Magazyn

Kultura przywództwa: przykład idzie z góry
Najnowsze wydanie

Nr 185-186, lipiec - sierpień 2018

Kultura przywództwa: przykład idzie z góry

Z kulturą organizacyjną jest jak z pogodą – może być dobra, kiepska lub nijaka, ale zawsze jest, nawet gdy ktoś mówi, że jej nie ma. Jednocześnie pogoda i kultura znacząco się różnią. Na tę pierwszą na razie nie mamy wpływu, drugą można zarządzać. W efekcie kultura organizacyjna może stać się dla każdej firmy bezcennym wyróżnikiem, którego konkurencja nie będzie w stanie powielić, tak jak dziś są kopiowane nawet innowacyjne produkty czy usługi.

W numerze odpowiemy na pytania:

• Jak zbudować w firmie unikalną atmosferę, która przełoży się na poziom satysfakcji pracowników?
• Dlaczego ważniejsze staje się osiąganie wyznaczonego celu, niż sposób realizacji zadania?
• Jak kształtować kulturę, aby móc zrealizować przyjętą strategię?
• Czy w budowaniu kultury organizacyjnej ważne są inicjatywy oddolne?

Lista artykułów

Nr 185-186, lipiec - sierpień 2018

Magazyn do słuchania

PREMIUM

Zachęcamy do wygodnego odsłuchania wersji audio wybranych artykułów z numeru 185-186.

Trendy

Neuronauka wspiera liderów

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stają obecnie firmy, jest zwiększenie wydajności i kreatywności pracowników. 

Toksyczni liderzy

PREMIUM

Ludzie stojący na czele struktury organizacyjnej – niezależnie od tego, czy przewodzą całej firmie czy pionowi, regionowi bądź jednostce biznesowej – mają nieproporcjonalnie duży wpływ na podwładnych.

Najważniejsze kompetencje przywódcze

PREMIUM

Co czyni lidera skutecznym? Na tym pytaniu koncentrują się moje badania jako naukowca zajmującego się problematyką organizacji, coacha menedżerów wyższego szczebla i konsultanta do spraw rozwijania cech przywódczych.

Czy prezes odszedł dobrowolnie

Spośród eufemizmów używanych w korporacjach niewiele przewyższa pod względem popularności stwierdzenie, że menedżer wyższego szczebla złożył rezygnację, aby „poświęcić więcej czasu rodzinie”.

Kreowanie kultury zaczyna się na szczycie

PREMIUM

Kultura organizacyjna jest potężnym sprzymierzeńcem liderów w budowaniu zaangażowania pracowników, wyzwalaniu innowacyjności i wspieraniu wszelkich działań służących poprawie wyników.

Na czym polega pokorne przywództwo

PREMIUM

Jako lider – niezależnie od tego, jak długo pełnisz tę rolę lub jak trudno było ci się wspiąć na ten szczebel hierarchii – jesteś niczym więcej jak pozycją w kosztach ogólnych, jeżeli nie potrafisz wydobyć z pracowników tego, co w nich najlepsze.

Jak Netflix zreorganizował posiedzenia rady nadzorczej

PREMIUM

Na radzie nadzorczej spółki giełdowej spoczywa wiele obowiązków w ramach pełnionej przez nią funkcji kontrolnej, jednak nie zawsze jej członkowie otrzymują komplet informacji niezbędnych do podjęcia w pełni świadomych decyzji w tak ważnych obszarach, jak strategia, sukcesja czy monitorowanie wyników.

Czy charyzma jest drogą do sukcesu

Charyzmatyczni liderzy potrafią inspirować innych do wydajniejszej pracy, w związku z czym wydawałoby się, że im więcej charyzmy ma dany lider, tym wyższa będzie jego skuteczność.

Dlaczego doskonali pracownicy porzucają wspaniałe kultury organizacyjne

PREMIUM

Wszyscy słyszeliśmy takie stwierdzenie: „Mamy wspaniałą kulturę organizacyjną”. I wszyscy je wygłaszaliśmy. Co jednak ono oznacza?

Jak to zrobiliśmy

Kultura organizacyjna wyzwalająca zaangażowanie

PREMIUM

Jak zintegrować zespół i stworzyć atmosferę współpracy, która pozytywnie wpływa na satysfakcję pracowników i klientów.

Jak to zrobiłam

Firma społeczna może zmienić normy kulturowe

PREMIUM

Connie Duckworth, członkini Amerykańsko--Afgańskiej Rady ds. Kobiet, postanowiła poprawić standard życia kobiet w Afganistanie.

Kultura przywództwa: przewodnik

Stwórz profil kulturowy twojej firmy

PREMIUM

Zanim rozpoczniesz proces kształtowania kultury organizacyjnej, powinieneś zbadać, jak wygląda ona obecnie.

Dobry przykład powinien iść z góry

PREMIUM

Standardy kultury organizacyjnej powinien wyznaczać zarząd, biorąc pod uwagę opinię pracowników firmy.

Znaczenie spójności

PREMIUM

Kiedy porównaliśmy poglądy pracowników na temat najważniejszych cech kultury panującej w ich firmach, odkryliśmy, że istnieją dwa rodzaje organizacji.

Kontekst, warunki i kultura

PREMIUM

Przy ocenianiu strategicznej efektywności kultury trzeba uwzględnić kontekst.

Kultura przywództwa

 Jak zatrudnić przedsiębiorczego przywódcę  

PREMIUM

Dowiedz się, jakie pytania zadawać menedżerom podczas rozmów kwalifikacyjnych i jak przeglądać życiorysy, by odróżniać przedsiębiorczych kandydatów od innych osób o wysokim potencjale.

Co wyróżnia skutecznych prezesów

PREMIUM

Oto cztery zachowania, które pomagają zdobyć stanowisko prezesa i odnosić sukcesy w tej roli.

Zarządzanie środkowym etapem kadencji

PREMIUM

W biznesie, tak jak w sztuce teatralnej, dobry pierwszy akt nie zawsze gwarantuje sukces przedstawienia. Bardzo ważny jest drugi akt, w którym należy zmienić styl działania i ustalić nowy zestaw celów.

Utrwalanie wizerunku

PREMIUM

W czasie środkowego etapu kariery na stanowisku szefa organizacji trzeba korzystać z doświadczenia nabytego w pierwszym etapie, modyfikować zachowanie w taki sposób, aby nie popełniać tych samych błędów.

Dowodzenie przez cele – Przywództwo w erze cyfrowej

PREMIUM

Pruski dryl to już w wojsku przeszłość. Współczesna armia spłaszcza struktury, dając więcej swobody decyzyjnej oficerom i podoficerom liniowym niższych szczebli i otwierając się na działania niekonwencjonalne.

Struktura, która nie usztywnia

PREMIUM

Jak wskazać pracownikom podstawowy kierunek --- nie pozbawiając ich inicjatywy?

Raport: Usługi konsultingowe

Korzystny sojusz Dawida z Goliatem

Źródłem przełomów rynkowych są często niewielkie start-upy, nieskażone kulturą korporacyjną. Dlatego liderzy rynkowi poszukują nowych szans we współpracy z niewielkimi, ale kreatywnymi firmami.

Strategia win–win

Start-upy i korporacje mogą się wzajemnie wspierać w budowaniu atutów konkurencyjnych, wykorzystując swoje silne strony. Chcąc osiągnąć sukces, muszą określić jasne warunki brzegowe.

Raport: Stać cię na więcej

Bankowość prywatna – luksus w finansach

O rosnącej popularności usług bankowości prywatnej wśród zamożnych Polaków mówi Arkadiusz Przybył, wiceprezes zarządu Banku Zachodniego WBK.

Najbogatsi stawiają na rozwój

Chęć poszerzania horyzontów oraz dążenie do samorealizacji cechują najbogatszych Polaków.

Zarządzanie sobą

Szef w roli nauczyciela

PREMIUM

Najlepsi przywódcy są świetnymi mentorami. Dopasowują wskazówki do potrzeb pracowników, aby pomóc im odnieść sukcesy zawodowe.

Studium przypadku

Awans wewnętrzny czy kandydat spoza branży

PREMIUM

Case study: Globalny producent części samochodowych Vulcanal musi wyłonić nowego szefa polskiego oddziału.

Jan Juliusz Kluk: Warto mieć plan sukcesji w firmie

PREMIUM

Komentarz do case study: Vulcanal sprawia wrażenie odnoszącej sukcesy firmy, w której panuje wyjątkowo przyjazna atmosfera. Może to być sytuacja bardzo niebezpieczna, ponieważ wydaje się, że nikt w firmie nie wypatruje nadchodzących zagrożeń.

Bogdan Zmyślony: Potrzebny jest trzeci kandydat

PREMIUM

Komentarz do case study: Jak na międzynarodową korporację, firma Vulcanal postąpiła dość lekkomyślnie, nie przygotowując się odpowiednio wcześniej do odejścia Karola Szynkiewicza ze stanowiska dyrektora polskiego oddziału.