Magazyn

Różne kąty widzenia
Najnowsze wydanie

Nr 61, marzec 2008

Różne kąty widzenia

Lista artykułów

Nr 61, marzec 2008

Trendy

Wynagradzać informatyków za wyniki sprzedaży? Czemu nie!

PREMIUM

A gdyby tak specjaliści IT odpowiadali za wyniki sprzedaży na równi z handlowcami?

Wiedza strategiczna ukryta w trzech okręgach

PREMIUM

Menedżerowie mogą wytyczyć strategię firmy za pomocą trzech okręgów, z których pierwszy przedstawia to, co najwyżej cenią sobie klienci, drugi to, jak klienci postrzegają ofertę firmy, a trzeci to, jak klienci postrzegają ofertę konkurencji. Obszary nachodzenia na siebie poszczególnych okręgów stanowią cenne źródło informacji.

Jak mądrze wybrać narzędzia zarządzania

PREMIUM

Mając do dyspozycji tak szeroki wybór narzędzi zarządzania – od benchmarkingu po outsourcing – trudno podjąć decyzję, które warto zastosować we własnej firmie. Aby pomóc menedżerom dokonać właściwych wyborów, autorzy porównali częstotliwość zastosowania najpopularniejszych narzędzi i satysfakcję z uzyskanych rezultatów oraz pokazali ewolucję kilku z nich na przestrzeni czasu.

Zespół Munchausena w pracy

PREMIUM

Osoba cierpiąca na zaburzenie psychiczne określane jako zespół Munchausena per procura wymyśla lub wywołuje chorobę u swojego podopiecznego, aby następnie przyjść ofierze z pomocą i otrzymać za to pochwałę. Podobna patologia zdarza się również w miejscu pracy, kiedy pracownicy tworzą fikcyjne problemy organizacyjne wyłącznie po to, aby je rozwiązać i otrzymać wyrazy uznania. Przedstawiamy pytania, które ułatwią menedżerom rozpoznanie tego zjawiska.

Zarządzanie sobą

Fitness dla mózgu

PREMIUM

Najnowsze badania z dziedziny neurologii dowodzą, że zdrowie naszego mózgu nie jest – jak niegdyś sądzono – jedynie pochodną przeżyć z dzieciństwa czy genów, lecz także naszych wyborów i doświadczeń zdobytych w dorosłym życiu. Autorzy wyjaśniają, jak można wzmocnić budowę mózgu, działające w nim sieci neuronów oraz jego zdolności poznawcze oraz zapobiec słabnięciu wraz z wiekiem rozmaitych jego funkcji, na przykład pamięci.

Komentarz

Budowanie zaufania na zobowiązaniach i ich realizacji

PREMIUM

Jeśli menedżerowie chcą, by ich firma była oceniana pod kątem perspektyw długoterminowych, muszą podjąć jednoznaczne zobowiązania co do kamieni milowych w rozwoju firmy i systematycznie je wypełniać.

Rośnie znaczenie ochrony własności intelektualnej

PREMIUM

Polskie firmy coraz częściej muszą chronić swoją własność intelektualną przed kradzieżą. Aa jeszcze niedawno same były posądzane o kopiownie produktów oferowanych na rynku przez zagraniczne koncerny.

Zmierzch nieuczciwych praktyk

PREMIUM

Polscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i wymagający. Krytyczniej oceniają dostępne oferty produktów i usług. Uuważniej podpisują umowy. Aa to oznacza, że zyskiwać będą te firmy, które uczciwie walczą o swoje miejsce na rynku.

Złapany w sieci - komentarz 3

PREMIUM

Na miejscu prezesa AutoMotoParts przyjąłbym do pracy Michała Sobotę. Poglądy polityczne czy osobiste przekonania są jego prywatną sprawą. Nie mogą i nie powinny mieć wpływu na zatrudnienie, nawet na menedżerskie stanowisko.

Złapany w sieci - komentarz 2

PREMIUM

Odrzucenie kandydatury Michała Soboty, tylko i wyłącznie na podstawie informacji znalezionych w Internecie mogłoby zostać uznane za przejaw dyskryminacji, bo Internet nie jest obiektywnym źródłem danych.

Złapany w sieci - komentarz 1

PREMIUM

Aby podjąć decyzję o zatrudnieniu (lub nie) Michała Soboty, prezes Kkluk potrzebuje znacznie więcej informacji na jego temat.

Długoterminowe wyniki w rękach zarządów i rad nadzorczych

PREMIUM

Menedżerowie narzekają, że ciągła presja rynku na wyniki kwartalne nie pozwala im skupić się na myśleniu długoterminowym. Tymczasem zmiana nastawienia zależy w dużej mierze od nich samych.

Złapany w sieci - komentarz 4

PREMIUM

Tomasz Kluk powinien posłuchać żony i nie zatrudniać Michała Soboty jako szefa moskiewskiego biura AutoMotoParts. To zbyt duże ryzyko dla firmy.

Nasza olimpiada przypada co 6 lat

PREMIUM

Nastawienie na realizację celu długoterminowego jest prawdopodobne tym bardziej, im bardziej oznacza on dla nas wybór między „być” albo „nie być”.

Rozmowa

Współtworzenie doświadczeń z klientami: jak zamienić ideę w czyn?

PREMIUM

Firmy, zamiast wciąż myśleć o produktach i usługach, powinny skupić się na tym, jak i kiedy klienci z nich korzystają. David Butter, światowy ekspert w dziedzinie zarządzania doświadczeniami klienta, mówi o tym, jak zrealizować tę ideę w praktyce.

Praktyczne idee 2008

Łańcuch dostaw: coraz ważniejszy element strategii firmy

PREMIUM

Dla coraz większej liczby firm łańcuch dostaw staje się obszarem o znaczeniu strategicznym. Zaburzenia w jego obrębie mogą bowiem nie tylko zmniejszyć efektywność przedsiębiorstwa, ale także uniemożliwić mu wprowadzenie nowego produktu czy wejście na nowy rynek. Takie firmy jak Nokia, Toyota, Wal‑Mart czy Dow Chemical swoją dominującą pozycję zawdzięczają właśnie perfekcyjnemu zaprojektowaniu łańcucha dostaw i mistrzostwu w zarządzaniu nim. Polskie przedsiębiorstwa w ostatnich latach, w związku z dynamicznym rozwojem, bardzo szybko rozbudowywały tę część swojej działalności. Teraz przyszedł czas na uporządkowanie jej. Warto przedtem przyjrzeć się trendom makroekonomicznym, które w najbliższych latach zmienią oblicze światowej gospodarki, i temu, jak wykorzystują je w swoich strategiach i łańcuchach dostaw rynkowi zwycięzcy.

Artykuł

Wyzwania dla polskich firm w obszarze łańcucha dostaw

PREMIUM

Łańcuchy dostaw polskich firm są coraz dłuższe, bardziej rozbudowane i skomplikowane. Rosnąca liczba polskich przedsiębiorstw staje więc przed koniecznością efektywniejszego zorganizowania swojej sieci dostaw.

Zwycięskie strategie łańcuchów dostaw

PREMIUM

Globalne trendy gospodarcze, takie jak wzrost cen energii, ekspansja państw rozwijających się czy eksplozja technologii informatycznych, wymuszają ciągłe zmiany w łańcuchu dostaw niemal każdej firmy. Najlepsze przedsiębiorstwa tak umiejętnie wykorzystują te trendy, że uczyniły z łańcucha dostaw strategiczny element przewagi konkurencyjnej.

Złożoność a proces podejmowania decyzji: praktyczne rady dla liderów

PREMIUM

Autorzy sformułowali nowy pogląd na przywództwo i podejmowanie decyzji, oparty na teorii złożoności. W wyniku przemyśleń powstał model Cynefin (Cynefin Framework), przy pomocy którego liderzy mogą klasyfikować pojawiające się problemy w pięciu rodzajach kontekstów.

Jak chronić własność intelektualną za pomocą mechanizmów rynkowych

PREMIUM

Autorzy namawiają firmy zmagające się ze słabą ochroną prawną własności intelektualnej, aby przy wyborze strategii, którą należy zastosować, i ustalaniu, kiedy to robić, posługiwały się metodą drzewa decyzyjnego. Zacznij od przemyślenia strategii chroniących podstawowe zasoby intelektualne twojej firmy. Jeżeli na przykład możesz uzyskać przewagę pioniera, właściwą odpowiedzią może być inwestowanie w posiadaną własność intelektualną.

Zbrodnia i kara, czyli o firmach, które zarabiają kosztem swoich klientów

PREMIUM

Dlaczego firmy wiążą klientów długoterminowymi umowami, nakładają na nich niezliczone opłaty oraz wprowadzają w błąd, przedstawiając ważne treści drobnym drukiem? Dlatego, że zagubieni i zdezorientowani klienci podejmują błędne decyzje zakupowe, a to się firmom opłaca. Większość przedsiębiorstw, które czerpią zyski z konsternacji klientów, stacza się po równi pochyłej. Z upływem czasu ich zorientowane na klienta strategie, mające na celu zapewnienie mu wartości, przekształciły się w podstępne praktyki, zorientowane na maksymalizację interesu firmy kosztem klientów. Trudno się zatem dziwić, że kiedy na rynku pojawia się konkurencyjna firma z przyjazną ofertą, klienci masowo do niej odchodzą.

