Magazyn

Organizacja ucząca się. Sprawniejszy menedżer, silniejsza organizacja
Najnowsze wydanie

Nr 161-162, lipiec - sierpień 2016

Organizacja ucząca się. Sprawniejszy menedżer, silniejsza organizacja

Ucz się albo zgiń!

Do niedawna od liderów oczekiwano, że będą robili wszystko bezbłędnie, począwszy od rozwiązywania złożonych bieżących problemów aż po kształtowanie niezawodnej strategii na przyszłość. Jednak dziś, w dobie niespotykanej zmienności i nieprzewidywalności rynków, mit kompletnego przywódcy stracił rację bytu na rzecz zdolności do współpracy i gotowości do ciągłej nauki, obejmującej nie tylko liderów, ale też menedżerów i pracowników firmy.

Potrzebę uczenia się w odpowiedzi na wyzwania rynkowe zauważył m.in. Peter M. Senge, który zdefiniował pojęcie idei „organizacji uczącej się” jako tej, która systematycznie podnosi kompetencje, rozszerza możliwości kreowania własnej przyszłości i poszukuje nowych kierunków rozwoju. W pełni zgadzamy się z opinią tego i wielu innych wybitnych autorytetów zarządzania, dlatego wakacyjną edycję w całości poświęcamy tematyce „organizacji uczącej się”.

Zachęcam Państwa do lektury i życzę owocnej nauki po powrocie z niezapomnianych wakacji!

Witold Jankowski
redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska”

Lista artykułów

Nr 161-162, lipiec - sierpień 2016

Trendy

Jak pozycjonowanie w sieci wpływa na karierę menedżerów

PREMIUM

Media społecznościowe sprawiły, że pozycjonowanie w sieci stało się kluczowym czynnikiem decydującym o karierze.

Kształtowanie świadomych liderów

PREMIUM

Jeżeli zamierzasz zmienić organizację, musisz zmienić ludzkie serca i umysły.

Rosnący wpływ IT na wyniki i rozwój firm

PREMIUM

Dla współczesnych organizacji coraz ważniejsze staje się silne zaplecze informatyczne.

Napastliwość lepsza od nieprzewidywalności

PREMIUM

U pracowników mających nieobliczalnych przełożonych odnotowano wyższe natężenie stresu niż u pracowników, którzy stale doświadczali złego traktowania.

Jak zdrowie pracowników wpływa na organizację

PREMIUM

Typowy polski menedżer narażony jest na poważne, choć często lekceważone, problemy zdrowotne.

Uzależniający mentoring

PREMIUM

Mentoring jest koncepcją, w którą wszyscy powinniśmy uwierzyć.

Pożądane nawyki skutecznego lidera

PREMIUM

Wraz z zachodzącymi przemianami społecznymi zmienia się również portret skutecznego lidera. 

Od nowicjusza w dziedzinie zarządzania do menedżera

PREMIUM

Czy byłbyś gotów zatrudnić na stanowisko kierownicze kogoś błyskotliwego, z dużym potencjałem, jeżeli osoba ta nigdy nikim nie zarządzała?

Jak odnaleźć szanse w ograniczeniach

PREMIUM

Aby odnosić sukcesy w niestabilnym otoczeniu, organizacja musi wykazywać nieustanną gotowość do uczenia się.

Jakie kompetencje wpływają na realizację strategii

PREMIUM

Skuteczna realizacja celów strategicznych wymaga zaangażowania całej organizacji.

Temat numeru

Dlaczego organizacje nie potrafią się uczyć

PREMIUM

Dziesięć lat badań pozwoliło wyodrębnić cztery tendencje, które przeszkadzają firmom w procesie uczenia się.

Zwiększ zwrot z porażek

PREMIUM

Wiele firm twierdzi, że akceptuje porażki jako część procesu tworzenia innowacji. A jednak mają niemal zerową tolerancja dla niepowodzeń.

Łukasz Abramowicz, Piotr Kuczyński: Zdrowa organizacja to lepsze wyniki

PREMIUM

Poprawa zdrowia przedsiębiorstwa może okazać się dla wielu spółek sposobem na trwały rozwój.

Kultura sprzyjająca oryginalności

PREMIUM

Firmy potrzebują innowacyjnego myślenia, do którego zdolna jest większość ludzi, a nie tylko garstka utalentowanych „wizjonerów”.

Sztuka udzielania i przyjmowania rad

PREMIUM

Poznaj najczęstsze błędy utrudniające efektywne poszukiwanie i udzielanie rad.

Paradoks autentyczności

PREMIUM

Ludzie często traktują autentyczność jako wymówkę, aby trzymać się swojej strefy komfortu.

Alicja Wiecka: Dajmy mówić pracownikom

PREMIUM

Fakt, że wszyscy mogą się wypowiedzieć, stymuluje oryginalność i innowacyjność.

Hubert Malinowski: Polscy menedżerowie działają nazbyt dyrektywnie

PREMIUM

Menedżerowie mają skłonność do działania dyrektywnego. Są niecierpliwi i dążą do tego, aby ich ludzie działali perfekcyjnie, tu i teraz.

Badanie

Jak zdobyć poparcie szefa

PREMIUM

Aby firmy prosperowały, menedżerowie muszą czuć się uprawnieni do zgłaszania nowych pomysłów.

Artykuły

Czy podwładni mogą mówić, co myślą

PREMIUM

Jak pokonać kluczowe wyzwania: strach przed konsekwencjami i poczucie daremności wysiłków?

Jak zarządzać szefem

PREMIUM

Jak zarządzać relacjami z przełożonymi i efektywnie z nimi współpracować , nie narażając na szwank swojej pozycji zawodowej?

Wyzwania całodobowej dostępności

PREMIUM

Bezinteresowne zaangażowanie się w pracę jest często zbędne i szkodliwe.

Wywiady końcowe – jak czerpać z nich korzyści

PREMIUM

Pracownicy stanowią zasób, który rozstrzyga o sukcesach przedsiębiorstwa. Dlatego firmy muszą pytać ludzi, dlaczego zostają lub odchodzą.

Irmina Rek-Izdebska: Porozmawiaj z odchodzącym pracownikiem

PREMIUM

Firmy często nie zdają sobie sprawy ze znaczenia opinii osób zmieniających pracodawcę, przez co wiele tracą.

Jak to zrobiliśmy

Gdy z nazwiskiem dziedziczy się markę

PREMIUM

Dlaczego firmy rodzinne są tak ważne. Jak skutecznie przeprowadzić proces sukcesji?

Zarządzanie sobą

Sekrety superszefów

PREMIUM

Poznaj strategie personalne wyjątkowych liderów, dzięki którym zatrudniają oni zdolnych pracowników i szlifują ich talenty.

Studium przypadku

Wynajmować pracowników czy zatrudniać?

PREMIUM

Co robić, gdy nie wszyscy pracownicy są wystarczająco zaangażowani, a najlepsi odchodzą do konkurencji?

Małgorzata Gwiazda: dział HR powinien być aktywnym graczem

PREMIUM

Niewłaściwie działający dział zarządzania zasobami ludzkimi ma bezpośrednie przełożenie na problemy organizacji.

Przemysław Berendt: outsourcing przynosi oszczędności

PREMIUM

W politykę kadrową firmy zawsze wpisane jest ryzyko związane z zawirowaniami rynkowymi.

Refleksje

Stanisław Fiszer: dla mnie liczy się fragment

Zaprojektował m.in. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Termy Narodowe w AixlesBains we Francji i gmach Archiwów Narodowych w Paryżu.

Pozostałe

Luksus okiem prezesa

Luksus jest obecnie rozumiany zupełnie inaczej niż niż przed kilkunastu laty. 

Sukces z Antypodów

Manny Stul, twórca sukcesu australijskiej firmy Moose Enterprise, został nagrodzony tytułem EY World Entrepreneur Of The Year.