Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-19-wrzesień-2004-Sekret mądrosci

Nr 19, wrzesień 2004

Sekret mądrosci

Kup prenumeratę

W tym numerze

Trendy

Czy twojej firmie grozi kryzys?
Kiedy chaos organizacyjny jest przydatny
Jak stworzyć przebój rynkowy
Lojalność na wynajem

Komentarz

Oferta szyta na miarę - komentarz 3

Aleksander Morozowski

DHL jest firmą, która cały czas się rozwija, chcąc sprostać nowym wyzwaniom rynku i oczekiwaniom klientów. Od 1 maja, dzięki nowej usłudze, dostarczamy dokumenty i paczki do wszystkich krajów Unii Europejskiej już na następny dzień. Wysyłanie towaru jest obecnie równie łatwe, jak dokumentów. W ramach linii biznesowych Express, Freight, Solutions i Air & Ocean stworzyliśmy najbogatszą ofertę w historii, zapewniając klientom usługi ekspresowe, frachtowe, logistyczne oraz fracht morski i lotniczy. Priorytetem jest dalszy rozwój. Nie staramy się jednak konkurować ceną, tylko różnorodnością naszej oferty i jakością usług. Tworzymy tzw. wartość dodaną w postaci usług dodatkowych i w ten sposób wypracowujemy długofalowe, partnerskie relacje z klientami.

»

Usługi kurierskie... - komentarz 2

Robert Mianowski

Swoją przewagę konkurencyjną opieramy m.in. na specjalizacji w obsłudze sektorów wymagających niestandardowych rozwiązań transportowych, najbardziej wśród firm kurierskich rozbudowanej sieci połączeń drogowych i lotniczych w Europie oraz na zindywidualizowanej obsłudze klienta, który ma łatwy i szybki dostęp do informacji. Niestandardowe rozwiązania stosujemy przede wszystkim we współpracy z tymi firmami, dla których najważniejsze jest zapewnienie odpowiednich (często bardzo zaawansowanych technologicznie) warunków transportu przesyłki oraz niezawodności w realizacji takiej usługi. Specjalizujemy się także w przewozach próbek badawczych, substancji organicznych oraz tkanek, obsługując około 60% wszystkich realizowanych w Europie programów badawczych w przemyśle farmaceutycznym. Specjalizacja będzie nadal jednym z celów długofalowej strategii naszej firmy. Stawiamy także na wysoką jakość obsługi klienta. Nie chcemy konkurować ceną, gdyż taka walka w dłuższej perspektywie prowadzi nieuchronnie do pogorszenia jakości usług.

»

Oferta szyta na miarę - komentarz 1

Mirosław Leszczyński

Nasi klienci zaczynają pytać „jak?”, „czy?”, a nie „za ile?”. I to trend, który – mam nadzieję – będzie się na rynku umacniał. Cena powinna pojawiać się dopiero na końcu całego procesu konsultacji i negocjacji, po tym jak obie strony zadeklarują chęć i możliwość współpracy w zakresie nie tylko samego transportu, ale również przygotowania przesyłki do dystrybucji. Klienci bowiem coraz częściej powierzają naszej firmie nie tylko konfekcjonowanie przesyłek, ale również ich magazynowanie, przepakowywanie, etykietowanie oraz raportowanie, a sami zajmują się swoim podstawowym biznesem. Natomiast wszystko, co towarzyszy procesowi dystrybucji, powinno być oddane w ręce firmy, która się w tym specjalizuje – na przykład firmy logistycznej. Coraz ważniejsza dla klientów jest również informacja. Nie chodzi przy tym o raporty tygodniowe czy miesięczne, tylko o informację przekazywaną w czasie rzeczywistym. Jestem przekonany, że systemy informatyczne – zwłaszcza u operatorów logistycznych – powinny być dzisiaj tworzone tak, żeby dało się je integrować z różnego rodzaju systemami istniejącymi u klientów.

»

Oferta szyta na miarę - komentarz 2

Krzysztof Zdziarski

Firma UPS jest najstarsz i największą firmą transportową na świecie. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę przewozów krajowych i międzynarodowych do ponad 200 krajów. Skala naszego działania pozwoliła na zastosowanie modelu one‑stop shopping, czyli jeden dział obsługi klienta przyjmuje zlecenia krajowe i zagraniczne, jeden kurier obsługuje wszystkie rodzaje przesyłek, jedna sieć logistyczna przewozi paczki i jedna firma wystawia faktury. Obok usług kurierskich zapewniamy kompleksową ofertę logistyczną. W UPS zajmuje się tym odrębna jednostka UPS SCS (UPS Supply Chain Solutions), specjalizująca się między innymi w logistyce i dystrybucji, magazynowaniu, cargo lotniczym, frachcie morskim i oferująca pełne rozwiązania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Priorytetem są dla nas kwestie zabezpieczenia i ochrony ładunków. To podstawowy wyznacznik jakości usług.

»

Ważne ogniwa... - komentarz 6

Grzegorz J. Bielowicki

Fuzje, które w minionym roku miały miejsce w naszej branży, tylko w niewielkim stopniu zmieniły kształt sektora transportowo‑spedycyjno‑logistycznego. Zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii jest to bardzo rozdrobniona branża, a udziały nawet największych firm wynoszą najwyżej kilka procent. Konsolidacja w takich warunkach to naturalny sposób powiększania wpływów. Wielkość sektora, liczba i jakość taboru, jakim dysponują polscy przewoźnicy, i oczywiście jak na razie niższe koszty pracy decydują o tym, że polskie firmy transportowe są bardziej konkurencyjne niż ich rywale z Unii. Jeśli nie zaniechamy poprawy jakości usług i ich innowacyjności, możemy mieć wpływ na unijną politykę transportową.

