Magazyn

Kształtowanie charakterów
Najnowsze wydanie

Nr 103, wrzesień 2011

Kształtowanie charakterów

Lista artykułów

Nr 103, wrzesień 2011

Trendy

Jak powstrzymywać odpływ talentów

PREMIUM

Działy HR polskich firm powinny przygotować się na to, że najbliższy okres może być dla nich czasem wytężonej pracy. Z badań wynika, że 55% specjalistów i menedżerów planuje zmianę pracy w 2011 r. To wyraźny sygnał, że rynek pracy się ożywił.

Myślisz, że klienci nie znoszą czekania? Nie tak szybko...

PREMIUM

Dobrzy menedżerowie przykładają dużą wagę do czasu oczekiwania klientów,
ponieważ istnieje wiele dowodów na to, że skrócenie tego okresu może zwiększyć
satysfakcję klientów. Tymczasem z badań wynika, że lepsze rezultaty przynosi
zupełnie inne podejście - polegające na tym, by pokazać ludziom, co sprawia, że dany proces trwa tak długo.

Porzuć marketing wirusowy - stwórz wirusowy produkt

PREMIUM

Nie trać czasu na zasypywanie serwisu YouTube zabawnymi filmami wideo w nadziei, że jeden z nich okaże się kolejną „wirusową” sensacją marketingową. Z badania, jakie przeprowadzili autorzy, wynika, że możesz tak zaprojektować cyfrowe produkty, by stymulować rozwój samonapędzających się kampanii promocyjnych.

Plotkowanie w pracy nie jest nieprofesjonalne

PREMIUM

Plotki mogą być źródłem korzyści zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji, chociaż menedżerowie uważają je za zjawisko absolutnie negatywne i zwykle karzą plotkarzy,gorzej oceniając ich wyniki pracy.

Spółka celowa: więcej biznesu w projektach publicznych

PREMIUM

Dzięki zastosowaniu formuły spółki celowej przedsięwzięcie publiczne jest zarządzane zgodnie z zasadami i praktykami stosowanymi w biznesie i unika wielu ograniczeń, charakterystycznych dla trybu pracy urzędów administracji publicznej.

Czego Zachód jeszcze nie zrozumiał na temat Chin

PREMIUM

Gospodarka Chin, skoncentrowana dotychczas na eksporcie, staje się rynkiem napędzanym przez lokalnych konsumentów szybciej, niż wydaje się większości firm.
Artykuł podpowiada, jak dostosować się do tych zmian.

Jak rekomendacje klientów prowadzą do wysokich zysków

PREMIUM

Część firm z pewnością zastanawia się, czy programy zachęcające klientów do rekomendowania ich produktów i usług przynoszą jakiekolwiek korzyści oprócz tej, że stali klienci zyskują dzięki nim trochę pieniędzy. Otóż inicjatywy tego typu mogą być nad wyraz zyskowne.

Raport

Jak efektywnie wykorzystać przewagę technologiczną?

PREMIUM

Efektywne wykorzystanie systemów informatycznych wymaga systematycznego konfrontowania wdrożonych technologii z celami biznesowymi, miernikami skuteczności i strategią budowania wartości przedsiębiorstwa.

Kultura firmy - klucz do powodzenia wspólnych projektów

PREMIUM

Sukces projektu coraz częściej zależy od umiejętności dopasowania uczestniczących w nim ludzi i zespołów. Szczególnym wyzwaniem jest wykorzystanie kultury korporacyjnej do poprawy efektywności współpracy dwóch partnerów biznesowych.

Zaangażowani pracownicy, lepsze wyniki

PREMIUM

Do budowania zaangażowania pracowników niezbędne jest kompleksowe podejście, spójność wewnętrzna oraz dyscyplina w realizacji zaplanowanych działań. Zapewnienie tych trzech elementów jest największą wartością, jaką wnosi doradca zewnętrzny.

Strategia jako katalizator zmian

PREMIUM

Przygotowanie strategii biznesowej jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia gruntownych zmianw organizacji. To jednak dopiero początek transformacji.

