Magazyn

Mądrość tłumu
Najnowsze wydanie

Nr 128, październik 2013

Mądrość tłumu

Biznes to twarda gra, w której ważnym orężem są innowacje, patenty i nowe produkty. Tradycyjnie więc działalność badawcza i rozwojowa jest pilnie strzeżona, w jej ramach bowiem wykuwa się tak pożądana w tej grze przewaga konkurencyjna.

Od kilku lat coraz większa grupa firm otwiera, choć częściowo, swój proces innowacyjny i prosi o pomoc szerokie grona specjalistów lub klientów, często rozsianych po całym świecie. Crowdsourcing, czyli korzystanie z mądrości tłumu, wymaga jednak opanowania nowych umiejętności i przełamania tradycyjnych procedur.


Jak to osiągnąć? Co zrobić, by crowdsourcing wspierał strategię firmy? Czy można uniknąć błędów w zarządzaniu tym procesem? Odpowiedzi na te i inne pytania przedstawiamy w najnowszym numerze Harvard Business Review Polska.

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 128, październik 2013

Trendy

Polskie firmy liczą na wzrost popytu

PREMIUM

Po trudnym pierwszym półroczu 2013 roku menedżerowie polskich firm spodziewają się wzrostu napędzanego rosnącym popytem. 

Jeden wykres wart więcej niż tysiąc danych liczbowych

PREMIUM

Wykresy i symulacje pozwalają dostrzec potencjalne rezultaty decyzji i właściwie „wyczuć” ryzyko, umożliwiając nam dokonanie lepszych wyborów.

Poczta elektroniczna ciągle w użyciu

PREMIUM

Przeprowadzone badania świadczą, że poczta elektroniczna staje się łatwym do przeszukania archiwum, dowodem operatywności menedżerów i narzędziem dostarczania dokumentów. 

Paradoksy przywództwa

PREMIUM

Marshall Goldsmith radzi, aby przełamać blokadę wynikającą z naszych błędnych, często zawyżonych ocen własnych dokonań i w konsekwencji – niechęci do zmiany.

Co zrobiłby Ashton – i czy to ważne?

PREMIUM

Dzięki lepszym modelom analitycznym wiemy, że rola wpływu społecznego jest często przeceniana.

Presja sprzyja nadużyciom

PREMIUM

Z Badania Nadużyć Gospodarczych EY z 2013 wynika, że Polska w aspekcie zjawisk korupcyjnych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć wciąż jeszcze znajduje się na etapie gospodarki rozwijającej się. 

Nowy produkt konkurenta może wyjść na dobre twojej firmie

PREMIUM

Z badań wynika, że czasami firmy notują wzrost zysku po pojawieniu się na rynku konkurencyjnego produktu – nawet wówczas, gdy nie próbują w agresywny sposób zdławić jego sprzedaży.

Artykuły

Innowacje po cichu

PREMIUM

Czasami lepiej jest prosić o wybaczenie niż o pozwolenie.

Wojna o reputację

PREMIUM

Firmy starające się chronić swoje dobre imię są coraz częściej atakowane przez niepozornych przeciwników, takich jak niezadowoleni klienci czy rozczarowani pracownicy. Jak bronić się przed takimi „snajperami”?

Jak stworzyć machinę wzrostu organicznego

PREMIUM

Wielu prezesów uważa, że dynamicznie rozwijające się organizacje muszą z czasem wyhamować. Dlatego też rezygnują z dążeń do osiągnięcia wzrostu organicznego lub pozostawiają tę kwestię jednostkom operacyjnym. To błąd. 

Jak IT przeszkadza w analizie danych

PREMIUM

Projekt związany z dużymi zbiorami danych powinien przyczynić się do sformułowania pytań, opracowania hipotez, a później przeprowadzenia eksperymentów.

Budowanie zrównoważonych miast

PREMIUM

Wydolne i konkurencyjne ekonomicznie miasta stanowią ogromną szansę dla sektora prywatnego.

Komentarz

Ryszard Grobelny: W interesie teraźniejszości i przyszłości

PREMIUM

Atuty stolicy Wielkopolski stanowią potencjalne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju miasta.

Temat numeru

Jak organizacja TED odzyskała kontrolę nad społecznością współpracowników

PREMIUM

Gdy organizacja otwiera się na świat – zaczyna częściej korzystać z outsourcingu, wolnych strzelców i wsparcia internautów – rosną potencjalne korzyści, ale też zwiększa się ryzyko.

