X
Następny artykuł dla ciebie

Stres, niepokój i wypalenie zawodowe niszczą twój zespół? Masz 6 sposobów na ratunek

Rich Fernandez

Wystarczająco trudno zarządza się już własnym stresem. Ale jak, jako menedżer, możesz pomóc członkom swojego zespołu w radzeniu sobie z ich poczuciem stresu, wypalenia zawodowego lub braku zaangażowania?

Coraz bardziej wymagające i złożone zadania oraz konieczność pracy w środowisku funkcjonującym przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu powodują, że stany lękowe i wypalenie zawodowe przestały być rzadkością. Praca w ciągłym napięciu sprawia, że wyzwaniem staje się utrzymanie produktywności i zaangażowania.

I choć mało prawdopodobne jest to, aby w najbliższym czasie zmniejszyło się tempo czy intensywność życia zawodowego, coraz więcej badań sugeruje, że pewne działania rozwojowe mogą skutecznie zwiększyć naszą odporność, zdolność radzenia sobie z tymi negatywnymi zjawiskami.

Taką metodą jest ukierunkowanie na rozwój osobisty i doskonalenie pracowników. Kiedy pracowałem w Google jako dyrektor rozwoju wyższej kadry kierowniczej, przede wszystkim pomagaliśmy menedżerom w tworzeniu najszczęśliwszego, najbardziej zdrowego i najbardziej wydajnego miejsca pracy na ziemi. Patrząc z tej perspektywy, inwestycja w rozwój osobisty i doskonalenie pracowników jest pierwszym krokiem na drodze do wyzwalania kreatywności, potencjału i wspierania trwałej wydajności.

Dobra wiadomość jest taka, że istnieją niezwykle praktyczne i łatwe do wdrożenia sposoby rozwoju osobistego, z których mogą skorzystać menedżerowie i członkowie zespołów, i które nie wymagają zaangażowania czasu, środków finansowych ani zasobów.

Oto przykłady metod, nad którymi warto się zastanowić; są one wynikiem dwudziestoletnich doświadczeń ze współpracy z menedżerami nad zwiększaniem odporności i efektywności ich zespołów.

Bądź przykładem i zachęcaj do działań zwiększających dobre samopoczucie

Badania Regus Group przeprowadzone w 100 krajach na próbie ponad 22 000 ludzi biznesu pokazują, że wzrasta poziom stresu pracowników, a ponad połowa (53%) zatrudnionych na całym świecie przyznaje, że znajduje się bliżej wypalenia zawodowego niż pięć lat temu. Choć stres bywa zaraźliwy, prawdą jest też coś odwrotnego: doświadczenie dobrego samopoczucia jednego pracownika potrafi rozprzestrzenić się na cały zespół. Z ostatnich badań Gallupa, analizujących 105 zespołów w sześciu trzymiesięcznych okresach, wynika, że członkowie zespołu, którzy deklarowali dobre samopoczucie, mieli o 20% wyższe szanse, by po upływie sześciu miesięcy pracować wśród osób, które miały podobne odczucia.

Praktyczna rada: postaraj się nadać priorytet działaniom, które przyczyniają się do dobrego samopoczucia - twojego i zespołu. Mogą one obejmować na przykład:

  • ofertę narzędzi rozwoju osobistego, takich jak szkolenie uważności i odporności (resilience),

  • zachęcanie pracowników, aby poświęcali czas na ćwiczenia lub inne działania przyczyniające się do regeneracji fizycznej i psychicznej, takie jak spotkania‑spacery

  • zapewnienie w kalendarzu marginesu czasowego, który umożliwi pracownikom większą elastyczność realizacji zadań oraz pracę w dającym się wytrzymać tempie.

STRES - TWÓJ PRZYJACIEL CZY WRÓG? »

HBRP Excellence „Zarządzanie stresem” – ebook 

Skąd się bierze stres? Jak z nim sobie radzić?
Czy z największego wroga może stać się Twoim przyjacielem?
Poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań i osiągnij przewagę nad stresem – jednym z największych współczesnych zagrożeń.

Znajdź czas, aby oderwać się od pracy poza nią

Zdaniem OECD pracownicy na całym świecie spędzają w pracy przeciętnie 34 do 48 godzin tygodniowo, a wielu zajmuje się pracą i związanymi z nią zadaniami nawet po godzinach. McKinsey Quarterly sugeruje:

Środowiska charakteryzujące się nieustannym stanem aktywności oraz wielozadaniowością zabijają produktywność, tłumią kreatywność i sprawiają, że stajemy się nieszczęśliwi.

Jednym z najbardziej istotnych ustaleń badań opinii pracowników, z którymi się spotkałem w dużych i małych firmach, jest to, że pracownicy mają bardzo duże kłopoty z oderwaniem się od pracy.

Podczas gdy kultura dążenia do najwyższej wydajności może wymagać ciągłej koncentracji, nieustanny stan aktywności jest czymś niebezpiecznym i bezproduktywnym, ponieważ nie uwzględnia czasu niezbędnego na regenerację. Nawet najlepsi sportowcy w najlepszych zespołach potrzebują czasu na odpoczynek i odnowę. A zatem należy wyraźnie określać, kiedy oczekuje się od pracowników (i siebie) aktywności w biurze i za pośrednictwem technologii cyfrowych, ale też jasno określać i komunikować, kiedy się takiej aktywności nie oczekuje, na przykład po godzinie 20 lub w weekendy.

Naucz swój mózg, jak radzić sobie z chaosem

Badania neurobiologiczne pokazują, że dzięki praktyce można systematycznie szkolić swój mózg i stworzyć przydatne nawyki myślowe, które wspomagają odporność i wydajność w pracy (i życiu osobistym). W Wisdom Labs zauważyliśmy, że liderzy oraz zespoły pracujące nad doskonaleniem uważności, współpracują ze sobą lepiej, skuteczniej radzą sobie ze stresem oraz osiągają lepsze wyniki. Nie trzeba być ekspertem w dziedzinie uważności, aby pomóc sobie i członkom swojego zespołu rozwinąć tę wrodzoną ludzką umiejętność. Pomocna może być również technologia: wypróbuj samodzielnie kilka aplikacji lub urządzeń i przekaż je innym. Wśród takich przydatnych aplikacji można wymienić: Calm, Headspace oraz Muse.

Promuj koncentrację dzięki jednozadaniowości

Wielozadaniowość (multitasking) to mit. Ludzie nie są skutecznymi procesorami pracującymi równolegle (w przeciwieństwie do komputerów). Dr JoAnn Deak, neurobiolog, badaczka edukacji oraz autorka zauważa:

Wielozadaniowość zazwyczaj podwaja ilość czasu wymaganą do wykonania zadania i najczęściej co najmniej podwaja liczbę popełnianych błędów.

Ludziom najlepiej wychodzi seryjna jednozadaniowość. Menedżerowie mogą zachęcać członków zespołu do jednozadaniowości, określając jasne, realizowane stopniowo zadania, wyznaczając niezachodzące na siebie kamienie milowe i ogólnie starając się nie mylić tego, co pilne, z tym, co ważne.

Organizuj przerwy w pracy w ciągu dnia lub okresy mniejszej aktywności w ciągu roku

Pamiętaj, aby zachęcać innych do robienia przerw w pracy lub regenerowania sił w okresach przestojów bądź mniejszej aktywności zawodowej. Jeśli w twojej pracy nie ma spokojniejszych okresów, postaraj się - jako menedżer - je stworzyć. Zdaniem Lindy Stone, byłej szefowej Microsoft University, ludzie łatwo stają się żywymi trybami machiny organizacyjnej, przebywając w stanie nieustannej aktywności, gotowi do działania w dowolnym miejscu i czasie, co powoduje spadek efektywności i niezadowolenie z ciągłej częściowej uwagi. Dawaj pracownikom margines czasu na doładowanie akumulatorów i przeorientowanie uwagi.

Autor i konsultant ds. zarządzania Tony Schwartz sugeruje, aby menedżerowie postrzegali pracę nie jako maraton, ale serię biegów sprinterskich, które wymagają przerw na odpoczynek i odnowę (np. 90‑minutowych okresów skoncentrowanej pracy, po których następuje 10‑minutowa przerwa). Nie liczy się liczba przepracowanych godzin, ale wartość, jaką tworzy się w czasie pracy. Dlatego też nie należy się martwić o liczbę godzin, którą pracownik spędza przy biurku, ale o to, co można zrobić, aby pomóc tej osobie w takim ułożeniu sobie zadań, aby naprawdę pracowała, kiedy pracuje.

Okazuj empatię i współczucie

Bycie uprzejmym nic nie kosztuje, natomiast zapewnia menedżerom ogromne korzyści. Empatia i współczucie przyczyniają się do znaczącej poprawy wyników, zaangażowania i dochodów generowanych przez pracowników. Wyniki niezwykle ważnego projektu badawczego University of New South Wales, którym objęto 5600 pracowników w 77 organizacjach, pokazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na dochodowość i produktywność w organizacjach jest:

  • umiejętność poświęcania przez liderów czasu i wysiłku na doskonalenie pracowników i okazywanie im uznania,

  • zachęcanie do dawania i przyjmowania informacji zwrotnej, w tym krytyki,

  • promowanie współdziałania.

Poza tym badania te wykazały, że najwyższą korelację z dochodowością i produktywnością wykazuje posiadana przez lidera zdolność okazywania współczucia - rozumienia tego, co motywuje pracowników, jakie mają nadzieje oraz co sprawia im trudność; tworzenia odpowiednich mechanizmów wspierających optymalne działanie. Empatia i współczucie są dobre dla ludzi i dla biznesu.

Jakiego zwrotu z inwestycji menedżerowie mogą oczekiwać z tych działań?

W Aetna Insurance ponad 12 000 pracowników uczestniczących w oferowanych przez firmę programach uważności wykazało wzrost wydajności na poziomie przeciętnie 62 minut tygodniowo, co oszczędziło firmie 3000 dolarów na pracownika rocznie. Ujmując rzecz bardziej ogólnie, przeprowadzone przez iOpener Institute badanie wykazało, że w firmach średniej wielkości poczucie szczęśliwości w miejscu pracy przekładało się na 46‑procentowe ograniczenie rotacji zatrudnienia, 19‑procentowy spadek kosztów chorobowego oraz 12‑procentowy wzrost wyników i wydajności. Najszczęśliwsi pracownicy spędzali o 46% więcej czasu skoncentrowani na zadaniach zawodowych i odczuwali o 65% więcej energii niż pozostałe osoby. I wreszcie, patrząc na wyniki w skali makro, badania firmy doradczej Towers Watson ujawniły, że firmy, w których pracownicy mają poczucie trwałego zaangażowania - rozumianego jako zaangażowanie emocjonalne oraz poczucie możliwości i energii, jakie daje praca - osiągały dwukrotnie wyższe dochody i prawie trzykrotnie wyższy zysk brutto niż firmy, w których poziom zaangażowania był średni lub niższy.

Być może zadajesz sobie pytanie: czy naprawdę moim zadaniem w roli menedżera jest koncentrowanie się na odporności pracowników, zachęcanie pracowników do praktykowania uważności? Z przeprowadzonego niedawno badania Gallupa wynika, że pogląd głoszący, że pracownicy powinni pozostawiać życie osobiste w domu może się wydawać rozsądny, ale jest całkowicie nierealistyczny. Analiza Gallupa pokazuje, że nasze dobre samopoczucie ma wpływ na ludzi, z którymi pracujemy, i ludzi, którzy dla nas pracują. Dlatego też menedżerowie powinni koncentrować się na tym, co Monika Broecker, założycielka Center for Personal Growth nazywa doskonaleniem zdolności mentalnych i emocjonalnych.

Z punktu widzenia menedżera ważne jest to, że dzięki rozwojowi osobistemu pracownicy i całe zespoły stają się lepsi, co umożliwia z czasem poprawę wyników oraz zaangażowania. Dobra realizacja zadań oraz wspieranie dobrego samopoczucia pracowników nie są celami, które po prostu można osiągnąć - to podstawa działania zespołu, który osiąga najlepsze wyniki.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Stop irytacji, złości i nerwowości »

5 sposobów na to, aby nie przynosić stresu z pracy do domu 

Jackie Coleman , John Coleman

Stres w pracy jest wyzwaniem dla życia rodzinnego. Jak nauczyć się z nim żyć?

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy