Magazyn

Twoja powinność
Najnowsze wydanie

Nr 74, kwiecień 2009

Twoja powinność

Lista artykułów

Nr 74, kwiecień 2009

Wywiad

Cisco widzi przyszłość

PREMIUM

W czasie prawie 14 lat spędzonych u sterów giganta urządzeń sieciowych, firmy Cisco Systems, John Chambers rozwinął w sobie niewiarygodną umiejętność wyczuwania trendów rynkowych dużo wcześniej niż konkurenci.
Przewidywanie przyszłości jest umiejętnością niezbędną dla przedsiębiorstwa, które musi rozpocząć opracowywanie produktu mniej więcej sześć lat przed wprowadzeniem go na rynek. Jak to robi prezes Cisco? Wyszukuje zjawiska, które nazywa „przemianami rynkowymi”. Są to subtelne społeczne, ekonomiczne lub technologiczne symptomy nadchodzącej zmiany o charakterze destrukcyjnym, które zaczynają się pojawiać 5 – 7 lat wcześniej, zanim rynek jest w stanie pojąć ich znaczenie. Jedną z przemian, które Chambers dostrzegł – w przeciwieństwie do firmy Microsoft – był zwrot w stronę otwartego oprogramowania (open‑source software).
Prezes Cisco niemal od początku umiał wyczuwać przemiany rynkowe przez dokładne przysłuchiwanie się klientom i łączenie w całość rozproszonych wzorców zachowań, które wskazują przyszłe trendy. Później zdał sobie sprawę, że aby czerpać korzyści ze swoich przewidywań, musi postawić na głowie wszystkie procesy zarządzania firmą.
Chambers opowiada, jak zrezygnował z roli prezesa, który rozkazuje i kontroluje, aby wprowadzić model decyzyjny oparty na współpracy, umożliwiający firmie dynamiczne reagowanie na wyłaniające się przemiany. Obecnie menedżerowie w całej firmie formują międzywydziałowe zespoły i wspólnie pracują nad identyfikowaniem i szybkim wykorzystywaniem nowych możliwości. Model ten umożliwia Cisco jednoczesne wdrażanie 22 dużych inicjatyw handlowych z taką samą skutecznością, z jaką większość firm prowadzi jeden lub dwa projekty.

Artykuł

Czego oczekuje od ciebie twój lider i czego ty powinieneś oczekiwać w zamian

PREMIUM

Relacje między szefem i jego bezpośrednimi podwładnymi mają istotny wpływ na to, czy zespół odniesie sukces. Z literatury z zakresu przywództwa niewiele można się jednak dowiedzieć na temat tego, czego strony tych relacji mogą od siebie wzajemnie oczekiwać. Autor tekstu przedstawia swój „kodeks prezesa”, w którym szczegółowo opisuje zachowania, jakich lider powinien oczekiwać od swoich podwładnych, oraz to, czego oni w zamian powinni spodziewać się po nim.

Poznaj nowe trendy, które na zawsze zmienią komunikację w miejscu pracy

PREMIUM

Kryzys przyspieszy zachodzącą od lat ewolucję metod współpracy i korzystania ze wspomagających ją nowoczesnych narzędzi. Firmy, które zrozumieją to jako pierwsze, łatwiej przejdą przez trudne czasy.

Zarządzanie emocjami w biznesie

PREMIUM

Zdobywanie kolejnych szczytów w biznesie także wymaga opanowania umiejętności zarządzania emocjami w obliczu ryzyka. Menedżerowie wykorzystują jednak często inne narzędzia niż himalaiści.

Błąd doboru próby i zagrożenia benchmarkingu

PREMIUM

Jeśli chcesz odkryć tajemnicę powodzenia w biznesie, cóż mogłoby się wydawać bardziej sensownym rozwiązaniem niż analiza firm, które ten sukces odniosły? W rzeczywistości jednak nie istnieje rozwiązanie bardziej ryzykowne, ostrzega profesor ze Stanford. Generalizowanie na podstawie przykładów doskonale prosperujących przedsiębiorstw jest tak samo ryzykowne, jak prognozowanie pogody w Nowej Anglii na podstawie danych zgromadzonych tylko latem. To mniej więcej właśnie robią biznesmeni, kiedy próbują uczyć się na dobrych przykładach. Tak samo postępują również konsultanci, autorzy publikacji i badacze, kiedy w swoich badaniach uwzględniają jedynie istniejące firmy albo – jeszcze gorzej – tylko te, które osiągają najlepsze wyniki. Wyciągając wnioski z niereprezentatywnych danych, wpadają w klasyczną, statystyczną pułapkę błędu doboru próby.

Jak umiejętnie ograniczyć koszty przestrzeni biurowej?

PREMIUM

Wykorzystaj redukcję używanej powierzchni, by przeorganizować przestrzeń i podnieść efektywność pracowników.

Jak obronić pozycję lokalnego lidera?

PREMIUM

Polskim firmom, które potrafią umiejętnie sterować mechanizmem wyrównywania kosztów lub docierać do nowych grup klientów, udaje się z powodzeniem konkurować na lokalnym rynku z silnymi, międzynarodowymi koncernami. Dokonała tego także firma Inco‑Veritas SA.

Zarządzanie przez obietnice: esencja skutecznego wykonania

PREMIUM

Realizacja najważniejszych inicjatyw może nie przebiegać sprawnie z różnych powodów – brak zaangażowania pracowników, brak koordynacji między różnymi działami funkcyjnymi, złożona struktura organizacyjna, w której nie jest do końca jasne, kto ponosi odpowiedzialność za poszczególne projekty i inicjatywy, i tak dalej. Jeśli menedżerowie chcą pokonać tego typu przeszkody, pojawiające się na drodze realizacji ważnych celów, powinni ponownie dokładnie przyjrzeć się metodom pracy w firmie.

Polscy giganci

PREMIUM

Polskie przedsiębiorstwa działające na masowych rynkach stopniowo budują pozycję w regionie. W innej sytuacji są gracze niszowi, choć część z nich zdobyła już pozycję światowych liderów.

Globalni giganci jutra – zmiana warty

PREMIUM

Korporacje międzynarodowe z krajów rozwiniętych i rozwijających się agresywnie poszerzają swoją obecność na globalnych rynkach, zwłaszcza wschodzących. O tym, kto zostanie zwycięzcą, w znaczącym stopniu decydują charakterystyczne cechy branży. Jednak autorzy artykułu przekonują, że nie zawsze tak być musi. Firmy mogą wygrać z przeznaczeniem, jeśli tylko uda im się przewidzieć powstanie nowych segmentów klientów lub je stworzyć, umiejętnie sterować mechanizmem wyrównywania kosztów lub odmienić kształt łańcucha wartości.

Przesuwanie granicy akceptowalnego ryzyka

PREMIUM

Naturalną reakcją na duże ryzyko jest dążenie do jego maksymalnego ograniczenia. Są jednak sporty, w których ryzyka uniknąć się nie da, a czasem wręcz trzeba świadomie akceptować jego nasilanie się, by osiągnąć cel. Jeden z najbardziej doświadczonych himalaistów na świecie, Piotr Pustelnik, uważa, że w ekstremalnym sporcie, jaki uprawia, kluczem do pokonania ryzyka jest zarządzanie emocjami ludzi podejmujących decyzje w warunkach zagrożenia.

Komentarz

Open source: zbawienie czy prosta droga do upadku? - komentarz 6

PREMIUM

Trudno jednoznacznie wyrokować, w jakim kierunku powinna zmierzać firma KMS. ¦wiat wokół niej szybko się zmienia i każda organizacja działająca w obszarze internetu musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń i korzyści wynikających z open source.

Open source: zbawienie czy prosta droga do upadku? - komentarz 5

PREMIUM

Open source jest opłacalne dla przedsiębiorstw w określonych okolicznościach, a zadanie stojące przed zarządzającymi KMS polega na sprawdzeniu, czy te okoliczności istnieją także w ich wypadku.

Open source: zbawienie czy prosta droga do upadku? - komentarz 4

PREMIUM

W ciągu kilku lat Marty Dirweg awansowała w Kalley Music Software na stanowisko prezesa dzięki swojemu wielkiemu zaangażowaniu i (przynajmniej raz wykazanej) świetnej intuicji. W dalszym ciągu jednak próbuje kierować się przede wszystkim intuicją i emocjami.

Open source: zbawienie czy prosta droga do upadku? - komentarz 3

PREMIUM

Przyjęcie strategii open source mogłoby uczynić produkcję nowego oprogramowania o wiele łatwiejszą dla KMS, ale jednocześnie firma ryzykowałaby większą odpowiedzialnością za naruszenie praw własności intelektualnej.

Open source: zbawienie czy prosta droga do upadku? - komentarz 2

PREMIUM

Pytanie, czy prezes powinna udostępnić kod źródłowy Aamp Uupa programistom spoza firmy, czy nie, jest drugorzędne. W pierwszej kolejności musi określić definicję sukcesu KMS. Kiedy to zrobi, droga dalszego postępowania stanie się jasna.

Open source: zbawienie czy prosta droga do upadku? - komentarz 1

PREMIUM

Marty nie musi wcale być rozdarta pomiędzy trzymaniem Amp Upa w zamknięciu a zezwoleniem użytkownikom na zabawy kodem źródłowym. Rozwiązanie pośrednie otworzy platformę KMS na inne firmy i wzbogaci produkt o kilka funkcji, które wesprą budowę społeczności.

Open source: zbawienie czy prosta droga do upadku? - komentarz 7

PREMIUM

Prezes firmy KMS powinna ocenić gotowość organizacji do zapewnienia klientom usług związanych z produktem opartym na oprogramowaniu open source i możliwości zaoferowania im nowego sprzętu wykorzystującego te aplikacje.

Klasyka HBR

W poszukiwaniu cech dobrego handlowca

PREMIUM

Kilka lat temu autor – jako konsultant – przeprowadzał ocenę 25‑osobowej ekipy handlowej. Towarzyszył każdemu z jej członków podczas jednego dnia pracy w terenie, obserwując go w trakcie wizyt u aktualnych i potencjalnych klientów. Głównym przedmiotem jego zainteresowania nie były jednak wyniki sprzedaży. Miał ustalić przyczyny dużych dysproporcji pomiędzy produktywnością poszczególnych handlowców. Strategia, jaką przyjął, polegała na znalezieniu różnic w ich zachowaniu. Chodziło o to, żeby się przekonać, czy sposoby postępowania handlowców mają jakiś związek z ich długookresowymi wynikami sprzedaży (które na tym etapie nie były jeszcze znane autorowi).

Studium przypadku

Open source: zbawienie czy prosta droga do upadku?

PREMIUM

Jak wynika z raportu firmy analitycznej Gartner, 85% przedsiębiorstw z Europy, Ameryki Północnej i Azji korzysta w swojej działalności z otwartego oprogramowania, a pozostałe skłaniają się ku temu, by zrobić to w ciągu najbliższego roku. Ten trend nie zaskakuje – wszak atrakcyjność biznesowa zastosowania takich rozwiązań dla firm jest oczywista. Wdrażając oprogramowanie open source, płacą niewiele za sam produkt, ale w ramach licencji uzyskują prawo do jego używania i modyfikowania w dowolny sposób. Dzięki temu może być ono doskonalone i rozpowszechniane w internecie przez ludzi z całego świata, co pociąga za sobą szybki rozwój programów oraz wysoką wykrywalność wszelkich błędów.
To jednak tylko jedna strona medalu. Po drugiej są producenci oprogramowania, którzy niechętnie godzą się na masowe upowszechnianie swoich innowacyjnych pomysłów, które decydują o rynkowej sile i przewadze konkurencyjnej ich firm. Mało tego, większość z nich patentują i chronią prawami własności, udostępniając je wyłącznie tym klientom, którzy chcą je kupić. Mimo procesów sądowych o ochronę praw własności intelektualnej hakerzy nie rezygnują jednak z ataków. A firmy nie wiedzą, jak mają się przed tym bronić.
W podobnej sytuacji znalazła się fikcyjna firma KMS, zawdzięczająca swój sukces opracowaniu unikalnego oprogramowania, które zyskało uznanie wśród graczy i miłośników muzyki – ale także wśród nieuczciwych naśladowców.