Jak zminimalizować ryzyko innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych

PREMIUM

W niespokojnych czasach przepisem na sukces może być niekonwencjonalna forma korzystania z usług doradczych - konsultanci przestają być zewnętrznymi dostawcami usług, a stają się partnerami i współudziałowcami projektów.

Ewolucja usług prawnych

PREMIUM

Największe kancelarie prawne oferujące kompleksową obsługę korporacji i największych lokalnych przedsiębiorstw, przechodzą dziś ewolucję, której efektem jest nowa jakość współpracy pomiędzy firmą a prawnikami, a także lepsze dostosowanie do zmian zachodzących u klientów.

Sektor doradczy w poszukiwaniu nowej oferty wartości

PREMIUM

W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych światowych firm konsultingowych. Sukcesywnie poszerzały swoją ofertę o kolejne usługi, związane już nie tylko z optymalizacją kosztów i kreowaniem strategii, ale także z wdrażaniem systemów informatycznych czy doradztwem prawnym w transakcjach kapitałowych. Od kilku lat tempo tej ekspansji wyraźnie spada. Jest to następstwem splotu co najmniej czterech czynników: stopniowego nasycenia rynku, nasilenia konkurencji w poszczególnych jego segmentach, wzrostu oczekiwań potencjalnych klientów, a także stopniowego upowszechniania wiedzy o najlepszych praktykach stosowanych przez konsultantów. W efekcie firmy doradcze od kilku lat stają przed poważnym wyzwaniem związanym z poszerzeniem oferty o nowe usługi. W raporcie Inteligentna Firma 2011. Sektor doradczy w poszukiwaniu nowej wartości prezentujemy przykłady projektów i nowych usług, które mogą być atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych odbiorców.

Polacy w radach nadzorczych międzynarodowych firm

PREMIUM

Międzynarodowe organizacje działające w regionie Europy ¦rodkowo‑Wschodniej zaczynają poszukiwać tu kandydatów na członków rad nadzorczych dla swoich spółek macierzystych.

Trwałe doskonalenie procesów produkcyjnych: nowy czynnik przewagi konkurencyjnej

PREMIUM

Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stają dziś organizacje korzystające z usług firm doradczych, jest zapewnienie trwałych efektów projektów zrealizowanych przy pomocy konsultantów. Aby osiągnąć ten cel, w doskonalenie procesów wewnętrznych trzeba zaangażować pracowników firmy.

Lean management w procesie kredytowym

PREMIUM

Wiele banków stara się doskonalić swoje procesy. Optymalizacja ma jednak sens tylko wtedy, gdy w działaniach uwzględni się specyficzne potrzeby klientów i realizowaną strategię, a procesy analizuje się w sposób całościowy.

Biuro w cyfrowej chmurze

PREMIUM

Rozwój oferty sieci telekomunikacyjnych dla biznesu opiera się dziś na zintegrowanej komunikacji i wirtualizacji usług. Jedną z ciekawszych propozycji jest wirtualne biuro.

Od usprawnienia struktury zarządzania do budowania kultury organizacji

PREMIUM

Niedostosowanie struktury zarządzania do tempa rozwoju to problem wielu dynamicznie rosnących polskich przedsiębiorstw. Konsultant może pomóc w jego rozwiązaniu. Niedostosowanie struktury zarządzania do tempa rozwoju to problem wielu dynamicznie rosnących polskich przedsiębiorstw. Konsultant może pomóc w jego rozwiązaniu.

