Magazyn

Nie graj w ciemno
Najnowsze wydanie

Nr 51, maj 2007

Nie graj w ciemno

Lista artykułów

Nr 51, maj 2007

Trendy

Nowa generacja opakowań w walce o konsumenta

PREMIUM

Jakich sposobów szukają firmy z branży FMCG, aby zwiększyć wizualną atrakcyjność swoich wyrobów i tym samym skusić klienta do ich kupienia?

Rady nadzorcze pod ostrzałem zarządów

PREMIUM

Zarówno prezesi największych spółek giełdowych, jak i szefowie spółek średniej wielkości zgadzają się, że w radach powinno być więcej członków niezależnych, a jednym z głównych kryteriów doboru do pracy w radzie musi być doświadczenie w zarządzaniu spółką.

Sposoby high-tech, żeby nabywca ciągle uzupełniał swoje zapasy

PREMIUM

Producenci dóbr szybko zbywalnych powinni skoncentrować się na tym, by półki w domach nabywców – a nie tylko półki w sklepach – były zawsze pełne.

Przekleństwo wiedzy

PREMIUM

Niejasno sformułowana strategia firmy nie jest w stanie zjednoczyć pracowników wokół celów organizacji – może to zrobić natomiast konkretny język i opowiadanie historyjek.

Zaplecze biurowe (back office) jako akcelerator oszczędności

PREMIUM

Wyniki nowych badań pozwalają ocenić, jaki wzrost efektów pracy mogą firmie przynieść sprofilowane cięcia w kosztach zaplecza administracyjnego i kroki mające na celu poprawę wydajności.

Artykuł

Jak wykorzystanie business intelligence może zmienić firmę?

PREMIUM

Rozwiązania business intelligence już dziś przyczyniają się do zmiany sposobu działania firm. Decyzje biznesowe są podejmowane na podstawie większej liczby danych, a procesy stają się wydajniejsze dzięki lepszej analizie wskaźników i automatyzacji rutynowych czynności. Prawdziwa rewolucja nadejdzie jednak dopiero wtedy, gdy systemy business intelligence „nauczą się” przewidywać przyszłość rynku i biznesu.

Pułapki czyhające na wdrażających narzędzia analityczne

PREMIUM

Wielu menedżerów oczekuje, że wdrożenie systemów business intelligence będzie proste i szybko przyniesie wymierne rezultaty. Tymczasem w praktyce często okazuje się, że budowa rozwiązań BI jest projektem złożonym, obejmującym praktycznie całą organizację. Jak uniknąć siedmiu najbardziej rozpowszechnionych pułapek, na które narażone są firmy wdrażające systemy business intelligence?

Wyławianie pereł z morza danych

PREMIUM

Nigdy w dotychczasowej historii firmy nie mogły z taką łatwością zbierać i gromadzić informacji jak dziś – w epoce systemów wspierających zarządzanie i elektronicznych hurtowni danych. Przewagę uzyskują ci, którzy dzięki wykorzystaniu najnowszych narzędzi analitycznych i na podstawie uzyskanych dzięki nim danych podejmują trafniejsze decyzje, zarządzają bardziej efektywnie i odkrywają przyszłe trendy na rynku.

Głęboka mądrość to więcej niż wiedza i informacja

PREMIUM

Kiedy ktoś analizuje złożoną sytuację w sposób kompleksowy i na podstawie jego wywodu szybko zapada decyzja, która okazuje się nie tylko dobra, ale wręcz błyskotliwa, myślisz sobie: „To było mądre”. Kiedy taka sytuacja się powtarza, uświadamiasz sobie, że jesteś świadkiem czegoś szczególnego. Nie jest to tylko i wyłącznie zdolność rozumowania, chociaż ona z pewnością się przydaje. Nie jest to też inteligencja emocjonalna, chociaż często wchodzi w grę. Jest to głęboka mądrość (deep smarts).

Biznes – społeczeństwo: nowa umowa

PREMIUM

Po dziesięcioleciach wzajemnej nieufności i wrogości korporacje i organizacje pozarządowe(NGO) uczą się współpracy. Obie strony zaczynają sobie uświadamiać zbieżność interesów i wspólnie opracowują innowacyjne modele biznesowe, których celem jest rozwój nowych rynków i przyspieszenie walki z ubóstwem.

Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna

PREMIUM

Technologia gromadzenia, analizy i przetwarzania danych z pomocnego narzędzia zmieniła się w broń strategiczną. Firmy poszukujące przełomowych innowacji koncentrują zazwyczaj swoją uwagę na jednej dziedzinie, tej, która obiecuje największą przewagę konkurencyjną. Nowy typ firm podnosi jednak stawkę w grze. Organizacje, takie jak: Amazon, Harrah’s, Capital One i Boston Red Sox, zdobyły dominację w swoich dziedzinach, dzięki wykorzystywaniu w wielu różnych obszarach działalności narzędzi analizy danych.

Komentarz

Pomysły na współpracę

PREMIUM

Coraz więcej firm wprowadza do swojej działalności zasady społecznej odpowiedzialności, ale to dopiero pierwszy etap koegzystencji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szansą na umocnienie tych relacji i połączenie działalności biznesowej z zadaniami społecznymi może być wspólne tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

Przełomowe innowacje... - komentarz 3

PREMIUM

Seedpol, chcąc być liderem w branży, nie może sobie pozwolić na przeczekanie zachodzących w niej zmian. Ggdy firma zakończy badania nad genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą, powinna wprowadzićją na rynek.

