Magazyn

Układanie strategii
Najnowsze wydanie

Nr 60, luty 2008

Układanie strategii

Lista artykułów

Nr 60, luty 2008

Praktyczne idee 2008

Komunikacja bez granic: wyzwanie dla nowoczesnej organizacji

PREMIUM

Rozwój nowoczesnych technologii, coraz większa mobilność społeczeństwa oraz globalizacja sprawiły, że dziś menedżerowie z Londynu zatrudniają asystentów z Indii, a nad projektami wielu nowych produktów pracują jednocześnie specjaliści z różnych kontynentów. Nie zawsze jednak zespoły wirtualne są równie efektywne jak stacjonarne.

Lista HBR

Przełomowe trendy na 2008 rok

PREMIUM

Coroczny przegląd nowych trendów w biznesie przygotowany przez HBR

Artykuł

Chwile wielkości: wchodzenie w fundamentalny stan przywództwa

PREMIUM

Kiedy jako przywódcy osiągamy szczyt swoich możliwości, nie naśladujemy innych. Korzystamy raczej z własnych wartości i zdolności. Wchodzimy w to, co autor Robert Quinn nazywa fundamentalnym stanem przywództwa. Jest to nastawienie, jakie na ogół przyjmujemy wówczas, kiedy stajemy wobec poważnego wyzwania: okazji awansu, ryzyka niepowodzenia zawodowego, poważnej choroby, rozwodu, śmierci kogoś bliskiego albo innego poważnego wstrząsu życiowego. Kryzys stawia nam wymagania, a my stajemy na wysokości zadania.

Skoro marki buduje się przez lata, dlaczego są zarządzane z kwartału na kwartał?

PREMIUM

Pozycja marek się chwieje. Producenci dóbr konsumpcyjnych winą za tę sytuację obarczają potężne sieci sklepów dyskontowych, ale Leonard Lodish i Carl Mela postrzegają tę kwestię inaczej. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że firmy niszczą pozycję swoich marek, przeznaczając zbyt duże środki na krótkookresowe promocje cenowe, a zbyt małe na długotrwały proces budowy. Aby ratować swoje marki i zwiększyć zyskowność, menedżerowie muszą zostać wyposażeni w długookresowe mierniki kondycji marek i używać ich do wnikliwej analizy przy podejmowaniu decyzji marketingowych.

Jak przyciągnąć uwagę rozkojarzonego klienta?

PREMIUM

Polacy coraz częściej korzystają z wielu mediów równocześnie. Ich uwaga jest więc rozproszona. Choć zjawisko nie jest nowe, w Polsce wciąż się go nie docenia albo traktuje je stereotypowo. Gros polskich kampanii reklamowych tworzy się bowiem w oparciu o dwa, trzy tradycyjne media: telewizję, bilbordy i prasę. Kryterium ich wyboru jest proste i niezmienne od lat: koszt dotarcia przeliczony na jednego odbiorcę z grupy celowej. Stawia się więc na ilość (liczbę osób, do których przekaz dotrze za określoną cenę), a nie na jakość (wartość komunikatu, który te osoby otrzymają). Problem w tym, że odbiorca być może rejestruje fakt dotarcia nowej reklamy, ale nie poświęca jej zbyt wiele uwagi. W tym samym momencie trafiają bowiem do niego różne komunikaty z wielu mediów, co sprawia, że jego uwaga jest rozproszona. Efektywność odbioru przekazu reklamowego spada. Tradycyjnie zaplanowana kampania reklamowa może więc po prostu pozostać niezauważona w natłoku bodźców, które jednocześnie docierają do świadomości odbiorcy.

Zarządzanie różnicami: najważniejszy aspekt globalnej strategii

PREMIUM

Przedsiębiorstwa, które rozwijają lub zamierzają rozwinąć działalność poza rynkiem krajowym, muszą zastosować co najmniej jedną z trzech podstawowych strategii: adaptację, agregację lub arbitraż.

Sześć zasad efektywnego prognozowania

PREMIUM

Podstawowym celem prognozowania jest określenie pełnego zakresu możliwych zdarzeń, które stoją przed firmą, społeczeństwem czy światem. W swoim artykule Paul Saffo demitologizuje proces prognozowania, by menedżerowie wyższego szczebla mogli stać się bardziej wyrafinowanymi i aktywnymi odbiorcami prognoz, a nie tylko ich pasywnymi użytkownikami. Autor pokazuje, jak wykorzystywać prognozy, by poszerzyć nasze rozumienie możliwości i zawęzić przestrzeń decyzyjną, w ramach której musimy się posługiwać intuicją.

