Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-103-wrzesień-2011-Kształtowanie charakterów

Nr 103, wrzesień 2011

Kształtowanie charakterów

Kup prenumeratę Kup numer

W tym numerze

Trendy

Myślisz, że klienci nie znoszą czekania? Nie tak szybko...
Spółka celowa: więcej biznesu w projektach publicznych

Raport

Jak efektywnie wykorzystać przewagę technologiczną?
Kultura firmy - klucz do powodzenia wspólnych projektów
Strategia jako katalizator zmian
Jak zminimalizować ryzyko innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych
Sektor doradczy w poszukiwaniu nowej oferty wartości

Sektor doradczy w poszukiwaniu nowej oferty wartości

Sergiusz Prokurat 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych światowych firm konsultingowych. Sukcesywnie poszerzały swoją ofertę o kolejne usługi, związane już nie tylko z optymalizacją kosztów i kreowaniem strategii, ale także z wdrażaniem systemów informatycznych czy doradztwem prawnym w transakcjach kapitałowych. Od kilku lat tempo tej ekspansji wyraźnie spada. Jest to następstwem splotu co najmniej czterech czynników: stopniowego nasycenia rynku, nasilenia konkurencji w poszczególnych jego segmentach, wzrostu oczekiwań potencjalnych klientów, a także stopniowego upowszechniania wiedzy o najlepszych praktykach stosowanych przez konsultantów. W efekcie firmy doradcze od kilku lat stają przed poważnym wyzwaniem związanym z poszerzeniem oferty o nowe usługi. W raporcie Inteligentna Firma 2011. Sektor doradczy w poszukiwaniu nowej wartości prezentujemy przykłady projektów i nowych usług, które mogą być atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych odbiorców.

»
Polacy w radach nadzorczych międzynarodowych firm
Biuro w cyfrowej chmurze
Od usprawnienia struktury zarządzania do budowania kultury organizacji

Temat numeru

Między jasnymi wyborami a różnymi odcieniami a różnymi odcieniami szarości

Między jasnymi wyborami a różnymi odcieniami a różnymi odcieniami szarości

Dużo się dziś mówi o etyce biznesu. Kiedyś nie zauważano zła, jakim jest wyzysk pracowników albo niszczenie środowiska naturalnego. Dziś każdy, kto źle traktuje swoich pracowników albo wypuszcza ścieki do rzek, doskonale zdaje sobie sprawę, że robi źle. To wielki postęp. A jednak nadal spotykamy praktyki, które uchodzą za dopuszczalne, choć tak naprawdę są naganne. Rozważając etyczną kondycję biznesu, należy się zastanawiać, jakie kryteria oceny należy tu zastosować. Jak się wydaje, zdrowy moralnie biznes to nie biznes „bezgrzeszny” ani dogmatycznie przywiązany do zasad wyrażonych w kodeksach dobrych praktyk. Wyznacznikiem kondycji moralnej menedżerów, podobnie jak innych środowisk, powinny być trzy elementy: pewne minimum etyczne, zwane przyzwoitością, przewaga dobrej woli nad złą oraz dokonywanie się pewnego moralnego postępu ku lepszemu. Tak jak osobista przyzwoitość i dobra wola odnoszą się wyłącznie do osoby menedżera, tak ich zachowania są też w pewnym stopniu pochodną otaczających ich warunków. Postęp moralny jest więc także uzależniony od sprzyjającej lub szkodliwej atmosfery okołobiznesowej, którą tworzą m.in. uwarunkowania prawne, wynoszenie wolności i tolerancji do roli podstawowych

