Magazyn

Puste pole dużych zysków
Najnowsze wydanie

Nr 37, marzec 2006

Puste pole dużych zysków

Lista artykułów

Nr 37, marzec 2006

Trendy

Tylko właściwa muzyka we właściwym miejscu może zwiększyć sprzedaż

PREMIUM

Niemal wszystkie firmy handlowe nadają w miejscu sprzedaży muzykę. Ich menedżerowie marketingu często jednak nie zdają sobie sprawy, że intuicyjnie dobierając utwory, mogą osłabić wizerunek marki, który tak dużym kosztem budują w mass mediach.

Stabilność źródłem niestabilności

PREMIUM

Niski wskaźnik rotacji kadr - będący z reguły oznaką dobrej kondycji przedsiębiorstwa -zwiększa podatność firmy na skutki ubytków kapitału społecznego.

Doceń pracę redaktorów

PREMIUM

Dobrzy redaktorzy, którzy zostaną odpowiednio wcześnie włączeni do prac nad nowymi produktami, mogą usprawnić ten proces, a nawet ulepszyć same produkty.

Studenci wkraczają do firm

PREMIUM

Pion badawczo‑rozwojowy firmy Porsche korzysta co roku z wiedzy i praktycznych umiejętności niemal 600 młodych ludzi kończących studia. W ten sposób oszczędza na kosztach tworzenia innowacji.

Poszerzając luksusową markę, możesz jej zaszkodzić

PREMIUM

Nie rozciągaj luksusowych marek na wyroby, które nie przystają do twoich podstawowych kategorii produktów.

Artykuł

Nie musimy być niewolnikami swojej pracy

PREMIUM

Kiedy pytamy menedżerów, co im najbardziej przeszkadza w osiąganiu sukcesów, większość odpowiada litanią odwiecznych żalów: brak czasu, limity środków oraz brak swobody i możliwości działania. Najczęściej jednak są to zwykłe wymówki, niezbyt przekonujące usprawiedliwienia własnej pasywności. Prawda jest bowiem taka, że na drodze do sukcesu stoi strach przed podejmowaniem decyzji i niewiara we własne siły.

Jak uczciwie rozmawiać o strategii biznesowej firmy

PREMIUM

Bardzo wiele firm nie osiąga wyników, na jakie je stać, ponieważ nie potrafi rozwiązać problemu przepaści pomiędzy własną strategią biznesową a posiadanymi zdolnościami i realiami rynkowymi, jakim musi stawić czoła. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze, kadra kierownicza nie umie zaangażować się w szczere rozmowy na temat problemów zagrażających działalności firmy oraz, po drugie, menedżerowie niższych szczebli boją się wyrazić swoją opinię. Tu tkwią przyczyny niepowodzeń przy wdrażaniu strategii. Rzeczywiście, dynamika wielu firm często utrudnia kierownictwu poznanie całej prawdy z perspektywy menedżerów „na dole”.

Jak dochować się wybitnych liderów?

PREMIUM

Niewielu liderów potrafi działać równie skutecznie na szczeblu jednostki organizacyjnej i całego przedsiębiorstwa. Tymczasem nigdy dotąd nie istniało tak silne zapotrzebowanie na ludzi, którzy umieją kierować jednostkami organizacyjnymi, funkcjonalnymi lub regionalnymi i jednocześnie potrafią realizować ogólne cele firmy. Firmy same muszą zadbać o to, by dochować się liderów, którzy wiedzą, jak godzić nieuchronne sprzeczności pomiędzy priorytetami jednostek i całego przedsiębiorstwa.

Chcesz zwiększyć zyski? Podziel rynek na mikrorynki

PREMIUM

Jeszcze kilkanaście lat temu rynek sprzedaży detalicznej (B2C) był rajem dla producentów i dystrybutorów artykułów konsumpcyjnych. Choć wiele z tych artykułów było podobnych do siebie pod względem funkcjonalnym i z powodzeniem mogło kwalifikować się do miana towaru masowego (commodity), ich ceny potrafiły się mocno różnić. Sytuacja ta wynikała w dużej mierze z nieefektywności rynku. Brak swobodnego przepływu informacji, brak mobilności konsumentów i brak nowych konkurencyjnych kanałów dystrybucji powodowały, że konsumenci byli nieświadomi różnic w cenach i nie przemieszczali się ku tańszym miejscom sprzedaży. Firmy mogły więc sobie pozwolić na to, by traktować ten nieefektywny i nieprzejrzysty rynek jako jednorodny, utrzymując wysokie ceny lub podnosząc ceny w skali całego kraju.

Jak wykorzystać informację do budowy doskonałego łańcucha dostaw?

PREMIUM

Wciągu ostatnich kilkunastu lat firmy osiągnęły ogromny postęp w zarządzaniu informacją wewnątrz organizacji.Nadal jednak bardzo niewiele przedsiębiorstw potrafi wspólnie z dostawcami i klientami zarządzać informacją w ramach całego łańcucha dostaw. Dlaczego jest to takie trudne? Ponieważ wszędzie tam, gdzie krzyżują się interesy wielu partnerów, z których każdy jest przywiązany do własnego modelu biznesowego i używanych technologii, bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytania: „Którymi informacjami warto się podzielić?”, „Jak razem zbudować procesy pozwalające na ich wykorzystanie?” i wreszcie „Jak zapewnić wszystkim partnerom dostęp do danych?”.