Trendy

15 taktyk prowadzących do szybkich wygranych

PREMIUM

W trudnych czasach priorytetem dla przedsiębiorstw jest skuteczność działań i szybkość uzyskiwania efektów. Dlatego specjaliści z firmy Simon‑Kucher & Partners proponują konkretne posunięcia, które w dzisiejszych okolicznościach prowadzą do tzw. szybkich zwycięstw. Z pewnością nie wszystkie podpowiedzi da się wykorzystać w każdej organizacji. Dlatego więc przedsiębiorstwa powinny się dobrze zastanowić, które z przedstawionych w tekście gotowych rozwiązań zastosować u siebie.

Gospodarki wschodzące wkraczają do sektora biotechnologii

PREMIUM

Komercjalizacja wynalazków naukowych w biologii molekularnej jest szczególnie długotrwała, kapitałochłonna i ryzykowna. Do niedawna więc dziedzina ta zdominowana była przez kraje bogate: Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią. Jednak najdynamiczniejsze gospodarki wschodzące coraz szybciej rozwijają swój potencjał naukowo‑innowacyjny. Korzystają na zmianie strategii firm farmaceutycznych, które dążąc do obniżenia kosztów, przenoszą już nie tylko produkcję, lecz także prowadzenie badań do takich krajów jak Indie czy Chiny. Ponadto najdynamiczniejsze gospodarki wschodzące zdecydowały się przyjąć wspomagane przez państwa strategie przyśpieszonego rozwoju przemysłów opartych na nauce (science based business), zwłaszcza właśnie biotechnologii.

Liderzy w pułapce zaprzeczenia

PREMIUM

Zygmunt Freud postrzegał zaprzeczenie jako „stan uzasadnionej obawy, która nie prowadzi do podjęcia właściwych działań”. ¦wietnym przykładem na to, że najwięksi łatwo wpadają w tę pułapkę, są zachowania amerykańskiej branży samochodowej w XX wieku. Uparty sprzeciw Henry’ego Forda, aby przyznać, że potrzeby klientów ulegają zmianom, pozwolił koncernom Chrysler i GM przejąć udziały jego firmy. Pół wieku później cała branża samochodowa w Stanach Zjednoczonych popełniła ten sam błąd i rynek przejęli Japończycy. Jeśli więc zarządzasz organizacją, która jest liderem w swoim sektorze, i ciebie dotyczy ten problem.

Jak nagradzać zespoły o niskim poziomie zaufania

PREMIUM

Tworzenie krótkoterminowych, wirtualnych, międzykulturowych grup roboczych stało się w firmach powszechne. Jednak zbudowanie zaufania między członkami takich zespołów jest bardzo trudne, dlatego menedżerowie powinni zmienić sposoby ich motywowania i nagradzania. Istnieją bowiem dowody (w postaci wyników badań) na to, że członkowie takich zespołów powinni otrzymywać wynagrodzenie na podstawie indywidualnych osiągnięć. Inaczej znacząco spada efektywność ich pracy.

Praktyczne idee 2009

Nowoczesne biuro: jak podnieść efektywność pracowników

PREMIUM

Zdaniem wielu menedżerów kryzys to zły moment na inwestycje w nową aranżację miejsca pracy. Nieuchronne redukcje personelu i cięcia w budżetach sprawiają jednak, że podstawowym wyzwaniem dla firm staje się podniesienie efektywności pracowników. Jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu może być właśnie umiejętnie przeprowadzona reorganizacja przestrzeni i wystroju biura.