»
Etyczne potknięcia w biznesie
Hartowanie charakteru

Hartowanie charakteru

Każdy z nas doświadczył nieraz konfliktu między własnym systemem wartości a obowiązkami zawodowymi. Kryzys finansowy może, na przykład, zmusić przełożonego do zwolnienia cenionego pracownika. A stojący na progu kariery menedżer musi zdecydować, czy przyjąć rolę marionetki, czy rzetelnie zapracować na upragnione stanowisko w zespole doradczym.W takich decydujących momentach musimy wybierać między dobrem a... dobrem. W przeciwieństwie do decyzji etycznych, gdzie jedna z opcji jest ewidentnie słuszna, a druga zła, w decydujących momentach stajemy pomiędzy dwoma ideałami. Takie sytuacje zmuszają nas do poszukiwania równowagi między idealizmem a niejednoznaczną rzeczywistością świata biznesu. I poddają próbie nasz stosunek do deklarowanych wartości, sprawdzając, czy dochowamy im wierności, czy też potraktujemy je tylko jak puste słowa.Dokonywanie wyborów w decydujących momentach wymaga umiejętności, których próżno szukać w większości opisów stanowisk - przede wszystkim zdolności do głębokiej autoanalizy. Pozwalają one menedżerom kształtować wiarygodną tożsamość na fundamencie własnej, a nie cudzej, definicji dobra. Kto podda się takiej introspekcji, zyska nowe poczucie celowości działania i będzie wiedział, jak przełożyć swój system wartości na mądre i wyważone politycznie posunięcia.

»

Jak to zrobiłem

O tym, jak nieudana sprzedaż firmy przerodziła się w wielką szansę

Punkt widzenia

Pielęgnuj kulturę wiary w siebie i zaufania

Wywiad

Michaił Barysznikow

Studium przypadku

Czy prezes playboy zagraża firmie?

Czy prezes playboy zagraża firmie?

Paweł Kubisiak 

Staramy się rozdzielać życie zawodowe od prywatnego. Nie chcemy, aby jakiekolwiek sprawy rodzinne przekładały się na ocenę naszych dokonań w pracy. Jednak w wielu branżach osoba prezesa firmy i jego reputacja są ważnym i cennym aktywem przedsiębiorstwa. Zwłaszcza gdy on sam jest osobą towarzyską, znaną w środowisku biznesowym i medialnym. Wówczas staje się twarzą marki, a jego życie prywatne, jak również mniej lub bardziej etyczne zachowania przenoszone na grunt przedsiębiorstwa mogą mieć wpływ na ocenę jego aktywności zawodowej, a tym samym na wizerunek całej firmy.
Prezes fikcyjnej firmy jubilerskiej Prestige prowadzi bardzo bogate życie towarzyskie. Częściej przebywa w otoczeniu pięknych kobiet niż własnej żony. Nie jest też obojętny na wdzięki swoich podwładnych. Plotki w firmie zaczynają narastać, a prezes staje się bohaterem kolorowych magazynów. W jakim stopniu jego zachowanie może mieć wpływ na firmę, którą zarządza?

»

Artykuł

Szef w roli ludzkiej tarczy

Szef w roli ludzkiej tarczy

Dobrzy szefowie bronią swoich podwładnych przed stresem i przeszkodami w wykonywaniu codziennych obowiązków na wiele sposobów - po cichu lub na forum publicznym. Każdego dnia pracują nad sobą, by rozwijać samoświadomość; coraz lepiej poznawać problemy, czułe punkty i drobne dziwactwa swoich podopiecznych oraz by budować atmosferę komfortu i bezpieczeństwa. Uczą się także, które z konfliktów, zdaniem podwładnych, warte są zaangażowania, a które wydają im się mało istotne. A w sytuacjach, gdy nie mogą chronić swoich ludzi - takich jak zwolnienia, cięcia wynagrodzeń czy niewdzięczne obowiązki - najlepsi z nich potrafią okazać współczucie, za pomocą drobnych gestów zmniejszyć obawy i znaleźć sposób na złagodzenie przykrych konsekwencji. Takie działanie pomoże twoim ludziom osiągać lepsze wyniki i poprawi ich samopoczucie. A przyjemnym „skutkiem ubocznym” będzie to, że oni też wesprą cię w trudnych chwilach.

»
Chiny kontra reszta świata. Czyja jest ta technologia?

Chiny kontra reszta świata. Czyja jest ta technologia?

