Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-117-listopad-2012-Punkt zwrotny

Nr 117, listopad 2012

Punkt zwrotny

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Kto „smaruje”, ten później cierpi

Kto „smaruje”, ten później cierpi

| Tracy Davis Bradley, Dan Currell

Łapówki są na rynkach wschodzących zjawiskiem powszechnym, a firmy płacą przez nie milionowe kary. Z badań wynika, że w latach 2007‑2010 mediana kar za dawanie łapówek lub naruszenie prawa antykorupcyjnego wyniosła 7 milionów dolarów. Jednym z powodów tej sytuacji jest coraz silniej odczuwany przez firmy międzynarodowe przymus generowania wzrostu na rynkach wschodzących. Organizacje obawiające się potencjalnych przypadków łapówkarstwa powinny pamiętać również o następujących środkach prewencyjnych, tj. zdroworozsądkowym podejściu, proaktywnych i anonimowych sondażach dotyczących naruszania etyki,
naciskach na wewnątrzorganizacyjną sprawiedliwość.

»
Zmiany w sposobach wynagradzania zarządów polskich firm

Debata redakcyjna

Zmieniająca się rola dyrektora sprzedaży

Temat numeru

Czy twoja struktura organizacyjna gwarantuje sukces globalny?
Rozwijanie umiejętności przywódczych w erze algorytmów
Przywództwo jest dialogiem
Jak menedżer staje się przywódcą

Jak to zrobiłem

Jak dostosować model biznesowy do potrzeb niezamożnych klientów

Punkt widzenia

Przepraszam, jakie było pytanie?

Sekcja specjalna

Młodzi na rynku pracy: nie tacy straszni, jak ich malują

Raport

Łańcuchy dostaw 2012: presja na zmiany
Rekord PKP CARGO w przewozach kruszyw

Zarządzanie sobą

Mądrzejszy networking

Artykuł

Porażka wpisana w projekt
Zawiść w pracy

Zawiść w pracy

| Tanya Menon, Leigh Thompson

Zawiść dopada pracowników na wszystkich szczeblach organizacji niezależnie od panującej sytuacji ekonomicznej. Jednak w czasach kryzysu gospodarczego jej siła narasta. Uczucie to szkodzi zarówno twojej karierze (zaniedbywanie pracy albo sabotowanie własnych wyników), jak i całej organizacji (niszczy relacje
międzyludzkie i atmosferę w zespole). Aby pokonać zawiść, należy się z nią zmierzyć, czyli uświadomić sobie, co ją wywołuje, nie porównywać się z innymi, tylko docenić własne osiągnięcia. Menedżer, który chce zapanować
nad zawiścią w zespole, powinien: dzielić się władzą, uważać na to, co mówi, pomnażać dobra, które wywołują zazdrość podwładnych, oraz przydzielać osobom odczuwającym zawiść i ich ofiarom różne strefy wpływów.

»
Jak dyskretnie wprowadzić radykalne zmiany

Studium przypadku

Czy warto trzymać dwie sroki za ogon?
Agnieszka Węglarz: Analiza trendów w otoczeniu gospodarczym
Janusz Diemko: Firma powinna poszukać oszczędności w optymalizacji posiadanych zasobów
Piotr Rykaczewski: Należy zredukować koszty w obszarze obsługi małych sklepów

Refleksje

Adam Małysz: momenty kryzysowe trzeba umieć przetrwać

Komentarz

Podraport

Dachser Intelligent Logistics