Magazyn

Odgórne nie znaczy święte
Najnowsze wydanie

Nr 28, czerwiec 2005

Odgórne nie znaczy święte

Lista artykułów

Nr 28, czerwiec 2005

Trendy

Polskie firmy w Unii Europejskiej – oczekiwania i efekty

PREMIUM

Rosnący popyt na polskie produkty na rynku unijnym, zwiększenie eksportu, poprawa jakości towarów, wzrost inwestycji – to tylko część zmian, jakie zanotowały małe i średnie przedsiębiorstwa w rok po wejściu do Unii Europejskiej. I choć zmiany nie są duże, to ich kierunek nie budzi obaw. Tak wynika z badania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, która zestawiła oczekiwania przedsiębiorców sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej z ich obserwacjami w rok po akcesji.

Wygrają te firmy, które są bliżej klienta

PREMIUM

Duże firmy z dojrzałych branż tworzą znacznie mniej innowacji niż małe firmy z sektorów nowych technologii. Dzieje się tak, mimo że oba typy firm stymulują innowacyjność tymi samymi środkami. Problem w tym, że tworząc nowe pomysły i rozwiązania, duże przedsiębiorstwa zdają się bardziej na swoje wewnętrzne zasoby – ich doświadczenie i kompetencje – niż na głos klienta.

Bądźcie gotowi

PREMIUM

Menedżerowie ds. strategii mogą łatwo ugrzęznąć w ogromnej ilości dostępnych im informacji i nie dostrzec zbliżających się szans lub zagrożeń. Sztuka polega na oddzielaniu ziarna od plew, i właśnie do tego przydaje się odpowiednio skonstruowany system wczesnego ostrzegania. Proces jego budowy obejmuje trzy zasadnicze kroki: przewidywanie konkretnych zdarzeń, wyznaczanie „wartowników” oraz przyspieszanie procesu podejmowania decyzji.

Artykuł

W trybach ciągłych zmian, czyli wyzwania dla menedżerów branży telekomunikacyjnej

PREMIUM

Jeszcze nie tak dawno operator telekomunikacyjny przygotowywał strategię na 15 – 20 lat naprzód. Dziś planuje się w horyzoncie 18 – 24 miesięcy. Ta konstatacja menedżera jednego z dużych telekomów uświadamia nam, jak ogromne wyzwania stawia przed zarządami spółek telekomunikacyjnych błyskawiczny rozwój technologii i związane z nim zmiany na rynku.

Trzy obszary, w których możesz wykorzystać postęp w telekomunikacji

PREMIUM

Powiedzmy sobie szczerze: udział kosztów usług telekomunikacyjnych w budżetach przedsiębiorstw jest dziś tak niewielki, że wręcz obowiązkiem firm jest korzystanie pełnymi garściami z możliwości oferowanych przez rozwój łączności. Najważniejsze z nich to: poprawa procesów, wzrost efektywności kosztowej i nowe możliwości biznesowe. Koszty utraconych korzyści, wynikające z przeoczenia szans, są dziś wielokrotnie wyższe od kosztów samych usług.

Sekret skutecznej perswazji

PREMIUM

Organizujesz spotkanie, by przekonać swojego szefa i współpracowników, że przedsiębiorstwo powinno wykonać jakiś znaczący ruch. Argumentujesz z pasją i żelazną logiką, a przytaczane przez ciebie dane są niepodważalne. Jednak po dwóch tygodniach dowiadujesz się, że twoja doskonała propozycja nie będzie realizowana. Dlaczego?

Efektywność łańcucha dostaw: kluczem może być zgodność celów i bodźców jego uczestników

PREMIUM

Firmy z reguły nie przejmują się zachowaniami partnerów ze wspólnych łańcuchów dostaw. Oczekują, że łańcuchy dostaw będą pracować wydajnie bez pomocy z zewnątrz, sterowane „niewidzialną ręką” rynku, na którą powoływał się Adam Smith. Po zbadaniu ponad 50 łańcuchów dostaw autorzy artykułu doszli jednak do wniosku, że jest to złudzenie – firmy mają na uwadze wyłącznie własne korzyści i nie dbają o interesy pozostałych członków sieci dostawców. W rezultacie łańcuchy dostaw działają słabo.

Zarządzanie regulacjami: klucz do sukcesu w regulowanych branżach

PREMIUM

Ceny oferowanych produktów i usług, realizowane marże oraz decyzje w kwestii ponoszonych inwestycji należą do podstawowych narzędzi zarządzania. Istnieją jednak przedsiębiorstwa, które nie mają pełnej samodzielności w tych obszarach, gdyż to urząd regulacyjny, a nie zarząd, ustala dla nich maksymalne pułapy cen, wymagany stopień redukcji kosztów oraz skalę i tempo inwestowania.

Komentarz

Cena – niedoceniany element strategii marketingowej

PREMIUM

Stałym elementem marketingu każdego produktu jest cena, dlatego strategia cenowa powinna być integralną częścią strategii marketingowej. A to oznacza, że polityka cenowa w firmach nie może zmierzać jedynie do maksymalizowania przychodów ze sprzedaży, musi też budować zaufanie do produktów.

