Magazyn

Prenumerata

Pokaż numery archiwalne

Harvard-Nr-10-grudzień-2003-Jaki obrać kierunek?

Nr 10, grudzień 2003

Jaki obrać kierunek?

Kup prenumeratę

W tym numerze

Zarządzanie sobą

Pokonaj stres

Trendy

Dbaj o związki z byłymi pracownikami
Nie ograniczaj się do odbierania telefonów od klientów;zarządzaj relacjami

Rozmowa

Sygnały nadchodzącego kryzysu

Sygnały nadchodzącego kryzysu

| Diane L. Coutu, Karl E. Weick

Większość z nas postrzega organizacje, w których funkcjonujemy (szkoły, firmy itp.), jako monolityczne i przewidywalne. Tymczasem firmy są bardziej nieprzewidywalne i mają w sobie więcej życia, niż nam się zdaje ? tak twierdzi Karl Weick, wykładowca psychologii na Uniwersytecie Stanu Michigan i ekspert w dziedzinie zachowań organizacji. Aby odnieść sukces, firmy muszą ograniczyć to, co nieprzewidywalne do minimum i dostrzegać nawet najsłabsze sygnały nadchodzącego kryzysu. Weick proponuje, aby uczyć się sztuki przewidywania od organizacji, które nie mogą sobie pozwolić na żadne błędy (elektrownie jądrowe, brygady strażackie, oddziały intensywnej terapii itp.). W rozmowie z Diane Coutu, starszym wydawcą HBR, Weick omawia cechy wysoce niezawodnych organizacji (WNO) i podpowiada, w jaki sposób inne firmy mogą zastosować ich praktyki i filozofię działania.

»
Sztuka angażowania umysłu i emocji
Ukryte myśli klientów

Komentarz

Artykuł

Złudzenia sukcesu

Złudzenia sukcesu

| Dan Lovallo, Daniel Kahneman

Dowody są niepokojąco oczywiste: większość wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych (fuzje i zakupy firm, budowy dużych obiektów, wejścia na rynki) powstaje z opóźnieniem, przekraczając planowane nakłady i nie przynosząc zamierzonych korzyści. Ekonomiści dowodzą, że duża liczba nietrafionych przedsięwzięć wynika z ponoszenia przez firmy racjonalnego ryzyka: korzyści z paru sukcesów przeważają nad stratami wynikającymi z wielu niepowodzeń. Jednakże dwóch wybitnych uczonych zajmujących się problematyką podejmowania decyzji, Dan Lovallo z University of New South Wales i laureat Nagrody Nobla Daniel Kahneman z Princeton University, ma na tę sprawę zupełnie inny pogląd.

»
Jak motywować
Co naprawdę działa: między prawdą a fikcją
Te wspaniałe pouczające błędy

Metody

Precz z budżetami!

Precz z budżetami!

| Jeremy Hope, Robin Fraser

Planowanie i ustalanie celów na podstawie budżetów w takiej formie, w jakiej wykorzystuje je większość firm, należy wyeliminować. Być może propozycja ta brzmi radykalnie, ale stanowi jedynie konsekwencję wieloletnich wysiłków zmierzających do przekształcenia scentralizowanej hierarchii organizacyjnej w strukturę, która oddaje zadania i uprawnienia, i łatwo adaptuje się do warunków rynkowych. Większość innych związanych z tą transformacją zmian już przeprowadzono, jednak firmom nie udaje się do końca wprowadzić nowego porządku, ponieważ nadal działają pod dyktando nieelastycznych procesów budżetowych oraz tkwią w związanej z nimi kulturze wydawania poleceń i sprawowania kontroli.

»

Studium przypadku

Dym z uszu, piana na ustach, czyli dyrektor działu dostaje szału
Artur Żurek: prezes musi przejąć ster w firmie
Anna Machinek: prezes powinien podjąć dyskusję nad zagadnieniami strategicznymi z menedżerami
Danuta Raczkiewicz-Chenczke: prezes musi stać się przywódcą

Raport

Firma to ludzie: kultura organizacyjna COMARCH-CDN