X
Następny artykuł dla Ciebie

Henkel, międzynarodowe przedsiębiorstwo notowane na niemieckim DAX, udowadnia, że można robić dobry biznes, nie zapominając o świecie, w którym się go robi. Społeczne zaangażowanie przynosi korzyści także samej firmie – w 2018 roku Henkel odnotował sprzedaż o wartości około 20 miliardów euro i zysk operacyjny na poziomie 3,5 miliarda euro.

Partnerem materiału jest Henkel.

Zaangażowanie społeczne Henkla sięga roku 1876, kiedy to firma wprowadziła na rynek uniwersalny środek do prania produkowany na bazie krzemianu. W 1907 roku konsumenci dostali do rąk pierwszy na świecie samoczynny środek, który prał i wybielał tkaniny bez dodatku chloru. Nie tylko ułatwił pranie, ale też przyczynił się do podwyższenia poziomu higieny w domach. To był istotny wkład firmy i jej założyciela Fritza Henkla w rozwój społeczny. Wieloletnie zaangażowanie firmy w te kwestie jest tak mocno wplecione w tkankę biznesową korporacji, że rezygnacja z niego pozbawiłaby ją tożsamości.

Globalna dziś firma działa w trzech sektorach biznesowych: klejów i technologii, kosmetyków oraz środków piorących i czystości. W każdym z nich silnie zaznacza kwestie zrównoważonego rozwoju, a także swojej aktywności w sprawach dotyczących różnorodności i zapobiegania wykluczeniom. Dzieje się to zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Polityka wewnętrzna

Płaszczyzna wewnętrzna dotyczy przede wszystkim trzech kwestii: narodowości, płci i wieku, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że międzynarodowa korporacja zatrudnia przedstawicieli około 120 narodowości w ponad 80 krajach. Każda z nich ma inne doświadczenia, potrzeby, kulturę, zwyczaje czy prawo. Inkluzywna kultura organizacyjna Henkla musi to uwzględniać, aby komunikacja i współpraca w takim środowisku były w ogóle możliwe. Międzynarodowy skład zespołów pobudza kreatywność oraz innowacyjność, dając szanse rozumienia specyfiki lokalnych rynków i podejmowania dobrych biznesowo decyzji.

Wyrazem troski o różnorodność jest stworzenie równych szans zawodowych dla kobiet i mężczyzn poprzez edukację oraz zdobywanie doświadczenia na różnych stanowiskach, w różnych sektorach biznesu i krajach. Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają kobietom i mężczyznom łączyć pracę zawodową z obowiązkami rodzicielskimi, co dla pokolenia milenialsów jest nie do przecenienia. W tak globalnej firmie istotne jest również zarządzanie wiekiem oraz pogodzenie kilku generacji pracowników i ich odmiennych oczekiwań. Na kształt kultury zarządzania Henkla – opartej na takich wartościach jak szacunek i współpraca – znaczący wpływ mają wewnętrzne programy mentoringu, które służą również transferowi wiedzy i najlepszych praktyk pomiędzy pokoleniami.

Polityka zewnętrzna

Zaangażowanie społeczne – inaczej obywatelstwo korporacyjne – zawsze było integralnym elementem poczucia odpowiedzialności korporacji. Dlatego właśnie Henkel Polska podpisał Kartę Różnorodności, która zobowiązuje do aktywnego promowania tej idei także na zewnątrz. Firma potraktowała to bardzo poważnie, i to w długoletniej perspektywie. Najpierw, w 2013 roku, Henkel zorganizował międzysektorowe spotkanie tematyczne „Innowacyjny potencjał różnorodności”, a następnie w 2014 roku Kongres Różnorodności, który stał się wydarzeniem cyklicznym i jedną z kluczowych inicjatyw CSR w Polsce.

Wszystkie edycje Kongresu Różnorodności Henkel organizuje z firmą BETTER. Każda odbywa się pod innym hasłem, z inną myślą przewodnią, która w danym roku budzi najwięcej dyskusji, ale wszystkim przyświeca jeden cel – szeroka promocja idei różnorodności w życiu biznesowym i społecznym oraz inicjowanie międzysektorowej dyskusji w tym obszarze.

Pierwszy Kongres przedstawiał różnorodność jako jeden z wiodących trendów w CSR. Gość specjalny Miguel Gurrola, ekspert w zakresie wdrażania strategii różnorodności w globalnych spółkach, opowiadał, w jaki sposób wprowadzenie zarządzania różnorodnością może stanowić o przewadze konkurencyjnej organizacji.

Rok później, pod hasłem „Diversity 2.0 – w stronę wartości”, prelegenci zajęli się tematem zarządzania poprzez wartości oraz wykorzystywania potencjału szeroko rozumianej różnorodności do budowania efektywnych zespołów.

W roku 2016 przewodnią myślą spotkania ekspertów była nowa perspektywa przywództwa. Prelegenci i paneliści rozmawiali o roli, jaką powinni odgrywać liderzy w procesie budowania i wdrażania dojrzałej polityki różnorodności. Po raz pierwszy Kongresowi towarzyszył przegląd najbardziej innowacyjnych i angażujących dobrych praktyk w obszarze zarządzania różnorodnością w Polsce.

Kongres Różnorodności, którego organizatorami są firmy Henkel i Better, stał się wydarzeniem cyklicznym i jedną z kluczowych inicjatyw CSR w Polsce.

O tolerancji dyskutowali uczestnicy kolejnego Kongresu w 2017 roku, a przyczynkiem do rozmów były wyniki badania poświęconego temu problemowi. Okazało się, że Polacy w życiu zawodowym są zdecydowanie bardziej tolerancyjni niż w życiu prywatnym i społecznym. Dla ¾ z nich kwestia szacunku dla różnorodności jest ważnym aspektem wyboru miejsca pracy, a 85% badanych twierdzi, że w ich firmach ludzie się szanują.

W 2018 roku, kiedy obchodziliśmy 100. rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych, Kongres Różnorodności był obok Forum Odpowiedzialnego Biznesu współorganizatorem konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”. Wydarzenie zgromadziło ekspertów ze świata kultury, ekonomii, psychologii i biznesu, a także przedstawicieli samorządów i środowiska pozarządowego.

Najbliższy, szósty, Kongres Henkla i BETTER został zaplanowany na początek 2020 roku. Tym razem organizatorzy chcą się przyjrzeć idei różnorodności w kontekście potrzeby budowania kapitału społecznego w Polsce.

BETTER i Henkel są też pomysłodawcami i organizatorami bardziej kameralnych wydarzeń. W czerwcu tego roku obie firmy zainaugurowały cykl spotkań Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie. Do tej pory odbyły się już trzy takie wydarzenia. Pierwsze dotyczyło mentoringu jako jednego z lepszych narzędzi budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej. Drugie, sierpniowe, zostało poświęcone szczęściu w pracy. „Chociaż pracodawcy w Polsce z niechęcią podchodzą do tematu szczęścia w pracy, to są wśród nich też firmy, które właśnie w dobrostanie pracowników widzą siłę napędową swojej organizacji. To one kształtują społeczną odpowiedzialność biznesu i przyczyniają się do tworzenia standardów na rynku pracy, które być może za kilka lat będą stanowić kluczowy czynnik polityki korporacyjnej wielu firm. Wierzymy, że dzięki spotkaniom Praktyków Różnorodności przyczyniamy się do propagowania ważnych idei, które mogą stanowić odpowiedź na wiele problemów współczesnego świata” – stwierdziła Dorota Strosznajder, dyrektor ds. komunikacji Henkel Polska, a także inicjatorka i współorganizatorka spotkań Praktyków Różnorodności oraz Kongresu. Trzecie, listopadowe, spotkanie koncentrowało się na wyzwaniach i kosztach związanych z funkcjonowaniem kultury różnorodności z punktu widzenia przedsiębiorstwa i pracowników.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Czy przedsiębiorcy mogą pomóc w rozwiązaniu wyzwań społecznych? »

Tajemnice wypalenia przedsiębiorców społecznych 

Ewald Kibler , Joakim Wincent , Teemu Kautonen , Gabriella Cacciotti , Martin Obschonka

Czy przedsiębiorcy mogą pomóc w rozwiązaniu wyzwań społecznych, nie padając ofiarą wypalenia? Sprawdź, dlaczego przedsiębiorcy społeczni są narażeni na szybsze wyczerpanie zasobów osobistych.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że interesują cię treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia dajemy ci sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Sprawdź hbrp.pl/newsletter.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Cieszymy się, że jako zalogowany użytkownik sięgasz po praktyczne treści dostarczane przez „Harvard Business Review Polska”. Każdego dnia staramy się wyposażać cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Zostań prenumeratorem HBRP i ciesz się wiedzą bez ograniczeń. Sprawdź na hbrp.pl/prenumerata.

Dziękujemy, że jesteś z nami! Jako prenumerator „Harvard Business Review Polska” wiesz, że każdego dnia wyposażamy cię w sprawdzone rozwiązania problemów biznesowych. Nie chcesz przegapić żadnej praktycznej wskazówki? Zapisz się na nasz newsletter! Więcej na hbrp.pl/newsletter.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy