Magazyn

Jak zatrzymać klientów?
Najnowsze wydanie

Nr 75, maj 2009

Jak zatrzymać klientów?

Lista artykułów

Nr 75, maj 2009

Case

Sprawne decyzje

PREMIUM

Dzięki wdrożeniu systemów business intelligence menedżerowie zarządzający firmą VOIGT otrzymali możliwość wielopłaszczyznowej analizy danych biznesowych, która nie tylko dostarcza informacji w zakresie optymalizacji kosztów, ale pozwala również na dokładną analizę przychodów. Iintegracja danych pochodzących z działów odpowiedzialnych za produkcję i sprzedaż oraz dystrybucję towarów pozwoliła usprawnić procesy wewnętrzne, a także poszerzyć ofertę rynkową przedsiębiorstwa.

W poszukiwaniu dodatkowych źródeł efektywności

PREMIUM

Jednym z najlepszych sposobów na podniesienie efektywności przedsiębiorstwa jest optymalizacja łańcucha dostaw. Na taki właśnie krok kilka lat temu zdecydowała się firma Marine Harvest, jeden z największych światowych dostawców ryb i owoców morza.

Trendy

Przywództwo w czasach kryzysu

PREMIUM

Dziś prawdziwą przewagą konkurencyjną staje się silny zespół pracowników, który dzięki swojej motywacji i chęci do działania jest w stanie realizować zadania firmy. Budowanie zaangażowania pracowników, często przy obciętych środkach finansowych i rosnącej presji na efektywność kosztową, to trudna sztuka. Wymaga od lidera szczególnego kunsztu.

Blogosfera – kto czyta blogi?

PREMIUM

Analizując dane z ostatnich trzech lat, można stwierdzić, że grono osób czytających blogi bardzo szybko się zwiększa. Czy blogosfera może zagrozić pozycji tradycyjnych mediów? Z badań wynika, że ludzie już teraz coraz częściej szukają tam rozrywki lub informacji.

Jak stymulować dobre pomysły

PREMIUM

Wykorzystanie wkładu wielu ludzi na wczesnym etapie procesu tworzenia innowacji pozwala firmom wyodrębnić przełomowe, a wyeliminować złe pomysły, nim trafią do oceny osób decydujących o ich realizacji.

Czego naprawdę pragną klienci?

PREMIUM

Technika badania upodobań konsumenckich, która wymaga szeregu kompromisów podczas wyboru preferowanych cech produktów, pomaga firmom lepiej zrozumieć rzeczywiste oczekiwania klientów.

Regaty Oxford kontra Cambridge a praca zespołowa

PREMIUM

180 lat tradycji w wyścigach wioślarskich zaowocowało wypracowaniem doskonałej metody selekcji sportowców w Klubie Wioślarskim Uniwersytetu Cambridge. Trenerzy testują umiejętności wioślarzy, wymieniając pojedynczych członków osady, tak długo, aż znajdą najlepiej współpracującą grupę zawodników. Spróbuj posłużyć się tą samą techniką, gdy będziesz budował zespół biznesowy.

Komentarz

Kiedy prezes nie widzi potrzeby wyznaczenia następcy - komentarz 4

PREMIUM

Na obecnym etapie rozwoju ArtMebli jest za wcześnie na sukcesję. Firma cały czas inwestuje, rozszerza produkcję i działalność na nowych rynkach. Zmiana na stanowisku osoby zarządzającej mogłaby wprowadzić niepotrzebne zamieszanie. W dłuższym okresie warto jednak opracować sukcesję nie tylko stanowiska prezesa, ale i całego zarządu.

Kiedy prezes nie widzi potrzeby wyznaczenia następcy - komentarz 3

PREMIUM

Planowanie sukcesji w prywatnej firmie to trudne, a często także bolesne wyzwanie, dlatego nierzadko odsuwa się je w czasie. Kluczowe jest jednak pytanie, jak powinien wyglądać pierwszy krok.

Kiedy prezes nie widzi potrzeby wyznaczenia następcy - komentarz 2

PREMIUM

Ludwik Zatorski nie musi śpieszyć się z szukaniem następcy. Jeśli praca daje mu satysfakcję i sprawia przyjemność, nie powinien z niej rezygnować. Ważne jest, aby wokół siebie zgromadził wartościowych ludzi, którym na początek będzie mógł przekazać swoją wiedzę, a z czasem – być może – także firmę.

Kiedy prezes nie widzi potrzeby wyznaczenia następcy - komentarz 1

PREMIUM

Wybór nowego prezesa nie rozwiąże problemów z sukcesją. Ludwik Zatorski nie zechce tak łatwo podzielić się władzą. I nawet jeśli wybierze najlepszego kandydata na swoje miejsce, będzie chciał zarządzać firmą z „tylnego siedzenia”.

