Magazyn

Różnorodność  w firmie
Najnowsze wydanie

Nr 165, listopad 2016

Różnorodność w firmie

Bezcenna różnorodność

Jaki aspekt kultury organizacyjnej równocześnie uwalnia innowacyjność, pomaga przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników oraz zwiększa ich zaangażowanie? To otwartość na różnorodność, która ma zarówno wymiar biznesowy, gdyż napędza wzrost firm, jak i etyczny, ponieważ odzwierciedla wartości wyznawane przez organizacje i ich liderów.

Badania, niejednokrotnie publikowane na naszych łamach, dostarczały przekonujących dowodów na to, że firmy biegłe w zarządzaniu różnorodnością osiągają lepsze wyniki niż te, które do tego aspektu nie przywiązują wagi. Dzieje się tak, ponieważ ludzie o różnym stylu życia i odmiennym pochodzeniu częściej kwestionują swoje poglądy, wzajemnie się inspirując i motywując.

Z tego powodu w listopadowym wydaniu magazynu zastanawiamy się, dlaczego próby zwiększania różnorodności tak często kończą się porażką, i podpowiadamy, jakie działania mogą zmienić tę sytuację.

Zachęcam Państwa do lektury i życzę sukcesów wspieranych zaangażowaniem zróżnicowanych zespołów.

Witold Jankowski,
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 165, listopad 2016

Trendy

Lepiej popełniać błędy, niż rezygnować z eksperymentów

PREMIUM

O tym, jak tworzyć unikalną ofertę wartości, rozmawiamy z Aleksem Osterwalderem, jednym z czołowych teoretyków biznesu na świecie.

Dlaczego ludzie rzucają pracę

PREMIUM

Technologiczny nadzór i monitorowanie mediów społecznościowych ujawniają nowe przyczyny.

Dlaczego zawodzą dotychczasowe systemy wynagrodzeń

PREMIUM

Menedżerów wyższego szczebla łączą ogólne, błędne przekonania na temat płac.

Jak wykorzystać wzrost ruchu w sieci

PREMIUM

Wzrost ruchu w internecie rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla wielu sektorów gospodarki.

Czy organy regulacyjne dają fory społecznie odpowiedzialnym firmom

PREMIUM

Firmy traktują odpowiedzialność społeczną jako formę zabezpieczenia przed niekorzystnymi regulacjami.

Wartość zależy od percepcji klienta

PREMIUM

O tym, jak w erze cyfrowej zmienia się podejście do polityki cenowej, z Hermannem Simonem rozmawia Paweł Kubisiak.

Temat numeru: Budowanie różnorodności

Jak zwiększyć różnorodność

PREMIUM

Dlaczego programy promowania różnorodności nie przynoszą efektów i jakie rozwiązania sprawdzają się lepiej?

Iwona Kozera, Agnieszka Maciejewska: Różnorodność może być przewagą firmy

PREMIUM

W polskich warunkach różnorodność w miejscu pracy dotyczy przede wszystkim kwestii płci i wieku, a w marginalnym stopniu – różnorodności etnicznej czy religijnej.

Nadal ulegamy stereotypom

PREMIUM

Skoro korzyści, jakie przynosi różnorodność, są wymierne, to dlaczego tak trudno zaszczepić ją w firmach?

Marlena Sobierajska: Różnorodność to także odpowiednie zarządzanie wiekiem

PREMIUM

Właściwym sposobem rozwijania różnorodności jest docenienie nie tylko przedstawicieli różnej płci i rasy, ale też osób prezentujących różne punkty widzenia.

Projektowanie organizacji wolnej od uprzedzeń

PREMIUM

Nawet niewielkie zmiany w procesach mogą redukować nacechowane uprzedzeniami zachowania, mające negatywny wpływ na wyniki organizacji.

Artykuły

Twoja firma potrzebuje polityki zagranicznej

PREMIUM

Międzynarodowe organizacje muszą wyjść naprzeciw rosnącej niestabilności geopolitycznej.

Szczerze o holokracji

PREMIUM

Poznaj wyolbrzymione zalety i faktyczny potencjał nowej generacji samorządnych zespołów.

Marcin Moczyróg: Zmiana modelu zarządzania powinna odpowiadać potrzebom organizacji

PREMIUM

Przed podjęciem decyzji o przeprojektowaniu kultury organizacji należy wybrać te elementy samozarządzania, które rzeczywiście warto wprowadzić.

Produkty wbudowane w usługi

PREMIUM

Jak zwiększyć przychody – poradnik dla firm konsultingowych i kancelarii prawnych.

Efekt skandalu

PREMIUM

Menedżerowie wyższego szczebla są karani za skandale wywoływane przez firmy, w których dawniej pracowali. Jaką taktykę powinni wybrać, by przetrwać aferę?

Jak to zrobiłem

Gdy nie można wyróżnić się produktem

PREMIUM

Prądem jako produktem wyróżnić się nie można i dostawcom pozostaje pozornie tylko konkurowanie ceną. Aby tego uniknąć, zarząd TAURONU postanowił uzupełnić ofertę wartości o szereg usług dodanych.

Zaufanie klienta jest najcenniejsze

PREMIUM

Cztery pokolenia przywódców ugruntowały system wartości, który dziś wciąż stanowi podstawę działań Fiska Johnsona: największą zaletą firmy jest wiarygodność. I trzeba na nią zapracować.

Studium przypadku

Jak informację o zmianie przekazać pracownikom

PREMIUM

Firma outsourcingowa Katern postanowiła przenieść biura z podkrakowskiego Zabierzowa do Lublina. Pozytywna zmiana doprowadziła jednak do kryzysu komunikacyjnego.

Michał Szapiro: przekaz komunikacyjny powinien być możliwie prosty

PREMIUM

Na wyzwania, które rodzą się w obliczu zmiany, warto spojrzeć przez pryzmat potrzeb podmiotów biorących w niej udział.

Zarządzanie sobą

Nie daj sobą pomiatać

PREMIUM

Jak się chronić przed skutkami grubiańskiego zachowania współpracowników.

Refleksje

Yo-Yo Ma: panuj nad ego

Najlepiej jest mieć zdrowe poczucie własnej wartości, ale także dystans do siebie.

Badanie

Nie ma sukcesu bez wewnętrznej współpracy

PREMIUM

Lista kompetencji potrzebnych w najbliższej przyszłości szefom działów finansowych jest spora.

Punkt widzenia

Centra handlowe zmieniają się wraz z miastami

O rozwoju branży retail opowiada Scott Dwyer, prezes Atrium Poland Real Estate Management.

Raport: Logistyka

Logistyka pełna potencjału

PREMIUM

Na polskim rynku przewozów towarowych wyraźnie dominuje transport samochodowy. Coraz większe znaczenie zyskuje jednak transport intermodalny.

Megatrendy – megawyzwania w logistyce

Nowoczesna technologia przyspiesza procesy globalizacji i digitalizacji do nieznanego wcześniej tempa. Także w logistyce.

Korzyści ze wspólnych standardów

Wprowadzenie globalnych standardów GS1 w łańcuchu dostaw pozwala na znaczące usprawnienie procesów logistycznych. 

Korzyści z prostoty

Współczesny klient jest bardziej wymagający, świadomy swoich potrzeb i sposobów ich realizacji.

Innowacyjne rozwiązania w logistycznym łańcuchu dostaw

Aby skutecznie rywalizować na rynku, konieczne jest dziś innowacyjne podejście do biznesu – również w przypadku korzystania ze wsparcia logistycznego ze strony zewnętrznych partnerów.

Przewaga dzięki zwinności

Złożoność współczesnych organizacji wymaga odpowiednio elastycznego łańcucha dostaw.