Magazyn

Lider w praktyce
Najnowsze wydanie

Nr 53-54, lipiec - sierpień 2007

Lider w praktyce

Lista artykułów

Nr 53-54, lipiec - sierpień 2007

Relacja z pierwszej ręki

W poszukiwaniu głębszego znaczenia miejsca pracy

PREMIUM

Praca zawodowa pochłania coraz większą część życia pracowników, rodząc w nich deficyt związany z niezaspokojeniem potrzeb osobistych. Zmieniają się też potrzeby załogi; mniejsze znaczenie mają potrzeby materialne, a większe – potrzeby społeczne, samorealizacji, pomocy innym. Niestety, firmy – nawet jeśli zdają sobie sprawę z tych zmian – nie zajmowały się dotąd pomaganiem pracownikom w zaspokajaniu ich pozazawodowych aspiracji i potrzeb. Nie były i nie są na to przygotowane. Obejmując funkcję prezesa polskiego Citi Handlowy, autor artykułu wiedział jednak, że jeśli nie wyjdzie naprzeciw tym zmianom, pracownicy i tak będą realizować swoje ambicje pozazawodowe, jak to już robili, tyle że będą działać poza bankiem, a więc stopniowo będą tracili z nim więź emocjonalną. Uznał, że jego nowa rola jako lidera polega teraz na tworzeniu warunków do tego, by pracownicy mogli w ramach organizacji realizować swoje różnorodne potrzeby i aspiracje – nie tylko te biznesowe i zawodowe, ale także osobiste i społeczne.

Klasyka HBR

Myślowe pułapki, które prowadzą do złych decyzji

PREMIUM

Podejmowanie decyzji to najważniejsze zadanie menedżera. Złe decyzje potrafią zniszczyć i firmę, i karierę. Powstaje więc pytanie: skąd się one biorą? W wielu wypadkach przyczyną jest zła metodologia podejmowania decyzji. Jednak czasem błąd tkwi nie w samym procesie, tylko w naszym umyśle.

Komentarz

Zarządzaj firmą jak projektem

PREMIUM

Zarządzanie przez projekty wielu polskim menedżerom kojarzy się przede wszystkim z budowaniem systemów IT i wdrażaniem nowych technologii. Pora z pożytkiem wykorzystywać tę metodę także w innych obszarach działalności firmy.

Czas na nową strategię IT

PREMIUM

Wielu polskich menedżerów nadal postrzega IT jako klasyczne centrum kosztów i koncentruje się na ich redukowaniu. Tymczasem, w sprawnych rękach, IT może być potężną bronią konkurencyjną. Wymaga to jednak nowego zdefiniowania roli informatyki w firmie.

Stwórz nowe środowisko pracy

PREMIUM

Dzięki nowoczesnym technologiom, usprawniającym komunikację, współpracę i dzielenie się wiedzą, można dziś stworzyć takie środowisko pracy, które będzie lepiej zaspokajało rosnące oczekiwania klientów, zarządów oraz pracowników firmy.

Nie ignoruj zmian na rynku pracy

PREMIUM

Zmiany, które głęboko zmieniły układ sił na polskim rynku pracy, wymagają strategicznego spojrzenia na zarządzanie pracownikami. Jest to wyzwanie nie tylko dla dyrektorów personalnych.

W czasie wzrostu nie zapominaj o kosztach

PREMIUM

W okresie szybkiego wzrostu gospodarczego, w jakim obecnie znajduje się Polska, większość menedżerów myśli przede wszystkim o rozwoju firmy. Tymczasem właśnie teraz wysiłki powinny koncentrować się także na zwiększaniu efektywności.

Postaw dyrektora finansowego na pierwszej linii

PREMIUM

Dynamicznie rozwijające się polskie firmy potrzebują dyrektorów finansowych nowej generacji – strategów, nie zaś księgowych. Ich zadaniem jest aktywne włączenie się w kształtowanie strategii przedsiębiorstwa.

Nie przeinwestuj!

