Magazyn

Sztuka negocjacji
Najnowsze wydanie

Nr 164, październik 2016

Sztuka negocjacji

Sztuka negocjacji: sekrety owocnych negocjacji

Negocjacje są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. To one decydują o relacjach, jakie łączą firmy z dostawcami, odbiorcami, dystrybutorami, a nawet z partnerami biznesowymi czy inwestorami. I choć efekty rokowań przesądzają często o przyszłości i kształcie przedsiębiorstw, to tylko w niewielu firmach sztuka negocjacji traktowana jest jako kompetencja instytucjonalna, niezbędna w prowadzeniu biznesu. 

Tymczasem najlepsi negocjatorzy potrafią zawrzeć korzystne kontrakty, pozostawiając drugą stronę w przekonaniu, że to ona odniosła sukces. Sekret ich skuteczności tkwi w emocjach. Negocjacje są bardziej owocne wtedy, gdy strony darzą się zaufaniem. Przed rozpoczęciem negocjacji warto też dobrze poznać sytuację finansową potencjalnego kontrahenta. Wbrew pozorom nie jest to wcale łatwe. 

Polecam Państwu artykuły z całego numeru i życzę owocnych rozmów nie tylko przy stołach negocjacyjnych! 

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 164, październik 2016

Trendy

Dlaczego tak niewiele firm realizuje cele sprzedażowe

PREMIUM

Część firm już na etapie planowania godzi się ze spadkiem rentowności w zamian za wzrost sprzedaży lub wolumenu.

Jak konsumenci korzystają z internetu

PREMIUM

Czego konsumenci poszukują w internecie? Jak sieć pomaga im dokonać decyzji zakupowych?

Zmaksymalizuj korzyści z handlu wielokanałowego

PREMIUM

Większość sieci detalicznych chciałaby, by klienci robili zakupy w sklepach stacjonarnych i w internecie. Ale czy tego samego chcą klienci?

Gdy władcza postawa bierze górę nad kompetencjami

PREMIUM

Wybierając przywódców, przejawiamy nadmierną skłonność do oddawania sterów w ręce ludzi emanujących pewnością siebie.

Podążaj za potrzebami klientów

PREMIUM

Ewolucja potrzeb i oczekiwań konsumentów stawia przed firmami coraz większe wyzwania.

Globalny nadzór dawniej i dziś

PREMIUM

Dzisiejsze sieci powiązań osobowych w radach mają mniej oligarchiczną strukturę i bardziej międzynarodowy wymiar.

Pracownicy o przygotowaniu ogólnym otrzymują lepsze oferty pracy niż specjaliści

PREMIUM

Przywódcy mający przygotowanie ogólne potrafią zmieniać kurs i zarządzać wieloma obszarami. 

Temat numeru: miękkie aspekty negocjacji

Emocje i sztuka negocjacji

PREMIUM

W ostatnim dziesięcioleciu badacze zaczęli dokładnie analizować, jak emocje mogą oddziaływać na zachowania negocjatorów.

Przejmij inicjatywę, zanim zaczną się rozmowy

PREMIUM

Skup się na czynnikach wstępnych, które determinują wynik negocjacji.

Gdy chcesz usłyszeć: sí, ja, oui, hai, da

PREMIUM

Każda kultura ma własne standardy komunikacji międzyludzkiej. Jak zatem należy prowadzić rozmowy z przedstawicielami różnych kultur?

Arykuły

W czym zawodzi sprawozdawczość finansowa

PREMIUM

Mimo licznych reform rachunkowość firm jest wciąż nieprzejrzysta. Co trzeba wiedzieć, aby trafnie ocenić kondycję finansową organizacji?

Zwinne metody działania

PREMIUM

Poznaj proces, który diametralnie zmienia sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

Dwa filary zrównoważonej firmy społecznej

PREMIUM

Przedsiębiorczość społeczna stała się sposobem na inicjowanie i wprowadzanie potencjalnie przełomowych zmian w sferze socjalnej. 

Edward Nieboj: Autorzy sprawozdań finansowych nie doceniają informacji dodatkowych

PREMIUM

Sprawozdanie finansowe w założeniu ma transparentnie i rzetelnie prezentować sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy organizacji.

Wizualizacja danych: przydatne narzędzie menedżera

PREMIUM

Aby skutecznie się komunikować za pomocą wykresów, powinieneś wiedzieć, jaki komunikat chcesz przekazać.

Dariusz Koncewicz: Zwinność wymaga otwartości

PREMIUM

Stosowanie zwinnych metod działania w zarządzaniu projektami oznacza przede wszystkim gotowość do wprowadzania zmian.

