Magazyn

Rozwój talentów
Najnowsze wydanie

Nr 110, kwiecień 2012

Rozwój talentów

Lista artykułów

Nr 110, kwiecień 2012

Trendy

Czego mogą nauczyć się firmy od zorganizowanych grup przestępczych

PREMIUM

Międzynarodowe grupy przestępcze stały się biegłe w przywłaszczaniu legalnych taktyk biznesowych, które służą budowie wysokoefektywnych zespołów i wyznaczaniu nowych praktyk.

Korzyści ze standaryzacji części

PREMIUM

Standaryzacja części w obrębie linii produktowej tworzy efekt skali i przysparza firmie oszczędności. Zdarza się jednak często, że firmom udaje się tylko w niewielkim stopniu osiągnąć cele, jakim służy standaryzacja części. Dlaczego tak się dzieje?

Zanim zdobyły sławę

PREMIUM

Historia firmy jest istotnym elementem jej kultury, a wspaniałym przekaźnikiem wiedzy historycznej są materiały wizualne. Praca wyzwala w ludziach energię i pasję. Dlatego utrwalanie pracy na zdjęciach jest jak najbardziej stosowne.

Jak podnieść inteligencję zespołu? Dołącz do niego więcej kobiet

PREMIUM

Istnieje nieznaczna korelacja pomiędzy zbiorową inteligencją zespołu a ilorazem inteligencji (IQ) poszczególnych jego członków. Jednak gdy w grupie jest więcej kobiet, jej zbiorowa inteligencja wzrasta.

W obliczu kryzysu prezesi liczą na innowacje

PREMIUM

Prezesi na świecie i w Polsce traktują innowacje jako remedium na zmieniające się warunki gospodarcze. Jednak polskie firmy za bardzo ważne uważają te innowacje, które mogą przynieść oszczędności lub zmienić istniejące produkty lub usługi, rzadziej natomiast doceniają wagę innowacji prowadzących do powstania nowych produktów czy nowych modeli biznesowych.

Wczesne prototypy mogą tłumić kreatywność zespołów

PREMIUM

Gdy ludzie zobaczą szczegółowy prototyp, dzieje się z nimi coś dziwnego: skupiają się na jego kształcie i funkcjach, a zapominają zająć się kwestią, która pozostaje niejasna – czy produkt rzeczywiście rozwiązuje problem oraz co może stanąć na przeszkodzie w jego urynkowieniu.

Wzornictwo a usługi w sieci

PREMIUM

Projektowanie e‑usług w Polsce najczęściej sprowadza się do znalezienia rozwiązania technologicznego i zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności platformy elektronicznej. Podstawowym błędem polskich firm jest to, że planowanie e‑usług przebiega często w oderwaniu od analizy realnych potrzeb klientów.

Artykuł

Skuteczne strategie społecznościowe

PREMIUM

Większość firm nie odnosi sukcesów na internetowych platformach społecznościowych. Dzieje się tak dlatego, że ograniczają się one do przeniesienia do sieci swoich strategii cyfrowych. Tymczasem klientów nie interesują reklamy ani możliwość przekazywania opinii zwrotnych. Chcą nawiązywać relacje z ludźmi - nie z przedsiębiorstwami.

Ucz się od konsumentów z rynków wschodzących

PREMIUM

Wielkim międzynarodowym koncernom zrozumienie konsumentów z krajów rozwijających się przychodzi powoli. Oznacza to, że wystawiają się na ataki lokalnej konkurencji, która doskonale wie, co myślą jej klienci, czego pragną i czym kierują się przy zakupach. Obserwując tych lokalnych graczy, można wyciągnąć wiele cennych wniosków: Porzuć mit, jakoby asortyment z najwyższej półki stanowił najbardziej lukratywny segment towarów. Na rynkach wschodzących liczba zamożnych konsumentów, którzy mogliby popularyzować twój produkt, jest niewielka, a w dodatku lokalni bogacze wolą zakupowe wypady za granicę. Wobec tego od razu kieruj swoją ofertę do grup o niskich przychodach. Dostosuj się do faktu, że konsumenci kupują bardzo wiele najtańszych towarów i trochę tych najlepszych, oferując im przyzwoitą jakość asortymentu z najniższej półki oraz pobudzając aspiracje do posiadania produktów z najwyższej półki. Niech sklepy twojej sieci staną się źródłem nauki, gdzie konsumenci będą mogli wzbogacać swoją wiedzę o produktach. Bądź przygotowany na sytuacje nieoczekiwane i wyrób sobie refleks – te cechy pomogą twojej firmie reagować na błyskawiczny rozwój tych gospodarek i zmiany demograficzne, które w nich zachodzą.

