Magazyn

Rozwój przez innowację
Najnowsze wydanie

Nr 101-102, lipiec - sierpień 2011

Rozwój przez innowację

Lista artykułów

Nr 101-102, lipiec - sierpień 2011

Raport

Jak podnosić efektywność IT w organizacji

PREMIUM

Najbardziej atrakcyjnym źródłem rezerw w obszarze IT jest dziś reorganizacja relacji pomiędzy zasobami i podmiotami zaangażowanymi w rozwój nowoczesnych technologii.

Optymalizacja kosztów przez skuteczne zarządzanie zasobami

PREMIUM

Klienci coraz uważniej analizują każdy zakup. Równocześnie wraz z rozwojem internetu otrzymali do tego skuteczne narzędzia.

Temat numeru

Katalizatorzy innowacyjności

PREMIUM

Kilka lat temu firma Intuit, produkująca oprogramowanie, zdała sobie sprawę, że potrzebuje nowego sposobu na ożywienie klientów. Postanowiła zorganizować dla 300 najważniejszych menedżerów dwudniowe warsztaty wyjazdowe poświęcone roli wzornictwa w pracach innowacyjnych. Jednego dnia przedstawiono zarysy programu „Projektuj, by zachwycać” (Design for Delight).

Stop wojnom o innowacje

PREMIUM

Zespoły specjalnie powoływane do prowadzenia inicjatyw innowacyjnych mają tendencję do wchodzenia w spory z pozostałą częścią przedsiębiorstwa. Ludzie odpowiedzialni za prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej postrzegają innowatorów jako niezdyscyplinowanych nowicjuszy. A innowatorzy darzą niechęcią pozostały personel, obdarzając go często mianem biurokratycznych dinozaurów. Naturalnym wydawałoby się odseparowanie od siebie tych grup pracowników. Ale to błędne podejście - jak tłumaczą autorzy artykułu.

Eksperymenty w biznesie – praktyczny poradnik

PREMIUM

Firmy wiedzą już dzisiaj, jak ogromne znaczenie mają zdolności analityczne, ale szczegółowa analiza danych historycznych jest zadaniem skomplikowanym i nie wszystkie przedsiębiorstwa posiadają odpowiednie umiejętności techniczne, by je wykonać. Większość z nich zyskałaby więcej na przeprowadzeniu prostych eksperymentów biznesowych.
Aby zwiększyć zyski, menedżerowie muszą opanować techniki stosowane przez naukowców zajmujących się badaniami laboratoryjnymi i medycznymi: muszą tworzyć grupy eksperymentalne i kontrolne, by sprawdzić, jakie skutki powodują zmiany cen, rodzajów promocji lub cech produktów. Powinni również wykorzystywać możliwości wynikające z ogólnych zmian w prowadzonej działalności - na przykład z uruchomienia nowego sklepu - które są naturalnymi testami zachowań konsumentów.
Stworzenie kultury eksperymentowania wymaga od firm pokonania przeszkód wewnętrznych - rozbicia zastanych układów i utrwalonych reguł organizacyjnych. Poza tym nie każdy eksperyment zakończy się sukcesem. Jednak z czasem firmy, które przyswoją sobie podejście „eksperymentuj i ucz się”, zwiększą swoje szanse na znalezienie żył złota, od których zależeć będzie ich przyszły wzrost.

Firma oparta na współtworzeniu. Jak ją zbudować?

PREMIUM

Praktycznie wszystkie firmy troszczą się o to, jakich doświadczeń dostarczają klientom ich produkty i usługi. A ile z nich dba - ale tak autentycznie - o wrażenia innych interesariuszy, którzy w pośredni lub bezpośredni sposób kształtują doznania klientów - począwszy od pracowników, przez dostawców i dystrybutorów, a skończywszy na organizacjach pozarządowych i organach regulacyjnych?

Tanie innowacje

PREMIUM

Nawet wówczas, gdy firma zaciska pasa, istnieje możliwość urynkowienia nowych produktów i usług, które spodobają się klientom i odpowiedzą na ich niezaspokojone potrzeby. 

