Staw czoła wyzwaniom nowej rzeczywistości i zostań coachem

Dyrektor finansowy powinien budować skuteczny, zorientowany na cele zespół, obejmując jego członków mentoringiem i coachingiem oraz inspirując ich do działania i rozwoju - z jednej strony w kierunku zapewnienia wysokiej jakości pracy, z drugiej zaś dbając o odpowiedni poziom kreatywności będącej źródłem innowacyjności. Do jego zadań należy także wsparcie innych menedżerów w budowaniu trwałych relacji biznesowych z właścicielami oraz partnerami biznesowymi.

4 powody, dla których menedżerowie powinni stosować coaching 

Pomaganie innym w odniesieniu sukcesu jest jednym z kluczowych zadań menedżera.

Coaching pracowników

Myślisz, że jesteś świetnym coachem? Prawdopodobnie się mylisz 

Oto siedem cech osób, które najczęściej przeceniają swoje umiejętności.

Aby być wspaniałym coachem, nie można działać w pojedynkę 

Potrzeba częstych dyskusji o rozwoju zawodowym jest jednym z powodów, dla których wiele firm odchodzi od praktyki rocznych ocen wyników pracy – jedna rozmowa w roku nie wystarczy.

Co zrobić, kiedy menedżer nie pasuje do roli, którą obecnie pełni? 

Czasami przeformułowanie roli leży w najlepszym interesie zarówno organizacji, jak i uczestnika coachingu.

Jak kierować pracownikiem, któremu brakuje pewności siebie 

Brak pewności siebie utrudnia pracownikom osiąganie najlepszych wyników. Jak więc można pomóc im w realizacji zadań?

Klub CFO

Coaching osobisty

Większość liderów zna swoje mocne strony, ale nie dostrzega słabych 

„Tak, dość dobrze znam swoje mocne i słabe strony”. Gdybyśmy dostawali dolara za każdym razem, kiedy słyszymy takie zapewnienie od menedżerów wyższego szczebla, z którymi prowadzimy coaching, moglibyśmy już dawno przejść na emeryturę.

Jak utrwalić wiedzę o przywództwie? 

Dużo się mówi o tym, jak wiele z tego, czego uczy się na kursach przywództwa, przenika później do codziennej praktyki menedżerów.

Potraktuj krytykę jako formę coachingu 

Informacja zwrotna (feedback) ma kluczowe znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że przyczynia się do poprawy wyników, rozwija talenty, rozwiązuje problemy, wpływa na awanse i wynagrodzenie, a także napędza wzrost zysku.

Chcesz kontrolować swoje życie? Kontroluj to, czemu poświęcasz uwagę 

Aby prezentować stałą wydajność pracy i lepiej radzić sobie ze stresem, musimy wzmocnić nasze umiejętności zarządzania uwagą. Czym jest zarządzanie uwagą?