Jak wdrożyć nową strategię

PREMIUM

Przez większą część historii nowoczesnej gospodarki firmy próbowały uwolnić wartość, dostosowując swoje struktury do strategii. Oto przykłady: centralizacja pod kątem pionów funkcyjnych; decentralizacja pod kątem produktów lub regionów geograficznych; struktury macierzowe próbujące połączyć ze sobą poprzednie dwa podejścia; organizacje wirtualne; organizacje sieciowe; organizacje nawiązujące strukturą do tkaniny velcro.

Innowacje na pierwszej linii

PREMIUM

Mały zespół Innovation Consultancy, utworzony w centrum usług medycznych Kaiser Permanente, stosuje ekspansywną i nakierowaną na usługi wersję procesu innowacyjnego, która jest i szybsza, i ekonomiczniejsza od swojego tradycyjnego odpowiednika. Członkowie zespołu obserwują, jak pracownicy kontaktują się ze sobą nawzajem, jak używają nowoczesnych technologii i jak komunikują się z chorymi. Robią notatki, zdjęcia i szkice i starają się uchwycić punkt widzenia wszystkich zaangażowanych stron.

Temat numeru

Niuanse poszukiwań właściwego prezesa

PREMIUM

Wybór nowego CEO to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Żadna inna decyzja nie ma tak ogromnego wpływu na strategię i wyniki przedsiębiorstwa. Mimo to temat sukcesji musi często ustępować miejsca sprawom, które wydają się pilniejsze. Nikt nie zwraca na te kwestie uwagi, dopóki odejście prezesa nie staje się nieuniknione – ale wtedy jest już za późno, by odpowiednio zweryfikować i przeszkolić następcę.

Bądź niezastąpiony

PREMIUM

Peter Drucker i inni myśliciele zajmujący się tematyką przywództwa od dawna twierdzą, że liderzy powinni koncentrować się na wzmacnianiu swoich mocnych stron. Jak to robić? Eliminowanie słabości jest dość proste i oczywiste: można osiągać wyraźne postępy, szlifując i ćwicząc podstawowe techniki. Ale rozwijanie zalet to coś całkiem innego, ponieważ człowiek, który stara się częściej robić to, w czym już jest dobry, osiąga ledwie zauważalną poprawę. Jeśli jesteś ekspertem w sprawach technicznych, dalsza specjalizacja w tej dziedzinie nie sprawi, że staniesz się radykalnie lepszym przywódcą. Jeżeli jednak skorzystasz z metody nazwanej przez autorów artykułu „rozwojem nieliniowym” – podobnym do stosowanego przez sportowców treningu wielostronnego – możesz osiągać efekty w tempie wykładniczym. Na przykład twoja wiedza techniczna stanie się ważniejsza dla firmy, gdy poprawisz umiejętności komunikacji, które pozwolą ci skuteczniej objaśniać problemy techniczne szerszemu gronu odbiorców.

Jak dbać o pracowników o wysokim potencjale?

PREMIUM

Na podstawie zakrojonego na dużą skalę badania dotyczącego metod, jakich firmy używają do oceny wschodzących gwiazd, autorzy wskazują kilka zasad doskonalenia pracowników o wysokim potencjale.

Tworzenie zwycięskiego zespołu na szczycie

PREMIUM

Józef Wancer przez prawie 25 lat pracował dla amerykańskiego Citibanku, w Polsce przez 10 lat był prezesem Banku BPH, który po fuzji z bankiem PBK stał się jedną z trzech największych instytucji finansowych w kraju. W tym czasie bank zasłynął nie tylko dobrymi wynikami. Jego zarząd stał się wzorem doskonałego zespołu liderów, którzy potem – już samodzielnie – odnosili sukcesy w innych instytucjach.