Biometryczny przełom w marketingu

PREMIUM

Menedżerowie zajmujący się marketingiem nie są w stanie przewidzieć, czy planowany przekaz marketingowy będzie skuteczny. Nie mają też pewności, czy wybrana przez nich kreacja reklamowa odniesie spodziewany efekt, czy też będzie zupełnie obojętna dla grupy docelowej. Stosowane współcześnie metody badawcze tylko w nieznacznym stopniu pomagają rozwiać te wątpliwości. Bazują one bowiem na słownych deklaracjach konsumentów, które nie zawsze oddają ich prawdziwe emocje, a często dostarczają wręcz mylących danych.

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej w trudnych warunkach

PREMIUM

Jak niektórzy przedsiębiorcy, korporacyjni innowatorzy i inwestorzy przekuwają przeciwności losu w przewagę konkurencyjną? Autor wskazuje na cztery obszary, które ci ludzie nieustannie monitorują.

Oburęczne przywództwo

PREMIUM

Przedsiębiorstwa mają szansę rozwijać się tylko wtedy, gdy ich zespoły przyjmują podejście zarządcze nazywane dwutorowym przywództwem.

Jak jednocześnie zwiększyć innowacyjność i spójność działań w organizacji

PREMIUM

Nieustające poszukiwania możliwości wzrostu skłaniają prezesów firm do zwrócenia się o pomoc do dyrektorów IT i podlegających im działów. Technologia informacyjna stanowi bowiem istotny składnik dwóch podstawowych źródeł wzrostu: innowacyjności i integracji. Tempo rozwoju innowacyjności zależy często od umiejętności sprawnego koordynowania prac ponad barierami organizacyjnymi. Innowacyjność osiąga bowiem właściwą skalę i efekt tylko wtedy, gdy staje się integralną częścią szerszej działalności operacyjnej. A mimo to, piszą autorzy niniejszego artykułu, w większości dużych korporacji innowacyjność i integracja są wciąż działaniami „wbrew naturze”. Stanowczo zbyt wielu dużym przedsiębiorstwom znacznie lepiej wychodzi hamowanie innowacyjności niż kapitalizowanie wartości innowacji, a optymalizacja lokalnych operacji zwykle przebiega sprawniej niż integrowanie ich dla dobra całej organizacji i jej klientów.
Aby wspomniane działania nabrały charakteru zwykłych czynności, autorzy rekomendują utworzenie dwóch grup wspieranych przez zespoły IT i nowoczesne technologie informacyjne, a mianowicie Rozproszonej Grupy Innowacyjnej (DIG) i Grupy Integrowania Przedsiębiorstwa (EIG).

Jak to zrobiłem

Kulisy konkursu Cisco na przełomowy pomysł

PREMIUM

Firma Cisco przekonała się niedawno, że aby wykorzystać mądrość tłumu, trzeba czegoś więcej niż stworzenie witryny internetowej i ogłoszenie konkursu z nagrodami.

Punkt widzenia

Bezużyteczne może być cenne

PREMIUM

Nakłanianie ludzi do tego, by pragnęli rzeczy niekoniecznie przydatnych, może być znacznie cenniejsze dla społeczeństwa, niż sądzimy. Te pragnienia mogą przyczyniać się do zwiększonej produktywności, a przez to mieć cenny wkład w dobrą kondycję naszej gospodarki.

Sekcja specjalna

Komunikacja bez barier

PREMIUM

Rozwój nowego modelu dostępu do technologii, określanego mianem cloud computing, jest w powszechnej opinii analityków trendem, który przyczyni się do poważnych oszczędności w kosztach rozwoju i utrzymania rozwiązań informatycznych. Skala tych korzyści jest tym większa, im większa jest organizacja, która korzysta z rozwiązań dostępnych w tym modelu. Czy taki sposób postrzegania tej koncepcji należałoby uznać za słuszny?

Sukces w kobiecym stylu

PREMIUM

Finalistki konkursu Ernst & Young World Entrepreneur of the Year udowadniają, że osiągając sukces w biznesie, można jednocześnie z powodzeniem działać na rzecz poprawy warunków i jakości życia ludzi.