PREMIUM

Polskie firmy pełnymi garściami korzystają dziś z tanich i łatwo dostępnych źródeł finansowania. To dla nich ogromna szansa na rozwój. Jak bezpiecznie pozyskiwać fundusze na nowe inwestycje, by w czasie dekoniunktury nie wpaść w pułapkę zadłużenia?

Dziel się informacjami w celu poprawy prognoz

PREMIUM

Do niedawna większość polskich firm zazdrośnie strzegła swoich prognoz. Menedżerowie obawiali się, że ujawniając przewidywania na temat przyszłości, wyświadczą przysługę konkurencji. Dziś jednak skuteczne prognozowanie coraz częściej wymaga współpracy z klientami i dostawcami.

Poszukuj innowacyjnych rozwiązań wspólnie z zewnętrznymi partnerami

PREMIUM

Coraz więcej polskich firm zdaje sobie sprawę, że przy wypracowywaniu innowacji niezwykle ważna jest współpraca z partnerami zewnętrznymi. Jednak tylko niektóre potrafią tworzyć takie partnerskie relacje i z sukcesem nimi zarządzać.

Odnieś sukces w niszy rynkowej

PREMIUM

Większość polskich firm ma niewielkie szanse na zdobycie pozycji lidera całej branży. Może natomiast skutecznie walczyć o opanowanie atrakcyjnych nisz rynkowych. Wymaga to jednak precyzyjnego określenia docelowego fragmentu rynku i opracowania skutecznej strategii jego podboju.

Stań do wyścigu o pozycję regionalnego championa

PREMIUM

Dla niektórych polskich firm wyjście na rynki zagraniczne może stać się w najbliższym czasie jedynym sposobem na dalszy rozwój. Naturalnym obszarem ekspansji są sąsiednie kraje. Rozpoczyna się wyścig o prymat na regionalnych rynkach.

Spójrz na dostawców w nowy sposób

PREMIUM

Wielu polskich menedżerów wciąż nie dostrzega potencjału, jaki tkwi w dobrze zarządzanych relacjach z dostawcami. Tymczasem efektywne pozyskiwanie zasobów z zewnątrz to prosta droga do oszczędności i szansa na uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Zarządzanie sobą

W jaki sposób liderzy budują i wykorzystują sieci kontaktów

PREMIUM

Większość ludzi zgadza się z poglądem, że nawiązywanie kontaktów – czyli budowanie sieci osobistych relacji w celu zapewnienia sobie wsparcia, informacji zwrotnych w postaci zewnętrznej, obiektywnej oceny własnego postępowania, rozeznania biznesowego, dostępu do zasobów i informacji – powinno być jednym z podstawowych zajęć menedżera aspirującego do roli lidera. W istocie wymaga się tego nawet od tych menedżerów, których ambicją jest po prostu sumienne wykonywanie bieżących zadań. Dla części menedżerów nawiązywanie kontaktów jest wzbudzającą niesmak koniecznością. Jednak nawet ludzie, którzy rozumieją, że nawiązywanie kontaktów jest uprawnionym i niezbędnym aspektem ich pracy, mogą czuć się zniechęceni tym, co w krótkim okresie otrzymują w zamian. Dzieje się tak wtedy, gdy nawiązywanie kontaktów jest pojmowane zbyt wąsko.

Z innej perspektywy

Przywództwo w literaturze

PREMIUM

Dziś studenci szkół biznesu w przeważającej większości nie są poetami czy znawcami literatury. Coraz więcej z nich ma dyplom z zarządzania lub pokrewnego kierunku – a nie z nauk humanistycznych lub ścisłych – lub rozpoczyna kurs MBA, mając kilkuletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej czy konsultingu. ¦wiat biznesu jest im zazwyczaj dobrze znany.

Przewodzenie talentom w orkiestrze: między gwiazdami a rewolucjonistami

PREMIUM

Sukces coraz większej liczby firm zależy od tzw. ludzi wiedzy – wybitnych, kreatywnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zarządzanie nimi w tradycyjny sposób – z wykorzystaniem wskaźników, procedur i twardych bodźców motywacyjnych – rzadko prowadzi do osiągnięcia pożądanego wyniku, a wręcz przeciwnie – specjalistów drażni i demotywuje.