Jak to zrobiliśmy

Jak myślenie projektowe zmienia postrzeganie oferty

PREMIUM

Poszukując sposobów dotarcia do nowych klientów, Bank Millennium starał się silnie wyróżnić na tle innych instytucji finansowych. W swoich działaniach zdecydował się wykorzystać myślenie zgodne z zasadami projektowania.

Wyprzedzić zmiany technologiczne

PREMIUM

Cisco traktuje zaburzenia rynkowe jako szanse, a nie zagrożenia, i stosuje trzy szerokie strategie ich wykorzystywania.

Zarządzanie sobą

Pokonaj awersję do networkingu

PREMIUM

Nawet jeśli nie lubisz zabiegać o nowe kontakty, możesz być w tym dobry.

Studium przypadku

Jak pozyskać młode talenty?

PREMIUM

Co zrobić, gdy wejście w nowy segment rynku spowalniają problemy związane z rekrutacją dobrych specjalistów?

Karol Raźniewski: dla pracowników ważny jest rozwój

PREMIUM

Jeżeli firma chce przyciągnąć najlepszych programistów, konieczne jest stworzenie miejsca pracy umożliwiającego rozwój, co nie jest ani łatwe, ani tanie. 

Jacek Witkowski: Zatrudnienie przedstawicieli pokolenia Y to wyzwanie

PREMIUM

Aby zachęcić potencjalnych pracowników z pokolenia Y do aplikowania do centrum IT Transportronics, warto rozpocząć współpracę z jednostkami naukowymi.

Łukasz Dziekoński: Młodzi ludzie reprezentujący świat IT są przyzwyczajeni do szybkiego działania

PREMIUM

Aby pozyskać młodych, wymagających pracowników, Transportronics musi zmienić wizerunek i zakomunikować, że podąża za zmianami i zapewnia dynamiczne środowisko pracy.

Refleksje

Isabel Allende: nauczyłam się wierzyć w swoje umiejętności

Isabel Allende pierwszą książkę Dom duchów napisała w formie listu do umierającego dziadka. 

Raport: Technologie mobilne

 Technologie mobilne – rosnący potencjał

W ciągu ostatnich kilkunastu lat technologie mobilne stały się głównym czynnikiem wzrostu. Ponadto gruntownie zmieniają styl życia milionów ludzi na Ziemi.

Bankowość mobilna

Prawdopodobnie już w 2020 roku klienci będą częściej łączyć się z bankiem za pośrednictwem urządzeń mobilnych niż komputera.

To mit, że klienci boją się płatności mobilnych

PREMIUM

Jeśli sklep internetowy nie zapewnia klientom możliwości płacenia przez aplikację mobilną, może ich skutecznie do siebie zniechęcić.

Raport: Outsourcing

Technologia zmienia outsourcing

Analitycy wieszczą nową falę transformacji w outsourcingu procesów biznesowych. 

W cenie będą kompetencje i technologie

Technologia oznacza przede wszystkim przyspieszenie procesów i wyeliminowanie ręcznej, powtarzalnej i żmudnej pracy.

Specjalista IT potrzebny od zaraz

Żeby realizować zmiany i projekty, trzeba dysponować zespołem, a zapotrzebowanie na zasoby z reguły nie jest stałe w czasie.

Kompleksowe podejście do klienta

Wiele firm outsourcingowych konsoliduje się, aby zapewnić swoim klientom pakiet kompleksowych usług.

Rewolucja technologiczna tworzy wiele zawodów

Rewolucja technologiczna unicestwia wiele starych zawodów, a w ich miejsce kreuje nową grupę specjalistów IT.

Rynek pracy i IT przeobrażają outsourcing

Na outsourcing usług FM ogromny wpływ mają zmiany na rynku pracy oraz nowe technologie.

W cenie jest dostęp klientów do szybkiej informacji

Informacja biznesowa i możliwość szybkiego dostarczenia jej w atrakcyjnej cenie determinują rozwój branży outsourcingowej.

Globalne doświadczenie na lokalnym rynku

Świadcząc kompleksowe usługi dla międzynarodowych organizacji, konieczne jest elastyczne podejście.

Rewolucja pod hasłem płynnego przejścia

W ostatecznym rachunku polskie firmy przejdą na pełną cyfryzację.

Analityka

Różne oblicza analityki w czasie rzeczywistym

Najbardziej spektakularnym efektem powszechnej cyfryzacji wydaje się niespotykany w historii wysyp nowych, wyrafinowanych produktów i usług.

Materiał partnera

Na skrzydłach tradycji

Częstochowa jest ważnym ośrodkiem religijnym, który szanuje i pielęgnuje swoje dziedzictwo historyczne.