Burzenie silosów, czyli jak wywiązać się z przyrzeczenia „nasz klient nasz pan”

PREMIUM

Z uwagi na postępujące utowarowienie (commoditization) rynków przestawienie się ze sprzedaży produktów na sprzedaż zintegrowanych rozwiązań – czyli pakietów produktów i usług – stało się dla wielu menedżerów wyższego szczebla sprawą nadrzędną. Jednak nie wszystkie firmy posiadają odpowiednią strukturę, by dokonać takiego zwrotu w swojej działalności. Wiedza i specjalistyczne umiejętności pracowników są często zmagazynowane w wewnętrznych silosach, co sprawia, że wiele firm ma problemy z przekroczeniem barier organizacyjnych i wykorzystaniem zasobów w sposób, który dostarcza klientom korzyści i za który są oni gotowi zapłacić. Pewne firmy – takie jak GE Healthcare, Best Buy i firma zajmująca się obrotem nieruchomościami komercyjnymi, Jones Lang LaSalle (JLL) – zrestrukturyzowały działalność pod kątem zaspokajania potrzeb klientów po to, by móc zaoferować im prawdziwe rozwiązania. Aby wyróżnić się na coraz bardziej utowarowionym rynku, firmy muszą wpierw zrozumieć, co stanowi wartość dla ich klientów.

Aby osiągnąć sukces w perspektywie długookresowej, skoncentruj się na celach średniookresowych

PREMIUM

Kiedy firma o ugruntowanej pozycji na rynku nie wytrzymuje konkurencji w długim okresie, często można ten stan przypisać „luce w Horyzoncie 2”, twierdzi Geofrrey Moore. Odwołuje się tym samym do koncepcji strategicznych horyzontów czasowych, zdefiniowanej przez Mehrdada Baghaia i jego kolegów z firmy McKinsey w książce The Alchemy of Growth: Horyzont 1 koncentruje się na bieżącej działalności nastawionej na generowanie przychodów; Horyzont 2 obejmuje zbiór innowacji przechodzących proces komercjalizacji; a Horyzont 3 to przede wszystkim prace badawczo‑rozwojowe mające znaleźć klucz do sukcesu w przyszłości. 

Jak zostać mistrzem długiego dystansu

PREMIUM

Rynek wymusza na menedżerach spojrzenie krótkookresowe. W efekcie rzeczy pilne zyskują zawsze priorytet nad sprawami ważnymi, ale nie pilnymi. Czyli na przykład nad strategią oraz planami średnio- i długookresowymi. Problem w tym, że pogrążeni w bieżących działaniach menedżerowie nie znajdują czasu, energii, motywacji ani narzędzi, by realizować to, co nadaje kierunek całej organizacji i odróżnia ją od konkurencji. Bez realizowania strategii firma szybko jednak traci koncentrację i wartość. Jak więc osiągać cele długoterminowe, utrzymać się na szczycie w długim okresie, a jednocześnie oprzeć się presji krótkookresowego wyniku? Tę trudną dla menedżerów sztukę posiadł chodziarz Robert Korzeniowski. Ten mistrz długiego dystansu co roku przez ostatnich 16 lat kariery startował w kilkunastu biegach międzynarodowych, w tym w mistrzostwach Europy i świata, z czego większość z nich wygrywał. Jednocześnie co 4 lata osiągał swój najważniejszy cel długoterminowy – złoty medal olimpijski. Jako jedyny w historii chodziarz zdobył go na trzech kolejnych igrzyskach. W zasadzie każdy jego występ miał charakter długoterminowy – koronny dystans 50 kilometrów jest bowiem na tyle długi i wyczerpujący, że jego przebiegu nie można całkowicie przewidzieć. Robert Korzeniowski, czerpiąc przykłady z własnej kariery, pokazuje, że jednoczesne realizowanie celów krótko- i długookresowych oraz osiąganie powtarzalnych sukcesów w długiej perspektywie jest możliwe, ale wymaga zmiany podejścia w trzech obszarach: planowania, podejmowania decyzji i automotywacji. Uzupełnieniem artykułu są trzy komentarze analizujące problem z perspektywy biznesowej: Enrica Pavoniego, który stojąc od 15 lat na czele polskiego oddziału Fiata uczynił z niego kluczowe centrum produkcyjne koncernu, oraz dwóch konsultantów ds. strategii z firm McKinsey i BCG.

Klasyka HBR

Naucz mądrych ludzi, jak należy się uczyć

PREMIUM

Firma, której wyraźną ambicją jest odniesienie sukcesu w twardej rzeczywistości biznesowej lat dziewięćdziesiątych, musi najpierw znaleźć rozwiązanie podstawowego dylematu: sukces na rynku w coraz większym stopniu zależy od zdolności pozyskiwania nowej wiedzy, a tymczasem większość pracowników nie wie, jak się uczyć. Co więcej, te osoby w firmie, które powszechnie uznaje się za najbardziej podatne na wiedzę, wcale nie są chętnymi uczniami. Mam tu na myśli świetnie wykształconych, głęboko zaangażowanych w pracę profesjonalistów piastujących kluczowe stanowiska w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Studium przypadku

Złapany w sieci

PREMIUM

Podstawowym narzędziem komunikacji stał się Internet, który kryje w sobie wiele informacji o każdym z nas. Wiadomości te są łatwo dostępne i w coraz większym stopniu wpływają na opinię o człowieku, kształtując jego zawodową przyszłość.

Bezpieczna klatka

PREMIUM

Nasze myśli otwierają przed nami nieskończenie wiele możliwości. Ponieważ jednak nikt nie lubi niepewności, często staramy się jak najszybciej przekuć mgliste rozmyślania w decyzje.