»
Marek Tarnowski: udziały prywatnych marek będą rosły

Artykuł

Od czego zależy skuteczność menedżera?
Brakujące powiązania rady nadzorczej

Brakujące powiązania rady nadzorczej

| Cynthia A. Montgomery, Rhonda Kaufman

Gdy przecieka zapora, można zareagować na kilka sposobów. Można na przykład rzucić się do zatykania szczelin. Ale można też – co jest roztropniejsze – odkryć przyczynę przecieków i usunąć ją. Na gruncie biznesowym zbyt długo stosowaliśmy to pierwsze podejście. A przyczyny wielu problemów związanych z kierowaniem organizacją tkwią bardzo często głęboko pod powierzchnią i dotyczą podstawowych relacji biznesowych, których obecny kształt nie służy dobrze procesom zarządzania. Fundamenty systemu się chwieją. Dopóki się ich nie naprawi, powierzchowne zmiany nie będą miały trwałego wpływu na stan przedsiębiorstwa.

»
Wzrost za małe pieniądze

Wzrost za małe pieniądze

| Gary Hamel, Gary Getz

Wszyscy wiedzą, że wzrost firmy – prawdziwy wzrost, a nie jedynie powiększanie jej – jest skutkiem innowacji. Zgodnie zaś z konwencjonalną wiedzą, jeżeli firmy chcą wprowadzać innowacje, muszą hojnie sypać pieniędzmi na działalność badawczo‑rozwojową. Tymczasem w dzisiejszych czasach ostrożności finansowej wiele firm robi coś dokładnie przeciwnego. Zaciskają pasa, poddają proponowane programy opracowania nowych produktów ostrej selekcji i szkolą pracowników badawczo‑rozwojowych w myśleniu kategoriami biznesowymi. Zdaniem autorów artykułu, Gary’ego Hamela i Gary’ego Getza, takie działania na rzecz oszczędności zasługują na dużą pochwałę. Twierdzą bowiem, że w rzeczywistości występuje tylko niewielka korelacja między efektywnością korporacji a wielkością nakładów na innowacje. Firmy, takie jak Southwest, Cemex i Shell Chemicals, wykazały, że nie trzeba wydawać majątku na prace badawczo‑rozwojowe, żeby zbierać owoce innowacji.

»
Przywództwo, które prowadzi do przełomu

Przywództwo, które prowadzi do przełomu

| W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Gdy w 1994 r. William Bratton został powołany na stanowisko komendanta nowojorskiej policji, kwitła w niej walka o wpływy i fundusze, a przestępczość wymykała się spod wszelkiej kontroli. Jednak w ciągu niespełna dwóch lat i przy tym samym budżecie Bill Bratton uczynił z Nowego Jorku najbezpieczniejsze miasto w USA. A nowojorska policja to tylko jeden z pięciu sukcesów, jakie podczas pracy w różnych instytucjach porządku publicznego zanotował na swoim koncie Bratton. Za każdym razem dokonywał tego w rekordowo krótkim czasie i pomimo napotykania przeszkód w postaci ograniczonych zasobów, braku motywacji pracowników, występowania silnego oporu ze strony mocno zakorzenionych grup interesów oraz przywiązania organizacji do istniejącego status quo.

»
Usługi kurierskie – ważne ogniwo w codziennej działalności firmy
Oferta szyta na miarę
Ważne ogniwa działalności poza przedsiębiorstwem

Studium przypadku

Marka czy „private label”, a może jedno i drugie?

Klasyka HBR

Strategia w warunkach niepewności

Najlepsze praktyki

Tajemnica znakomitej rady nadzorczej

Tajemnica znakomitej rady nadzorczej

Po upadku takich niegdyś potężnych firm, jak Enron, Tyco czy WorldCom, pod pręgierzem opinii publicznej znalazły się rady nadzorcze przedsiębiorstw. Nie do pomyślenia wydaje się fakt, że katastrofa biznesowa na taką skalę mogła odbyć się bez rażącego, a nawet noszącego znamiona przestępstwa, zaniedbania ze strony rady nadzorczej firmy. Tymczasem analiza działalności rad nadzorczych wymienionych wyżej firm nie ujawniła braku kompetencji czy skorumpowania. Wprost przeciwnie, zazwyczaj te rady nadzorcze przestrzegały wszystkich powszechnie stosowanych standardów działalności: ich członkowie byli obecni na zebraniach, zainwestowali w firmę znaczące sumy własnych pieniędzy, na miejscu istniały komisje nadzoru finansowego, komisje ds. wynagrodzeń i kodeks etyczny, rady miały odpowiedni skład i nie były zdominowane przez nieproporcjonalny udział byłych menedżerów firmy.

»

Debata redakcyjna

Corporate governance: zbędny gorset czy szansa na lepsze zarządzanie?

Corporate governance: zbędny gorset czy szansa na lepsze zarządzanie?

| Adam Czarnecki , Michał Danielewski, Grzegorz Domański, Peter Driscoll, Janusz Górski , Jeff Henley, Witold B. Jankowski , Bogusław Kułakowski, Paweł Piwowar, Wiesław Rozłucki , Sławomir Skrodzki , dr Ewa Łabno-Falęcka 

Jeszcze kilka lat temu nadzór korporacyjny (corporate governance) uważano w świecie biznesu za temat drugorzędny. Dziś jest inaczej.

»

Raport