Magazyn

Jaki obrać kierunek?
Najnowsze wydanie

Nr 10, grudzień 2003

Jaki obrać kierunek?

Lista artykułów

Nr 10, grudzień 2003

Zarządzanie sobą

Pokonaj stres

PREMIUM

Stres atakuje, stres się szerzy, stres zmniejsza zyski przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone w 1999 roku wśród 46 tysięcy pracowników wykazały, że koszty leczenia stresu i związanych z nim depresji są o 147% wyższe niż w przypadku innych chorób.

Trendy

Dbaj o związki z byłymi pracownikami

PREMIUM

Większość firm zwraca uwagę na potencjalnych i obecnych pracowników, ale pomija byłych pracowników. Jest to kosztowne przeoczenie, bo dawni pracownicy firmy mogą zrobić dla niej wiele dobrego.

Nie ograniczaj się do odbierania telefonów od klientów;zarządzaj relacjami

PREMIUM

Niemal każde telefoniczne centrum obsługi klientów dąży do szybkiego załatwiania zapytań i reklamacji. Jednakże kładąc nacisk na szybkość, a nie na jakość obsługi, centra na ogół bardziej irytują klientów, niż służą im pomocą. Oto jak można to zmienić.

Rozmowa

Sygnały nadchodzącego kryzysu

PREMIUM

Większość z nas postrzega organizacje, w których funkcjonujemy (szkoły, firmy itp.), jako monolityczne i przewidywalne. Tymczasem firmy są bardziej nieprzewidywalne i mają w sobie więcej życia, niż nam się zdaje.

Sztuka angażowania umysłu i emocji

PREMIUM

Kiedy menedżerowie stają przed zadaniem przekonania słuchaczy, większość z nich stara się przedstawić fakty, statystyki i cytaty. Uciekają się do żargonu firmowego, w którym umieją się poruszać. 

Ukryte myśli klientów

PREMIUM

Co naprawdę myślą twoi klienci? Profesor Gerald Zaltman z Harvard Business School omawia swoją nową metodę badania rynku, służącą do ujawniania nieświadomych myśli konsumentów o najrozmaitszych produktach, zaczynając od sprayu do tkanin, a kończąc na Internecie.

Komentarz

Bank z dynamicznym budżetem

PREMIUM

Standardowe budżetowanie nie sprzyja twórczemu podejściu do planowania, które jest warunkiem rozwoju firmy. Co może być dla niego poważną alternatywą?

Poznaj innych, ale też daj poznać siebie

PREMIUM

Polscy menedżerowie często popełniają jednocześnie dwa poważne błędy w motywowaniu pracowników – nie tylko nie starają się poznać ich oczekiwań i ambicji, ale w dodatku sami nie komunikują im swoich oczekiwań i wymagań.

Konstruktywny błąd to sukces, nie porażka

PREMIUM

W Polfie Kutno zbudowaliśmy zespół, który innowacyjność i błędy traktuje jako integralne elementy sukcesu. Pozwala nam to na elastyczność w działaniu i owocuje atrakcyjnymi, nowatorskimi przedsięwzięciami.

Budżetujmy, ale elastycznie

PREMIUM

W wielu polskich firmach wciąż jeszcze nie myśli się o planowaniu finansowym i decentralizacji odpowiedzialności za wyniki finansowe. Te z kolei, które zarządzają już przez budżet, często traktują go zbyt sztywno. Takie podejście jest ryzykowne, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie zmiany na rynku i w firmach konkurencyjnych zachodzą bardzo szybko.

Artykuł

Złudzenia sukcesu

PREMIUM

Dowody są niepokojąco oczywiste: większość wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych (fuzje i zakupy firm, budowy dużych obiektów, wejścia na rynki) powstaje z opóźnieniem, przekraczając planowane nakłady i nie przynosząc zamierzonych korzyści. 

Jak motywować "trudnych" pracowników

PREMIUM

Menedżerowie, którzy motywują podwładnych za pomocą zachęt, siły swojej wizji i pasji, pobudzają do działania tylko ludzi otwartych na motywację. Powstaje pytanie: jak wpływać na krnąbrnych pracowników, którzy nigdy nie wykonują poleceń, za to zajmują nam większość cennego czasu? Nigel Nicholson twierdzi, że nie można ich skutecznie mobilizować, muszą to zrobić oni sami. Proponuje też metodę, która wywraca do góry nogami tradycyjne koncepcje.