Siła informacji przekazanej partnerom

PREMIUM

Dostarczenie informacji do indyjskich wsi sprawiło, że pracujący w prymitywnych warunkach plantatorzy soi, którzy przez wieki sprzedawali swoje produkty na tradycyjnych targach,mogli stać się częścią sprawnie funkcjonującego, nowoczesnego łańcucha dostaw. Dziś coraz większa liczba liderów biznesu rozumie, że aby znaleźć się o krok przed konkurencją, trzeba wykorzystać cudowną moc, jaką ma wymiana informacji między dostawcami, producentami i klientami w łańcuchu dostaw.

Komentarz

Za mało dobrych i skutecznych strategii obronnych

PREMIUM

Firmy działające w Polsce wykorzystują marketing głównie do wspomagania sprzedaży. Bardziej nastawiają się na zdobywanie nowych nabywców i nowych segmentów rynku, mniej uwagi poświęcają obronie i utrzymaniu już zdobytych klientów.

Co robić z niezadowolonym klientem? - komentarz 3

PREMIUM

Szefowie Extra Foto powinni wykorzystać problemy, jakie mieli z Anną Kawecką, by jak najszybciej poprawić relacje z klientami.

Co robić z niezadowolonym klientem? - komentarz 2

PREMIUM

Dla firmy usługowej, jaką jest Extra Foto, satysfakcja klienta powinna być wartością nadrzędną. Niedopuszczalny jest podział klientów na dobrych i złych: tych, którzy będą
obsługiwani, i tych, z których można zrezygnować, gdy nie są zadowoleni z usług. Wkrótce bowiem może okazać się, że konkurencja odbierze firmie nie tylko złych, ale i dobrych klientów.

Co robić z niezadowolonym klientem? - komentarz 1

PREMIUM

Jeśli firmie Extra Foto zależy na lojalnych klientach, musi jak najszybciej zmienić proces załatwiania reklamacji. Zacząć trzeba od niestandardowego i empatycznego wyjaśnienia sprawy Anny Kaweckiej, która oczekuje przeprosin i zadośćuczynienia. Utrata tego klienta na pewno nie byłaby opłacalna dla firmy.

Różne efekty rekomendacji strategicznych

PREMIUM

Szybka i skuteczna reakcja firmy na zmiany, które w średniej i długiej perspektywie mogą wróżyć albo sukces, albo porażkę, jest możliwa tylko dzięki wnikliwej analizie tego, co dzieje się wotoczeniu firmy.

Najlepsze praktyki

Marketing obronny:w jaki sposób firma może chronić swoją silną pozycję rynkową

PREMIUM

Istnieje wiele badań na temat marketingu jako taktyki zaczepnej ? jak może on pomóc firmom w skutecznym wprowadzaniu na rynek nowych produktów, w wejściu na nowy rynek albo w zwiększeniu udziału swoich dotychczasowych produktów w obecnym rynku. Jednakże niemal za każdym razem, kiedy któraś z firm wprowadza na rynek nowy wyrób, kiedy pojawia się na tym rynku nowy gracz albo kiedy nowicjusz w danym sektorze przechwytuje jakiś udział w rynku, funkcjonuje już na nim firma, która musi chronić swoją pozycję. Jak powinna to robić? Na ten temat badań jest niewiele.

Metody

Skanowanie peryferii

PREMIUM

Firmy często natrafiają na nowe trendy demograficzne, nowych rywali, nowe technologie, nowe przepisy prawne i na inne zmiany w otoczeniu, które wydają się nieprawdopodobne. Jak mogą szybciej dostrzec je i wykorzystać? Zmiany takie są początkowo słabymi sygnałami na peryferiach, w nieostrej strefie na obrzeżu pola widzenia firmy. Podobnie jak ludziom trudno dostrzec i interpretować sygnały dochodzące z pola widzenia obwodowego (peryferyjnego), tak i firmy nie zawsze w porę zauważają zmiany, początkowo niewielkie, ale mogące mieć żywotne znaczenie dla ich powodzenia i przetrwania.

Klasyka HBR

Lekcje płynące z analizy ucieczek klientów

PREMIUM

Przeciętnie biorąc, dyrektorzy naczelni korporacji amerykańskich co pięć lat tracą połowę swoich klientów. Uświadomienie sobie tego faktu u większości ludzi wywołuje szok.

Studium przypadku

Co robić z niezadowolonym klientem?

PREMIUM

Niezadowoleni klienci istnieć więc będą zawsze. Ale czy każda reklamacja powinna być pozytywnie rozpatrzona?

Raport

Informacja: klucz do poprawy łańcucha dostaw

PREMIUM

Menedżerowie doskonale zdają sobie sprawę, jak dużą przewagę na rynku daje dziś informacja. W rezultacie w żadnym z obszarów biznesu zapewnienie wymiany informacji nie jest tak trudne, jak pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw, czyli dostawcami, producentami i dystrybutorami. Na przeszkodzie stają bariery ludzkie, organizacyjne i technologiczne. Równocześnie nigdzie przejrzystość i przepływ informacji oraz intencji nie może przynieść większych korzyści. Sukcesy takich gigantów jak Wal‑Mart, czy Li Fung, czy bliższych naszemu rynkowi innowatorów takich jak Kross osiągnięte zostały w dużej mierze dzięki mistrzowskiemu opanowaniu sztuki zarządzania informacją w łańcuchu dostaw.