Magazyn

Strategia i przywództwo w XXI wieku
Najnowsze wydanie

Nr 65-66, lipiec - sierpień 2008

Strategia i przywództwo w XXI wieku

Lista artykułów

Nr 65-66, lipiec - sierpień 2008

Klasyka HBR

Wybór strategii wprowadzania zmian

¦wiat biznesu zmienia się w coraz bardziej zawrotnym tempie. Nowe regulacje rządowe, nowe produkty, ciągły wzrost, coraz silniejsza konkurencja, rozwój technologiczny i zmiany na rynku pracy sprawiają, że organizacje zmuszone są do regularnego wprowadzania przynajmniej umiarkowanych przeobrażeń. Te poważniejsze z reguły nie cieszą się aprobatą pracowników. O wiele częściej wiążą się z nimi przeciągające się transakcje, spadek morale, zawirowania emocjonalne i konieczność poświęcenia cennego czasu menedżerów.Kotter i Schlesinger starają się wprowadzić nieco porządku do tego chaosu. Określają cztery podstawowe przyczyny, dla których ludzie przeciwstawiają się zmianom, i proponują szereg różnych metod pokonywania tego oporu.

Komentarz

Zmiany na szczycie

Polskie firmy będą wkrótce potrzebowały prezesów o nowych – innych niż obecnie – kompetencjach. Posiadają je dyrektorzy finansowi.

Produkt z klocków

Mozolne projektowanie od podstaw każdego produktu czy usługi nie ma racji bytu. Coraz więcej firm, przygotowując swoją ofertę, korzysta z elementów wcześniej zaprojektowanych rozwiązań. Do wsparcia tego nowoczesnego modelu kreowania innowacji niezbędny jest system zarządzania cyklem życia produktu lub usługi.

Firma otwarta na otoczenie

Tradycyjne modele biznesowe coraz gorzej sprawdzają się w warunkach nowoczesnej gospodarki.

Innowacyjne znaczy proste

Polskie firmy nie musza sięgać po biotechnologię czy hi‑tech, by wprowadzać innowacje. Czasem wystarczy w nowy sposób spojrzeć na dobrze znane produkty.

Kupuj taniej!

W reorganizację procesu zakupów warto włączyć pracowników. Ich opór może zniweczyć nawet najlepszy projekt zmian.

Pomiędzy efektywnością a ryzykiem

Zarządzanie firmą to nieustanne oscylowanie pomiędzy efektywnością a ryzykiem. Zwykle menedżerowie skupiają się na poprawie efektywności, a na ryzyko zwracają uwagę dopiero, gdy zaistnieje. To duży błąd. Zarządzanie ryzykiem ma ogromny wpływ zarówno na strategię, jak i codzienne operacje firmy.

Jak zbudować organizację sprawnie realizującą projekty

Firmy inicjują coraz większą liczbę projektów: biznesowych, informatycznych, handlowych. Tymczasem ich wewnętrzna organizacja nie zawsze jest dostosowana do sprawnego zarządzania tymi zróżnicowanymi przedsięwzięciami.

Poszukiwanie przewagi dzięki technologii

Strategia technologiczna firmy powinna balansować pomiędzy optymalizacją kosztów standardowych rozwiązań a poszukiwaniem nowych możliwości, które przyniosą przewagę konkurencyjną, zwłaszcza w obszarze relacji z klientem.

Sojusze prowadzące do wzrostu sprzedaży

Współpraca między przedsiębiorstwami z różnych branż jest obecnie najważniejszym trendem w poprawianiu efektywności sprzedaży.

Pieniądze dla szybkich i przewidujących

Rozwój przedsiębiorstwa można wspierać z pieniędzy unijnych. Starania o grant trzeba jednak podjąć już na samym początku inwestycji, żeby odpowiednio dopasować ją do sposobu finansowania.

Optymalizacja podatkowa jako źródło przewagi konkurencyjnej

Aby w pełni skorzystać z możliwości obniżenia płaconych podatków, warto unikać pięciu typowych błędów.

Mity utrudniające podnoszenie efektywności pracowników

Kluczem do poprawy efektywności pracowników jest dziś skoordynowanie działań HR z wyzwaniami stojącymi przed funkcjami operacyjnymi.

Definiowanie wciąż na nowo podstawowego biznesu firmy

Zmiany w modelu biznesowym to nie tylko przekształcenie struktury operacyjnej. To także świadome zmiany w strukturach przychodów prowadzące nieraz do nowej definicji podstawowego biznesu w segmencie.

Wyzwania związane z ekspansją zagraniczną

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się szukać źródeł wzrostu za granicą. Mniej dojrzałe rynki oferują większe zyski, ale stawiają też wyzwania, których nasi menedżerowie dotąd nie znali.

Jak zdobywać przewagę dzięki lepszej znajomości obowiązujących przepisów?

Dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów regulacyjnych nie musi być wyłącznie przykrą koniecznością – może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Rozmowa

Strategia w czasach destabilizujących innowacji

Z profesorem Harvard Business School Claytonem M. Christensenem, o przyszłości innowacji rozmawia Andrzej Jacaszek, wydawca polskiej edycji Harvard Business Review.

