Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-113/114-lipiec-sierpień-2012-Nowa normalność

Nr 113-114, lipiec - sierpień 2012

Nowa normalność

Kup prenumeratę

W tym numerze

Trendy

Nowa normalność w świecie biznesu
Firmy w nowym otoczeniu

Punkt widzenia

Zbiorowa mądrość pracowników
Doceniaj innowacje niezależnie od tego, skąd pochodzą

Temat numeru

Kapitalizm na świecie jest w niebezpieczeństwie. Co robisz, by je zażegnać?
Era hiperspecjalizacji
Zarządzanie hiperwzrostem
Jak projektować przełomowe produkty
Sześć mądrych sposobów, by skłonić ludzi do rozwiązywania problemów bez twojego udziału
Gdy jeden model biznesowy nie wystarcza
Wspaniały, powtarzalny model biznesowy
Urok złożoności
Jak żyć ze złożonością?
Jak osiągać stały wzrost

Jak osiągać stały wzrost

| Rita Gunther McGrath

Stabilny, przewidywalny rozwój jest czymś, do czego dąży każda firma, i tym, co inwestorzy cenią ponad wszystko. McGrath postanowiła odkryć, jak wiele firm rzeczywiście ten cel realizuje. By spełnić jej wstępne kryteria, firma musiała dysponować kapitalizacją rynkową na poziomie przynajmniej 1 mld dolarów oraz odnotowywać wzrost rzędu 5% co roku przez okres pięciu lat. Zaledwie 8% firm z próby 4793 korporacji zakwalifikowało się do tej grupy. Gdy ów pięcioletni okres wydłużono dwukrotnie, zakwalifikowało się zaledwie 10 firm – a z nich tylko pięć firm odnotowało co rok wzrost zarówno przychodów, jak i zysku. Sukcesu owych outsiderów wzrostu nie da się wyjaśnić branżą, wiekiem firmy, strukturą własności, lokalizacją globalną ani gospodarką.

»
Era kapitalizmu zdominowanego przez klientów

Jak to zrobiłem

Prezes GE radzi, jak przywrócić impet przemysłowi

Refleksje

Studium przypadku

Konflikt kluczowych pracowników

Komentarz

Olgierd Annusewicz: Narzędzia używane przez negocjatorów i mediatorów
Konflikt kluczowych pracowników - komentarz 2
Konflikt kluczowych pracowników - komentarz 3
Rzeczywistość kształtowana przez pacjentów
Świadomie kształtujmy nową normalność
Nieprzewidywalność zdarzeń i zmierzch planowania
Większa niepewność i trudniejszy dostęp do kapitału
Godzenie sprzecznych oczekiwań klientów
Sztuka wygrywania dzięki zmianom
Wymóg efektywności i presja regulacyjna
Wyłanianie się nowych reguł i norm
Konieczność dywersyfikacji i wzrost roli pracowników