Co naprawdę działa: między prawdą a fikcją

PREMIUM

Menedżerowie nie powinni narzekać na brak technik i narzędzi, którymi mogą posłużyć się, gdy chcą poprawić wyniki firmy. Ale które z nich są naprawdę skuteczne? Które są niezbędne, a które można sobie podarować? Dwóch profesorów zarządzania i były konsultant z firmy doradczej McKinsey próbują udzielić odpowiedzi na te pytania. W ich przełomowym, trwającym 5 lat, projekcie badawczym brało udział ponad 50 naukowców i konsultantów. Autorzy przeanalizowali 200 technik z zakresu zarządzania, stosowanych przez 160 firm w okresie dziesięciu lat. Co odkryli? Że liczą się podstawy biznesu.

Te wspaniałe pouczające błędy

PREMIUM

„Najszybszą drogą do sukcesu jest podwojenie liczby popełnianych błędów” - powiedział kiedyś prezes IBM Thomas Watson Senior. W ostatnich latach z opinią tą zgadza się coraz więcej menedżerów, ponieważ zrozumieli w końcu prawdę, którą od dawna znali wszyscy zwolennicy nowatorskich rozwiązań: że porażka jest warunkiem wstępnym innowacji. O ile menedżerowie zaczynają doceniać wartość porażki dla firmy, o tyle wciąż nie są gotowi jej zaakceptować w wymiarze osobistym.

Metody

Precz z budżetami!

PREMIUM

Planowanie i ustalanie celów na podstawie budżetów w takiej formie, w jakiej wykorzystuje je większość firm, należy wyeliminować. Być może propozycja ta brzmi radykalnie, ale stanowi jedynie konsekwencję wieloletnich wysiłków zmierzających do przekształcenia scentralizowanej hierarchii organizacyjnej w strukturę, która oddaje zadania i uprawnienia, i łatwo adaptuje się do warunków rynkowych. Większość innych związanych z tą transformacją zmian już przeprowadzono, jednak firmom nie udaje się do końca wprowadzić nowego porządku, ponieważ nadal działają pod dyktando nieelastycznych procesów budżetowych oraz tkwią w związanej z nimi kulturze wydawania poleceń i sprawowania kontroli.

Studium przypadku

Dym z uszu, piana na ustach, czyli dyrektor działu dostaje szału

PREMIUM

Twój najlepszy menedżer właśnie stracił nad sobą panowanie i publicznie upokorzył koleżankę. Co teraz?

Artur Żurek: prezes musi przejąć ster w firmie

PREMIUM

MATROKS Pęcin jest w okresie zmian. Zakłady wymagają więc jasnego zdefiniowania planów na przyszłość i ustalenia priorytetów, zarówno krótko- jak i długoterminowych. Powinny one dotyczyć pracy zespołowej, mobilizacji wszystkich obszarów, ale przede wszystkim lidera, który poprowadzi firmę.

Anna Machinek: prezes powinien podjąć dyskusję nad zagadnieniami strategicznymi z menedżerami

PREMIUM

Ostre spięcie między ważnymi menedżerami wynika z głębszych konfliktów. Ich rozwiązanie będzie wymagać istotnych zmian w sposobie funkcjonowania firmy.

Danuta Raczkiewicz-Chenczke: prezes musi stać się przywódcą

PREMIUM

Prawdziwym problemem firmy nie jest wybuch jednego z kluczowych menedżerów, ale niedostatki przywództwa jej prezesa.

Raport

Firma to ludzie: kultura organizacyjna COMARCH-CDN

PREMIUM

Kultura organizacyjna COMARCH‑CDN budowana jest konsekwentnie, w zgodzie z misją i celami strategicznymi spółki. Jej tworzenie to proces, który wymaga uwagi zarządu. Tylko wtedy moóna mówić o świadomym i skutecznym jej kształtowaniu, tak by wzrastała konkurencyjność przedsiębiorstwa. Najistotniejszym elementem kultury organizacyjnej w firmie jest zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne.