Magazyn

Nowy raj w zasięgu ręki
Najnowsze wydanie

Nr 31, wrzesień 2005

Nowy raj w zasięgu ręki

Lista artykułów

Nr 31, wrzesień 2005

Trendy

Czas na uwodzicieli

PREMIUM

W sytuacji, gdy produkty i marki stają się coraz bardziej do siebie podobne, o zakupie decydują umiejętności sprzedawcy. To właśnie w miejscu sprzedaży klienci podejmują przecież 70% swoich decyzji zakupowych. Niestety, polscy sprzedawcy i ich przełożeni zapominają, że dziś nie chodzi już tylko o to, by jak najlepiej obsłużyć klientów, którzy przybyli do miejsca sprzedaży, ale o to, by ich zjednać, zachwycić, a nawet uwieść.

Procedury i kontrola wsparte anonimową informacją

PREMIUM

Nadużycia gospodarcze stają się poważnym problemem dla wielu działających w Polsce przedsiębiorstw. Bywa, że trwają one wiele lat i narażają firmy na poważne straty. Można im jednak zaradzić.

Przechwytywanie zbędnych drobnych od klientów

PREMIUM

Jak przekonują Terri C. Albert z laboratorium GE i profesor marketingu Russell S. Winer, oprogramowanie, które „zna się” na psychologii, pomaga restauracjom szybkiej obsługi zwiększyć sprzedaż metodą wyciągania zbędnych drobnych od klientów.

Wprowadź klientów w „tryb życzeniowy”

PREMIUM

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czego naprawdę chcą twoi klienci, nie pytaj, w jaki sposób ulepszyliby twoje wyroby czy usługi. Zapytaj, czego by sobie życzyli, gdyby mogli otrzymać wszystko, co im się zamarzy.

Komentarz

Nowe rodzaje pozycjonowania: w Polsce w pierwszym rzędzie dla nowych wyrobów

PREMIUM

Na polskim rynku wiele kategorii produktów jest nadal w fazie ciągłego wzrostu. To sprawia, że nowoczesne strategie rynkowego pozycjonowania wykorzystywane są przez firmy nie dla wzmacniania dojrzałych marek, ale jako narzędzia wprowadzania na rynek nowych wyrobów.

Czy ten zespół powinien... - komentarz 3

PREMIUM

Nigdy nie jest za późno, aby uratować zespół kreatywnych i wartościowych pracowników.Trzeba ich jednak na nowo zmotywować do pracy i zapewnić im możliwości dalszego rozwoju wewnątrz firmy.

Czy ten zespół powinien... - komentarz 2

PREMIUM

Firma Fixtet po rynkowym sukcesie nowego produktu wchodzi w fazę stabilnego rozwoju.Musi jednak usprawnić swój system produkcji i swoją logistykę.To nowe wyzwanie dla jej szefa Tomasza Orłowskiego, który powinien zdać sobie sprawę z konieczności zmian,
w tym także personalnych.

Czy ten zespół powinien... - komentarz 1

PREMIUM

Tomasz Orłowski poprawił wprawdzie pozycję Fixtetu na rynku, ale nie zagwarantował jej trwałego wzrostu. Dlatego teraz musi skoncentrować się na stworzeniu dalszej wizji rozwoju firmy oraz na lepszym zarządzaniu. Przede wszystkim jednak – na motywowaniu wszystkich pracowników, a nie tylko trzyosobowego zespołu gwiazd Fixtetu.

Dla wspólnych korzyści

PREMIUM

Firma Xerox zmieniła swój model biznesowy i wyspecjalizowała się także w dodatkowych usługach dla swoich klientów, związanych z zarządzaniem dokumentami.

Małe kroki do dużych zmian

PREMIUM

Nowy światowy trend – przenoszenie na zewnątrz przedsiębiorstwa różnych obszarów jego działalności – staje się coraz częstszą praktyką także wśród polskich firm. Na razie jednak decydują się one na przenoszenie tylko tych nielicznych działów, które mają bezdyskusyjnie
charakter pomocniczy.

Rozmowa

Wewnętrzne życie dzieci menedżerów

PREMIUM

W ostatnich 20 latach biznes stał się w społeczeństwie amerykańskim dominującym sposobem na życie, przejmując pod wieloma względami rolę, którą niegdyś pełniła religia. Biznes przeniknął wszystkie sfery naszego życia. Zawładnął nawet sercami i umysłami naszych dzieci. Jest to więc wielka siła, ale siła godząca w harmonię życia wielu ludzi. Dzika konkurencyjność dzisiejszego biznesu zmusza bowiem menedżerów do pracy po kilkanaście godzin dziennie, kradnąc czas, jaki mogliby poświęcić swoim dzieciom. I chociaż w pismach dla menedżerów rzadko pojawiają się artykuły o wpływie biznesu na dzieci, w szerokim społeczeństwie trwa na ten temat ożywiona dyskusja, a wielu rodziców obawia się, że płacą one zbyt wysoką cenę za ich sukcesy.

Artykuł

Nowe podejście do architektury IT oraz rozwiązań systemowych: warunek konieczny zwiększenia lastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy

PREMIUM

Ani zmiana modelu zarządzania IT, ani rewolucja w dziale informatycznym nie wystarczą, by zaprząc technologię do zwiększania zdolności adaptacyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstwa. Konieczne jest także nowe podejście do architektury IT i wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań systemowych. Odpowiedzią informatyki na wyzwania nowoczesnego biznesu jest koncepcja SOA, czyli architektury zorientowanej na usługi (Service‑Oriented Architecture).

Klucz do sukcesu w IT: zarządzanie ludźmi i organizacją

PREMIUM

Ludzie, idee, sprzęt – zdaniem Borysa Stokalskiego, prezesa wyspecjalizowanej w doradztwie technologicznym firmy konsultingowej Infovide, tylko zachowując taką kolejność, można zaprząc technologię do podnoszenia konkurencyjności firmy. Jak z tego wynika, kluczem do sukcesu nie jest najlepszy nawet system IT, tylko ludzie odpowiadający za architekturę informatyczną firmy.

Biznes stawia IT przed nowym wyzwaniem

PREMIUM

Dlaczego nowoczesny bank potrzebuje roku, by wprowadzić na rynek prosty produkt?Dlatego że tyle czasu zajmuje uruchomienie obsługującego go systemu IT, a zwłaszcza zintegrowanie go z już istniejącymi aplikacjami. Oto przykład problemów, które można spotkać w najróżniejszych branżach. Dziś systemy IT, wdrażane kiedyś pod hasłem wprowadzania innowacji, stały się wwielu firmach gorsetem ograniczającym ich zdolność do reagowania na zmiany rynkowe. Biznes stawia więc przed IT nowe wyzwanie: zapewnienia firmie elastyczności i innowacyjności.

Strategiczne pozyskiwanie źródeł dostaw: jak marginalna funkcja przedsiębiorstwa

PREMIUM

Dziś, gdy globalizacja gospodarki zmienia zasady walki konkurencyjnej, pozyskiwanie źródeł dostaw albo prościej – zaopatrzenie przestaje być marginalną funkcją przedsiębiorstwa, a staje się jedną z podstawowych. Zawsze istotna z punktu widzenia kosztów funkcja ta staje się obecnie także szansą strategiczną. Niestety, tylko nieliczne przedsiębiorstwa są do tego przygotowane.

Uwolnij się od stereotypów dotyczących cyklu życia produktów

PREMIUM

Większość firm opiera swoje strategie marketingowe na koncepcji cyklu życia produktu, zgodnie z którą wszystkie produkty muszą przejść cztery kolejne fazy: wejścia na rynek, wzrostu, dojrzałości i schyłku. Wykładowca marketingu na Harvard Business School, profesor Youngme Moon, kwestionuje ten pogląd. Jego zdaniem, firmy, które potrafią pozycjonować swoje produkty w niekonwencjonalny sposób, mogą zmienić ich stereotypowy obraz wśród klientów. W ten sposób mogą również odmłodzić produkty tkwiące w fazie dojrzałości lub przenieść od razu do fazy wzrostu produkty, które dopiero co weszły na rynek.

Uwaga na podwładnych!

PREMIUM

Także przywódcy są zagrożeni. To znaczy, mogą zostać sprowadzeni na manowce, tak jak ich podwładni – i to właśnie przez podwładnych. Dzieje się to na różne sposoby.

Minimalistyczna oferta – nadchodzi rewolucja

PREMIUM

Choć jej początki sięgają roku 1908, dopiero dziś koncepcja minimalistycznej oferty, opartej o prostotę i niskie ceny, podbija rynki na całym świecie. Dopiero od niedawna mamy bowiem do czynienia ze splotem czterech czynników: rozdwojeniem popytu na segmenty luksusowy i budżetowy, rozwojem zaawansowanych technologii internetowych, deregulacją historycznie chronionych branż oraz efektem naśladownictwa. Czynniki te razem tworzą podatny grunt dla rewolucji w strukturze wielu nieefektywnych branż, szczególnie w krajach rozwijających się. Tworzą też dla minimalistycznych graczy okazję do osiągania ponadprzeciętnych zysków.

Metody

Negocjowanie z klientem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić

PREMIUM

Każdego dnia zdarzają się transakcje, które nie dochodzą do skutku. Zwłaszcza te firmy, które są zależne od długotrwałych relacji z klientami, muszą unikać sytuacji typu wygrana‑przegrana, gdyż wycofanie się z niekorzystnej umowy może spowodować, że nie dojdzie też do skutku wiele dalszych transakcji w przyszłości. Niektórzy nabywcy stosują twardą taktykę nawet wtedy, gdy handlowiec w mistrzowski sposób namawia ich do zakupów. Jak więc można ochronić własne interesy, sfinalizować sprzedaż i utrzymać dobre stosunki, kiedy klient usiłuje obedrzeć nas ze skóry?

Klasyka HBR

Bliżej klienta – warunek osiągnięcia zysków w przemyśle

PREMIUM

Lata 90. były doskonałym okresem do robienia interesów dla wszystkich, tylko nie dla producentów. Pomimo wieloletniej ekspansji rynkowej i nieustannych starań udoskonalenia wydajności i jakości większość dużych firm produkcyjnych napotykała w minionej dekadzie poważne trudności.

Studium przypadku

Czy ten zespół powinien dalej sterować rozwojem firmy?

PREMIUM

Co robić, gdy wyjątkowo efektywny zespół po osiągnięciu sukcesu i wprowadzeniu na rynek nowej linii produktów stracił zapał do działania.

Raport

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie

PREMIUM

Umiejętność wprowadzania innowacji i szybka adaptacja do zmian decydować będą w najbliższych latach o konkurencyjności firm i ich przyszłych sukcesach. Niestety, systemy IT w praktyce często stają się gorsetem usztywniającym procesy organizacyjne i ograniczającym elastyczność i innowacyjność przedsiębiorstw.Tak nie musi być! Najnowsze rozwiązania oferowane przez dostawców IT pozwalają nie tylko uniknąć takiej sytuacji, ale wręcz czynią z IT narzędzie wspierania elastyczności i innowacyjności.