Rozmowa

Na ratunek dobrym pomysłom

PREMIUM

Gdy przychodzi pora na pozyskanie wsparcia dla nowej idei, skupiamy się na jej sformułowaniu zamiast na tym, by w sposób czytelny wytłumaczyć ją ludziom i w ten sposób pozyskać sojuszników. Postępujemy tak, jak nas nauczono. Tymczasem, zdaniem Kottera, jesteśmy nieprzygotowani na ataki wymierzone w nasze pomysły, które często powodują zarzucenie nawet najstaranniej dopracowanych projektów.
Zdaniem Kottera, zdobywanie wsparcia dla swoich pomysłów jest podstawową umiejętnością życiową, równie przydatną studentowi w pracach grupowych nad projektem, jak menedżerowi poruszającemu się w kontekście biznesowym.

Trendy

Jak atrakcyjna jest twoja innowacja

PREMIUM

Dzięki nowatorskiemu wykorzystaniu istniejących narzędzi zarządczych możesz skutecznie zmierzyć potencjał swoich innowacji.

Nieustanne wymyślanie firmy na nowo

PREMIUM

Nieustanne poprawianie oferty rozbudza oczekiwania klientów, którzy chcą coraz więcej za tę samą cenę.

Dlaczego większość nowych produktów ponosi klapę

PREMIUM

Istnieje szereg powodów, które mogą zadecydować o porażce nowego produktu. Przedstawiamy pięć najczęściej występujących przyczyn niepowodzeń na tym polu - i podpowiadamy, jak ich uniknąć.

Słabe perspektywy na zwiększenie innowacyjności

PREMIUM

Większość polskich firm nie planuje zwiększenia wydatków na badania i rozwój. Podobny trend można zaobserwować wśród firm z innych państw regionu Europy ¦rodkowej.

Biznesowe skutki rewolucji w analizie danych

PREMIUM

Nowe mechanizmy przetwarzania w pamięci operacyjnej (in‑memory) pozwalają nawet na tysiąckrotne przyspieszenie procesów analizy danych. Dzięki temu mogą się stać fundamentem zmian w modelach i procesach biznesowych przedsiębiorstw, a także całych rynków coraz bardziej uzależnionych od informacji.

Niewykorzystane możliwości telepracy

PREMIUM

Praca zdalna może przynieść firmie szereg korzyści, w tym finansowych. Tymczasem wciąż jest ona w Polsce rzadkością.

Innowacyjne podejście do finansowania projektów CSR

PREMIUM

Zamiast oczekiwać, że wszyscy udziałowcy będą mieć swój udział w inwestycjach z obszaru CSR, organizacje powinny wykorzystywać kapitał tylko od tych inwestorów, którzy dobrowolnie chcą je wesprzeć.

Eksperci są bardziej przekonujący, kiedy są mniej pewni

PREMIUM

Kiedy eksperci przyznają, iż nie są do końca pewni wyrażanych opinii, ludzie uważają ich za bardziej przekonujących.

Studium przypadku

Multimedialny anioł

PREMIUM

Prywatni inwestorzy nazywani Aniołami Biznesu (Business Angels) poza kapitałem dostarczają spółkom wiedzę zarządczą i kontakty w branży. Wielu przedsiębiorców podchodzi jednak z rezerwą do tego typu inwestorów, obawiając się ich ingerencji w działalność firmy, i niechętnie dzieli się kontrolą nad budowanym od podstaw własnym przedsiębiorstwem.
Przed takim dylematem stanęli Robert Bieńkowski i Jakub Różycki, właściciele fikcyjnej firmy Anime House, specjalizującej się w innowacyjnej produkcji multimediów, którzy otrzymali niespodziewaną propozycję inwestycyjną od działającego w ich branży Anioła Biznesu.

Multimedialny anioł - komentarz 1

PREMIUM

Kapitał nie jest jedynym powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na współpracę z Aniołem Biznesu. Równie ważne jest tzw. smart money, czyli dodatkowe wsparcie ze strony inwestora. Jeżeli Robert i Jakub będą przekonani, że otrzymają taką pomoc, to - przy rozsądnej umowie inwestycyjnej - powinni skorzystać z oferty Brauna.

Multimedialny anioł - komentarz 2

PREMIUM

Dylemat, który mają Robert i Jakub, jest klasycznym wyborem typu „mieć własne, małe ciastko czy kawałek dużego, wspólnego tortu”. Udowodnili oni, że potrafią budować biznes oparty na pasji i zaangażowaniu, nie powinni więc obawiać się rozmów z potencjalnym inwestorem. 

Multimedialny anioł - komentarz 3

PREMIUM

Mimo ewidentnych potrzeb kapitałowych właściciele firmy nie są mentalnie przygotowani do rozmów z inwestorem. Powinni jednak rozważyć ofertę i uzależnić decyzję od analizy warunków współpracy i szans na alternatywne źródła kapitału. 

Debata redakcyjna

Skuteczne innowacje: doświadczenia polskich liderów

PREMIUM

Nie ma dziś menedżera, który wątpiłby w kluczowe znaczenie innowacyjności dla firm. Niestety, ich struktury organizacyjne, stworzone z myślą o efektywności operacyjnej, rzadko przystają do wyzwań związanych z kreowaniem nowych pomysłów.

Refleksje

Ricky Gervais

PREMIUM

Miał 40 lat, gdy jego brytyjski serial telewizyjny (zrealizowany w konwencji filmu dokumentalnego) Biuro stał się w 2001 roku wielkim hitem. Były menedżer ds. organizacji wydarzeń rozrywkowych
w zrzeszeniu studentów stał się scenarzystą, producentem, reżyserem i aktorem Statystów (Extras), kolejnego telewizyjnego przeboju. Ma na koncie kilka hollywoodzkich filmów pełnometrażowych, cztery tournée kabaretowe, na które bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki, a jego internetowy cykl komediowy jest najczęściej ściąganą audycją na świecie. Większość produkcji tworzy we współpracy ze Stephenem Merchantem. Rozmowę przeprowadziła Alison Beard.

Komentarz

Innowacje w odpowiedzi na potrzeby klientów

PREMIUM

Nawet najmniejsze innowacyjne pomysły i rozwiązania wykorzystane w istniejących produktach mogą mieć duży wpływ na budowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa nowoczesnego i spełniającego oczekiwania klientów.

Angażowanie interesariuszy w działalność banku

PREMIUM

Bank Ochrony ¦rodowiska stara się godzić potrzeby swoich interesariuszy z ekonomiczną efektywnością instytucji finansowej. W tym celu angażuje w proces współtworzenia swoich pracowników i klientów.

Platformy w świecie usług elektronicznych

PREMIUM

Budowa platform, które umożliwiają inwestowanie w różnych segmentach rynku, daje uczestniczącym w nim firmom szansę na rozszerzenie działalności i zmniejsza ryzyko niepowodzenia przedsięwzięć.

Niedostrzegany potencjał IT

PREMIUM

Pracownicy działów IT w polskich przedsiębiorstwach odgrywają zbyt małą rolę w kreowaniu nowych produktów, usług czy modeli biznesowych. Ma to związek z niskim poziomem innowacyjności firm działających w Polsce.

Jak firma P&G potroiła wskaźnik udanych innowacji

PREMIUM

Procter & Gamble jest firmą słynącą z innowacyjności. Niemniej na początku pierwszej dekady bieżącego stulecia tylko 15% jej innowacji osiągało oczekiwane przez firmę przychody i zyski. Aby uporać się z tym problemem, firma zabrała się do tworzenia struktur organizacyjnych, które nadałyby jej działalności w sferze innowacji charakter systemowy.

Najlepsza strategia nazywania produktów 2.0

PREMIUM

Chociaż przeprowadzono wiele badań nakierowanych na to, by pomóc specjalistom od marketingu wymyślać nazwy nowych produktów, niewiele z nich poświęcono nazywaniu kolejnych rozwiązań w ramach jednej serii.