X
Następny artykuł dla Ciebie
Wyświetl >>

Osiem sposobów na zarządzanie zespołem w czasie izolacji społecznej

Timothy R. Clark  · 3 min

Osiem sposobów na zarządzanie zespołem w czasie izolacji społecznej

Pandemia Covid‑19 w zawrotnym tempie zaburzyła działalność wielu firm, zmieniając m.in. dotychczasowe środowisko pracy. Nakaz pracy na odległość sprawił, że wielu menedżerów stanęło przed wyzwaniem kierowania wirtualnymi zespołami.

Wystarczającym wyzwaniem podczas kwarantanny jest już zarządzanie sobą, kiedy brakuje nam bezpośrednich interakcji z innymi oraz schematu typowego dnia pracy. Dodajmy do tego zadanie zarządzenia zespołem w tych warunkach, szczególnie jeśli nigdy wcześniej się tego nie robiło. To może przytłoczyć.

Presja, zwiększona niepewność i ogólne poczucie oderwania są dodatkowym utrudnieniem. W takiej sytuacji jak kwarantanna wszystkie elementy roli menedżera ulegają wyolbrzymieniu i skomplikowaniu. Należy przewartościować swoje oczekiwania co do sposobu wykonywania pracy oraz dostosować styl menedżerski do nowego kontekstu.

Aby pomóc menedżerom, którzy nie mają doświadczenia w kierowaniu zespołem na odległość, a także tym, którzy potrzebują dodatkowych porad w tych trudnych czasach, przedstawiam zestaw najlepszych rekomendacji wspierających ustawiczne uczenie się oraz dobre samopoczucie emocjonalne pracowników.

W obliczu kryzysu i zagrożenia koronawirusem wybierz pracę zdalną. Stwórz wirtualny zespół, który nie będzie miał problemów z komunikacją i budowaniem długotrwałych relacji. Sprawdzam!

Przewartościuj swoje oczekiwania

Większość zespołów socjalizuje się i przyzwyczaja do synchronicznej pracy i standaryzacji. Pracują razem, przebywają w tym samym biurze, mają te same warunki pracy i podlegają temu samemu harmonogramowi. W środowisku kwarantanny menedżerowie muszą pomóc zespołom przestawić się na pracę asynchroniczną i zindywidualizowaną. Konieczne jest zresetowanie oczekiwań co do sposobu wykonywania pracy, poluzowanie zasad dotyczących tego, kiedy i jak wykonuje się zadania, i umożliwienie członkom zespołu wykonywanie obowiązków tak, jak im pasuje. Oznacza to koncentrację na wynikach i zapewnienie większej elastyczności.

Pozostań w regularnym kontakcie

Badania socjometryczne udowadniają, że krótsze cykle komunikacji skuteczniej tworzą i podtrzymują morale oraz zaangażowanie. Korzystaj z komunikatorów, aby pozostawać w regularnym kontakcie z pracownikami. Nie dopuść, aby twoi podwładni spędzali pół dnia bez odzewu. Możesz codziennie organizować wspólne odprawy, najlepiej za pośrednictwem wideo, dzieląc np. między poszczególne osoby odpowiedzialność za ich prowadzenie. Oczekuj od wszystkich obecności i uwagi. Swoim zachowaniem pokazuj, co oznacza bycie członkiem wirtualnego zespołu.

Wspieraj ustawiczne uczenie, lecz ogranicz jego czas

Nie ma potrzeby, aby w nowym środowisku rezygnować z uczenia się, lecz praktyczne może okazać się korzystanie z mikronauki. Skoncentruj się na przekazywaniu krótkich lekcji poświęconych jednemu tematowi (5–10 minut). Mogą one dotyczyć konkretnego narzędzia, zachowania lub umiejętności. Pozwól też pracownikom określić tematy szkoleń, które ich interesują. Poproś ich o omówienie lekcji i przeprowadź dyskusję na temat zastosowań, znaczenia oraz implikacji poznanej wiedzy.

