Magazyn

Trzymaj się pomyślnych wiatrów
Najnowsze wydanie

Nr 67, wrzesień 2008

Trzymaj się pomyślnych wiatrów

Lista artykułów

Nr 67, wrzesień 2008

Trendy

Cena zawodowego sukcesu: wypalenie zawodowe menedżerów

PREMIUM

Niemal wszyscy badani menedżerowie uznali, że wypalenie zawodowe jest zjawiskiem zadomowionym w polskiej rzeczywistości. Badanie wyjaśnia, skąd się bierze i w jaki sposób menedżerowie radzą sobie z wynikającymi z niego problemami.

Kochać współczesnego przywódcę, czy się go bać?

PREMIUM

Czy przywódca powinien być obiektem uwielbienia, czy strachu? Ten odwieczny dylemat nie ma jednoznacznego rozwiązania. Wiele zależy od tego, kim jest lider i komu przewodzi. Mądrzy menedżerowie przystosowują swój styl zarządzania do okoliczności i znają własne ograniczenia.

Wątpliwa strategia czerpania zysków z dobrych uczynków

PREMIUM

Prowadzone od ponad 35 lat badania pokazują, że istnieje niewielka współzależność między społecznie odpowiedzialną postawą firmy a jej dobrymi wynikami finansowymi.

W handlu elektronicznym więcej znaczy więcej

PREMIUM

Większość menedżerów uważa, że szeroki wachlarz informacji umieszczony na stronie internetowej odwraca uwagę klienta od głównej oferty. Jednak nowe, zakrojone na światową skalę badania dowodzą, że jest odwrotnie: dodatkowe informacje pozwalają silniej przyciągnąć uwagę odbiorcy.

Artykuł

Przekształć firmę w fabrykę talentów

PREMIUM

Choć firmy przeznaczają ogromne kwoty na tworzenie wewnętrznych systemów zarządzania rozwojem utalentowanych pracowników, wiele ma poważne trudności ze znalezieniem kandydatów na kluczowe stanowiska. A to nierzadko zmusza je do rezygnacji z atrakcyjnych możliwości wzrostu. Jak pokazały wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez autorów artykułu w 2005 roku wśród czterdziestu korporacji z różnych krajów, praktycznie wszyscy dyrektorzy działów kadr tych firm przyznali, że wewnętrzne rezerwy najlepszych kandydatów na stanowiska menedżerskie są daleko niewystarczającew stosunku do potrzeb. Krótko mówiąc, nie ma kim obsadzić wszystkich strategicznych stanowisk kierowniczych.Badanie ujawniło dwa podstawowe powody takiego stanu rzeczy. Pierwszym jest nieprzystawalność formalnych procedur wyławiania i rozwoju zawodowego następnego pokolenia liderów do potrzeb przedsiębiorstwa związanych ze wzrostem bądź ekspansją na nowe rynki. Drugi powód to postawa kierownictwa firm. Mimo wysiłków i starań dyrektorom działów kadr często nie udawało się na dłużej zainteresować liderów kwestiami zawodowego rozwoju przyszłych menedżerów.

Jak czerpać większe zyski ze sprzedaży usług

PREMIUM

Kiedy produkty ulegają utowarowieniu i maleje ich cena, firmy chcą wyróżnić się na tle konkurencji dzięki wartości dodanej w postaci usług – co jest strategią potencjalnie rentowną. Niestety, często zdarzają się potknięcia. Reinartz i Ulaga przeprowadzili dokładne badania 18 czołowych firm aktywnych na różnych rynkach produktowych, chcąc dowiedzieć się, co wyróżnia te, które odniosły sukces, od tych, którym się to nie udało.

Zarządzanie oparte na dowodach

PREMIUM

Menedżerowie rutynowo aplikują swoim firmom „cudowne leki” na efektywne zarządzanie. Te mocno przereklamowane panacea rzadko mają jakąkolwiek wartość.

Przychody firmy przestają rosnąć. Co robić?

PREMIUM

Nagły i trwały spadek wzrostu przychodów jest formą kryzysu, która może dotknąć nawet wzorowe firmy. W istocie przeprowadzona przez autorów artykułu i obejmująca ostatnie pięćdziesięciolecie analiza wzrostu firm, które przewinęły się przez listę Fortune 100, wykazała, że 87% z nich doświadczyło w tym okresie przynajmniej jednego zahamowania wzrostu. Z danych zgromadzonych przez autorów wynika, że jeśli kadra kierownicza nie potrafi uzdrowić firmy w ciągu kilku lat od tego zdarzenia, istnieją małe szanse na to, by odzyskała ona kiedykolwiek solidne tempo wzrostu przychodów.
 
Zastojom wzrostu można jednak z reguły zapobiec, gdyż – zdaniem autorów – ich podłożem są strategiczne wybory kierownictwa firmy lub jej struktura organizacyjna. Czynniki zewnętrzne, takie jak działania urzędów regulacyjnych lub pogorszenie się warunków gospodarczych, stanowią tylko 13% przyczyn stagnacji. Cztery najczęściej występujące kategorie przyczyn to: • zniewolenie przez własną, dominującą pozycję rynkową; • niewydolność systemu zarządzania innowacjami; • przedwczesne porzucenie podstawowej działalności; • krótka ławka talentów.
 
Ponadto po przeprowadzeniu szczegółowych analiz zahamowań wzrostu w 50 firmach autorzy artykułu wykryli wspólny dla tych wszystkich przypadków czynnik sprawczy – nieumiejętność dostosowania założeń będących motorem strategii firmy do zmian w jej otoczeniu. W unikaniu stagnacji przychodów mogą pomóc menedżerom dwa przedstawione w artykule narzędzia: ankieta diagnostyczna na temat własnej firmy oraz zbiór praktyk służących ujawnieniu założeń strategicznych i skłaniających do ciągłej weryfikacji ich słuszności.

Jak integrować rozwiązania informatyczne w obrębie ekosystemów biznesowych?

PREMIUM

Im liczniejszy, bardziej rozproszony geograficznie i zróżnicowany jest ekosystem biznesowy firmy, tym większe znaczenie dla jego funkcjonowania ma sprawna wymiana informacji pomiędzy uczestnikami.

Przezroczysta korporacja

PREMIUM

W poszukiwaniu innowacji i przewagi konkurencyjnej korporacje coraz silniej angażują się we współpracę ze swoimi klientami i partnerami biznesowymi. 

Zlikwiduj bariery ograniczające komunikację wewnątrz organizacji!

PREMIUM

Jednym z warunków sprawnej komunikacji w sieci biznesowej jest zniesienie barier, jakie utrudniają wymianę informacji wewnątrz organizacji. 

Nie potrzebujemy kolejnego bohatera

PREMIUM

Okazuje się, że najskuteczniejsze przywództwo moralne zapewniają ludzie pracujący za kulisami i odnoszący ciche zwycięstwa.

Komentarz

Na rozdrożu... - komentarz 3

PREMIUM

Dziwne, że Mateusz Dudek jest zaskoczony propozycją pracy za granicą. Oznacza to błędy
w planowaniu kariery, zarówno z jego strony, jak i firmy, dla której pracuje.

Na rozdrożu... - komentarz 2

PREMIUM

Mateusz Dudek przeżywa kryzys tożsamości zarówno zawodowej, jak i prywatnej. Nie wie, jakie wartości są dla niego ważne. Dlatego ma problemy z podjęciem decyzji.

Na rozdrożu... - komentarz 1

PREMIUM

Każdy człowiek dąży w swoim życiu do poczucia spełnienia. Aby to osiągnąć, konieczna jest spójność między trzema poziomami: osobistych wartości, celów życiowych oraz wyborów i działań.

Przyczyny zahamowania wzrostu polskich przedsiębiorstw

PREMIUM

W wielu polskich firmach spadek dynamiki przychodów jest powodowany czynnikami zewnętrznymi, na które kadra zarządzająca nie ma dużego wpływu. Może jednak przygotować firmę do zmian rynkowych. Często jednak kierownictwo nie dostrzega zachodzących przemian albo zbyt wolno na nie reaguje.

Przede wszystkim optymalizacja

PREMIUM

Podstawową zaletą rozwiązań zintegrowanej komunikacji jest optymalizacja kosztów zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu – jedna sieć teleinformatyczna może obsłużyć naraz: połączenia telefoniczne, dostęp do internetu i transmisję danych. Jeszcze do niedawna wymagało to trzech osobnych sieci i oddzielnych urządzeń telekomunikacyjnych, a także stałego powiększania zespołu odpowiedzialnego za ich funkcjonowanie. Koszt utrzymania jednej sieci zamiast trzech może przynieść firmie spore oszczędności.

Transparentność jest jednym z warunków pracy zdalnej

PREMIUM

Około 60 – 70% czasu pracy Roberta Wichłacza, wiceprezesa globalnego serwisu CRM w koncernie farmaceutycznym GSK, zajmują zdalne kontakty z zespołami, klientami i partnerami biznesowymi. Oczywiście podjęcie najbardziej kluczowych decyzji, np. finansowych, wymaga spotkań z wszystkimi menedżerami zaangażowanymi w proces decyzyjny – mówi Robert Wichłacz.

Wymiana informacji wymaga zaufania

PREMIUM

W gospodarce opartej na wiedzy, czynnikiem o fundamentalnym znaczeniu staje się zaufanie, rozumiane nie tylko jako kategoria etyczna, ale także ekonomiczna. 

Modele budowania wartości przedsiębiorstwa w ekosystemie biznesowym

PREMIUM

Przedsiębiorstwa budują swoją wartość zgodnie z trzema głównymi modelami.

Na rozdrożu... - komentarz 4

PREMIUM

Mateusz Dudek powinien jasno określić – sam dla siebie – co jest dla niego priorytetem na obecnym etapie życia: rodzina, kariera zawodowa czy realizacja marzeń. Ułatwi mu to dokonanie wyboru odpowiedniej oferty pracy.

Recepta na problemy kadrowe

PREMIUM

Zarządzanie talentami jest jednym z kluczowych procesów w obszarze zarządzania ludźmi także w polskich firmach.

Rozmowa

Zdolności analityczne jako źródło przewagi konkurencyjnej

PREMIUM

Z Thomasem H. Davenportem, wybitnym autorytetem w zakresie zarządzania, o zaawansowanej analizie danych jako źródle przewagi konkurencyjnej firm rozmawia Andrzej Łokaj, zastępca redaktora naczelnego.

Praktyczne idee 2008

Komunikacja w firmie: w kierunku organizacji bez barier

PREMIUM

Współczesna firma jest mądra wiedzą swoich partnerów, klientów i pracowników. Dlatego nowoczesne przedsiębiorstwa otwierają się coraz szerzej na współpracę z partnerami biznesowymi, poddostawcami i klientami, tworząc ekosystemy biznesowe.

Metody

Jak powstrzymać klientów przed odejściem

PREMIUM

Odchodzenie klientów jest w biznesie zjawiskiem naturalnym. Jednak od kilkunastu lat w wyniku liberalizacjirynku, powstania nowych modeli biznesowych oraz zmian technologicznych tempo i skala rotacji klientów szybko rosną. Z problemem utraty klientów zmagają się przede wszystkim branże: telekomunikacyjna, płatnej telewizji, bankowości, ubezpieczeń, energetyki i usług komunalnych.

Klasyka HBR

Czym jest przywództwo

PREMIUM

Chociaż niedawne prace takich autorów jak Abraham Zaleznik i Daniel Goleman istotnie zmieniły nasze spojrzenie na przywództwo, to wiele z przedstawionych w nich tez nakreślił już w 1961 roku w swoim artykule W.C.H. Prentice. Odrzucił on ideę przewodzenia innym przy użyciu władzy i siły czy poprzez posiadanie wybitnych umiejętności analitycznych.Zdefiniował je natomiast jako „osiągnięcie celu poprzez kierowanie innymi ludźmi”. Dobrego przywódcę opisał jako kogoś,kto potrafi zrozumieć motywacje podwładnych i zdobyć ich zaangażowanie, łącząc spełnienie indywidualnych potrzeb z realizacją celów całego zespołu. Opowiedział się za demokratycznym przywództwem, które stwarza ludziom możliwości uczenia się i rozwoju, ale unika rozprzężenia prowadzącego do anarchii. Choć język, jakim posługuje się Prentice, momentami brzmi staroświecko, jego spostrzeżenia, jak motywować podwładnych, by osiągnąć cele organizacji, wybiegały daleko w przyszłość i nadal pozostają aktualne.

Studium przypadku

Na rozdrożu, czyli jak wybrać miejsce pracy zgodnie z osobistymi aspiracjami i wartościami

PREMIUM

Każdy z menedżerów co jakiś czas staje przed kuszącymi zawodowymi perspektywami i koniecznością dokonywania poważnych życiowych wyborów. Osiągając kolejne szczeble kariery, decydujemy się na zmiany, często przy tym podejmujemy pewne ryzyko, aby osiągnąć to, o czym wcześniej marzyliśmy. Nie zawsze czujemy się źle w tym, co robiliśmy dotychczas, ale patrząc przed siebie, szukamy nowych wyzwań, nowych szczytów do zdobycia.

Relacja z pierwszej ręki

Doprowadzenie do perfekcji procesu urynkowienia nowych produktów

PREMIUM

Jim Hackett objął stanowisko prezesa Steelcase w 1994 roku. Wkrótce potem jego firma, producent mebli biurowych, wypuściła na rynek dwa nowe. Fotel obrotowy Leap odniósł ogromny sukces. Natomiast drugi wyrób, system segmentów biurowych Pathways, od początku prześladowały kłopoty – spory na tle koncepcji produktu, brak porozumienia w kwestii dystrybucji i reklamacje.Jak to możliwe, że firma w tym samym czasie odniosła sukces i poniosła porażkę? Hackett ustalił, że źródłem problemu było coś, co wiele firm uznałoby za zaletę: nastawienie typu „to się da zrobić”. Pracownicy Steelcase poświęcali za mało czasu na przemyślenie danej koncepcji, przeskakując zbyt szybko do fazy wykonania. Dlatego Hackett postanowił przekształcić kulturę organizacyjną firmy opartą na haśle „działaj” w kulturę opartą na haśle „pomyśl, zanim zaczniesz działać”.