Gdzie znajdziemy liderów jutra?

Linda A. Hill opisuje zmieniającą się naturę przywództwa i mówi o tym, czego możemy nauczyć się, obserwując te części świata, w których ludzie nie mieli dotąd okazji, by stać się mistrzami zarządzania na skalę globalną. 

Wypowiedzi liderów

Liderzy o wyzwaniach przyszłości

Zwróciliśmy się do liderów polskiego biznesu, którzy swoimi dokonaniami udowodnili, że potrafią przewidzieć i wykorzystać trendy i zmiany rynkowe, aby powiedzieli, jak widzą najbliższą przyszłość ich branż. Pytaliśmy o to, co w najbliższych 5 latach w największym stopniu wpłynie na sposób konkurowania i co to oznacza dla ich firm.

Praktyczne idee 2008

Kiedy warto zatrudnić doradcę

Sektor usług doradczych w Polsce stale się rozwija – powstają nowe firmy, a już istniejące na rynku poszerzają działalność. Menedżerowie przedsiębiorstw stoją więc przed trudnym wyborem: w jakim obszarze firma najbardziej potrzebuje pomocy zewnętrznych doradców i kiedy mogą oni wnieść największą wartość. Właściwie wybrany konsultant może nie tylko rozwiązać ważny dla firmy w danym momencie problem biznesowy, ale bywa także dostawcą idei i koncepcji, które przyczyniają się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Chcąc ułatwić menedżerom właściwy wybór usług, spytaliśmy prenumeratorów i czytelników Harvard Business Review Polska o to, w jakich obszarach ich firmy będą w najbliższym roku najbardziej potrzebowały wsparcia zewnętrznych konsultantów. Następnie zwróciliśmy się do uznanych na rynku firm doradczych o wskazanie wartościowych idei, koncepcji i praktyk, które firmy mogą z ich pomocą wdrożyć.

Debata redakcyjna

Ewolucja przywództwa: od lidera do zespołu zarządzającego

Na świecie coraz popularniejsze staje się tworzenie w firmach zespołów zarządzających, których efektywność jest nieporównywalnie większa niż pojedynczego menedżera. Wielu szefów ma jednak problem z tworzeniem ich i zarządzaniem nimi. Dlaczego tak się dzieje i jakich należy unikać błędów? Odpowiadają członkowie zarządów polskich firm i zagraniczni eksperci.

Zarządzanie sobą

Jak w stu procentach zrealizować swój potencjał

Wiele osób czuje się ofiarami przebiegu własnej kariery, gdy w istocie mają znaczny wpływ na jej rozwój. Jeśli chcesz sprawować tę kontrolę, musisz uważnie przeanalizować swoje zachowanie: domagaj się od przełożonych i podwładnych szczerych informacji zwrotnych na temat swoich mocnych i słabych stron i zastanów się, co naprawdę jest twoją pasją. To właśnie ta wiedza – a nie cudza definicja sukcesu – powinna towarzyszyć ci podczas podejmowania decyzji zawodowych i planowania kariery. Następnie musisz określić trzy do czterech najistotniejszych czynności, które decydują o sukcesie na twoim stanowisku, i skupić się na osiągnięciu mistrzostwa w ich wykonywaniu. W przeciwnym razie sukces cię ominie.

Najlepsze praktyki

Dlaczego w warunkach hiperkonkurencji ważni są mentorzy

Firmy z sektora usług profesjonalnych (PSF), podobnie jak instytucje działające w innych branżach, muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z globalną konkurencją, zaostrzającymi się przepisami prawnymi i szybką rotacją personelu. W branży bazującej przede wszystkim na kapitale ludzkim odejścia pracowników mają szczególnie bolesne konsekwencje. Autorzy artykułu twierdzą, że firmy świadczące profesjonalne usługi mogą uzyskać tak cenną przewagę konkurencyjną właśnie dzięki zaoferowaniu swoim pracownikom mentoringu. Przeprowadzili dogłębne wywiady z profesjonalistami z ponad 30 firm i na podstawie tych rozmów sformułowali cztery zasady pomagające wskrzesić tę zapomnianą praktykę rozwoju kadr.

Z innej perspektywy

Przywództwo w grupie wilków

Wilki od dawien dawna budziły strach, jednocześnie jednak fascynowały.

Józef Piłsudski: między wizją a wizerunkiem

Polska historia współczesna nie dostarcza zbyt wielu przykładów liderów, o których można by powiedzieć, że zawładnęli umysłami i sercami dużej liczby osób. W tej sferze wybija się marszałek Józef Piłsudski.

Artykuł

Motywacja pracowników: nowy, skuteczny model

Aby skutecznie motywować pracowników, należy przede wszystkim zrozumieć, że ludzie osiągają najlepsze wyniki w środowisku, które zaspokaja ich cztery podstawowe potrzeby emocjonalne.

Zabójcy innowacji

Większość firm nie jest nawet w połowie tak innowacyjna, jak chcieliby tego ich menedżerowie wyższego szczebla ani jak sugerują to ich komunikaty marketingowe). Co tłumi innowacje? Zdaniem autorów artykułu główną rolę sprawczą odgrywają trzy narzędzia do analizy finansowej.

Bezkompromisowy lider

Rola prezesów polega w dużym stopniu na zarządzaniu konfliktem między koniecznością ciągłego zwiększania wydajności pracy a dbaniem o dobro pracowników. Jednak pod wpływem nacisku rynków kapitałowych wielu z nich koncentruje się na interesach udziałowców, co może powodować rozczarowanie pracowników. Inni z kolei przykładają tak wielką wagę do dziedzictwa firmy, że nie zauważają, jak ich organizacja popada w samozadowolenie. Mimo to niektórym liderom udaje się uniknąć tych pułapek i zbudować firmy o silnym zaangażowaniu i wysokiej wydajności (SZWW).

Jak osiągnąć mistrzostwo w stosowaniu systemu zarządzania

Firmom zawsze trudno było znaleźć równowagę pomiędzy pilnymi kwestiami operacyjnymi i długookresowymi priorytetami strategicznymi. ¦cieranie się tych dwóch sfer jest kwestią ogromnej wagi. Nawet światowej klasy procesy nie zapewnią firmie sukcesu, jeśli jej  ziałalności zabraknie właściwego, strategicznego kierunku. Z kolei nawet najlepsza  strategia na świecie nie będzie przepustką do grona liderów, jeśli jej wdrożenie uniemożliwi brak prężnej działalności na poziomie operacyjnym. Dzięki ścisłemu powiązaniu tych sfer w ramach systemu zarządzania w cyklu zamkniętym równoległe zarządzanie operacyjne i  trategiczne może być skuteczne.

Pięć sił konkurencyjnych kształtujących strategię

Badając implikacje modelu pięciu sił, Porter wyjaśnia, dlaczego szybko rozwijająca się branża nie zawsze jest rentowna, jak wyeliminowanie obecnych konkurentów poprzez transakcje fuzji i przejęć może ograniczyć potencjał zysków w branży, w jaki sposób polityka rządu może zmienić względne znaczenie poszczególnych sił oraz jak – stosując model – zrozumieć znaczenie produktów komplementarnych. Następnie opisuje, w jaki sposób firma może wpłynąć na najważniejsze siły działające w branży i stworzyć korzystniejszą dla siebie jej strukturę lub zwiększyć pulę zysków do podziału. Analiza pięciu sił pozwala wyjaśnić, dlaczego struktura branży jest taka, a nie inna, i umożliwia formułowanie strategii z uwzględnieniem warunków panujących w branży.

Liderzy firm muszą znów poważnie zająć się strategią

W ostatnich dziesięcioleciach dzięki uwzględnieniu aspektów ekonomicznych badania nad strategią zyskały bardzo potrzebne teoretyczne podstawy i empiryczne dowody. Pojawili się uzbrojeni w koncepcje i techniki doradcy, którzy wspomagają menedżerów w dokonywaniu analiz branżowych lub pozycjonowaniu firm pod kątem przewagi strategicznej. Strategię zaczęto traktować jako analityczny problem, dla którego trzeba znaleźć rozwiązania. Ale korzyści z tak wąsko ukierunkowanego podejścia pociągają ze sobą pewne koszty: strategia stała się planem gry konkurencyjnej, oddzielonym od szerzej rozumianego celu firmy. Nadmierne akcentowanie trwałej przewagi konkurencyjnej przesłoniło znaczenie faktu, że strategia ma być dynamicznym narzędziem do kierowania rozwojem firmy w perspektywie długookresowej. W każdej firmie inteligentne kierowanie jej działalnością wymaga wyraźnego poczucia celu – czyli istoty tego, co wyróżnia daną organizację. Przekładając cel na praktykę, prezes firmy – jej główny strateg – musi pozostać otwarty na ewentualność, że sam cel też może ulec zmianie. Czuwanie nad strategią to dla prezesa najlepsza sposobność, by nadać kształt własnej firmie i jednocześnie pokonać konkurentów.

Transformacja gigantów

W ostatnim czasie wielkie międzynarodowe koncerny przechodzą transformację: mają zaangażowanych pracowników, działają dynamicznie i tworzą innowacje, które dowodzą prawdziwego zrozumienia potrzeb świata. Rosabeth Kanter z Harvard Business School wraz zespołem naukowców postanowiła zbadać kilkanaście globalnych firm, między innymi IBM, Procter & Gamble, Omron, CEMEX, Cisco i Banco Real, aby przekonać się, co jest motorem tych zmian. Ponad 350 wywiadów, przeprowadzonych w firmach na pięciu kontynentach, upewniło ją i jej kolegów, że jesteśmy świadkami narodzin nowego modelu korporacji. W wyniku tej przemiany korporacje rozwijają się tak samo dynamicznie i są tak samo kreatywne jak znacznie mniejsze firmy, a przy tym podejmują działania na rzecz poprawy warunków życia publicznego i ochrony środowiska na skalę, na którą mogą sobie pozwolić tylko duże podmioty gospodarcze.