Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-27-maj-2005-Nie komplikuj!

Nr 27, maj 2005

Nie komplikuj!

Kup prenumeratę

W tym numerze

Trendy

I prezes musi czasem być księgowym
Sortowanie danych odpowiednio do potrzeb

Artykuł

Wybór dostawcy energii: czy da się osiągnąć korzyść bez wysokich kosztów wstępnych
Firma energetyczna na wolnym rynku: jak sprostać konkurencji i zdobyć środki na inwestycje
Chroniczne kłopoty z czasem

Chroniczne kłopoty z czasem

Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał pracownikami mającymi kłopoty z czasem – czy to z ludźmi, którzy notorycznie się ze wszystkim spóźniają, czy z ludźmi, którzy obsesyjnie starają się wykonać każde zadanie na tydzień przed terminem – wie, jak źle wpływają oni na samopoczucie załogi i działalność operacyjną firmy. Jednak lekcje z zarządzania na ogół nie przynoszą takim ludziom żadnego pożytku. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwa nieumiejętność wykorzystywania czasu jest wynikiem konfliktu psychicznego, którego nie uleczą warsztaty szkoleniowe czy perswazje menedżerów. Konflikt, jaki zachodzi w umyśle osoby niewłaściwie wykorzystującej swój czas, nie jest walką z czasem, lecz z kruchym poczuciem własnej wartości i nieuświadomionym lękiem przed krytyką i otrzymaniem etykietki „nie dość dobry”.

»
Witajcie w nowym świecie merchandisingu
Wrogowie zaufania
Nowa płaszczyzna konkurowania: wydajna konsumpcja
Rada nadzorcza nie musi być gorsetem zarządu!

Komentarz

Rozmowa

Czy sukces jest grzechem?

Klasyka HBR

Inteligentne zarządzanie ceną: niedoceniany klucz do większych zysków

Inteligentne zarządzanie ceną: niedoceniany klucz do większych zysków

| Michael V. Marn, Robert L. Roisiello

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia maksymalnych zysków jest ustalenie właściwych cen na produkty firmy. Właściwa cena podnosi zyski znacznie szybciej niż zwiększenie wielkości sprzedaży. Z kolei niewłaściwa cena może te zyski równie szybko zredukować. Mimo to wielu skądinąd trzeźwo myślących menedżerów unika inicjatyw służących optymalizacji cen z obawy, że takie działania zrażą lub odstraszą klientów. O wiele gorsze skutki przynosi jednak brak zarządzania polityką cenową. Ustalenie właściwej ceny należy do najbardziej podstawowych i najważniejszych zadań kadry kierowniczej. Decyduje o tym, ile pieniędzy zostanie w kasie firmy i z tego względu powinno być jednym z nadrzędnych obowiązków każdego menedżera.

»

Studium przypadku

Nie kradnij moich najlepszych pracowników!

Raport