Rozwiązywanie problemów przy udziale społeczności

PREMIUM

Inicjatywa realizowana przez firmę z branży opieki zdrowotnej pokazuje, jak tradycyjne przedsiębiorstwa i ich partnerzy mogą współtworzyć nowatorskie rozwiązania i zmieniać reguły gry.

Społeczność partnerem firm w tworzeniu innowacji

PREMIUM

Z niektórymi problemami społeczność radzi sobie lepiej niż wyspecjalizowane firmy. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy i jak korzystać z mądrości tłumu.

Katarzyna Prus-Malinowska: Budowanie skutecznej metody wymiany pomysłów

PREMIUM

Od 2008 roku w Banku Zachodnim WBK działa Bank Pomysłów. Jest to platforma crowdsourcingowa, której zadaniem jest generowanie innowacji.

Jak to zrobiłem

Jak z menedżera stałem się współwłaścicielem

PREMIUM

Po fuzji Emaxu i Computerlandu rozwijany wcześniej w ramach Computerlandu dział outsourcingu IT znalazł się na bocznym torze. Menedżerowie tego ramienia firmy postanowili z pomocą funduszu venture capital wykupić obszar biznesu, za który odpowiadali.

Punkt widzenia

Czego potrzeba, by odmienić branżę

PREMIUM

Gwiazda genetyki, inwestor z obszaru mediów społecznościowych, lider w dziedzinie badań i rozwoju oraz hiszpański minister zdrowia wchodzą do baru... i razem z 26 innymi ekspertami tworzą nowy model opracowywania leków.

Zarządzanie sobą

Jak się podnieść po porażce

PREMIUM

Wyniki badań wskazują, że odporność na porażkę można zmierzyć, co więcej – można się jej nauczyć.

Studium przypadku

Lepszy marketing tradycyjny czy cyfrowy

PREMIUM

Czy irlandzki bank wchodzący na rynek polski powinien zainwestować w marketing cyfrowy, czy wciąż wykorzystywać tradycyjne metody?

Joanna Pędzińska: Znajdźcie to, co was wyróżnia

PREMIUM

Kluczowym czynnikiem będzie znalezienie wyróżnika, który ma być komunikowany w tych kanałach – to on przesądzi o sukcesie lub klęsce strategii nowego banku.

Karol Milewski: Wyższość marketingu cyfrowego, nad tradycyjnym

PREMIUM

Za oparciem przynajmniej części kampanii reklamowej na kanałach online przemawiają bardzo istotne czynniki: mierzalność, możliwość targetowania i retargetowania, elastyczność i optymalizacja kosztów.

Aleksandra Sroka: Znajdź skuteczny miks kanałów marketingowych

PREMIUM

Każda firma musi wypracować optymalne dla siebie kanały komunikacji. Warto przy tym wspierać się badaniami, pytać potencjalnych klientów i szybko analizować „twarde” wyniki sprzedaży.

Refleksje

Philippe Starck: Jestem kimś w rodzaju mnicha

Stworzył tysiące produktów, projektów wnętrz i budynków dla tak różnorodnych klientów, jak gigant informatyczny Microsoft czy producent wyrobów ze szkła kryształowego Baccarat.

Raport

Jak wizja staje się rzeczywistością

Łączenie funkcji biznesowych, wymogów cywilizacyjnych i społecznych bez degradowania jakości życia następnych pokoleń jest fundamentem zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich.

Sekcja specjalna

Apartament jako atrakcyjna lokata kapitału

PREMIUM

Rośnie liczba zamożnych Polaków, którzy poszukują alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych. Swoje zainteresowanie skupiają m.in. na zakupie apartamentów z segmentu prime location.

System IT optymalizuje i automatyzuje zarządzanie kadrami

PREMIUM

Funkcja działu HR zmienia się z tradycyjnego działu kadrowo‑płacowego w strukturę aktywnie zaangażowaną w realizację strategii biznesowej. W tym procesie pomaga informatyzacja.

Personalizacja komunikacji w dobie globalizacji

PREMIUM

Tu, teraz, dla mnie – tak można scharakteryzować oczekiwania współczesnego odbiorcy wobec przekazywanych mu treści.