Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-37-marzec-2006-Puste pole dużych zysków

Nr 37, marzec 2006

Puste pole dużych zysków

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Doceń pracę redaktorów
Studenci wkraczają do firm
Poszerzając luksusową markę, możesz jej zaszkodzić

Artykuł

Nie musimy być niewolnikami swojej pracy
Jak uczciwie rozmawiać o strategii biznesowej firmy

Jak uczciwie rozmawiać o strategii biznesowej firmy

| Michael Beer, Russell A. Eisenstat

Bardzo wiele firm nie osiąga wyników, na jakie je stać, ponieważ nie potrafi rozwiązać problemu przepaści pomiędzy własną strategią biznesową a posiadanymi zdolnościami i realiami rynkowymi, jakim musi stawić czoła. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze, kadra kierownicza nie umie zaangażować się w szczere rozmowy na temat problemów zagrażających działalności firmy oraz, po drugie, menedżerowie niższych szczebli boją się wyrazić swoją opinię. Tu tkwią przyczyny niepowodzeń przy wdrażaniu strategii. Rzeczywiście, dynamika wielu firm często utrudnia kierownictwu poznanie całej prawdy z perspektywy menedżerów „na dole”.

»
Jak dochować się wybitnych liderów?
Chcesz zwiększyć zyski? Podziel rynek na mikrorynki

Chcesz zwiększyć zyski? Podziel rynek na mikrorynki

Damian Zapłata, Szymon Józefowicz 

Jeszcze kilkanaście lat temu rynek sprzedaży detalicznej (B2C) był rajem dla producentów i dystrybutorów artykułów konsumpcyjnych. Choć wiele z tych artykułów było podobnych do siebie pod względem funkcjonalnym i z powodzeniem mogło kwalifikować się do miana towaru masowego (commodity), ich ceny potrafiły się mocno różnić. Sytuacja ta wynikała w dużej mierze z nieefektywności rynku. Brak swobodnego przepływu informacji, brak mobilności konsumentów i brak nowych konkurencyjnych kanałów dystrybucji powodowały, że konsumenci byli nieświadomi różnic w cenach i nie przemieszczali się ku tańszym miejscom sprzedaży. Firmy mogły więc sobie pozwolić na to, by traktować ten nieefektywny i nieprzejrzysty rynek jako jednorodny, utrzymując wysokie ceny lub podnosząc ceny w skali całego kraju.

»
Jak wykorzystać informację do budowy doskonałego łańcucha dostaw?

Jak wykorzystać informację do budowy doskonałego łańcucha dostaw?

Łukasz Świerżewski 

Wciągu ostatnich kilkunastu lat firmy osiągnęły ogromny postęp w zarządzaniu informacją wewnątrz organizacji.Nadal jednak bardzo niewiele przedsiębiorstw potrafi wspólnie z dostawcami i klientami zarządzać informacją w ramach całego łańcucha dostaw. Dlaczego jest to takie trudne? Ponieważ wszędzie tam, gdzie krzyżują się interesy wielu partnerów, z których każdy jest przywiązany do własnego modelu biznesowego i używanych technologii, bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytania: „Którymi informacjami warto się podzielić?”, „Jak razem zbudować procesy pozwalające na ich wykorzystanie?” i wreszcie „Jak zapewnić wszystkim partnerom dostęp do danych?”.

»
Siła informacji przekazanej partnerom

Komentarz

Najlepsze praktyki

Marketing obronny:w jaki sposób firma może chronić swoją silną pozycję rynkową

Metody

Skanowanie peryferii

Klasyka HBR

Lekcje płynące z analizy ucieczek klientów

Studium przypadku

Co robić z niezadowolonym klientem?

Raport

Informacja: klucz do poprawy łańcucha dostaw