Przydziel partnerów oraz coachów, aby zwiększyć wzajemne wsparcie

Zaspokajanie potrzeb każdego członka zespołu szybko wyczerpie możliwości większości menedżerów. Aby dzielić się tą odpowiedzialnością, połącz członków zespołu w pary, wyznaczając poszczególnym osobom rolę partnera lub coacha. Ten model dzielenia się przywództwem zapewnia dodatkowe wsparcie i chroni przed emocjonalną izolacją. Poproś, aby partnerzy codziennie się kontaktowali i oceniali nawzajem ogólny poziom swojego zaangażowania oraz samopoczucia. Jeśli pracownicy nie pełnili wcześniej tej roli, należałoby dać im wskazówki, które im w tym pomogą.

Jak stworzyć dobry wirtualny zespół? Sięgnij po sprawdzone rady i studia przypadku, dzięki którym poznasz najlepsze zasady budowania relacji i komunikacji w zespole oraz skutecznego motywowania i współdziałania. Kupuję!

Korzystaj z informacji zwrotnych, jakie przynoszą ci ton oraz brzmienie głosu

Odczytywanie sygnałów emocjonalnych współpracowników jest trudniejsze, jeśli nie przebywa się z nimi w tym samym pomieszczeniu. Nie mogąc polegać na informacjach niewerbalnych i języku ciała, musisz zwracać uwagę na ich odpowiedniki w komunikacji tekstowej, głosowej i wideo. Zwracaj uwagę na ton komunikacji pisemnej, tempo, głośność, ton i modulację w trakcie rozmowy oraz wszelkie gesty fizyczne w komunikacji wideo. Jeśli znasz dobrze swoich współpracowników, zmiany dotychczasowych zachowań umożliwią ci zawczasu ustalenie, czy członek zespołu wymaga dodatkowego wsparcia.

Emanuj optymizmem i minimalizuj lęki zespołu

Optymizm jest zaraźliwy. Liderzy, którzy okazują nadzieję i wiarę w przyszłość, pomagają członkom zespołu w odnalezieniu sensu i celu w pracy, szczególnie w stresujących warunkach. Nie zapominaj posługiwać się humorem jako wentylem bezpieczeństwa. Pamiętaj, że lęk tłumi inicjatywę, ogranicza kreatywność i powoduje uległość zamiast zaangażowania. I wreszcie weź pod uwagę to, że ograniczenia są często czynnikiem pobudzającym innowacyjność. Zachęcaj zespół do traktowania warunków kwarantanny jako impulsu do szukania nowych pomysłów.

Komunikuj się, nawet jeśli nie ma niczego nowego do zakomunikowania

Niepewność budzi niepokój. Im więcej będziesz się komunikować i kontaktować, tym mniejsza szansa, że w twoim zespole rozwinie się pustka informacyjna. Komunikuj się regularnie, nawet jeśli nie masz niczego nowego do zakomunikowania. Utrzymywanie transparentności w czasie kryzysu dzięki częstym kontaktom jest wyrazem dobrej woli, empatii i autentycznej troski o zespół.

Stale mierz poziom stresu i zaangażowania

Daj jasno do zrozumienia członkom zespołu, że twoją główną troską jest ich dobrobyt. Okresowo monitoruj zaangażowanie poszczególnych osób, prosząc ich o określenie na skali od 0 do 10 poziomu odczuwanego stresu i zaangażowania. Twoje wrażenia dotyczące danej osoby mogą być błędne, dlatego dobrze jest uzyskać wymierne odpowiedzi.

Ludzie są istotami na wskroś społecznymi, którym zależy na przynależności. Bezpieczeństwo psychologiczne – poczucie połączenia, bezpiecznych warunków nauki, możliwości partycypacji i kwestionowania status quo, bez lęku związanego z zawstydzeniem, marginalizacją lub karą – ma podstawowe znaczenie nawet podczas kwarantanny. Tworząc i utrzymując takie warunki, umożliwiasz pracownikom dalsze działanie i wkład, a być może, co jeszcze ważniejsze w tych czasach, doceniasz ich człowieczeństwo.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Trzy tytuły – trzy perspektywy HBRP.pl, ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy