Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-60-luty-2008-Układanie strategii

Nr 60, luty 2008

Układanie strategii

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Praktyczne idee 2008

Komunikacja bez granic: wyzwanie dla nowoczesnej organizacji

Lista HBR

Artykuł

Chwile wielkości: wchodzenie w fundamentalny stan przywództwa
Skoro marki buduje się przez lata, dlaczego są zarządzane z kwartału na kwartał?
Jak przyciągnąć uwagę rozkojarzonego klienta?

Jak przyciągnąć uwagę rozkojarzonego klienta?

Przemysław Wojak 

Polacy coraz częściej korzystają z wielu mediów równocześnie. Ich uwaga jest więc rozproszona. Choć zjawisko nie jest nowe, w Polsce wciąż się go nie docenia albo traktuje je stereotypowo. Gros polskich kampanii reklamowych tworzy się bowiem w oparciu o dwa, trzy tradycyjne media: telewizję, bilbordy i prasę. Kryterium ich wyboru jest proste i niezmienne od lat: koszt dotarcia przeliczony na jednego odbiorcę z grupy celowej. Stawia się więc na ilość (liczbę osób, do których przekaz dotrze za określoną cenę), a nie na jakość (wartość komunikatu, który te osoby otrzymają). Problem w tym, że odbiorca być może rejestruje fakt dotarcia nowej reklamy, ale nie poświęca jej zbyt wiele uwagi. W tym samym momencie trafiają bowiem do niego różne komunikaty z wielu mediów, co sprawia, że jego uwaga jest rozproszona. Efektywność odbioru przekazu reklamowego spada. Tradycyjnie zaplanowana kampania reklamowa może więc po prostu pozostać niezauważona w natłoku bodźców, które jednocześnie docierają do świadomości odbiorcy.

»
Zarządzanie różnicami: najważniejszy aspekt globalnej strategii
Sześć zasad efektywnego prognozowania
Jak poprawić współpracę w wirtualnym zespole
Efektywne narzędzia ułatwiające współpracę

Klasyka HBR

Co czyni człowieka dobrym sprzedawcą?

Metody

Łowcy wartości: jak najlepsze firmy wykorzystują nowe przedsięwzięcia

Łowcy wartości: jak najlepsze firmy wykorzystują nowe przedsięwzięcia

Thomas Keil, Rita Gunther McGrath

Wysoki wskaźnik upadłości nowych przedsięwzięć biznesowych jest zazwyczaj przypisywany niepewności leżącej u podstaw procesu ich wdrażania. Zdaniem McGrath i Keila, w rzeczywistości odpowiedzialne za to są błędne metody oceny i zarządzania przedsięwzięciami, co przekłada się na słabe wyniki. Zamiast przyjmować podejście kontynuuj/przerwij, przy którym projekt albo przechodzi w fazę komercjalizacji, albo ulega zatrzymaniu, menedżerowie powinni rozważyć inne możliwości: zmodyfikowanie przedsięwzięcia poprzez skierowanie go na inny rynek; wydzielenie i sprzedanie innemu właścicielowi lub wejście z nim w joint venture; integrację z już istniejącą jednostką firmy lub też ocalenie cennych zasobów, takich jak technologie, możliwości, wiedza i patenty.

»

Trendy

Zrozumieć, czym jest opozycja
Jak oszukują uczciwi ludzie
Ślady naszego życia, czyli metadane
Podróż ku dawnej świetności
Usposobienie gracza
Metaświat: telewizja przyszłości?
Moją odpowiedzialność pogrzebał BlackBerry
Lekarska recepta dla dyrektorów generalnych
Lobbing odpowiedzialny społecznie
Chińskie miasta – obiecująca „druga liga”
Nadciąga gospodarka P2P

Komentarz

Studium przypadku

Kto powinien usprawnić łańcuch dostaw w firmie?