Magazyn

Marketing w erze cyfrowej
Najnowsze wydanie

Nr 141, listopad 2014

Marketing w erze cyfrowej

Internet, nowe technologie i urządzenia mobilne wywołały tak głębokie i rewolucyjne zmiany w komunikacji pomiędzy markami a konsumentami, że firmy, które chcą nadążyć za tymi zmianami, muszą modyfikować nie tylko działy marketingu, ale wręcz przebudowywać całe struktury organizacyjne. Tymczasem wiele przedsiębiorstw wciąż traktuje funkcję marketingu w sposób konserwatywny i nie wykorzystuje dostępnych narzędzi pozwalających lepiej poznawać potrzeby i zachowania klientów.

Dlatego w bloku artykułów "Marketing w erze cyfrowej" podpowiadamy, jak zorganizować marketing, aby mógł sprostać wyzwaniom ery cyfrowej.

Polecając pozostałe artykuły, życzę Państwu skutecznych działań marketingowych na obecnych i nowych rynkach!

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 141, listopad 2014

Trendy

Pięć wymiarów przywództwa

O dobrym przywództwie decydują: strategia, realizacja, zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim oraz efektywność osobista. O tym, co decyduje o ich wygranej opowiada Dave Ulrich, czołowy autorytet zarządzania kapitałem ludzkim. Rozmawia Paweł Motyl, dyrektor Leadership Lab w ICAN Institute.

Co oznacza VUCA

PREMIUM

Menedżerowie lubią dzisiaj posługiwać się akronimem VUCA, który pochodzi od słów: volatility (zmienność), uncertainty (niepewność) oraz...

Potrzebujesz pomocy? Poproś kogoś, kto ci odmówił

PREMIUM

Większość z nas zakłada, że jak ktoś raz powiedział „nie”, to następnym razem postąpi tak samo.

Klauzule o zakazie konkurencji szkodzą efektywności

PREMIUM

Klauzule o zakazie konkurencji są często standardowym elementem umów o pracę. Jest to jednak broń obosieczna. 

Jak kultura miejska przekracza granice

PREMIUM

Studenci chińscy, którzy utożsamiają się z kulturą miejską, o 10% częściej ulegają wpływowi utworów muzycznych niż ci, którzy się z nią nie identyfikują.

Optymalny wskaźnik rotacji rady nadzorczej

PREMIUM

Analiza rotacji w radach nadzorczych i stopy zwrotu dla akcjonariuszy w firmach z indeksu S&P 500 wskazuje, że optymalny wskaźnik rotacji to wymiana 3‑4 członków w ciągu trzech lat. 

Dlaczego nie udaje się podnoszenie cen

PREMIUM

Bezpośrednią konsekwencją stabilizacji cen staje się stagnacja zysków.

Nie tylko start-upy potrafią się dzielić

PREMIUM

W sektorze gospodarki opartej na współpracy rośnie liczba wspólnych przedsięwzięć uznanych przedsiębiorstw i start-upów.

Temat numeru: marketing w erze cyfrowej

Nowa machina marketingowa

PREMIUM

Większość zespołów marketingowych tkwi wciąż w ubiegłym wieku. Jak należy zorganizować marketing, aby mógł sprostać wyzwaniom ery cyfrowej.

Jak procesy decyzyjne usprawniają marketing

PREMIUM

Dobre procesy decyzyjne pozwalają rozbijać silosy i osiągać lepsze wyniki.

Odkryj tajemnice relacji z klientami

PREMIUM

Czy kontaktujesz się z klientami tak, jak sobie tego życzą?

Między technologią informacyjną a marketingiem

PREMIUM

Technologia informacyjna zaczęła odgrywać pierwszoplanową rolę w marketingu. Dlatego też wiele firm tworzy stanowisko dyrektora do spraw technologii marketingowych, który sprawuje nadzór nad obiema funkcjami.