Debata redakcyjna

Przyszłość zarządzania. Co musi się zmienić?

PREMIUM

W związku z prezentacją listy wyzwań grupy 35 światowych autorytetów pod wodzą Gary’ego Hamela, które to gremium dąży do rewolucji w dziedzinie zarządzania, na łamach Harvard Business Review Polska redakcja wraz z firmą Ernst & Young zorganizowała debatę. O przyszłości zarządzania dyskutowali szefowie czołowych instytucji finansowych w Polsce. Rozmawiający zauważyli, że żyjemy w czasach gwałtownego spadku zaufania do najważniejszych instytucji wolnego rynku, kadr zarządzających spółkami na rzecz akcjonariuszy i organów nadzorczych. Kryzys gospodarczy ujawnił ogromną skalę błędów popełnianych przez menedżerów instytucji finansowych i firm, pokazał też słabości nowoczesnego corporate governance.

Najlepsze praktyki

Praktyczny przewodnik po sieciach kontaktów społecznych

PREMIUM

Stwierdzenie, że sieci kontaktów mają ogromne znaczenie, to banał. Jednak wykorzystanie potęgi tych pozornie niewidocznych grup dla osiągnięcia celów organizacyjnych to przedsięwzięcie, które trudno precyzyjnie określić. Wysiłki zmierzające do podniesienia poziomu współpracy są często przypadkowe i oparte na przekonaniu, że im więcej, tym lepiej. W rzeczywistości sieci tworzą wymagania relacyjne, które czasem niepotrzebnie zabierają ludziom czas i energię i mogą być przyczyną powolnego działania całej organizacji. Dlatego ogromne znaczenie ma zaznajomienie się ze sposobami promowania rozbudowanych sieci kontaktów i korzystanie z nich tylko wtedy, gdy przynoszą one rzeczywiste korzyści organizacji lub osobie i zmniejszą poziom zbędnych powiązań.

Artykuł

Dobrze oszacuj wartość swoich klientów

PREMIUM

O bezpieczeństwie firmy, szczególnie w trudnych czasach, decyduje dobrze zarządzany portfel klientów. Kluczem do sukcesu jest właściwy wybór klientów - wyszukanie tych, na których należy skoncentrować działania, i umiejętne określenie ich wartości dla przedsiębiorstwa.

Jak dzięki lepszym informacjom zwiększyć efektywność firmy

PREMIUM

W czasach kryzysu przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań informatycznych, które ułatwiłyby im zarządzanie płynnością finansową i pomogły w lepszym dostosowaniu oferty do wymagań rynku. Systemy business intelligence doskonale odpowiadają na te potrzeby.

Koniec decyzji opartych na intuicji

PREMIUM

Każdy wybór podejmowany przez menedżera niesie ze sobą długofalowe skutki. Tymczasem wielu zarządzających wciąż decyduje, bazując przede wszystkim na intuicji. Jak to zmienić?

Rewolucja kontrybucji. Pozwól ochotnikom budować twoją firmę

PREMIUM

Wiele gwiazd internetu zawdzięcza swój sukces w dużej części czynnemu i biernemu wkładowi rzeszy ludzi spoza firmy. Najbardziej oczywiste przykłady to profile witryny Facebook, towary sprzedawane w eBay, filmy w serwisie YouTube czy hasła Wikipedii. Mniej ewidentne przykłady to suma informacji o zachowaniach klientów sklepów internetowych, na których bazuje system rekomendacji w witrynie Amazon, i udostępniane przez użytkowników zasoby komputerowe, stanowiące fundament sieci telefonii internetowej firmy Skype. Autor zachęca tradycyjne firmy do wykorzystywania tego nowego źródła wartości przez aktywne budowanie narzędzi, które nazywa systemami kontrybucji użytkowników.

Jak osiągnąć prosperity w burzliwych czasach

PREMIUM

Konkurowanie na chwiejnych rynkach bardzo przypomina walkę bokserską: ze wszystkich stron padają ciosy; strategie ulegają ciągłym zmianom, a jedno potężne uderzenie może w każdej chwili posłać twoją firmę na deski. Starając się przebrnąć przez burzliwe czasy, firmy mogą się wiele nauczyć od mistrzów boksu.

Kosmiczne wyzwania w dziedzinie zarządzania

PREMIUM

W maju 2008 roku grupa naukowców zajmujących się zarządzaniem oraz menedżerów zebrała się, aby opracować program rozwoju zarządzania na następne 100 lat. W skład „brygady renegatów” pod wodzą Gary’ego Hamela weszli akademicy – C.K. Prahalad, Peter Senge i Jeffrey Pfeffer - teoretycy, jak James Surowiecki, oraz postępowi prezesi, m.in. John Mackey z Whole Foods, Terri Kelly z W.L. Gore i Tim Brown z IDEO. Połączyło ich wspólne przekonanie, że zarządzanie jest ważne, oraz poczucie, że należy je pilnie zrewolucjonizować pod kątem potrzeb nowej ery.

