMIUM

W codziennej praktyce marketingowej stosunkowo wiele uwagi poświęca się temu, jaką strategię komunikacji wybrać, a mało uwagi temu, ile pieniędzy trzeba wydać, aby osiągnąć zamierzony efekt. HBRP i firma Stratosfera przeprowadziły badanie wśród dyrektorów marketingu i menedżerów marek, aby dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa wysokość budżetu marketingowego oraz które z metod planowania tego budżetu cieszą się największą popularnością.

Awansujesz pracownika? Pamiętaj o różnicach w odporności psychicznej kobiet i mężczyzn

PREMIUM

Rekrutując i awansując pracowników, warto patrzeć nie tylko na ich umiejętności i doświadczenie, ale również na ich odporność psychiczną. Oceniając pracowników pod tym drugim względem, szefowie powinni jednak pamiętać, by inaczej traktować kobiety menedżerów i mężczyzn menedżerów. Te dwie grupy znacznie się bowiem od siebie różnią w czynnikach odporności, które decydują o ich sukcesie.

Zobacz, jak pracujemy

PREMIUM

Czy firmy usługowe powinny ujawniać klientom swoje metody działania, czy raczej pilnie ich strzec? Wyniki ostatnich badań wskazują na korzyści płynące z informowania klientów o tym, jak wygląda praca firmy „od kuchni”.

Kultury, w których myśli się o przyszłości

PREMIUM

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Thunderbird School of Global Management, Singapur i Rosja są, odpowiednio, najbardziej i najmniej zorientowanymi na przyszłość państwami naszego globu. Jednak ludzie na całym świecie chcą planować przyszłość i menedżerowie globalnych firm mogą wykorzystać ten fakt, by zachęcić pracowników z państw zorientowanych na teraźniejszość do myślenia o przyszłości.

Dłuższy horyzont funduszy private equity

PREMIUM

Okazuje się, że fundusze private equity w procesie przygotowywania firmy do sprzedaży w krótkim okresie stosują wiele ze sprawdzonych praktyk strategicznych – jak agresywne wykorzystanie długu, koncentracja na przepływach pieniężnych, redukcja kosztów, koncentracja na dominującej sferze działalności przy równoczesnym outsourcingu pozostałych obszarów – które stanowią podstawy sukcesu w długim okresie. I robią to w ciągu kilku miesięcy, a nie lat.

Artykuł

Sieci relacji: klucz do efektywnej sprzedaży

PREMIUM

Każdy handlowiec doskonale wie, że sieci kontaktów mają ogromne znaczenie. Im więcej mamy kontaktów, tym więcej znajdziemy potencjalnych klientów i w ostatecznym rozrachunku tym większa będzie sprzedaż. Jednak jest to ogromne uproszczenie. Różne konfiguracje sieci kontaktów przynoszą różne rezultaty, zaś handlowiec, który w najdrobniejszym szczególe pozna ich działanie, uzyska przewagę nad konkurencją.

Skuteczne narzędzia podnoszące bezpieczeństwo firmy

PREMIUM

Menedżerowie mają dziś do dyspozycji wiele narzędzi i technik ograniczania poszczególnych rodzajów ryzyka związanych z łańcuchem dostaw. Jak je stosować, by zmniejszając jedno zagrożenie, nie potęgować innego?

Jak zbudować kompleksowy system zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

PREMIUM

Menedżerowie potrafią skutecznie ograniczać pojedyncze zagrożenia związane z łańcuchem dostaw, takie jak ryzyko awarii u dostawcy czy opóźnień w płatnościach. Niewiele firm tworzy jednak kompleksowy system zapewniający stabilność dostaw, gwarancję jakości produktu i bezpieczeństwo marki.

Ryzyko w łańcuchu dostaw: rosnące wyzwanie dla polskich firm

PREMIUM

Niesolidni dostawcy, opóźnienia w transporcie, zbyt duże zapasy – z tymi zagrożeniami firmy borykały się od zawsze. Nigdy jednak ryzyko związane z łańcuchem dostaw nie było tak złożone i tak nieprzewidywalne dla przedsiębiorstw, jak dziś.

Wybitnie utalentowani pracownicy: wyzwania dla lidera

PREMIUM

W gospodarce napędzanej przez kreatywność i potencjał intelektualny menedżerowie wiedzą, jak ważne jest posiadanie błyskotliwych i twórczych pracowników. Jeżeli jednak istnieje jedna cecha łącząca wszystkich błyskotliwych ludzi, to jest nią niechęć do pracy pod czyimś przywództwem. Co ma zatem począć lider?

4 zasady trwałego sukcesu

PREMIUM

Kiedy twoja firma dobrze sobie radzi, osiąga bardzo wysokie przychody, jak możesz przekonać się, czy jej sytuacja mogłaby być jeszcze lepsza? Jak możesz ustalić, które z praktyk w dziedzinie zarządzania przynoszą firmie korzyści, a które tylko nie czynią jej wyraźnej szkody?

Marketing sensoryczny: nowy sposób na wyróżnienie marki?

PREMIUM

Korzyści finansowe płynące z kampanii brandingowych systematycznie maleją. W miarę jak rosną koszty dotarcia do konsumentów, firmy coraz bardziej zażarcie rywalizują o to, by zwrócić na siebie ich uwagę. Efekty są porażające. Jak donosi Newspaper Advertising Bureau, w 1965 roku 34% amerykańskich konsumentów było w stanie przypomnieć sobie nazwę marki reklamowanej podczas programu. Trzydzieści lat później odsetek ten spadł do zaledwie 8%.

Komentarz

Restrukturyzacja... - komentarz 3

PREMIUM

Andrzejowi Rakowskiemu, prezesowi MIXbanku, trudno będzie poprawić atmosferę pracy i pozyskać zaufanie pracowników. Jego ewentualne działania naprawcze mogą bowiem trwać znacznie dłużej niż sam proces wprowadzania zmian w organizacji. W dodatku nie sposób przewidzieć, czy i jakie przyniosą efekty.

Restrukturyzacja... - komentarz 2

PREMIUM

W każdej dynamicznie rozwijającej się firmie procesy redukcji zatrudnienia są nieuniknione. Jeśli jednak prezes MIXbanku chce ocalić swoją organizację, powinien działać szybko, a jego nadrzędnym celem musi być odbudowanie zaufania pracowników, zarówno do niego, jak i do firmy.

Restrukturyzacja... - komentarz 1

PREMIUM

Nie ulega wątpliwości, że trudną sytuację w MIXbanku można jeszcze naprawić. Jej uzdrowienie jest jednak mało prawdopodobne bez wprowadzenia radykalnych zmian na najwyższym szczeblu. Właściciele banku powinni rozważyć możliwość zatrudnienia nowego prezesa, który wdroży niezbędne reformy i na nowo odbuduje zaufanie pracowników do firmy.

Jak współpracować z utalentowanymi pracownikami?

PREMIUM

Zarządzanie bardzo utalentowanymi ludźmi wymaga od lidera otwartości, taktu i konsekwencji. Jeśli jednak potrafi on odpowiednio wykorzystać ich kreatywność, potencjał oraz wiedzę, może odnosić razem z nimi międzynarodowe sukcesy.

Rozmowa

Strategiczna karta wyników: co się zmieniło po 15 latach

PREMIUM

Z prof. Robertem S. Kaplanem na temat ewolucji strategicznej karty wyników, jej przyszłości i najważniejszych wyzwań zarządczych towarzyszących wdrażaniu tego narzędzia rozmawia Andrzej Łokaj

Metody

Audyt procesowy

PREMIUM

Niewielu członków wyższej kadry zarządzającej kwestionuje tezę, że przeprojektowanie procesów biznesowych może przynieść wyjątkową poprawę w zakresie kosztów, jakości, szybkości działania, rentowności i w innych ważnych obszarach. A jednak pomimo dobrych intencji i kosztownych inwestycji wiele takich prób kończy się niepowodzeniem, gdyż kierownictwo nie potrafi określić, co dokładnie należy zmienić, w jakim stopniu i w którym momencie. W rezultacie wiele organizacji, podejmując próbę transformacji procesów biznesowych, odnotowuje co najwyżej niewielkie postępy.

Klasyka HBR

Strategiczna karta wyników: mierniki, które wpływają na wzrost efektywności firmy

PREMIUM

Menedżerowie mają świadomość, że funkcjonujące w ich organizacji systemy pomiaru efektywności mają silny wpływ na zachowania pracowników. Tymczasem tradycyjne wskaźniki finansowe nie przystają do umiejętności, które starają się opanować współczesne firmy.

Studium przypadku

Restrukturyzacja, która zeszła na manowce

PREMIUM

Andrzej Rakowski, uznany w świecie biznesu specjalista od restrukturyzacji, został zrekrutowany przez Radę Nadzorczą MIXbanku do uzdrowienia sytuacji w banku i przekształcenia go w nowoczesną instytucję finansową. Zmienił dotychczasowy bank, o mocno zbiurokratyzowanej strukturze, w nowoczesną organizację. MIXbank rozszerzył swoje usługi, wprowadzając kompleksowość ofert finansowych. Zainwestowano też w bankowość internetową oraz w zmianę wyglądu i lokalizacji około 50 najważniejszych dla banku oddziałów.

Raport

Zadbaj o bezpieczeństwo łańcucha dostaw twojej firmy

PREMIUM

W ciągłym dążeniu do podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa zwiększają skalę działalności, wchodzą na nowe rynki, rozszerzają bazę dostawców, przenoszą produkcję tam, gdzie koszty pracy są niższe. Ich łańcuchy dostaw stają się dłuższe i bardziej skomplikowane. Rodzi to zagrożenia, z którymi w takiej skali firmy nie miały wcześniej do czynienia. Skuteczne zapewnianie bezpieczeństwa w obszarze łańcucha dostaw staje się więc dziś priorytetem dla menedżerów odpowiedzialnych za reputację marki i stabilność finansową firmy. Jak stworzyć kompleksowy system zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki ograniczania zagrożeń pojawiających się w tym obszarze?