Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-65/66-lipiec-sierpień-2008-Strategia i przywództwo w XXI wieku

Nr 65-66, lipiec - sierpień 2008

Strategia i przywództwo w XXI wieku

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Klasyka HBR

Wybór strategii wprowadzania zmian

Wybór strategii wprowadzania zmian

| John P. Kotter, Leonard A. Schlesinger

¦wiat biznesu zmienia się w coraz bardziej zawrotnym tempie. Nowe regulacje rządowe, nowe produkty, ciągły wzrost, coraz silniejsza konkurencja, rozwój technologiczny i zmiany na rynku pracy sprawiają, że organizacje zmuszone są do regularnego wprowadzania przynajmniej umiarkowanych przeobrażeń. Te poważniejsze z reguły nie cieszą się aprobatą pracowników. O wiele częściej wiążą się z nimi przeciągające się transakcje, spadek morale, zawirowania emocjonalne i konieczność poświęcenia cennego czasu menedżerów.Kotter i Schlesinger starają się wprowadzić nieco porządku do tego chaosu. Określają cztery podstawowe przyczyny, dla których ludzie przeciwstawiają się zmianom, i proponują szereg różnych metod pokonywania tego oporu.

»

Komentarz

Zmiany na szczycie
Firma otwarta na otoczenie
Innowacyjne znaczy proste
Optymalizacja podatkowa jako źródło przewagi konkurencyjnej
Definiowanie wciąż na nowo podstawowego biznesu firmy
Wyzwania związane z ekspansją zagraniczną
Jak zdobywać przewagę dzięki lepszej znajomości obowiązujących przepisów?

Rozmowa

Strategia w czasach destabilizujących innowacji
Gdzie znajdziemy liderów jutra?

Wypowiedzi liderów

Liderzy o wyzwaniach przyszłości

Praktyczne idee 2008

Kiedy warto zatrudnić doradcę

Kiedy warto zatrudnić doradcę

Sektor usług doradczych w Polsce stale się rozwija – powstają nowe firmy, a już istniejące na rynku poszerzają działalność. Menedżerowie przedsiębiorstw stoją więc przed trudnym wyborem: w jakim obszarze firma najbardziej potrzebuje pomocy zewnętrznych doradców i kiedy mogą oni wnieść największą wartość. Właściwie wybrany konsultant może nie tylko rozwiązać ważny dla firmy w danym momencie problem biznesowy, ale bywa także dostawcą idei i koncepcji, które przyczyniają się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Chcąc ułatwić menedżerom właściwy wybór usług, spytaliśmy prenumeratorów i czytelników Harvard Business Review Polska o to, w jakich obszarach ich firmy będą w najbliższym roku najbardziej potrzebowały wsparcia zewnętrznych konsultantów. Następnie zwróciliśmy się do uznanych na rynku firm doradczych o wskazanie wartościowych idei, koncepcji i praktyk, które firmy mogą z ich pomocą wdrożyć.

»

Debata redakcyjna

Ewolucja przywództwa: od lidera do zespołu zarządzającego

Zarządzanie sobą

Jak w stu procentach zrealizować swój potencjał

Jak w stu procentach zrealizować swój potencjał

| Robert S. Kaplan

Wiele osób czuje się ofiarami przebiegu własnej kariery, gdy w istocie mają znaczny wpływ na jej rozwój. Jeśli chcesz sprawować tę kontrolę, musisz uważnie przeanalizować swoje zachowanie: domagaj się od przełożonych i podwładnych szczerych informacji zwrotnych na temat swoich mocnych i słabych stron i zastanów się, co naprawdę jest twoją pasją. To właśnie ta wiedza – a nie cudza definicja sukcesu – powinna towarzyszyć ci podczas podejmowania decyzji zawodowych i planowania kariery. Następnie musisz określić trzy do czterech najistotniejszych czynności, które decydują o sukcesie na twoim stanowisku, i skupić się na osiągnięciu mistrzostwa w ich wykonywaniu. W przeciwnym razie sukces cię ominie.

»

Najlepsze praktyki

Dlaczego w warunkach hiperkonkurencji ważni są mentorzy

Dlaczego w warunkach hiperkonkurencji ważni są mentorzy

| Thomas J. DeLong, John J. Gabarro, Robert J. Lees

Firmy z sektora usług profesjonalnych (PSF), podobnie jak instytucje działające w innych branżach, muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z globalną konkurencją, zaostrzającymi się przepisami prawnymi i szybką rotacją personelu. W branży bazującej przede wszystkim na kapitale ludzkim odejścia pracowników mają szczególnie bolesne konsekwencje. Autorzy artykułu twierdzą, że firmy świadczące profesjonalne usługi mogą uzyskać tak cenną przewagę konkurencyjną właśnie dzięki zaoferowaniu swoim pracownikom mentoringu. Przeprowadzili dogłębne wywiady z profesjonalistami z ponad 30 firm i na podstawie tych rozmów sformułowali cztery zasady pomagające wskrzesić tę zapomnianą praktykę rozwoju kadr.