Artykuł

Triumfalny powrót, czyli jak wielcy liderzy podnoszą się po klęsce

PREMIUM

Wśród wszystkich możliwych prób i wyzwań, przed jakimi staje przywódca, nic chyba nie jest tak bolesne i trudne jak zebranie sił po przegranej. W rzeczywistości niewielu przywódcom się to udaje. Prowadzone w ciągu 22 lat rozliczne wywiady i badania w obszarze przywództwa, praca doradcza dla firm oraz bolesne osobiste niepowodzenia przekonały autorów artykułu, że przywódcy mogą zwycięsko wyjść z trudnych sytuacji życiowych (a nawet tragedii), pod warunkiem że uczynią z tego swój cel i świadomie będą dążyć do jego osiągnięcia. Wielcy liderzy świata biznesu mają coś z mitycznych herosów i mogą nauczyć się przezwyciężania przeciwności losu, myśląc i działając jak oni.

Kiedy lider powinien przeprosić – a kiedy nie?

PREMIUM

Gdy kierownictwo albo firma popełni błąd poważny w skutkach dla otoczenia, prezes organizacji staje zwykle przed trudną decyzją: publicznie przyznać się do winy i przeprosić za uchybienie czy pominąć je milczeniem. Publiczne przeprosiny to ryzykowny krok. Odmowa publicznych przeprosin za wyrządzoną szkodę może okazać się skuteczną taktyką, ale bywa też posunięciem samobójczym. Z kolei gotowość do przeprosin może być postrzegana jako przejaw odwagi i silnego charakteru albo jako przejaw słabości. Szczera skrucha wyrażona publicznie w sposób przemyślany, rozwiewający wszelkie wątpliwości, jest w stanie zmienić wrogie nastawienie otoczenia w triumf tak osobisty, jak i instytucjonalny. Jednak przeprosiny niepełne, spóźnione albo w sposób oczywisty kunktatorskie mogą z czasem doprowadzić do kompletnej ruiny reputacji lidera i jego firmy.

O co zapytać swoje odbicie w lustrze?

PREMIUM

Wszyscy liderzy od czasu do czasu tracą właściwą perspektywę patrzenia. Jednocześnie, w miarę wspinania się na kolejne szczeble kariery, mają coraz mniej sposobności, by usłyszeć od kogoś szczere i rzeczowe opinie na swój temat. Przełożeni nie monitorują już na bieżąco twojej efektywności w pracy, a kiedy błędy w zarządzaniu zaczynają odbijać się na wynikach firmy, z reguły jest już za późno, by dokonać korekt, które pozwoliłyby ci wrócić do właściwej strategii działania. Dlatego rozsądnie jest przeprowadzać regularne samooceny, wymagające zdystansowania się od wszelkich aspektów towarzyszących kierowaniu firmą i postawienia sobie kilku kluczowych pytań.

Szef firmy: drugi akt dramatu

PREMIUM

Odejście prezesa spowodowane słabymi wynikami prowadzi zazwyczaj do przyjęcia osoby, która ma w założeniu być lepiej przygotowana do rozwiązania problemu, z którym nie mógł sobie poradzić – lub nie poradził sobie – poprzedni prezes. Zarząd obdarza go zaufaniem, ponieważ istnieje podobieństwo pomiędzy obecnymi dylematami, przed którymi stoi firma, a poprzednim wyzwaniem, z którym nowy szef z powodzeniem dał sobie radę. Jednak po pewnym czasie zajmowania się dobrze znanymi problemami nieuchronnie przychodzi czas na mniej znane, do których specjalnie wybrany prezes może nie mieć już wystarczających kwalifikacji. Częściej zdarza się, że doświadczenia, umiejętności i temperament, które przyniosły szefowi firmy triumf w akcie pierwszym, okazują się niewystarczające w sytuacji trudności pojawiających się w akcie drugim. Tym samym podejście, które tak świetnie zdało egzamin w akcie pierwszym, może być całkowitym przeciwieństwem tego, czego wymaga akt drugi.

Zwiększ efektywność firmy poprzez jasne reguły podejmowania decyzji

PREMIUM

Decyzje biznesowe stanowią podstawę działania każdej firmy. Jednakże nawet w firmach znanych ze swojej skuteczności decyzje są często „przetrzymywane” gdzieś w zakamarkach struktur, niczym drobniaki za podszewką kieszeni. W rezultacie cały proces podejmowania decyzji ulega zablokowaniu zazwyczaj w jednym z czterech wąskich gardeł powstających na styku następujących obszarów decyzyjnych: globalnego i lokalnego, centrali i jednostki biznesowej, dwóch funkcji biznesowych oraz wewnętrznych struktur firmy i jej zewnętrznych partnerów.

Przestań planować, zacznij decydować!

PREMIUM

Wielu menedżerów zraziło się do planowania strategicznego. Czy można się im dziwić? Pomimo dużej ilości poświęconego nań czasu i włożonej weń energii proces planowania strategicznego często przeszkadza w podejmowaniu dobrych decyzji. W rezultacie formalne planowanie strategiczne ma niewielki wpływ na strategię firm.

Pochwała niekompletnego przywódcy

PREMIUM

Od współczesnych członków kierownictwa firm oczekuje się, że będą robili wszystko bezbłędnie: znajdowali rozwiązania złożonych, niezrozumiałych dla innych problemów, cechowali się charyzmą i zdolnością przewidywania pozwalającą na przekonanie interesariuszy firmy do doskonałej wizji przyszłości. Żaden lider jednak nie może być wszystkim dla wszystkich.

Zostajesz szefem – i co dalej?

PREMIUM

Proces stawania się przywódcą to trudna, choć satysfakcjonująca podróż. Do pierwszego egzaminu na tej drodze podchodzimy już w chwili otrzymania awansu na menedżera. I chociaż ma on fundamentalne znaczenie, często umyka naszej uwadze. To wielka szkoda, ponieważ próby wejścia w rolę menedżera pociągają za sobą poważne konsekwencje, zarówno dla samego zainteresowanego, jak i dla całej firmy.

Podejmowanie decyzji: rozum czy emocje?

PREMIUM

Proces podejmowania decyzji nie zawsze podporządkowuje się naszej woli. Działając impulsywnie, momentami dajemy dojść do głosu emocjom, innym znów razem paraliżuje nas wszechogarniająca niepewność. Kiedy indziej pomysł decyzji pojawia się nie wiadomo skąd, zdumiewając nas swoją trafnością i nagłością olśnienia. Przeciętny człowiek prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z funkcjonowania mechanizmu podejmowania decyzji, ale dzięki neurofizjologom i psychoneurologom, badającym struktury funkcjonowania mózgu, zaczynamy poznawać coraz więcej tajemnic owego procesu. Odkrycia naukowców być może nie wszystkim przypadną do gustu, na pewno jednak warto o nich wiedzieć.

Wypowiedzi liderów

Chwile prawdy: Menedżerowie z całego świata mówią o wyzwaniach, które ukształtowały ich jako liderów.

PREMIUM

Redaktorzy Harvard Business Review zapytali prezesów przedsiębiorstw z różnych branż, co uważają za najważniejszy atrybut lidera i na jakie próby został on wystawiony w ich karierze. Odpowiedzi były tak zróżnicowane, jak różnorodna była grupa naszych rozmówców.

Raport

12 rad firm konsultingowych dla polskich przedsiębiorstw

PREMIUM

Konsultanci, pracujący na co dzień z polskimi firmami, wiedzą, przed jakimi wyzwaniami stoją one dzisiaj i jakie obszary ich działalności wciąż wymagają doskonalenia. Znają równocześnie idee i rozwiązania wdrażane w najlepszych firmach na świecie. Poprosiliśmy więc uznanych doradców o wskazanie praktyk i trendów, które mogą dziś szczególnie pomóc menedżerom w Polsce. Powstała dzięki temu lista 12 aktualnych rad dla polskich przedsiębiorstw.