Jak to zrobiłem

Misja firmy nie musi być pustym sloganem

PREMIUM

Misja w wielu firmach sprowadza się do pusto brzmiących haseł, które mają niewiele wspólnego z codzienną praktyką. Przykład Nespresso w Polsce pokazuje jednak, że można wdrożyć korporacyjną misję i wykorzystać ją jako narzędzie zarządzania firmą.

Punkt widzenia

Szefowie wrogowie? Jest na nich rada

PREMIUM

W rzeczywistym świecie szefowie - wrogowie to nie komedia, lecz prawdziwa tragedia. Toksyczne środowisko pracy to nie żart. Niektóre badania sugerują, że aż połowa pracowników w Stanach Zjednoczonych odczuwa niskie zaangażowanie w pracę, które po części jest wynikiem złego zarządzania.

Raport

Raport z badania: Polskie firmy w mediach społecznościowych

PREMIUM

Przedsiębiorstwa działające w Polsce dostrzegają potencjał tkwiący w mediach społecznościowych i starają się dotrzeć ze swoim przekazem do potencjalnych klientów zebranych wokół portali takich jak Facebook czy YouTube. Jednak, jak wynika z badania przeprowadzonego przez HBRP i ekspertów Capgemini Polska, w firmach wciąż dominuje w tym obszarze tradycyjne podejście do marketingu. Tymczasem efektywne wykorzystanie nowego medium wymaga całkowitej zmiany sposobu myślenia.

Zarządzanie sobą

Czy umiesz poradzić sobie z porażką?

PREMIUM

Niewłaściwa reakcja na niepowodzenie może zaszkodzić twojej karierze. Określ swój typ osobowości i zastosuj proponowane strategie, by zerwać ze złymi nawykami.

Studium przypadku

Czy warto podjąć ryzyko ekspansji?

PREMIUM

Firmy, które osiągnęły już pewien poziom rozwoju na rynku lokalnym, często stają przed dylematem związanym z dalszą ekspansją. Wiele z nich rozważa rozwój zagraniczny. Menedżerowie tych przedsiębiorstw muszą zdecydować, czy to jest właściwy moment na ekspansję międzynarodowym, muszą też nauczyć się oceniać ryzyko wejścia na obce rynki i funkcjonowania w innych kulturach.

Refleksje

Frank Gehry

PREMIUM

Osiemdziesięciodwulatek jest najbardziej cenionym z żyjących architektów amerykańskich. Jego projekty, między innymi budynek Muzeum Guggenheima w Bilbao i sala koncertowa Disney Hall w Los Angeles, są technicznie skomplikowane i mają niepowtarzalny styl - nie ma żadnych wątpliwości, kto jest ich autorem.

Komentarz

Wyzwania związane z zarządzaniem talentami

PREMIUM

Zatrzymanie w firmie najzdolniejszych pracowników i stworzenie im możliwości rozwoju jest jednym z warunków przyszłego sukcesu organizacji. Mając tę świadomość, wdrożyliśmy w SAP proces zarządzania talentami. Jednak dopiero kilkuletnia praktyka pozwoliła nam na wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań w tym obszarze, szczególnie w zakresie komunikacji i wyboru kandydatów.

Czy warto podjąć ryzyko ekspansji? Komentarz nr 3

PREMIUM

Dylemat kierownictwa Oknotrade’u: rozszerzyć działalność na nowe rynki czy wprowadzić nowe produkty, jest typowym pytaniem strategicznym, przed jakim stają firmy dążące do wzrostu. Dobra wiadomość jest taka, że w długim terminie obie te opcje wcale się nie wykluczają.

Czy warto podjąć ryzyko ekspansji? Komentarz nr 1

PREMIUM

Niejeden przedsiębiorca marzyłby, aby być dzisiaj na miejscu Michała Maciąga. Jego firma cieszy się silną pozycją na rynku i mimo kryzysu dalej rentownie się rozwija. A jednak nasz bohater słusznie ma powód do zmartwienia.

Czy warto podjąć ryzyko ekspansji? Komentarz nr 2

PREMIUM

Oknotrade cieszy się silną pozycją na dużym rynku i w pierwszej kolejności powinien skupić się na tym, by ją utrzymać. Choć można zrozumieć ludzką potrzebę Michała Maciąga dokonania czegoś znaczącego w historii firmy, to już sposób, w jaki chce to zrealizować, musi budzić wątpliwości.