Jak poprawić współpracę w wirtualnym zespole

PREMIUM

Relacje międzyludzkie w zespołach rozproszonych rządzą się innymi prawami niż w zespołach stacjonarnych. Podpowiadamy, jak organizować współpracę wirtualnych pracowników, by w pełni wykorzystać ich potencjał.

Efektywne narzędzia ułatwiające współpracę

PREMIUM

Dla osób pracujących poza siedzibą firmy kluczową sprawą jest dobra komunikacja z innymi i łatwy dostęp do niezbędnych zasobów oraz informacji. Czy stare narzędzia są dzisiaj wystarczające do owocnej pracy zespołowej? Jak efektywnie wykorzystywać najnowsze narzędzia teleinformatyczne?

Klasyka HBR

Co czyni człowieka dobrym sprzedawcą?

PREMIUM

Poznaj braki w metodach selekcji pracowników i dwie podstawowe cechy, które musi mieć każdy dobry sprzedawca.

Metody

Łowcy wartości: jak najlepsze firmy wykorzystują nowe przedsięwzięcia

PREMIUM

Wysoki wskaźnik upadłości nowych przedsięwzięć biznesowych jest zazwyczaj przypisywany niepewności leżącej u podstaw procesu ich wdrażania. Zdaniem McGrath i Keila, w rzeczywistości odpowiedzialne za to są błędne metody oceny i zarządzania przedsięwzięciami, co przekłada się na słabe wyniki. Zamiast przyjmować podejście kontynuuj/przerwij, przy którym projekt albo przechodzi w fazę komercjalizacji, albo ulega zatrzymaniu, menedżerowie powinni rozważyć inne możliwości: zmodyfikowanie przedsięwzięcia poprzez skierowanie go na inny rynek; wydzielenie i sprzedanie innemu właścicielowi lub wejście z nim w joint venture; integrację z już istniejącą jednostką firmy lub też ocalenie cennych zasobów, takich jak technologie, możliwości, wiedza i patenty.

Trendy

Spotkanie zarządu na miarę przyszłości

PREMIUM

Wyobraź sobie miejsce pracy przyjazne dla ludzkiego mózgu, w którym zarząd prowadzi zebrania maszerując po bieżniach, biurka są wyposażone w rowery stacjonarne, a ludzie noszą dresy zamiast garniturów. Brzmi jak futurystyczna wizja? Rzeczywistość jest taka, że warunki, w jakich pracujemy, nie sprzyjają pracy naszego mózgu – ze szkodą dla biznesu.

Zrozumieć, czym jest opozycja

PREMIUM

Liderzy firm są mistrzami konkurowania, lecz oponenci budzą w nich konsternację. Mogą jednak nauczyć się od polityków strategii „adaptowania” celu opozycji lub jego definiowania na nowo w korzystny dla siebie sposób. Albo posłużyć się strategią odwrócenia uwagi i skierować atak na inny cel.

Jak oszukują uczciwi ludzie

PREMIUM

Zrozumienie warunków, w jakich ludzie oszukują lub tego nie robią, jest niezmiernie ważne w prowadzeniu biznesu. Sumienie narzuca nam ograniczenia, ale mamy niezwykłą wprawę w racjonalizowaniu swojej nieuczciwości, a staje się to dla nas o wiele prostsze, jeżeli oszukiwanie nie jest bezpośrednio związane z osiągnięciem korzyści finansowej.

Ślady naszego życia, czyli metadane

PREMIUM

Dzięki eksplozji treści generowanych przez użytkowników organizacje dysponują niedostępnymi wcześniej możliwościami wglądu w życie nabywców. W nowym, wspaniałym świecie zagregowanych danych będzie można określić z dużą precyzją sposób dotarcia do klienta. Jednak nadmiar śladów aktywności ludzkiej jest równie niebezpieczny, co ich brak.

Kłamstwa, przeklęte kłamstwa i wykrywacze kłamstw

PREMIUM

Rzetelna metoda wykrywania kłamstw przy użyciu technologii obrazowania funkcjonalnego fMRI może już niedługo być w naszym zasięgu. Potencjalnych zastosowań tej technologii w biznesie i innych miejscach jest wiele, ale zaglądanie do ludzkich głów to już delikatna sprawa, którą zainteresowane firmy powinny potraktować z najwyższą ostrożnością i uwagą.

Cyberprzestępczość do usług

PREMIUM

Jeśli uważasz, że potrzebujesz łomu, by dokonać włamania, to się mylisz. Istnieją na rynku firmy zajmujące się cyberprzestępczością (włamywaniem się do komputerów), które świadczą usługi pomagające innym w dokonywaniu kradzieży w Internecie. Przestępcy, doskonale znają najnowsze technologie i stają się zawodowymi usługodawcami, a ich rozrastająca się klientela stanowi nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa twojej firmy.

Podróż ku dawnej świetności

PREMIUM

Technologie umożliwiające współpracę w sieciach społecznościowych mogą się przyczynić do zmian na wielką skalę. Przykład płynie z Toronto, gdzie dzięki nim doszło do spotkania wielu osób zaangażowanych w działanie systemu transportu miejskiego. W jego trakcie narzędzia te ułatwiały dialog, a osobiste zaangażowanie i współpraca uczestników uczyniły je bardzo owocnym.

Usposobienie gracza

PREMIUM

Cechy, jakimi powinni się charakteryzować twoi pracownicy w XXI wieku, można zauważyć u graczy internetowych. Są oni zorientowani na dokonywanie zmian i osiąganie coraz lepszych wyników; doceniają potęgę dywersyfikacji i zabawę płynącą z uczenia się; wciąż poszukują także lepszych sposobów rozwiązywania problemów.

Rzeczywistość alternatywna nową rzeczywistością biznesu

PREMIUM

Wcielając się w rolę mistrza w dostosowanych do potrzeb biznesu grach alternatywnej rzeczywistości (ARG), liderzy mogą korzystać z nowych możliwości współpracy przy poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów, przewidywaniu przyszłych możliwości oraz dokonywaniu innowacji. Biznesowy odpowiednik gry ARG, która obecnie jest niszową rozrywką, mógłby stać się nowym modelem działania w prawdziwym świecie biznesu.

Awatar i możliwość wyrażania emocji

PREMIUM

Ponieważ światy wirtualne stają się coraz ważniejszymi ośrodkami działalności społecznej i biznesowej, ludzie będą musieli podjąć decyzję, jak wiele informacji na swój temat chcą ujawnić za pośrednictwem swoich awatarów (wirtualnych alter ego). Czy chcemy, by awatary były postaciami wiarygodnymi i do jakiego stopnia technologia pozwoli nam odzwierciedlić rzeczywistość w świecie wirtualnym?

Metaświat: telewizja przyszłości?

PREMIUM

Metaświat: telewizja przyszłości?Dominującym w przyszłości interfejsem internetowym będzie najprawdopodobniej metaświat, w którym ludzie spotykają się i prowadzą interesy za pośrednictwem awatarów zamieszkujących wirtualną przestrzeń. Wskazówek, jak sprostać rosnącej konkurencji i przetrwać w tym otoczeniu, firmy mogą szukać w historii radia i telewizji.

Moją odpowiedzialność pogrzebał BlackBerry

PREMIUM

Elektroniczne urządzenia osobiste są już czymś tak prozaicznym, że stały się dla dorosłych, wiecznie zajętych ludzi wymówką wykorzystywaną do wszystkich niemal celów. Posługują się nią tak często, jak dzieci zrzucają winę za nieodrobione lekcje, na psa, który rzekomo pożarł ich zeszyt. Jeśli ty i twoi pracownicy odczuwacie pokusę wymyślania coraz to nowych wymówek, zrzucając winę na nowe wynalazki, lepiej uważajcie: pies już stracił apetyt.

Lekarska recepta dla dyrektorów generalnych

PREMIUM

W medycynie błędna diagnoza może być groźna dla pacjenta. Wnioski na temat tego, jak w medycynie unikać błędów w myśleniu, dotyczą również procesów decyzyjnych w biznesie. Ich zastosowanie wyjdzie na korzyść firmie, jej pracownikom i prezesowi.

Widzę miasto na skorupie żółwia

PREMIUM

Podobnie jak skorupa żółwia, tak miasto przyszłości będzie owocem celowego projektu. Żadnego przypadkowego, bezmyślnego rozrastania się, żadnych skaz na pejzażu miasta. Ma ono być miejscem zrównoważonego rozwoju, elementem integrującym pracę, odpoczynek i środowisko naturalne. W takim otoczeniu działać będą firmy i to one powinny przyczynić się do jego powstania.

Lobbing odpowiedzialny społecznie

PREMIUM

Gdy lobbing wobec rządu stanowi część strategii CSR, firma zyskuje przewagę nad swoimi mniej odpowiedzialnymi społecznie rywalami. Lobbing odpowiedzialny społecznie przynosi znaczne korzyści i biznesowi, i społeczeństwu, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Chińskie miasta – obiecująca „druga liga”

PREMIUM

Kolejny etap w ekspansji zagranicznych firm na chińskim rynku stanowi 300 miast dotychczasowej „drugiej ligi”, które razem tworzą ponad połowę całej populacji miejskiej tego kraju i wytwarzają niemal dwie trzecie jego PKB. Podczas gdy konkurencja w największych miastach Chin osiąga poziom nasycenia, „druga liga” czeka na przyjęcie zagranicznych inwestorów.