»

Z innej perspektywy

Przywództwo w grupie wilków
Józef Piłsudski: między wizją a wizerunkiem

Artykuł

Motywacja pracowników: nowy, skuteczny model
Zabójcy innowacji
Bezkompromisowy lider
Jak osiągnąć mistrzostwo w stosowaniu systemu zarządzania

Jak osiągnąć mistrzostwo w stosowaniu systemu zarządzania

| Robert S. Kaplan, David P. Norton

Firmom zawsze trudno było znaleźć równowagę pomiędzy pilnymi kwestiami operacyjnymi i długookresowymi priorytetami strategicznymi. ¦cieranie się tych dwóch sfer jest kwestią ogromnej wagi. Nawet światowej klasy procesy nie zapewnią firmie sukcesu, jeśli jej  ziałalności zabraknie właściwego, strategicznego kierunku. Z kolei nawet najlepsza  strategia na świecie nie będzie przepustką do grona liderów, jeśli jej wdrożenie uniemożliwi brak prężnej działalności na poziomie operacyjnym. Dzięki ścisłemu powiązaniu tych sfer w ramach systemu zarządzania w cyklu zamkniętym równoległe zarządzanie operacyjne i  trategiczne może być skuteczne.

»
Pięć sił konkurencyjnych kształtujących strategię

Pięć sił konkurencyjnych kształtujących strategię

Michael E. Porter

Badając implikacje modelu pięciu sił, Porter wyjaśnia, dlaczego szybko rozwijająca się branża nie zawsze jest rentowna, jak wyeliminowanie obecnych konkurentów poprzez transakcje fuzji i przejęć może ograniczyć potencjał zysków w branży, w jaki sposób polityka rządu może zmienić względne znaczenie poszczególnych sił oraz jak – stosując model – zrozumieć znaczenie produktów komplementarnych. Następnie opisuje, w jaki sposób firma może wpłynąć na najważniejsze siły działające w branży i stworzyć korzystniejszą dla siebie jej strukturę lub zwiększyć pulę zysków do podziału. Analiza pięciu sił pozwala wyjaśnić, dlaczego struktura branży jest taka, a nie inna, i umożliwia formułowanie strategii z uwzględnieniem warunków panujących w branży.

»
Liderzy firm muszą znów poważnie zająć się strategią

Liderzy firm muszą znów poważnie zająć się strategią

| Cynthia A. Montgomery

W ostatnich dziesięcioleciach dzięki uwzględnieniu aspektów ekonomicznych badania nad strategią zyskały bardzo potrzebne teoretyczne podstawy i empiryczne dowody. Pojawili się uzbrojeni w koncepcje i techniki doradcy, którzy wspomagają menedżerów w dokonywaniu analiz branżowych lub pozycjonowaniu firm pod kątem przewagi strategicznej. Strategię zaczęto traktować jako analityczny problem, dla którego trzeba znaleźć rozwiązania. Ale korzyści z tak wąsko ukierunkowanego podejścia pociągają ze sobą pewne koszty: strategia stała się planem gry konkurencyjnej, oddzielonym od szerzej rozumianego celu firmy. Nadmierne akcentowanie trwałej przewagi konkurencyjnej przesłoniło znaczenie faktu, że strategia ma być dynamicznym narzędziem do kierowania rozwojem firmy w perspektywie długookresowej. W każdej firmie inteligentne kierowanie jej działalnością wymaga wyraźnego poczucia celu – czyli istoty tego, co wyróżnia daną organizację. Przekładając cel na praktykę, prezes firmy – jej główny strateg – musi pozostać otwarty na ewentualność, że sam cel też może ulec zmianie. Czuwanie nad strategią to dla prezesa najlepsza sposobność, by nadać kształt własnej firmie i jednocześnie pokonać konkurentów.

»
Transformacja gigantów

Transformacja gigantów

W ostatnim czasie wielkie międzynarodowe koncerny przechodzą transformację: mają zaangażowanych pracowników, działają dynamicznie i tworzą innowacje, które dowodzą prawdziwego zrozumienia potrzeb świata. Rosabeth Kanter z Harvard Business School wraz zespołem naukowców postanowiła zbadać kilkanaście globalnych firm, między innymi IBM, Procter & Gamble, Omron, CEMEX, Cisco i Banco Real, aby przekonać się, co jest motorem tych zmian. Ponad 350 wywiadów, przeprowadzonych w firmach na pięciu kontynentach, upewniło ją i jej kolegów, że jesteśmy świadkami narodzin nowego modelu korporacji. W wyniku tej przemiany korporacje rozwijają się tak samo dynamicznie i są tak samo kreatywne jak znacznie mniejsze firmy, a przy tym podejmują działania na rzecz poprawy warunków życia publicznego i ochrony środowiska na skalę, na którą mogą sobie pozwolić tylko duże podmioty gospodarcze.

»