Cenny potencjał firmy

PREMIUM

Usprawnienie procesu zarządzania cenami (pricing) jest dla polskich firm trudnym wyzwaniem, ale jest też szansą na potencjalny wzrost zysków. Muszą jednak przygotować się do tego zadania w sposób systemowy – jak do zarządzania ważnym procesem w firmie.

Mój rynek ulega nasyceniu... - komentarz 3

PREMIUM

Szefowie Rentana powinni zainteresować się nie tylko rynkiem rosyjskim. Być może lepsze warunki do zwiększenia sprzedaży i obniżenia kosztów produkcji znajdą w Chinach.

Mój rynek ulega nasyceniu... - komentarz 2

PREMIUM

Rosja jest dla inwestorów wyjątkowo trudnym,ale również bardzo atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem.Wiele firm jest zainteresowanych uruchomieniem tam produkcji,aby obnizyć swoje koszty.Rozwiązaniem może być kupienie i zmodernizowanie starego zakładu.

Mój rynek ulega nasyceniu... - komentarz 1

PREMIUM

Rentan – podobnie jak inne przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać dynamiczny rozwój – powinien mieć opracowaną strategię swojej obecności na rynkach zagranicznych. Wówczas podjęcie decyzji o formie ekspansji byłoby łatwiejsze.

Jak zmniejszyć zapasy – jeden cel, różne rozwiązania

PREMIUM

Polskie firmy coraz częściej uświadamiają sobie, że wypróbowanym sposobem na ograniczenie kosztów działalności jest dobre zarządzanie zapasami. Nie stosują jednak jakiegoś jednego uniwersalnego modelu. Szukają dla siebie takich rozwiązań, które – przy właściwej organizacji łańcucha dostaw – dają im jak największą szansę na zmniejszenie zapasów w magazynach.

Najlepsze praktyki

Czy właściwie ustalasz ceny?

PREMIUM

Ustalanie ceny to największa bolączka menedżerów do spraw marketingu. Z jednej strony czują oni ogromną presję, bo od ceny zależy osiągnięcie dobrych wyników. Z drugiej – lęk, bo nie mają pewności, czy podejmują słuszne decyzje. Ich sytuację pogarsza jeszcze poczucie braku kontroli nad ceną, na którą przecież fundamentalny wpływ ma rynek. W dodatku polityka cenowa często uznawana jest za obszar, w którym trudno wyznaczyć cele i zmierzyć wyniki. Jeśli zapytamy menedżerów o zdefiniowanie celu dla działu produkcyjnego firmy, to bez zastanowienia wymienią albo wielkość produkcji, albo jej koszt. Zapytani o miernik produktywności wymienią czas trwania cyklu produkcyjnego. Ale w procesie ustalania cen trudno jednoznacznie zdefiniować cel. Obiecującym celem może być wysoki wskaźnik sprzedaży jednostki towaru oraz wzrost udziałów w rynku, ale parametry te mogą również oznaczać, że cena jest zbyt niska. Tymczasem zysku, którego nie zrealizowano z uwagi na zbyt niskie ceny, nie umieszcza się na niczyjej karcie wyników.

Metody

Wpływ zapasów na koszty

PREMIUM

W latach 90. Hewlett‑Packard miał problemy z rentownością sprzedaży komputerów osobistych mimo zdobycia dużego udziału w tym rynku. W 1997 roku zyski z produkcji komputerów osobistych były minimalne, a niektóre linie produktów pozostawały pod kreską od czterech lat.

Klasyka HBR

Co właściwie robią przywódcy?

PREMIUM

Ten artykuł, opublikowany po raz pierwszy w 1990 roku, stanowi głębsze i szersze omówienie zagadnień poruszonych w 1977 roku przez Abrahama Zaleznika, profesora Harvard Business School, w artykule pod zwodniczo niewinnym tytułem: „Menedżerowie i liderzy: czy coś ich różni?”. Publikacja spotkała się z szerokim oddźwiękiem w szkołach biznesu. Autor przekonywał w niej, że teoretycy zarządzania, posługujący się schematami organizacyjnymi i analizami ergonomicznymi, nie widzą pełnego obrazu przywództwa, a mianowicie zagadnień związanych z inspiracją, wizją oraz szerokim spektrum ludzkich pragnień i instynktów. Od tamtej pory badania nad ideą i istotą przywództwa przybrały zupełnie inny wymiar.

Studium przypadku

Mój rynek ulega nasyceniu. Co robić?

PREMIUM

Coraz więcej polskich firm ma w strategiach swojego rozwoju plany zagranicznej ekspansji. To naturalna droga do rozszerzania działalności w sytuacji, gdy lokalny rynek staje się coraz mniej chłonny.

Raport

Nie przeocz szans, które stwarza rewolucja w telekomunikacji

PREMIUM

Rewolucja teleinformatyczna jeszcze się nie skończyła! Powszechny szerokopasmowy dostęp do Internetu i telefonia komórkowa pozwalająca na swobodny przekaz multimedialny to nadal przyszłość polskiego rynku. Jej nadejście stwarza firmom z niemal wszystkich branż ogromne możliwości udoskonalania już istniejących biznesów, daje też możliwość kreowania nowych. Dla menedżerów firm telekomunikacyjnych zmiany w branży są wyzwaniem już dziś.