Temat numeru

Między jasnymi wyborami a różnymi odcieniami a różnymi odcieniami szarości

PREMIUM

Dużo się dziś mówi o etyce biznesu. Kiedyś nie zauważano zła, jakim jest wyzysk pracowników albo niszczenie środowiska naturalnego. Dziś każdy, kto źle traktuje swoich pracowników albo wypuszcza ścieki do rzek, doskonale zdaje sobie sprawę, że robi źle. To wielki postęp. A jednak nadal spotykamy praktyki, które uchodzą za dopuszczalne, choć tak naprawdę są naganne. Rozważając etyczną kondycję biznesu, należy się zastanawiać, jakie kryteria oceny należy tu zastosować. Jak się wydaje, zdrowy moralnie biznes to nie biznes „bezgrzeszny” ani dogmatycznie przywiązany do zasad wyrażonych w kodeksach dobrych praktyk. Wyznacznikiem kondycji moralnej menedżerów, podobnie jak innych środowisk, powinny być trzy elementy: pewne minimum etyczne, zwane przyzwoitością, przewaga dobrej woli nad złą oraz dokonywanie się pewnego moralnego postępu ku lepszemu. Tak jak osobista przyzwoitość i dobra wola odnoszą się wyłącznie do osoby menedżera, tak ich zachowania są też w pewnym stopniu pochodną otaczających ich warunków. Postęp moralny jest więc także uzależniony od sprzyjającej lub szkodliwej atmosfery okołobiznesowej, którą tworzą m.in. uwarunkowania prawne, wynoszenie wolności i tolerancji do roli podstawowych

Etyczne potknięcia w biznesie

PREMIUM

Nawet posiadający dobre intencje menedżerowie są często nieświadomi niezgodnych z zasadami etyki zachowań tak swoich, jak i podwładnych. Posiłkując się wynikami badań, autorzy formułują pięć przyczyn tej ślepoty poznawczej i wskazują, jak można im zaradzić.

Hartowanie charakteru

PREMIUM

Każdy z nas doświadczył nieraz konfliktu między własnym systemem wartości a obowiązkami zawodowymi. Kryzys finansowy może, na przykład, zmusić przełożonego do zwolnienia cenionego pracownika. A stojący na progu kariery menedżer musi zdecydować, czy przyjąć rolę marionetki, czy rzetelnie zapracować na upragnione stanowisko w zespole doradczym.W takich decydujących momentach musimy wybierać między dobrem a... dobrem. W przeciwieństwie do decyzji etycznych, gdzie jedna z opcji jest ewidentnie słuszna, a druga zła, w decydujących momentach stajemy pomiędzy dwoma ideałami. Takie sytuacje zmuszają nas do poszukiwania równowagi między idealizmem a niejednoznaczną rzeczywistością świata biznesu. I poddają próbie nasz stosunek do deklarowanych wartości, sprawdzając, czy dochowamy im wierności, czy też potraktujemy je tylko jak puste słowa.Dokonywanie wyborów w decydujących momentach wymaga umiejętności, których próżno szukać w większości opisów stanowisk - przede wszystkim zdolności do głębokiej autoanalizy. Pozwalają one menedżerom kształtować wiarygodną tożsamość na fundamencie własnej, a nie cudzej, definicji dobra. Kto podda się takiej introspekcji, zyska nowe poczucie celowości działania i będzie wiedział, jak przełożyć swój system wartości na mądre i wyważone politycznie posunięcia.

Jak to zrobiłem

O tym, jak nieudana sprzedaż firmy przerodziła się w wielką szansę

PREMIUM

Fadi Ghandour stworzył Aramex International, jedną z najlepiej prosperującej firm założonych przez przedsiębiorców, jakie pojawiły się w krajach arabskich pokonując takie przeszkody jak: brak zainteresowania ze strony potencjalnych partnerów, niedobory gotówki i wrogie reakcje w każdym kraju, w którym próbował uruchomić działalność.

Punkt widzenia

Pielęgnuj kulturę wiary w siebie i zaufania

PREMIUM

Probelmy atakują zewsząd. Niespodzianki mogą spaść z nieba niczym chmura wulkanicznego pyłu i czasem wydaję się, że nic już nie jest takie, jak dawniej. Nawet najlepszym przedsiębiorstwom i najbardziej spełnionym zawodowo ludziom oprócz sukcesów przytrafiają się potknięcia, upadki momenty zwrotne w karierze. Dlatego właśnie tak ważna jest zdolność szybkiego „pozbierania się” i powrotu do gry.

Wywiad

Michaił Barysznikow

PREMIUM

Rozmowa z Michaiłem Barysznikowem

Studium przypadku

Czy prezes playboy zagraża firmie?

PREMIUM

Staramy się rozdzielać życie zawodowe od prywatnego. Nie chcemy, aby jakiekolwiek sprawy rodzinne przekładały się na ocenę naszych dokonań w pracy. Jednak w wielu branżach osoba prezesa firmy i jego reputacja są ważnym i cennym aktywem przedsiębiorstwa. Zwłaszcza gdy on sam jest osobą towarzyską, znaną w środowisku biznesowym i medialnym. Wówczas staje się twarzą marki, a jego życie prywatne, jak również mniej lub bardziej etyczne zachowania przenoszone na grunt przedsiębiorstwa mogą mieć wpływ na ocenę jego aktywności zawodowej, a tym samym na wizerunek całej firmy.
Prezes fikcyjnej firmy jubilerskiej Prestige prowadzi bardzo bogate życie towarzyskie. Częściej przebywa w otoczeniu pięknych kobiet niż własnej żony. Nie jest też obojętny na wdzięki swoich podwładnych. Plotki w firmie zaczynają narastać, a prezes staje się bohaterem kolorowych magazynów. W jakim stopniu jego zachowanie może mieć wpływ na firmę, którą zarządza?

Artykuł

Szef w roli ludzkiej tarczy

PREMIUM

Dobrzy szefowie bronią swoich podwładnych przed stresem i przeszkodami w wykonywaniu codziennych obowiązków na wiele sposobów - po cichu lub na forum publicznym. Każdego dnia pracują nad sobą, by rozwijać samoświadomość; coraz lepiej poznawać problemy, czułe punkty i drobne dziwactwa swoich podopiecznych oraz by budować atmosferę komfortu i bezpieczeństwa. Uczą się także, które z konfliktów, zdaniem podwładnych, warte są zaangażowania, a które wydają im się mało istotne. A w sytuacjach, gdy nie mogą chronić swoich ludzi - takich jak zwolnienia, cięcia wynagrodzeń czy niewdzięczne obowiązki - najlepsi z nich potrafią okazać współczucie, za pomocą drobnych gestów zmniejszyć obawy i znaleźć sposób na złagodzenie przykrych konsekwencji. Takie działanie pomoże twoim ludziom osiągać lepsze wyniki i poprawi ich samopoczucie. A przyjemnym „skutkiem ubocznym” będzie to, że oni też wesprą cię w trudnych chwilach.

Chiny kontra reszta świata. Czyja jest ta technologia?

PREMIUM

Chinom przejadła się już reputacja globalnej fabryki produktów niskiej wartości. Po cichu przygotowują się do odzyskania pozycji najsilniejszej gospodarki na świecie i podejmują kroki, by zdominować branżę high‑tech.
Jednym ze środków do tego celu było zagwarantowanie sobie przez chiński rząd pozycji nabywcy i sprzedawcy w kilku strategicznych sektorach oraz zachowanie kontroli właścicielskiej tak nad odbiorcami, jak i nad dostawcami. W procesie konsolidacji kilku producentów w tych branżach Chiny stworzyły flagowe przedsiębiorstwa chińskie, by uzyskać efekty skali i skoncentrować procesy uczenia się. Co więcej, podejmują starania, by skłonić korporacje międzynarodowe do dzielenia się technologiami, sięgając tak po zachęty, jak i przymus. Narzucają takie regulacje, by postawić te podmioty przed dylematem: zastosować się do nowych przepisów i dzielić się technologiami z przedsiębiorstwami chińskimi, które w przyszłości staną się ich rywalami, albo je odrzucić i zrezygnować z obecności na najszybciej rozwijającym się rynku na świecie.
Posunięcia rządu chińskiego wywołały tarcia na linii Pekin - firmy zagraniczne i tym samym skłoniły te przedsiębiorstwa do rewizji swojej strategii i zastanowienia nad dwoma kwestiami: Jak można zminimalizować ryzyko dotyczące konkurencyjności i bezpieczeństwa swoich technologii? Jakie innowacje należy stworzyć na terenie Chin, by zyskać przewagę na rynku globalnym? Firmy zagraniczne nie mogą czekać na stabilizację sytuacji makroekonomicznej ani na rozwiązania wielostronne. Jeśli chcą utrzymać pozycje globalnych liderów technologicznych, muszą wykazać się większą wyobraźnią przy rozwiązywaniu tego problemu.