Chinom przejadła się już reputacja globalnej fabryki produktów niskiej wartości. Po cichu przygotowują się do odzyskania pozycji najsilniejszej gospodarki na świecie i podejmują kroki, by zdominować branżę high‑tech.
Jednym ze środków do tego celu było zagwarantowanie sobie przez chiński rząd pozycji nabywcy i sprzedawcy w kilku strategicznych sektorach oraz zachowanie kontroli właścicielskiej tak nad odbiorcami, jak i nad dostawcami. W procesie konsolidacji kilku producentów w tych branżach Chiny stworzyły flagowe przedsiębiorstwa chińskie, by uzyskać efekty skali i skoncentrować procesy uczenia się. Co więcej, podejmują starania, by skłonić korporacje międzynarodowe do dzielenia się technologiami, sięgając tak po zachęty, jak i przymus. Narzucają takie regulacje, by postawić te podmioty przed dylematem: zastosować się do nowych przepisów i dzielić się technologiami z przedsiębiorstwami chińskimi, które w przyszłości staną się ich rywalami, albo je odrzucić i zrezygnować z obecności na najszybciej rozwijającym się rynku na świecie.
Posunięcia rządu chińskiego wywołały tarcia na linii Pekin - firmy zagraniczne i tym samym skłoniły te przedsiębiorstwa do rewizji swojej strategii i zastanowienia nad dwoma kwestiami: Jak można zminimalizować ryzyko dotyczące konkurencyjności i bezpieczeństwa swoich technologii? Jakie innowacje należy stworzyć na terenie Chin, by zyskać przewagę na rynku globalnym? Firmy zagraniczne nie mogą czekać na stabilizację sytuacji makroekonomicznej ani na rozwiązania wielostronne. Jeśli chcą utrzymać pozycje globalnych liderów technologicznych, muszą wykazać się większą wyobraźnią przy rozwiązywaniu tego problemu.

»
Jak skonstruować zwycięski model biznesowy

Jak skonstruować zwycięski model biznesowy

Większość menedżerów uważa, że sukces zapewni im konkurowanie modelem biznesowym, ale niewielu z nich tak naprawdę wie, co to oznacza i jak się do tego zabrać. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów niniejszego artykułu, popularnym błędem jest skupianie uwagi na budowie innowacyjnych modeli biznesowych i ocenie ich efektywności w izolacji - tak jak to czynią inżynierowie w przypadku testowania nowych technologii i produktów. Tymczasem o powodzeniu lub porażce modelu biznesowego w dużej mierze decydują jego interakcje z modelami stosowanym przez konkurentów firmy (niemal każdy model sprawdzi się znakomicie na zmonopolizowanym rynku). A ponieważ firmy budują modele, nie patrząc na działania rywali, przeto skazują je na porażkę.
Wiele przedsiębiorstw ignoruje zmienne elementy modelu biznesowego i zdaje się nie mieć świadomości, że mogą zaprojektować model gwarantujący uzyskanie efektu „zwycięzca bierze wszystko”, który nieodmiennie przypomina efekt sieci, osiągany przez firmy z sektora high‑tech, takie jak Microsoft, eBay i Facebook. Dobry model biznesowy tworzy spirale wartości, które z czasem przyczyniają się do wypracowania przewagi konkurencyjnej.
Mądre firmy wiedzą, jak wzmacniać swoje spirale wartości, jak osłabiać spirale rywali, a nawet jak używać ich, by atuty rywali zamieniać w ich słabości.

»

Debata redakcyjna

Konsulting 2011: czas nowych możliwości

Konsulting 2011: czas nowych możliwości

Okresy silnych wahań na rynku od zawsze stanowiły idealną okazję na rozwój dla firm konsultingowych. To właśnie w tych momentach potencjalni klienci byli bardziej otwarci na eksperymenty i działania, które w znaczący sposób zmieniają struktury i procesy wewnętrzne w firmach. Ostatnie lata, obfitujące w silne wahania rynkowe, faktycznie stały się czasem rozwoju firm konsultingowych. Był to jednak rozwój obarczony sporym ryzykiem, a także wymagający poważnej transformacji. O tym, jakie nowe szanse i zagrożenia dla firm doradczych przyniosły wydarzenia ostatnich lat, podczas debaty zorganizowanej przez Harvard Business Review Polska dyskutowali przedstawiciele czołowych firm doradczych działających na polskim rynku.

»

Komentarz

Czy prezes playboy zagraża firmie? KOMENTARZ 1