Kryzysowe strategie zakupowe Polaków

PREMIUM

Czas kryzysu wymaga od firm i specjalistów od marketingu innego podejścia do zmieniających się oczekiwań konsumentów. To trudne zadanie, któremu nie wszyscy będą potrafili sprostać.

Marketing w czasie kryzysu: praktyczne rady

PREMIUM

Konsumentów dotkniętych kryzysem można podzielić na cztery segmenty. Segment ostrego hamowania, który czuje się najbardziej poszkodowany, ogranicza wszelkie wydatki. Konsumenci poszkodowani, ale cierpliwi – których jest najwięcej – również oszczędzają na wszystkich frontach, ale w mniejszym stopniu. Konsumenci bezpieczni finansowo wydają niemal tyle samo, co przed kryzysem, ale stają się nieco bardziej wybredni i dokonują zakupów w sposób mniej rzucający się w oczy. Segment żyjący dniem dzisiejszym zachowuje się w dużej mierze tak jak dawniej, reagując na kryzys głównie spowolnieniem tempa dokonywania poważnych zakupów. Zdarza się, że konsumenci, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu, migrują pomiędzy segmentami.

My czy oni? Gdy centrala wybiera między fabrykami w różnych krajach

PREMIUM

Z powodu gwałtownego spadku popytu i niejasnych perspektyw co do przyszłych przychodów wielu międzynarodowych koncernów nie stać już na utrzymywanie wszystkich dotychczasowych zakładów produkcyjnych. Muszą zadecydować o pozostawieniu fabryk w jednych krajach i o likwidacji – w innych.

Przejęcia na rynku polskim: szanse i zagrożenia

PREMIUM

Każda transakcja może zakończyć się niepowodzeniem. Jednak ryzyko to znacznie się zmniejsza, kiedy firma zawczasu dokładnie zbada, jaka jest kondycja przedsiębiorstwa, które przejmuje, i czym się ono zajmuje oraz wyznaczy sponsora fuzji czy przejęcia.

Metody

Przejęcia: zasady, których należy przestrzegać

PREMIUM

Pracując w banku inwestycyjnym, Bruce Nolop dostrzegał tylko blaski przejęć. Jednak od czasu, gdy został wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem finansowym firmy Pitney Bowes, zrozumiał, jak ogromnej pracy wymaga ich udana realizacja. W swoim artykule Nolop dzieli się wnioskami wypracowanymi przez jego firmę w trakcie udanej, sześcioletniej kampanii przejęć, na którą złożyło się ponad 70 transakcji: trzymać się przyległych obszarów; stosować podejście portfelowe; ustanowić sponsora przejęcia; wiedzieć, jaką miarą oceniać przejęcie; i nie robić zakupów pod wpływem głodu przejęć.

Studium przypadku

Kiedy prezes nie widzi potrzeby wyznaczenia następcy

PREMIUM

Znalezienie następcy prezesa powinno być jednym z najważniejszych działań firmy i jej rady nadzorczej. Potencjalni sukcesorzy powinni być wcześniej przygotowani do nowej roli. Muszą mieć odpowiednie kompetencje, rozumieć kulturę organizacji, znać jej klientów, procesy, procedury i działanie. Planowanie sukcesji powinno być traktowane i rozumiane jako integralny proces, ściśle powiązany z biznesową (w tym personalną) strategią firmy realizującej długoterminowe projekty i cele.

Praktyczne idee 2009

Business inteligence. Walcz z kryzysem dzięki lepszym decyzjom

PREMIUM

Spowolnienie gospodarcze, z którym mamy do czynienia, udowodnił, jak słabo do działania na globalnych, hiperkonkurencyjnych rynkach przygotowanych jest wiele organizacji. Nieelastyczne procesy i struktury, utrudniające szybką reakcję na zmiany, które w czasach koniunktury były zaledwie ograniczeniem, podczas recesji mogą okazać się prawdziwym gwoździem do trumny dla wielu firm. Dlatego też kryzys musi stać się impulsem do zmian zarówno w metodach podejmowania decyzji, jak i sposobach wykorzystania narzędzi, które wspierają ten proces. Tylko te przedsiębiorstwa, które dokonają takiej transformacji, poradzą sobie ze spowolnieniem i stworzą fundamenty dla przyszłego wzrostu. Jednym z narzędzi, które może ułatwić podejmowanie decyzji i pomóc w walce z bezpośrednimi skutkami kryzysu, są systemy business intelligence.