Jak skonstruować zwycięski model biznesowy

PREMIUM

Większość menedżerów uważa, że sukces zapewni im konkurowanie modelem biznesowym, ale niewielu z nich tak naprawdę wie, co to oznacza i jak się do tego zabrać. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów niniejszego artykułu, popularnym błędem jest skupianie uwagi na budowie innowacyjnych modeli biznesowych i ocenie ich efektywności w izolacji - tak jak to czynią inżynierowie w przypadku testowania nowych technologii i produktów. Tymczasem o powodzeniu lub porażce modelu biznesowego w dużej mierze decydują jego interakcje z modelami stosowanym przez konkurentów firmy (niemal każdy model sprawdzi się znakomicie na zmonopolizowanym rynku). A ponieważ firmy budują modele, nie patrząc na działania rywali, przeto skazują je na porażkę.
Wiele przedsiębiorstw ignoruje zmienne elementy modelu biznesowego i zdaje się nie mieć świadomości, że mogą zaprojektować model gwarantujący uzyskanie efektu „zwycięzca bierze wszystko”, który nieodmiennie przypomina efekt sieci, osiągany przez firmy z sektora high‑tech, takie jak Microsoft, eBay i Facebook. Dobry model biznesowy tworzy spirale wartości, które z czasem przyczyniają się do wypracowania przewagi konkurencyjnej.
Mądre firmy wiedzą, jak wzmacniać swoje spirale wartości, jak osłabiać spirale rywali, a nawet jak używać ich, by atuty rywali zamieniać w ich słabości.

Debata redakcyjna

Konsulting 2011: czas nowych możliwości

PREMIUM

Okresy silnych wahań na rynku od zawsze stanowiły idealną okazję na rozwój dla firm konsultingowych. To właśnie w tych momentach potencjalni klienci byli bardziej otwarci na eksperymenty i działania, które w znaczący sposób zmieniają struktury i procesy wewnętrzne w firmach. Ostatnie lata, obfitujące w silne wahania rynkowe, faktycznie stały się czasem rozwoju firm konsultingowych. Był to jednak rozwój obarczony sporym ryzykiem, a także wymagający poważnej transformacji. O tym, jakie nowe szanse i zagrożenia dla firm doradczych przyniosły wydarzenia ostatnich lat, podczas debaty zorganizowanej przez Harvard Business Review Polska dyskutowali przedstawiciele czołowych firm doradczych działających na polskim rynku.

Komentarz

Samonakręcający się model biznesowy

PREMIUM

Wejście na szybko rosnący rynek dostarczania paczek do konsumentów wymagało od firmy InPost opracowania nowego modelu biznesowego pozwalającego jej konkurować z kurierskimi gigantami.

Czy prezes playboy zagraża firmie? KOMENTARZ 1

PREMIUM

To, co prezes Adam Karski robi po pracy, jest jego prywatną sprawą. Ale jeśli rada nadzorcza zechce go odwołać ze stanowiska - uznając, że straciła zaufanie do szefa Prestige - może to zrobić w każdej chwili. A powód zwolnienia nie musi być związany z działalnością biznesową prezesa.

Czy prezes playboy zagraża firmie? KOMENTARZ 2

PREMIUM

Rada nadzorcza spółki Prestige powinna sprawować nadzór nad prowadzonym biznesem, a nie nad moralnością jej prezesa. Na koniec liczy się bowiem wynik ekonomiczny, a nie to, czy szef firmy zdradza żonę.

Czy prezes playboy zagraża firmie? KOMENTARZ 3

PREMIUM

Adam Karski potrafi kierować firmą, ale nie radzi sobie w życiu prywatnym. W konsekwencji jego postępowanie może mieć wpływ na ocenę firmy Prestige przez klientów i partnerów biznesowych, co może niekorzystnie przełożyć się na wyniki spółki.

Dylematy etyczne menedżera

PREMIUM

Zwalnianie pracowników w większości przypadków należy do najtrudniejszych zadań, przed jakimi staje w swojej pracy menedżer. Zwłaszcza jeśli trzeba rozstać się z pracownikiem, który znacząco przyczynił się do sukcesu firmy.