Artykuł

Znaleźć się pośrodku: jak izraelskie firmy wchodzą na rynek globalny

PREMIUM

Najpierw należy „przebrać się” za lokalnego gracza, a następnie opracować produkty lub usługi, które zaspokoją potrzeby lokalnego rynku lepiej niż oferta rodzimych przedsiębiorstw.

Cztery ścieżki do innowacji w modelu biznesowym

PREMIUM

Tajemnica sukcesu leży w tym, kto podejmuje decyzje, kiedy i dlaczego.

Uważaj na modne koncepcje

PREMIUM

Zanim wypróbujesz w firmie nowy pomysł na zarządzanie, sprawdź, czy do niej pasuje.

Kiedy zrównoważony rozwój się opłaca

PREMIUM

Wielu liderów biznesowych ma trudności z uzasadnieniem inwestycji w przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju - jeśli nie w ogólnym sensie, to w konkretnych przypadkach. 

Debata redakcyjna

Biznes oparty na lojalności

PREMIUM

O tym, jak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie z budowaniem lojalności klientów, rozmawiali uczestnicy debaty redakcyjnej HBRP.

Jak to zrobiłem

Jak stać się potęgą Hollywood

PREMIUM

Firma eksperymentowała z różnymi modelami biznesowymi, aż w końcu ze skromnego producenta i dystrybutora filmów przyrodniczych przerodziła się w poważnego światowego gracza na rynku multipleksów.

Zarządzanie sobą

Komu możesz zaufać?

PREMIUM

Zanim zdecydujesz się obdarzyć kogoś zaufaniem, zastosuj cztery reguły.

Punkt widzenia

Główny składnik transformacji

PREMIUM

Nowa, odważna polityka pozwala nam zmieniać firmę i jej kulturę, przygotowując ją na przyszły wzrost.

Raport

Zarządzanie ryzykiem 2014 – globalne wyzwania stojące przed biznesem

PREMIUM

Podczas planowania strategii działania organizacje powinny uwzględnić szereg okoliczności zewnętrznych, które w większym bądź mniejszym stopniu mogą wpłynąć na powodzenie biznesowe. Które kategorie ryzyka stanowią największe zagrożenie i wyzwanie dla firm i jak się przed nimi zabezpieczyć?

Studium przypadku

Sprzedaż w internecie szkodzi naszym sklepom. Co robić?

PREMIUM

Sieci detaliczne, które prowadziły dotychczas sprzedaż w sposób tradycyjny, obserwują rosnący udział e-commerce w globalnej sprzedaży i starają się dołączyć do tego trendu, tworząc własne sklepy internetowe.

Marek Andryszak: sieć handlowa uruchamiająca sprzedaż internetową musi liczyć się z ryzykiem

PREMIUM

Koncentracja na preferencjach i potrzebach klienta spowoduje, że korzyści osiągnięte dzięki uruchomieniu nowego kanału sprzedaży zdecydowanie przewyższą ewentualne straty.

Jan Namedyński: wszystkie strony transakcji muszą wygrać

PREMIUM

O pełnym sukcesie będzie można mówić dopiero wówczas, gdy obie strony okażą się wygranymi.

Paweł Maliszewski: wielokanałowość jest dla firm koniecznością

PREMIUM

Uruchamianie nowych kanałów dystrybucji i obsługi musi odbywać się w sposób przemyślany i mocno kontrolowany.

Refleksje

Refleksje: J.Craig Venter

O biologu zrobiło się głośno w 1998 roku, kiedy firma Celera rzuciła wyzwanie publicznemu programowi Human Genome Project i stanęła do wyścigu o to, kto pierwszy zbada sekwencję ludzkiego genomu.

Sekcja specjalna

Nowe oblicza mobilności

PREMIUM

W rozrastającym się makrokosmosie galaktyki oddalają się od siebie, natomiast rosnący wciąż „mikrokosmos” mobilności zbliża oraz łączy coraz bardziej perfekcyjnie i wszechstronnie.