Przełomowe innowacje... - komentarz 2

PREMIUM

Seedpol, jako lider rynku, powinien zdecydować się na wprowadzenie innowacyjnego produktu. Ważne będzie przy tym zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy inwestowaniem w produkty już obecne na rynku a promowaniem nowych technologii.

Przełomowe innowacje... - komentarz 1

PREMIUM

Zanim szefowie Sseedpolu podejmą ostateczną decyzję o zaangażowaniu się w walkę z konkurencją i wprowadzeniu na rynek nasion wyprodukowanych według nowej technologii, muszą starannie przeanalizować i ocenić sytuację z perspektywy klienta, konkurencji, regulacji prawnych oraz ryzyka związanego z różnymi opcjami strategicznymi.

Funkcje systemów business intelligence

PREMIUM

Pod nazwą business intelligence kryją się systemy informatyczne posiadające bardzo wiele zróżnicowanych funkcji. Najwięcej z nich łączą w sobie rozbudowane systemy BI (platformy business intelligence) czołowych dostawców takich jak SAS, SAP, Cognos i Business Objects. Eksperci paryskiej uczelni HEC w oparciu o opracowanie przeprowadzone przez kolegów z Oxford SAID Business School zdefiniowali listę najważniejszych funkcjonalności systemów BI, dzieląc je na pięć głównych obszarów.

Więcej informacji, więcej korzyści

PREMIUM

Tajemnicą sukcesu firm, które potrafią znacząco zwiększać swoje zyski pomimo dużej konkurencji i znacznego nasycenia rynku jest stosowanie zaawansowanych metod analitycznych. Potencjał baz danych wykorzystują też polskie firmy.

Rozmowa

Chcesz poprawy efektywności? Rozpocznij zmianę od strony przychodów

PREMIUM

Większość szefów firm specjalizujących się w uzdrawianiu firm pogrążonych w tarapatach koncentruje się na kosztach. Fred Hassan, obecny prezes i dyrektor generalny Schering‑Plough, działa inaczej – swoją uwagę skupia na przychodach. Od momentu objęcia przez Hassana przywództwa w tej światowej firmie farmaceutycznej w 2003 r. wyniki firmy poprawiły się radykalnie. Zgodnie z filozofią nowego szefa, wprowadzanie zmian rozpoczęto od działu sprzedaży.

Z innej perspektywy

Ucz się od mistrzów pokera: jak zwyciężać w warunkach niepełnej informacji

PREMIUM

W potocznym mniemaniu sukces w pokerze jest wynikiem stalowych nerwów, szczęścia lub umiejętności oszukiwania. W rzeczywistości opiera się na zupełnie innych fundamentach: umiejętności liczenia prawdopodobieństwa, psychologii, pozycjonowaniu, tworzeniu własnego wizerunku, maksymalizacji korzyści wynikających z silnych kart. Tak twierdzi autor artykułu, aktualny drużynowy mistrz świata w pokerze Jacek Ładny.

Klasyka HBR

Czym naprawdę zajmuje się menedżer? Fakty i mity

PREMIUM

Jeśli zapytasz menedżera, czym się zajmuje, odpowie prawdopodobnie, że planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje. Zamiast w to uwierzyć na słowo, przyjrzyj się jego rzeczywistym działaniom. I nie dziw się, jeśli deklaracje te nie znajdą potwierdzenia w faktach.

Studium przypadku

Przełomowe innowacje: wchodzić szybko czy zachować rezerwę?

PREMIUM

Wiele firm twierdzi, że w swojej działalności stawiają na innowacje, ale bardzo niewiele potrafi przekuć je na rzeczywisty sukces rynkowy. 

Relacja z pierwszej ręki

Korzyści z przeciwności losu, czyli o hartowaniu lidera

PREMIUM

Sześć lat temu Glenn Mangurian doznał nagłego pęknięcia dysku, w wyniku czego dolna część jego ciała została na zawsze sparaliżowana. Chwilę wcześniej cieszył się dobrym zdrowiem i z powodzeniem realizował karierę konsultanta ds. zarządzania; teraz jego życie uległo nieodwracalnym zmianom i stało się wielką niewiadomą. Choroba dała mu wiele cennych lekcji na temat odporności i przywództwa. W artykule autor wyjaśnia, jak zacząć nowe życie po traumatycznych doświadczeniach, a także jak przygotować się na najgorsze w codziennym życiu.

Raport

Business intelligence: jak najlepiej wykorzystywać zgromadzone w firmie dane?

PREMIUM

Nowoczesne zinformatyzowane firmy zbierają ogromne ilości danych. Rozwiązania służące do gromadzenia i analizy tych danych nazywane są przez informatyków systemami business intelligence. Dziś rola tych systemów w firmach gwałtownie rośnie. Służą one już nie tylko do raportowania i prezentowania zarządowi najważniejszych wskaźników. Coraz częściej umożliwiają optymalizację, a wręcz skokową poprawę efektywności kluczowych procesów albo stają się źródłem informacji na temat nowych trendów na rynku. W jaki sposób zaawansowana analiza danych zmienia dziś firmy? Jak wykorzystać systemy business intelligence lepiej od konkurentów?