Finanse islamskie – nowy globalny gracz

PREMIUM

Coraz więcej instytucji finansowych na świecie działa według zasad prawa islamskiego. Rynek na usługi zgodne z kodeksem szariatu przeżywa rozkwit, a same przepisy prawne mogą stanowić cenną inspirację dla każdej instytucji finansowej, która poważnie traktuje swoją rolę w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Ile warci są eksperci?

PREMIUM

Rozwiązywanie problemów firmy wyłącznie przy pomocy ekspertów nie przyniesie najlepszych rezultatów. Komputery i zbiorowa wiedza laików są często skuteczniejsze. Specjaliści najlepiej radzą sobie z problemami wymagającymi stosowania określonych zasad, ale dających dużą swobodę wnioskowania.

Nadciąga gospodarka P2P

PREMIUM

Sieci peer‑to‑peer zwiastują narodziny większego modelu ekonomicznego, w którym konsumenci staną się też producentami, dokonując transakcji kupna i sprzedaży w rosnącej liczbie branż. Rezultat? Prawdziwie rozproszona gospodarka generująca strumień mikroprzychodów dla indywidualnych osób.

Zadanie, nie czas – czyli model pracy generacji Y

PREMIUM

Wynagradzanie pracowników za wykonaną pracę, zamiast za czas spędzony w biurze, nie jest nowym pomysłem. Menedżerowie powinni zaakceptować tę przedindustrialną koncepcję, gdyż realia wykonywania obowiązków zawodowych ulegają zmianom, a wraz z nimi oczekiwania nowego pokolenia pracowników.

Komentarz

Strategia międzynarodowej ekspansji Cersanitu

PREMIUM

Realizując międzynarodową strategię, Cersanit korzysta zarówno z  adaptacji, jak i arbitrażu oraz agregacji.

Promocje nie muszą psuć dobrej marki

PREMIUM

Odpowiednio przygotowane akcje promocyjne, szczególnie w przypadku znanych marek, nie mają negatywnego wpływu na ich pozycjonowanie i wizerunek. Ich celem jest nie tylko zwiększenie sprzedaży, ale przede wszystkim poszerzenie grona klientów o osoby, które jeszcze nie kupowały promowanego produktu.

Nie tylko obniżki cen

PREMIUM

Promocje należy łączyć z działaniami zmierzającymi do budowania długoterminowej wartości marki. Dobrze jest też szukać innych rozwiązań, nie ograniczając się do prostego obniżania cen.

Kto powinien usprawnić… - komentarz 1

PREMIUM

Najważniejszym zadaniem dyrektora generalnego firmy EVRO jest przekonanie zainteresowanych menedżerów, że są potencjalnymi kreatorami zmian na lepsze, a nie winowajcami obecnej sytuacji.

Kto powinien usprawnić… - komentarz 2

PREMIUM

Zanim dyrektor zarządzający EVRO zdecyduje, kto powinien wprowadzać zmiany w organizacji, musi określić docelowy model działania firmy.

Kto powinien usprawnić… - komentarz 3

PREMIUM

Zanim Marek Strugała zdecyduje się wprowadzić do istniejącego i kulejącego systemu „świeżą krew”, musi być pewny, że nie da się wykorzystać wewnętrznego potencjału kadry menedżerskiej.

Studium przypadku

Kto powinien usprawnić łańcuch dostaw w firmie?

PREMIUM

Oto często spotykany dylemat: dobra firma traci rynek na rzecz konkurencji, która szybciej reaguje na potrzeby klientów. Choć oferta przedsiębiorstwa jest atrakcyjna, opóźnienia w dostawach części utrudniają produkcję, a towar nie jest dostarczany do odbiorców na czas. Gdy wreszcie trafi do sklepów, okazuje się, że największe zainteresowanie klientów już minęło. Takiego czarnego scenariusza obawiają się firmy działające na sezonowych i uzależnionych od mody rynkach. Wielu producentów musi przeprowadzić restrukturyzację istniejących procesów, by sprostać wyzwaniu. Jednym z kluczowych jest konsolidacja łańcucha dostaw.

Po co komu dowody?

PREMIUM

Zwalczenie wrodzonych ludzkich skłonności nie jest łatwe.