Magazyn

Nowe spojrzenie na efektywność
Najnowsze wydanie

Nr 193, marzec 2019

Nowe spojrzenie na efektywność

Adam Smith w swoim epokowym dziele „ Bogactwo narodów” dowodził, że dzięki mądremu podziałowi pracy przedsiębiorstwa mogą stać się o wiele bardziej produktywne niż wtedy, gdy każdy pracownik będzie osobiście odpowiadał za wytworzenie gotowego produktu. Mimo że od tego czasu upłynęło kilka stuleci, efektywność – czy to przedstawiana jako koncepcja biznesowej zwinności, czy filozofia szczupłego zarządzania – w dalszym ciągu uznawana jest za jeden z najistotniejszych czynników skutecznego prowadzenia biznesu.
Przesadny nacisk na efektywność powoduje jednak szereg negatywnych konsekwencji. Aby im przeciwdziałać, należy skupić się na innym źródle przewagi konkrecyjnej – odporności, czyli zdolności do wychodzenia z trudności po doznanych zawirowaniach. Jakie więc należałoby podjąć działania, aby stać organizacją odporną? To jedno z wielu pytań, na które znajdą Państwo odpowiedź w marcowym wydaniu „Harvard Business Review Polska”.

Ponadto w numerze:
• Jak efektywnie sprzedawać innowacje?
• Dlaczego warto postawić na różnorodność, poszukując pracowników?
• Na czym polega koncepcja korporacyjnej sprawności?
• Czy myślenie projektowe może okazać się przydatną taktyką w kreowaniu dobrych miejsc pracy?
• Jak prowadzić spotkania, które wyzwalają energię i motywację do działania?

Lista artykułów

Nr 193, marzec 2019

Magazyn do słuchania

PREMIUM

Zachęcamy do wygodnego odsłuchania wersji audio wybranych artykułów z numeru 193.

Trendy

Wewnętrzna przedsiębiorczość napędza innowacje

Jedną z metod wyzwalania firmowej innowacyjności, która w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu, jest wewnętrzna przedsiębiorczość. Na jej drodze wciąż stoją jednak liczne mity i fałszywe przekonania.

Jak umożliwić nowym prezesom wejście w rolę lidera zmian

Gdy prezesi ustępują ze stanowiska, uważa się, że najlepszym ruchem, jaki mogą wykonać, jest szybka rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej, aby umożliwić następcy wdrożenie zmian.

Nowe sposoby na cyberprzestępców

PREMIUM

Nowe technologie przynoszą wiele korzyści, a wraz z ich rozwojem rośnie liczba zagrożeń. Przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość czyhających na nich niebezpieczeństw.

Czym tak naprawdę zajmują się analitycy danych

PREMIUM

Współczesna analityka danych wyrosła z branży technologiczno-internetowej. Jednak wygląda na to, że dziedzina ta zmieni wszystkie sektory gospodarki.

Zapracowani szefowie bywają niesprawiedliwi

Pracownicy, którzy czują się traktowani sprawiedliwie, lepiej pracują, okazują większą pomoc kolegom i są w stanie zrobić więcej dla swoich organizacji.

Na co są narażone osoby podróżujące służbowo

Chociaż wiele korporacyjnych programów zdrowotnych w części dotyczącej podróży służbowych zapewnia pracownikom szczepienia, to nieliczne biorą pod uwagę częstsze zagrożenie.

Eduardo Martinez: Każda firma może odegrać w akcji pomocowej jakąś rolę.

PREMIUM

Jedną z najpilniejszych potrzeb po klęsce żywiołowej jest zaopatrzenie poszkodowanych osób w żywność, wodę, lekarstwa i inne artykuły, czyli obsługa logistyczna.

Jak to zrobiłem

Jak wykreować globalną markę

PREMIUM

O tym, jak indyjskie piwo stało się marką rozpoznawaną na całym świecie, opowiada Karan Bilimoria, przewodniczący rady nadzorczej firmy Cobra Beer.

Temat numeru

Wysoka cena efektywności

PREMIUM

Eliminacja marnotrawstwa jest w naukach o zarządzaniu niemal dogmatem. Tymczasem nadmierny nacisk na ten aspekt działalności powoduje wiele problemów.

Sukces rodzi nierówności

PREMIUM

Ożywienie, jakie nastąpiło po wielkim kryzysie z lat trzydziestych XX wieku, charakteryzowało się pewnym stopniem społecznej solidarności i zmniejszeniem luki pomiędzy ludźmi zamożnymi a ubogimi. 

Koszty złożoności trudno dostrzec

PREMIUM

Jim Hackett, prezes Ford Motor Company, opowiada o różnicach pomiędzy efektywnością i sprawnością; o tym, jak przekazuje skomplikowane idee pracownikom i w jaki sposób zjednuje sobie inwestorów.

Granice efektywności przedsiębiorstw a akceptacja społeczna

PREMIUM

Dążenie przedsiębiorstw do coraz większej efektywności może zrodzić negatywne skutki społeczne.

Punkt widzenia

Miasto dla ambitnych

Potencjał Torunia tkwi w sprzyjającym biznesowym otoczeniu, inwestycjach infrastrukturalnych, rozwijających się inkubatorach przedsiębiorczości oraz, co najważniejsze, w ludziach.

Koncepcje

Dlaczego myślenie projektowe zdaje egzamin

PREMIUM

Poznaj proces, który przeciwdziała skłonnościom i zachowaniom tłumiącym innowacyjność

Jak być dobrym przewodniczącym rady nadzorczej

PREMIUM

Rola szefa rady jest odmienna od roli prezesa. Wymaga specyficznych umiejętności, wiąże się z określonymi praktykami.

Wymierne korzyści z różnorodności

PREMIUM

Wiemy, że różnorodne zespoły podejmują trafniejsze decyzje. Nowe badanie pokazuje, że dokonują także lepszych inwestycji.

Zarządzanie sobą

Szanuj czas pracowników

PREMIUM

Wielu przywódców prowadzi nieproduktywne zebrania, co może skutkować osłabieniem ich władzy i wpływu. Dowiedz się, jak wzbudzić w uczestnikach motywację i energię.

Raport

Pracownicze Plany Kapitałowe Szansą na lepszą emeryturę

Od 1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające co najmniej 250 osób mają obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Outsourcing wdrożenia PPK

Uruchomienie PPK w organizacji można scedować na zewnętrzną firmę. Takie rozwiązanie ma sporo zalet oszczędza zasoby kadrowe i czas. 

Gotowi na PPK od siedmiu lat

Holandia zajmuje czołowe miejsca w rankingu światowych systemów emerytalnych, dlatego korzystamy z doświadczeń kraju, z którego wywodzi się firma NN Investment Partners. Co zatem możemy zaoferować uczestnikom programu PPK?

Komu powierzyć pieniądze

Termin uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych zbliża się wielkimi krokami. Pracodawcom mają coraz mniej czasu na wybór instytucji, która poprowadzi PPK oraz będzie zarządzała zgromadzonymi na nich środkami.

PPK z polisą ubezpieczeniową

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem długoterminowego oszczędzania pomyślanym jako wsparcie emerytalne. 

Raport

Odkrywanie potencjału pracownika

Sytuacja pracownika na rynku dawno nie była tak bardzo uprzywilejowana. Firmom ogromnie zależy na utrzymaniu niskiej rotacji kadr.

Działania na rzecz samopoczucia pracowników

Polacy są nadal najbardziej zestresowanym narodem w Europie. Dlatego tak ważne są działania pracodawców promujące zdrowy i aktywny styl życia pracowników.

Sposób odżywiania pracowników wpływa na efektywność firm

Codzienna troska o zdrowie wiąże się z licznymi trudnościami. Coraz powszechniejsze stają się choroby spowodowane złym odżywianiem --- to wyzwanie, któremu biznes będzie musiał wkrótce stawić czoła.

Ciągły proces

Utrzymanie spójnego, jednolitego organizmu jako angażującego miejsca pracy, opartego na wspólnej wizji, strategii i podzielanych wartościach, jest jednym z kluczowych warunków sukcesu biznesowego.

Zaangażowanie oparte na wartościach

Żyjemy w dobie rynku pracownika i związanego z nim niedoboru kandydatów. W związku z czym pojawiają się oczekiwania dotyczące zmiany poziomów wynagrodzeń i szerokiej gamy benefitów.

Czy znasz puls swojej organizacji

Czy zaangażowanie pracowników jest ważne? Czy należy je badać? Poznaj narzędzie pomiaru zaangażowania pracowników, które dostarczy wskazówek, jak poprawić codzienne funkcjonowanie firmy.

Raport

Procesy czekają na digitalizację

Cyfrowa transformacja procesów w polskich przedsiębiorstwach zdecydowanie przyspiesza. Aby osiągać lepsze wyniki w sprzedaży lub wyższą rentowność niż konkurencja, nie wystarczy prosta informatyzacja.

Zoptymalizowana praca działów sprzedaży

Handlowcy większość ośmiogodzinnego dnia pracy powinni przeznaczać na rozmowy z klientami, spotkania, nawiązywanie kontaktów, wpisywanie notatek do systemu. W rzeczywistości jest odwrotnie.

System informatyczny dla serwisantów

Jak osiągnąć zysk? Gdzie szukać oszczędności? Jak zmierzyć efektywność? --- w znalezieniu odpowiedzi na te pytania mogą pomóc rozwiązania informatyczne.

Uniwersalne rozwiązanie w praktyce firm

Cyfrowa transformacja biznesu dotyka wszystkich procesów, dlatego firmy potrzebują nowoczesnych narzędzi IT, które wprowadzą je w rzeczywistość 4.0.

Studium przypadku

Czy wydajność jest najważniejsza

PREMIUM

Prezes zakładu wytwórczego Krzewiński chce postawić na zwiększenie efektywności linii produkcyjnych. Boi się jednak, że wprowadzając nowe rozwiązania straci najbardziej doświadczonych pracowników.

Jan Nawrocki: Opracowywaniem strategii i planu operacyjnego nie może zajmować się wyłącznie prezes.

Kwestią niezwykle ważną, która od razu rzuca się w oczy, jest możliwość znalezienia synergii pomiędzy firmami prezesa Krzewińskiego i Marcina Zaborowskiego.

Maciej Iwaniuk: Ważnym elementem wdrożeń Przemysłu 4.0 jest połączenie zmian w kilku obszarach.

Spostrzeżenia prezesa Krzewińskiego są bardzo trafne. Zagadnienie Przemysłu 4.0, czy też czwartej rewolucji przemysłowej, jest o wiele szersze niż tylko aspekt technologiczny.

Refleksje

Michał Żebrowski: Nie uznaję bylejakości

Jest jednym z najbardziej znanych polskich aktorów. Od 2010 roku jest dyrektorem Teatru 6. piętro, jednej z czołowych prywatnych scen w stolicy.